Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Dr. Halis ilke Özkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Kardiyak Yaşam Desteği Dr. Halis ilke Özkan."— Sunum transkripti:

1 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Dr. Halis ilke Özkan

2 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Olgu 1  55 yaşında erkek  30 dk önce başlayan göğüs ağrısı tarifliyor  Hastanın triajı yapıldığı esnada ani bilinç kaybı gelişti  Monitörize edildi ve …

3 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Olgu 2  60 yaşında kadın  Nefes darlığı ve göğüste baskı nedeniyle acil servise getirildi  TA: 90/60 mmHg, Nb:30/dk  Akciğerlerinde dinlemekle bilateral raller (+)  Hastanın EKG’si:

4 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Olgu 3  65 yaşında erkek  Yaklaşık 10 senedir diyabet hastası  İnsülininin akşam dozunu yaptıktan sonra fenalaşmış ve bilinci kapanmış  Hastanın solunumu yok, tansiyon ve nabız alınamıyor  Monitörü şekilde görülmekte…

5 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 İKYD’de Amaç  Kardiyak Arrestin Önlenmesi – Tedavisi  Spontan dolaşımı sağlanan hastanın yönetimi

6 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Zamanlama  Başlama zamanı kritik  İdeal olan - Temel yaşam desteği için < 4dk - İleri kardiyak yaşam desteği < 8dk başlatılmış olmalı

7 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 İleri Yaşam Desteği  Bilinç Değerlendirmesi  D efibrilasyon  C irculation (Dolaşım)  A irway (Hava yolu)  B reathing (Solunum)  D ifferential diagnosis (Ayırıcı tanı)

8 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon 2010 yılı kılavuz değişikliği C A B (2010 AHA) Dolaşım Havayolu Solunum

9 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Arrest ritimleri  VF  Nabızsız VT  Nabızsız Elektriksel Aktivite  Asistoli

10 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Akış şeması Kardiyak Arrest VF Ventriküler Fibrilasyon Nabızsız VT Nabızsız Ventriküler Taşikardi NEA Nabızsız Elektriksel Aktivite Asistoli = Defibrilasyon Kullanılan Ritimler

11 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Kritik Soru Şoklanabilir bir ritmŞoklamaya gerek yok

12 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Kardiyak bası  Bası güçlü (>5cm) ve hızlı (>100/dk)  Göğüsün genişlemesine izin vermeli  Basıya ara minimal olmalı  Aşırı ventilasyondan kaçın  Bası uygulayanı değiştir (2 dk)  İleri hava yolu yoksa bası : ventilasyon = 30:2  İleri hava yolu varsa sürekli bası(>100/dk) : bağımsız ventilasyon (8-10/dk) Yüksek kaliteli CPR

13 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Kardiyak bası Bası lokalizasyonu  Göğüsün orta noktası  Meme uçlarının hattı güvenilmez  Sternumun alt yarısı  Sternumun en alt kısmı değil

14 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Defibrilasyon dozu  Şok enerjisi - Bifazik: 120-200 J (daha sonrakiler eşit / yüksek) - Monofazik: 360 J Bifazik defibrilatör için üreticinin önerdiği dozu bilin ve o dozdan başlayın

15 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Kardiyak Arrest Yönetimi HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR EVET Erişkin Kardiyak Arrest Derhal KPR’ye başla O2 ver Monitor-Defibrilatör Ritm şoklanabilir mi? KPR 2dk IV/IO yol Ritm şoklanabilir mi? KPR 2 dk Epinefrin her 3-5dk İleri hava yolu,kapnograf Ritm şoklanabili mi? KPR 2 dk Amiodaron Döndürülebilir nedenleri tedavi -Spontan dolaşım dönmedi ise Asistol/NEA KPR 2 dk IV/IO yol Epinefrin her 3-5 dk İleri hava yolu Ritm şoklanabilir mi? KPR 2 dk Döndürülebilir nedenleri tedavi Ritm şoklanablir mi? Şok ve KPR VF/VT -Spontan dolaşım döndü ise arrest sonrası bakım EVET HAYIR İleri havayolu

16 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011

17 CPR +++ Defibrilatöre ulaş Kardiyak arrest Amiodaron Adrenalin CPR + 5 siklus veya 2 dk CPR Şok Defibrilatör şarj edilirken CPR VENTRİKÜLER FİBRİLASYON NABIZSIZ VT Ritm kontrolü

18 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011  Her 2 dakikada ritm kontrolü  Yüksek kaliteli CPR  VF/Nabızsız VT…..  PEA/asistoli……  PEA için geri döndürülebilir nedenleri hatırla

19 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Geri döndürülebilir nedenler 5H 5T  Hipoksi  Hipovolemi  Hipotermi  Hipo-hiperkalemi  Hidrojen iyonu(asidoz)  Toksinler  Tromboz, pulmoner  Tromboz, koroner  Tamponad, kardiyak  Tansiyon pnömotoraks

20 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon Balon maske  Ventilasyonu sağlamak için kullan  Kurtarıcı tek ise önerilmiyor  Kompresyon/Ventilasyon oranı 30:2 (Ventilasyon için ara < 4 sn) Head lift-chin lift Jaw thrust

21 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon  Krikoid bası - Aspirasyonu - Mideye hava dolumunu - Yeni kılavuzda rutin önerilmiyor  Orofaringeal airway - Hava yolu tıkanıklığının en sık nedeni dil - Uygun boyut

22 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon  Nasofaringeal airway - Çene kitlenmiş ise - Derin komada olmayan hasta - Kontrendike; Kafa kaide kırığı, koagülopati

23 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 İleri Hava Yolu Yöntemleri  Kompresyonu ya da defibrilasyonu geciktirmemeli-kesintiye uğratmamalı  Ventilasyon için uygun pozisyon kontrolü;  Kapnografi (en güvenilir)  Göğüs ekspansiyonu  Bilateral akciğeri dinle  Epigastriumu dinle  Ventilasyon sıklığı 8-10/dk  Kompresyon aralıksız

24 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Epinefrin  İKYD’nin en sık kullanılan ilacı  Spontan dolaşıma dönüşü artırdığına ait kanıt var  1 mg her 3-5 dk (IV/IO)

25 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Vazopressin  Etki epinefrinle aynı  Epinefrinin ilk dozu veya ikinci doz yerine kullanılabilir  Doz 40 U IV/IO  Türkiye’de yok

26 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Amiodaron  Multikanal blokörü  VF/nabızsız VT’de ilk tercih antiaritmik 300 mg IV/IO ardından ek doz 150 mg  150 mg’lık ampülleri var  İnfüzyonları dekstroz içinde

27 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Magnezyum  Uzamış QT ile birlikte olan polimorfik VT’de etkili  Dozu 1-2 gr (+ 10 cc %5 dextroz) IV/IO  “Torsade de pointes”

28 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Atropin  Yeni kılavuzda arrest hastada rutin önerilmiyor  Semptomatik bradikardide 0.5-1mg IV

29 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 İKYD’de Parenteral Yollar  IV/IO yolun zamanlaması - Basıya ara verme  Periferal ilaç uygulama - İlaç sonrası 20 ml bolus SF  Intraosseöz uygulamalar - Sıvı, ilaç uygula, kan örneği al  Santral yol  Endotrakeal tüp yolu…….Yerine intraosseöz!!

30 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Endotrakeal Tüpten İlaç Uygulamaları  IV-IO yol başarısız ise  IV dozun 2-2,5 katı olmalı  5-10 cc SF ile dilue  Lidokain-Epinefrin-Atropin-Naloxan-Vazopressin kullanılabilir  Amiodaron kullanımı için yeterli kanıt yok

31 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 İKYD protokollerinde Rutin Önerilmeyen Uygulamalar  Atropin  Sodyum Bikarbonat  Kalsiyum  Fibrinoliz  IV sıvı  Pace  Prekordiyal vuru

32 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011 Sonuçlar  ABC C-A-B  Erken defibrilasyon hedef  Atropin artık NEA ve asistoli tedavisinde önerilmiyor  Aşırı ventilasyondan kaçın  Yüksek kaliteli göğüs kompresyonları uygula A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011


"İleri Kardiyak Yaşam Desteği Dr. Halis ilke Özkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları