Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEBEK RESUSİTASYONU Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEBEK RESUSİTASYONU Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD."— Sunum transkripti:

1 BEBEK RESUSİTASYONU Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD

2 Canlandırma gereksinimi •Canlandırma gereksinimi: %10 •İleri canlandırma gereksinimi: %1 •NORMAL: %90

3 Canlandırmanın ABCD’si •Airway- Solunum yolunu aç (Pozisyon, aspirasyon, endotrakeal tüp) •Breathing-Solunumu başlat (Solunumun uyarılması, PBV) •Circulation-Dolaşımı sağla (Göğüs kompresyonu) •Drugs-İlaçlar (Adrenalin, volüm genişleticiler)

4

5 Eğer PBV etkin değil ise düzeltme hareketleri+PBV Bebeğin Canlandırmaya gereksiniminin değerlendirilmesi Doğum Başlangıç Basamakları A Değerlendirme Ventilasyon Değerlendirme B Göğüs Kompresyonu + Ventilasyon C Değerlendirme Adrenalin D 30 sn 45-60 sn Canlandırma Akış Çizelgesi 30 sn

6 Bir sonraki basamağa geçmeden önce her basamak doğru ve etkin biçimde yapılmış olmalıdır !

7 Başlangıç basamakları •Bebeğin ısıtılması •Pozisyon verilmesi •Gerekiyorsa solunum yolunun temizlenmesi •Kurulanması •Yeniden pozisyon verilmesi

8 Bebeğin ısıtılması •Radyant ısıtıcı (önceden çalıştırılmalı)

9 Pozisyon •Sırtüstü •Koklama pozisyonu

10 Yanlış pozisyonlar

11 Canlı aktif bebek •Spontan solunumu var •Kas tonusu iyi •Kalp atım hızı 100 atım/dakika üzerinde

12 Aspirasyon işlemi •Önce ağız •Sonra burun

13 Yeniden pozisyon verilmesi

14 Uygun uyaranlar •Ayak tabanına şaplak ya da fiske •Bebeğin sırtının sıvazlanması

15 En fazla 2 kere! 2 kez taktil uyarana yanıt yoksa: Ventilasyon

16 Bebeğin değerlendirilmesi DEĞERLENDİRME

17 Değerlendirme •Solunum •Kalp atım hızı •Oksijenlenme

18 İç çekme tarzındaki solunum etkisizdir ve hiç solunum olmaması (apne) gibi değerlendirilmelidir. !

19 Kalp atım hızı •6 saniye süreyle sayılır •Atım/dakika olarak belirlenir •Yöntem –Umbilikal kordon: Hızlı ve kolay –Kalp tepe atımı: Daha güvenilir –Bu iki yöntem işe yaramazsa: 3. bir kişi nabız oksimetresiden

20 Solunumu olmayan ya da kalp atım hızı 100 atım/dakika altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir. ! Solunum yoksa ya da kalp atım hızı 100 atım/dk altındaysa PBV

21 Etkilenmiş bir yenidoğanın canlandırmasında en etkili ve önemli işlem, ventilasyondur. !

22 Ventilasyon endikasyonları •Apne ya da iç çekme tarzında solunum •Kalp hızının 100 atım/dakika altında olması •%100 konsantrasyonda serbest akış oksijene karşın yetersiz oksijen satürasyonu KAH <100 ya da solunumu yok ya da iç çekme tarzında solunum? Evet Doğumdan sonra hedeflenen pre-ductal Spo ₂ düzeyleri 1. dakika%60-65 2. Dakika%65-70 3. Dakika%70-75 4. Dakika%75-80 5. Dakika%80-85 10. Dakika%85-95 PBV, Spo ₂ izlemi Gestasyon term mi? Solunum var ya da ağlıyor mu? Kas tonusu iyi mi? Hayır Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın, solunumu uyarın Doğum 30 sn 60 sn

23 Uygun boyutta balon

24 Başarılı bir canlandırmanın göstergeleri: •Kalp atım hızının yükselmesi (En önemli gösterge) •Nabız oksimetresinde yeterli oksijenlenme

25 Maskeler •Yastıklı-yastıksız •Yuvarlak-anatomik biçimli

26 Maskenin yüze yerleştirilmesi •Önce çene üzerine yerleştirilir •Sonra uygun biçimde yüze yerleştirilir

27 Maskenin tutulması •Başparmak, işaret ve/veya orta parmak maskeyi “C” biçiminde tutar •Yüzük ve küçük parmaklar çeneyi öne doğru kaldırır

28 Yapılmaması gerekenler •Maske yüze aşırı güçle bastırılmamalı (bebeğin yüzü zedelenebilir) •El ya da parmaklar, trakea ve gözlere bası yapmamalı (vagal yanıt oluşabilir)

29 Ventilasyon hızı •Hedeflenen hız: 40 - 60 soluk/dakika Sık – iki – üç – sık – iki – üç...

30 Orogastrik sonda •Maske ile ventilasyon sırasında mideye hava girişi olur •Ventilasyon süresi 2 dakikayı geçince uygulanmalıdır

31 İşlem •Ağızdan takılır •Mide aspire edilir •Ucu açık bırakılır •Yanağa tespit edilir

32 Ventilasyonun sonlandırılması •Kalp atım hızı 100 atım/dakika üzerinde •Spontan solunum var

33 Akış çizelgesi Gestasyon term mi? Solunum var ya da ağlıyor mu? Kas tonusu iyi mi? Isıtın, gerekiyorsa hava yolunu temizleyin, kurulayın,yeniden pozisyon verin KAH <100, ya da solunumu yok, ya da iç çekme tarzında solunum var ise PBV, Spo ₂ izlemi KAH <100? Ventilasyon düzeltici adımları uygulayın KAH <60? Entübe etmeyi düşünün PBV ile birlikte göğüs kompresyonu uygulayın Hayır Evet Hayır Doğumdan sonra hedeflenen preduktal Spo ₂ düzeyleri 1. dakika%60-65 2. Dakika%65-70 3. Dakika%70-75 4. Dakika%75-80 5. Dakika%80-85 10. Dakika%85-95 Doğu m 30 sn 60 sn

34 30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyona karşın kalp atım hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır. !

35 Ekibin çalışma düzeni •İki kişi •Ventilasyon başucunda •Kompresyon ayak ucunda

36 Kompresyon Teknikleri •Baş parmak tekniği (Önerilen teknik) •İki parmak tekniği

37 Kompresyon bölgesi

38 Başparmak tekniği

39 Doğru : Bası sternum üzerine Yanlış: Bası kaburgalar üzerine

40 İki parmak tekniği

41 Doğru Yanlış

42 Bası Derinliği Göğüs ön arka çapının yaklaşık 1/3’ü

43 * Endotrakeal entübasyon gerekebilecek kritik noktalar

44 Sagital kesit

45 Tüpün trakeada olduğunu doğrulamak çok önemlidir. Yanlış yerleştirilmiş bir tüp, hiç yerleştirilmemiş bir tüpten çok daha kötüdür. !

46 Yenidoğanda ilaç verme yolları •Umbilikal yol •Endotrakeal tüp •Kemik içi

47 60 saniye süreyle etkin ventilasyon ve kompresyon sonucunda kalp hızı 60 atım/dakika altında kalıyorsa umbilikal yolla adrenalin verilmelidir. !

48 www.omererdeve.com


"BEBEK RESUSİTASYONU Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları