Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şok ve Arrest Yönetimi Dr. Funda K. AKARCA EÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Nisan 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şok ve Arrest Yönetimi Dr. Funda K. AKARCA EÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Nisan 2013."— Sunum transkripti:

1

2 Şok ve Arrest Yönetimi Dr. Funda K. AKARCA EÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Nisan 2013

3

4 Kardiyak arrest sonrası bakım

5 Göğüs Kompresyonlarının Önemi YÜKSEK KALİTELİ KPR-2010* Sert ve hızlı göğüs basıları,  En az dakikada 100 bası,  Bası derinliği en az 5 cm, Her bir basıdan sonra göğsün gevşemesine izin veriniz, Bası yapanı 2 dakikada bir değiştirin, Göğüs basılarındaki duraksamayı en aza indirin,  Basıyı durdurmadan önce def. Şarj et…  Defibrilasyon için en fazla 5 sn durakla Aşırı ventilasyondan kaçın,

6 Hayatı tehdit eden aritmiler  VT (Nabızlı / Nabızsız)  VF  NEA  Asistoli

7 Cevapsızlık? CPR 30:2 2 dk 112 CPR 30:2 Hava yolunu aç Solunumu değerlendir Şok gerekli VF/nabızsız VT Ritmi değerlendir Şok gereksiz Asistoli/NEA 1 şok 150-270 J bifazik 360 J monofazik CPR 30:2 2 dk

8 Olgu 1  39 yaşında erkek hasta  Futbol maçı sırasında retrosternal göğüs ağrısı  Bakı birimine alınır, EKG çekimi sırasında  Hastanın bilinci kapanır

9

10 VF / Nabızsız VT

11 CPR +++ Ritim kontrol Ritim kontrol Defibrilatöre ulaş Kardiyak arrest Ritim kontrol Antiaritmik Vasapressör CPR + 5 siklus veya 2dk CPR Şok Defibrilatör şarj edilirken CPR VENTRİKÜLER FİBRİLASYON/NABIZSIZ VT

12 VF / Nabızsız VT  Vazopresssör Adrenalin Vazopressin  Antiaritmikler Amiadaron Lidokain Magnezyum

13 Adrenalin

14

15

16  Adrenalin güvenli bir damar yolundan verilmelidir, çünkü ilacın damar dışına kaçması sonucu lokal iskemiye bağlı doku hasarı ve ülserler ortaya çıkabilir.  Alkalen solüsyonlar içinde inaktive olduğundan sodyum bikarbonat ile bir arada kullanılmamalıdır.  Adrenalin güvenli bir damar yolundan verilmelidir, çünkü ilacın damar dışına kaçması sonucu lokal iskemiye bağlı doku hasarı ve ülserler ortaya çıkabilir.  Alkalen solüsyonlar içinde inaktive olduğundan sodyum bikarbonat ile bir arada kullanılmamalıdır.

17 VF / Nabızsız VT AMİODARONE 300mg IV puşe 150mg tekrarlanabilir LİDOKAİN 1-1.5mg/kg IV puşe, 3-5 dk da tekrar max 3mg/kg MAGNEZYUM 1-2 gr IV Torsad ve hipomagnezemide HCO3

18 Amiodaron myokardda faz 2 ve 3 de K + iyon akımını engelleyerek, aksiyon potansiyeli ve relatif refrakter periyodu uzatır Class III antiaritmik Negatif inotropik Negatif kronotropik Class III antiaritmik Negatif inotropik Negatif kronotropik

19 AMİODARON Doz  Nabızsız VT/VF 300mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde Gerekirse 150mg 20ml %5 Dxt içinde tekrar 1 mg/dk 6 st, 0.5 mg/dk 18 st max: 900 mg/24 saat  Nabızsız VT/VF 300mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde Gerekirse 150mg 20ml %5 Dxt içinde tekrar 1 mg/dk 6 st, 0.5 mg/dk 18 st max: 900 mg/24 saat

20 AMİODARON Doz  Diğer ritim bozuklukları 150 mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde 10- 15 dk 1 mg/dk 6 saat, 0.5 mg/dk 18 saat max: 900 mg/24 saat  Diğer ritim bozuklukları 150 mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde 10- 15 dk 1 mg/dk 6 saat, 0.5 mg/dk 18 saat max: 900 mg/24 saat

21 AMİODARON Yan Etkiler  QT uzatan ilaçlarla verilmemeli  Hipotansiyon, bradikardi  Pulmoner ve hepatik toksisite  Tiroid fonksiyonlarını bozabilir  QT uzatan ilaçlarla verilmemeli  Hipotansiyon, bradikardi  Pulmoner ve hepatik toksisite  Tiroid fonksiyonlarını bozabilir

22

23 Asistoli Tedavisi Havayolu, O2, EntübasyonHavayolu, O2, Entübasyon IV damar yoluIV damar yolu CPR CPR DefibrilasyonDefibrilasyon Havayolu, O2, EntübasyonHavayolu, O2, Entübasyon IV damar yoluIV damar yolu CPR CPR DefibrilasyonDefibrilasyon Epinefrin 1mg IV (3-5 dk ara ile) Epinefrin 1mg IV (3-5 dk ara ile) Atropin 1mg IV (3-5dk ara ile, max 3 gr ) Atropin 1mg IV (3-5dk ara ile, max 3 gr ) Epinefrin 1mg IV (3-5 dk ara ile) Epinefrin 1mg IV (3-5 dk ara ile) Atropin 1mg IV (3-5dk ara ile, max 3 gr ) Atropin 1mg IV (3-5dk ara ile, max 3 gr ) Transvenöz veya Transkütan pil (Özellikle P-wave asistolide)Transvenöz veya Transkütan pil (Özellikle P-wave asistolide) ( Eğer kullanılacaksa erken takılmalı, rutin kullanımı gereksiz) ( Eğer kullanılacaksa erken takılmalı, rutin kullanımı gereksiz) Transvenöz veya Transkütan pil (Özellikle P-wave asistolide)Transvenöz veya Transkütan pil (Özellikle P-wave asistolide) ( Eğer kullanılacaksa erken takılmalı, rutin kullanımı gereksiz) ( Eğer kullanılacaksa erken takılmalı, rutin kullanımı gereksiz) ABC kontrolü ABC kontrolü Lead-monitör kontrolü Lead-monitör kontrolü ABC kontrolü ABC kontrolü Lead-monitör kontrolü Lead-monitör kontrolü

24 Devam eden Asistoli Resüsitasyonun kalitesini değerlendir Resüsitasyonun kalitesini değerlendir Atipik olgular ( Hipotermi, ilaç OD): resüsitasyonu uzun sürdür Atipik olgular ( Hipotermi, ilaç OD): resüsitasyonu uzun sürdür Hasta atipik değil &  10 dk yeterli ve kaliteli resüsitayona rağmen asistoli sürüyorsa: CPR ’ ı sonlandır. Hasta atipik değil &  10 dk yeterli ve kaliteli resüsitayona rağmen asistoli sürüyorsa: CPR ’ ı sonlandır. Resüsitasyonun kalitesini değerlendir Resüsitasyonun kalitesini değerlendir Atipik olgular ( Hipotermi, ilaç OD): resüsitasyonu uzun sürdür Atipik olgular ( Hipotermi, ilaç OD): resüsitasyonu uzun sürdür Hasta atipik değil &  10 dk yeterli ve kaliteli resüsitayona rağmen asistoli sürüyorsa: CPR ’ ı sonlandır. Hasta atipik değil &  10 dk yeterli ve kaliteli resüsitayona rağmen asistoli sürüyorsa: CPR ’ ı sonlandır.

25 CPR ASİSTOLİ VASOPRESSİN 40 ü IV VASOPRESSİN 40 ü IV ADRENALİN 1mg IV 3-5 dk. da bir tekrar ADRENALİN 1mg IV 3-5 dk. da bir tekrar

26 Olgu 2  65 yaşında kadın hasta  KBY’li, diyaliz programında  Bugün aniden fenalaşmış,112 tarafından acil servise getirildi  Nabız yok, solunum yok

27

28 CPR NEA ADRENALİN 1mg IV, 3-5dk.da bir tekrar ADRENALİN 1mg IV, 3-5dk.da bir tekrar ATROPİN (nabız 60 ın altında ise kullanılır) 1mg IV,3-5dk da bir max 3mg ATROPİN (nabız 60 ın altında ise kullanılır) 1mg IV,3-5dk da bir max 3mg

29 Tabletler Tamponad kardiyak Tansiyon pnomotoraks Trombozis koroner Trombozis pulmoner Hipovolemi Hipoksi Hidrojen iyon- asidosis HiperK, hipoK Hipotermi NEA’ye en sık neden olan durumlar 5 H 5 T

30 CPR Kardiyak arrest Defibrilatöre ulaş Vasopressor Adrenalin Atropin Ritim kontrol Ritim kontrol Ritim kontrol ASİSTOLİ VE NEA CPR = 5 siklus veya 2 dk CPR

31 KARDİYAK ARREST ALGORİTMİ Ritmi değerlendir! VF/VT bir kez defibrile et Non VF/non VT (asistoli veya NEA) 30:2 CPR

32 30:2 100/dk Kompresyon derinliği 3-5 cm Mümkün olduğunca aralıksız Dekompresyona izin ver 15:2

33

34 33 BRADİARİTMİLER  Sinüs bradikardisi  AV-Bloklar I. Derece AVB II. Derece Mobitz tip 1 AVB II. Derece Mobitz tip 2 AVB III. Derece AVB

35 Gereksinim varsa ABC sağla ve destekle Oksijen ver Monitör ve EKG Damar yolu aç Gereksinim varsa ABC sağla ve destekle Oksijen ver Monitör ve EKG Damar yolu aç Bradikardinin neden olduğu perfüzyon bozukluğu bulgu ve semptomları var mı? (Bilinç durumu değişikliği, göğüs ağrısı, hipotansiyon, akut KKY vs) Bradikardinin neden olduğu perfüzyon bozukluğu bulgu ve semptomları var mı? (Bilinç durumu değişikliği, göğüs ağrısı, hipotansiyon, akut KKY vs) Yeterli perfüzyon var Monitöre bağla ve izle Yeterli perfüzyon var Monitöre bağla ve izle Yeterli perfüzyon yok Atropin 0.5 mg  her 3-5 dk  maksimum 3 mg yararsızsa Transküten pacemaker veya, Dopamin (2-10 mcg/kg/dak) veya, Epinefrin (2-10 mcg/dak) Yeterli perfüzyon yok Atropin 0.5 mg  her 3-5 dk  maksimum 3 mg yararsızsa Transküten pacemaker veya, Dopamin (2-10 mcg/kg/dak) veya, Epinefrin (2-10 mcg/dak) Monitöre bağla ve izle Kalıcı pace hazırlığı Eşlik eden durumların tedavisi İleri uzman görüşü Monitöre bağla ve izle Kalıcı pace hazırlığı Eşlik eden durumların tedavisi İleri uzman görüşü

36 SİNÜS BRADİKARDİSİ  Kalp hızı 40-50/dak altına inmedikçe ve hipoperfüzyon bulguları ortaya çıkmadıkça tedavi gerektirmez.  Tedavi: Atropin (0.5 mg) IV verilir. Toplam 0.04 mg/kg (max. 3 mg)  bir veya iki doza genelde cevap verir.  Atropine yanıt yoksa → transkutan pacemaker

37 36 Atriyoventriküler Bloklar I. derece AV blok  PR aralığında uzama (5 küçük kareden daha fazla; > 0.20 sn)  Her P dalgasını bir QRS kompleksi izler  Genellikle tedavi gerektirmez

38 37 II. Derece AV Blok Mobitz Tip I (Wenckebach Fenomeni) Progresif PR uzaması PR uzaması, bir P dalgasına QRS yanıtı oluşmayana kadar devam eder. Bir P dalgası bloke olduktan sonra normal bir PR aralığı ile başlayan yeni bir siklus başlar

39 II. Derece AV Blok Mobitz Tip 2  PR aralığı sabit ancak normal veya uzamış olabilir.  Normal ritm sürerken düzenli olarak bir P dalgasına QRS yanıtı alınamaz.  Kalbin ileti sisteminde kalıcı bir hasar olduğunu gösterir ve AV tam bloğa ilerleyebilir.

40 III. Derece AV Blok (Tam Blok)  Atriyumlar ve ventriküller birbirinden bağımsız.  Ventrikül hızı genellikle düşüktür  P dalgaları ile QRS ’ ler kendi aralarında düzenli olarak oluşur ve QRS ’ ler geniştir.  PR aralıklarının sabit olmaması, 2. derece Mobitz tip II ’ den ayrımında önemlidir.

41 Antimuskariniktir (Parasempatolitik) Vagal aktiviteyi baskılayarak sinüs nodda impuls devamlılığını ve AV iletimi sağlar Antikolinerjik etkileri de vardır Etki başlama 3-5 dk Yarılanma zamanı:2-4 st Antimuskariniktir (Parasempatolitik) Vagal aktiviteyi baskılayarak sinüs nodda impuls devamlılığını ve AV iletimi sağlar Antikolinerjik etkileri de vardır Etki başlama 3-5 dk Yarılanma zamanı:2-4 st Atropin Sülfat

42 Endikasyonlar  Unstabil bradikardilerde (class I)  AV bloklar (class IIa)  Kolinerjik ajanlarla intoksikasyonlar  Morfin kullanımı ile olan bulantı-kusmalarda  Unstabil bradikardilerde (class I)  AV bloklar (class IIa)  Kolinerjik ajanlarla intoksikasyonlar  Morfin kullanımı ile olan bulantı-kusmalarda

43 Taşikardiler Hasta;  stabil mi ?  unstabil mi ? ( Hipotansiyon, nefes darlığı, bilinç değişikliği, göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, nöbet, senkop) Unstabil ise kardiyoversiyon!! Stabil ise aritmiyi sınıfla ve uygun algoritme git:

44 Göğüs ağrısı Nefes Darlığı Bilinç Bulanıklığı Senkop Hipotansiyon Şok Bulguları Akciğer ödemi Konjestif Kalp Yetmezliği Akut Miyokard Enfarktüsü

45

46 Şekline göre:  Monomorfik VT Eş biçimli QRS ’ ler  Polimorfik VT Değişik biçimli QRS ’ ler -Torsades De Pointes VT ’ lerin sınıflandırılması

47  Dar kompleks regüler (SVT): 50-100 J, adenozinde düşün  Dar kompleks irregüler (AF): 120-200 J Bifazik, 200 J monofazik  Geniş kompleks regüler (Monomorfik VT, dal bloklu SVT): 100 J  Geniş irregüler (Polimorfik VT, Aberan iletili AF, AF+WPW) : Defibrilasyon dozu (senkronizasyon kullanma)

48  AMİODARONE stabil VT ’ de kullanımı: Puşe: 150 MG (1 AMPÜL) iv puşe, 10 dakikada İnfüzyon:  500 cc %5 dextroza 5 ampül  İlk 6 saat 40 cc/saat, (1 mg/dakika)  Takipeden 16 saat 20 cc/saat (0.5 mg/dakika).  AMİODARONE VF ’ de kullanımı: Puşe: 300 mg iv, Diğer siklusta 150 mg tekrarı, Daha sonra yukarıdaki dozda infüzyon 47

49  ECC 2005 guideline 2 kural belirlemiştir. 1.Tüm geniş kompleks taşikardileri VT gibi tedavi et. 2.İlk kuralı asla unutma. 3.2010 kılavuz  önce adenozin dene !!! 48

50 Endojen katekolamin Direk  ve  adrenerjik ve dopaminerjik etkili Etkileri doza bağımlı Dopamin Doz:2-20 mcg/kg/dk

51  Sentetik bir katekolamindir  Pozitif inotropiktir  β 1 -adrenerjik reseptörlere selektif etkili  Özellikle myokard fonksiyonundaki yetersizliğe ikincil gelişen düşük kalp debisi tedavisinde kullanılır.  Etki doza bağlı Dobutamin Doz:2-20 mcg/kg/dk

52 DOPAMİN VE DOBUTAMİN İÇİN PRATİK DOZ HESABI 100 ml SF + 100 mg dopamin veya dobutamin konur 6 x kg x istenen doz= cc/st 100 formülü ile ml/st cinsinden ilacın veriliş hızı bulunur.

53 ÇOCUKLARDA… En sık asistoli, dönme şansı < %1 Çoğunlukla sebep hipoksi VF/VT 2 J/kg, 2-4 J/kg, 4 J/kg Adrenalin tüm resüsitasyon protokoller İV 0.01mg/kg (1:10000 0.1ml/kg) İV yoksa Kemik içi uygulama(İO) Resusitasyon sonlandırmak kritik bir karar, 30 dk üzerinde CPR da survey çok düşük.

54 Altı bıçak darbesi Her yıla bir tane... Kanayan Et değil, tırnak değil. Kaburgamın orta yeri Şah damarım Kaçamak uykularım Korkularım Umutlarım Alın ödedim işte Kışkırtılmış öfkeye Verilen son kurbanım Biz orta yer malıyız Peşkeş çekin herkese Bir çocuğun öfkesi öldürür mü insanı Ölüm suskunluğumuzda saklı Ölüm çaresizliğimizde. Dr. Gültekin Akarca

55


"Şok ve Arrest Yönetimi Dr. Funda K. AKARCA EÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Nisan 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları