Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Akif ŞİRİKÇİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Akif ŞİRİKÇİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD."— Sunum transkripti:

1 Dr. Akif ŞİRİKÇİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD

2 karotis stentleme; A. Değerlendirme; Endikasyon Zamanlama B. Risk analizi Vasküler morfoloji Plak morfolojisi Tedaviye sistemik cevap C. Optimal malzeme seçimi D. Optimal İşlem D.Takip

3 Tanısal anjiografi; Arkus aortografi En az 2 projeksiyon, her iki karotis Serebral görüntüleme

4 Arkus yapısı; Inominate arterin aortadaki konumu; Tip 1: Inominate arter dış körv ile aynı planda Tip 2: iç ve dış körvden geçen horizontal aks ortasında Tip 3:İç körvden geçen horizontal aksın altında

5 karotis ve serebral anjiografi; Willis poligonu, izole hemisfer? AVM, anevrizma… Arteriyel fazda defekt? (Tedavi sırasında distal embolizasyon….) ECA açık mı? Tortiyozite? (lup, kink, koiling…) % 35 Katater pozisyonu Koruyucu filtre nereye yerleştirilecek?

6 semptom oluşturan stenoz: Sadece ICA : 3% Bifurkasyon: 90% Sadece CCA : 5% Multiple: 2% Tandem lezyon var mı?

7 Plak analizi;… Semptomatoloji 2 mekanizma ile; – İlerleyici darlık; hipoperfüzyon – Embolizasyon; intrakraniyal oklüzyon (daha sık) Semptomatik vulnerable plak: plağın etkisizleştirilmesi

8

9 Serbest Luminal Trombus;

10 Cerrahi Vulnerabl e plak

11 Premedikasyon Minimum 3-5g “dual antiplatelet” kullanımı Progresif inme (acil CAS): Clopidogrel yükleme- 6 tablet (450mg) + aspirin 300mg Clopidogrel maksimum plazma konsantrasyonuna 4 saatte! Ulaşır…Elektif hastada “clopidogrel yükleme” tercih edilmemeli “Dual antiplatelet” yerini tutan başka medikasyon yoktur

12 64y E R MCA infarkt R Karotis bifurk. plağı Karar: 1 ay sonra CAS 1 ay sonra (aspirin 300mg/g, clopidogrel 75mg/g) semptomatik plakta dual antiplatelet tedavisi olabildiğince uzun tutulmalı

13 kataterizasyon; Bu aşamada koruyucu filtre de yerleştirilmediği için komplikasyon riski yüksek… Bu risk - Serebral arterlerde kataterin bulunma süresi, fluoro süresi - Katater exchange sayısı - Girilen damar sayısı - Verilen kontrast volumü

14 İşlemin tüm aşamalarında guiding kateter ucunu ve filtreyi görüş alanı içinde tutulmalı…

15 İşlem: Tedaviye değişken fizyolojik cevaplar: Vazovagal cevap: Hipotansiyon ve bradikardi Vasodepresör yanıt: hipotansiyon (bradikardi yok) Duyarlılık; kişiden kişiye değişir. Ayrıca Kullanılan vazodilatatör ve β blokör ilaçlarla Karotis bulbusda kalsifikasyon bulunması ile artar Geçirilmiş CEA ile azalır Önlemler: Antihipertansif kullanan hastalarda sabah dozu atlanabilir Bradikardik (<50/dak) geçici pace-maker düşünülebilir Aynı seansta renal stent;- persistan hipotansiyon! sempatik tonusun inhibisyonu sonucu;

16 Serebral Filtre Koruma sistemi; işlemin ayrılmaz parçası FilterWire EZ SPIDER Emboshield AngioGuard

17 Tromboaspirasyon kateteri; 0.014 üzerinden filtrenin tıkandığında kull, 2. lümenden debris asp yapıyor

18 Balon; 1.2 mm balonla distal koruma olmaksızın predilatasyon 2.Distal koruma yerleştirdikten sonra gerekiyorsa ikinci PTA: 3-4 mm /15-40 mm balon ile 2.predilatasyon (stent bırakıcı sistemin geçişi için) 3.Stent bırakıldıktan sonra ekspansiyonu için 4.5-6 mm/15-30 mm (ICA’ya oranı 0.6-0.8)

19 Balon ve stent; Lezyonun pasifize edilmesi ve minimal rezidüel stenoz bırakılması (%30-40 kabul edilebilir) Agresiv ve tekrarlayan balon şişirilmeleri komp ları artırır Rezidüel stenozun en önemli nedeni kalsifiye plak; tekrar şişirmeye cevap sınırlı… Self exp stentlerin prosedür tamamlandıktan sonra da ekspansiyona devam edecekleri unutulmamalı

20 Stent seçimi…

21 1. Kapalı hücreli (paslanmaz çelik) stent Avantajları: Visibilitesi iyi Stent mashları küçük (stratlardan plak prolapsusu daha zor) İlk bırakmada radyal forsu yüksek Bifürkasyonda iyi remodeling Dezavantajları Uçlarda radyal fors yetersiz Küçük lezyonları tedavi etmek için uzun stent Uçlarda mikro hareket Apozisyon; damar duvarında uygun olmayan pozisyon ICA’ da erken vasküler lup varlığında uygun değil Stent seçimi…

22 Serbest alan, pozisyon/apozisyon Closed cellOpen cell

23 2.Açık hücreli (nitinol) stentler; Avantajları Damar duvarında daha iyi uyumluluk sağlar Uçlarda radyal forsun yeterli Precise deployment (stent kısalması yok) Dezvantajları Bırakma sırasında sıçrayabilir Stent mashleri daha geniş; plak protrüzyonu Stratlar protrüde olarak balon ya da stent bırakma sistemlerine takılabilir Stent seçimi;

24 Tortiyoz büklüntülerde prolaps

25

26 Gaziantep deneyimleri: 2003 yılından beri yılda ort. 80-100 olgu Zorluk derecesi yüksek olgular…

27 R CCA KARŞI ICA OKL., PREOKL.

28 YAŞ...

29 Sol CCA Sol VA MULT DARLIKLAR

30 6.Ay kontrol

31 ARKUS KAROTİS PROBLEMLERİ…

32 VULN. PLAK

33 2, 3, 4mm predilatasyon Yeterli çeşitte malzeme!!!

34 ICA açılanması-tortiyozite…

35

36

37 Kalsifikasyon….

38

39 50 Y ERKEK SEMPİleri Risk…..

40

41 İzole hem., disek, mult darlıklar

42 Plak analizleri…

43

44 Endikasyon: Perfüzyon BT

45

46 SONUÇ Kolay olgu yok… Normal bir stenoz ve tedavisinden farklı…. Tedavinin kendisi de bir inme nedeni…


"Dr. Akif ŞİRİKÇİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları