Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTROKARDİYOGRAFİ Doç. Dr. Ebru Akgül Ercan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTROKARDİYOGRAFİ Doç. Dr. Ebru Akgül Ercan."— Sunum transkripti:

1 ELEKTROKARDİYOGRAFİ Doç. Dr. Ebru Akgül Ercan

2 NORMAL RİTİM=SİNÜS RİTMİ
Normal kalp atımları düzenlidir ve dakikada vuru arasındadır (çocuklarda daha yüksek) Sinüs ritminin EKG kriterleri P dalgası olmalıdır P dalgasının aksı normal olmalıdır (p dalgası I, II, aVF de + ve aVR de negatif) P dalgalarının hızı uyarı/dk Her bir p dalgasını bir QRS bileşiği takip etmeli pR intervali normal ve sabit olmalı ( sn)

3 SİNÜS RİTMİ aVL derivasyonu Ritim: Düzenli Hız: 60-100
pR mesafesi: sn Her bir p dalgasını bir QRS takip ediyor

4 SİNÜS TAŞİKARDİSİ Tanım: Sinüs ritmiyle birlikte hızın >100 vuru/dk olmasıdır (Genellikle arası)

5 1. Sinüs Bradikardisi Sinüs ritmiyle birlikte kalp hızının <60 atım/dk olmasıdır (kalp hızı 50 altına düşmedikçe genelde semptom oluşturmaz) Normalde, parasempatik aktivite artışıyla, iyi eğitimli atletlerde ve uyku sırasında (35-40/dk ) sinüs bradikardisi olması fizyolojiktir

6 Sinüs Bradikardisi DII: 44/dk V1: 45/dk

7 -RR aralığı düzensiz: düzensiz düzensizlikte
ATRİYAL FİBRİLASYON(AF) EKG: Tanı Kriterleri -p dalgası yoktur -atriyum fibrilasyon dalgası (izoelektrik çizgide ondülasyon gösteren düzensiz aktivasyon dalgası) varlığı -RR aralığı düzensiz: düzensiz düzensizlikte Atriyum hızı: arası ve ilaç tedavisi verilmediği taktirde genelde ventriküle yansıyan hız genelde /dk

8

9 -QRS hızı genellikle atriyum hızının 2:1, 4:1 bloğu şeklindedir
ATRİYAL FLATTER(Af) EKG Özellikleri: -Hız arası -p dalgası yok, yerine atriyal flatter dalgaları: testere dişine benzer aktivasyon: en iyi Vı, DII de görülür -QRS hızı genellikle atriyum hızının 2:1, 4:1 bloğu şeklindedir

10

11 ATRİYAL TAŞİKARDİLER : AVNRT
Erken bir AEV, hızlı yolda bloğa uğrarken iletinin yavaş yoldan ilerlemesine yol açabilir. Yavaş yoldan ilerleyen uyarı, daha sonra artık uyarılabilirliğini yeniden kazanmış olan yola ters yönden girerek kısa devre kesilmediği sürece kısır döngü başlatır ve atriyum retrograd olarak uyarılır. Öne doğru (antegrad) ileti yavaş, geriye doğru(retrograd) iletim hızlı hızlı olduğundan, atriyum aktivitesi ventrikül aktivitesinden sonra başlar: yavaş-hızlı tipte PSVT

12 EKG: -Dar QRS li taşikardi (dal bloğu olmadıkça ) -Ventrikül hızı: arasında P dalgaları genel olarak QRS kompleksleri içinde gizlenir

13

14 -pR intervali kısa (<120 msn)
ATRİYAL TAŞİKARDİLER : AVRT( WPW sendromu taşikardisi) WPW EKG Kriterleri: -pR intervali kısa (<120 msn) -delta dalgalı QRS bileşiği> 120 msn -ST-T segmenti QRS vektörüne zıttır

15

16 Tipleri: Birinci Derece AV Blok İkinci Derece AV Blok
4. AV BLOKLAR Tipleri: Birinci Derece AV Blok İkinci Derece AV Blok Üçüncü Derece AV Blok

17 İkinci Derece AV Blok: 3 tipi vardır
1. Mobitz 1 (Wenkebach) 2. Mobitz 2 blok 2:1 AV Blok Mobitz 1: pR mesafesi giderek uzar ve sonuçta bir p dalgasını QRS takip etmez

18 Mobitz 2: pR uzamaz ve sabit, ancak bazı p dalgalarını QRS takip etmez
Mobitz 2: pR uzamaz ve sabit, ancak bazı p dalgalarını QRS takip etmez. Bu nedenle RR arası düzensizdir. Mobitz 2 blok diğerlerinden farklı olarak QRS geniş ve blok yeri AV düğümün altında, his demetindedir. Bu nedenle üçüncü derece AV bloğa ilerleme riski vardır.

19 Mobitz 2

20 2:1 AV Blok

21 Üçüncü Derece AV Blok (AV Tam Blok)
-Konjenital (SLE gibi) ve edinsel olabilir -Atriyumlarla ventrikül arasındaki ileti kesilmiştir, atriyumlar ve ventriküller kendi arasında ayrı ayrı çalışır -p dalgalarının sayısı > QRS dalgaları -p dalgaları kendi aralarında, QRS dalgaları kendi aralarında düzenlidir

22 ?

23 ERKEN VURULAR: Atriyum EV=AEV (APS, APC) AV Kavşak EV (PJC) VEV (VES) AEV EKG tanısı: Bir sonraki beklenen sinüs vurusundan önce gelen erken bir p dalgası vardır ve vektörü ve morfolojisi değişiktir. pR mesafesi normal ya da uzun olabilir. AV Kavşak EV: AEV gibidir, ancak p dalgaları genelde görülmez Erken gelen bir atriyum erken vurusu

24 Sinüs ritmi ve AEV Sinüs ritmi ve VEV

25 AEV -Beklenenden erken gelen bir uyarı var -p dalgası genellikle görülür -Erken vurunun QRS bileşiği genellikle aynı yönde ve dar -Kompansatuar pause (ikilenme aralığı) genellikle tam değil VEV -Beklenenden erken gelen bir uyarı var -p dalgası genellikle görülmez -Erken vurunun QRS bileşiği genellikle aynı yönde değil, geniş ve ST-T’leri bozar -Kompansatuar pause (ikilenme aralığı) genellikle tam

26 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
3 ardışık VEV=VT 30 saniye altında süreksiz, >30 sn sürekli Yaşamı tehdit edici bir aritmidir EKG Tanısı: -QRS geniştir (>0.14 sn)=EKG de geniş QRS li bir taşikardi hakimiyeti var -AV Disosiasyon vardır (atriyum ve ventrikül ayrı çalışır) p dalgaları izlenebilir -Füzyon ve capture vuruları -Sol aks sapması Not: Bir EKG de geniş QRS li taşikardi varsa (VT, bloklu SVT veya antidromik WPW taşikardisi) ve ayrım yapılamıyorsa/hastanın durumu acilse Kardiyoversiyon yapılır

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


"ELEKTROKARDİYOGRAFİ Doç. Dr. Ebru Akgül Ercan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları