Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2008-2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2008-2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2008-2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008

2 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No ÖNSÖZ...................................................................................... 5 GENEL BİLGİLER.......................................................... 6 1.1. Tarihçe..................................................................... 6 1.2. Eğitim Öğretim Programı........................................... 7 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ............................ 8 2.1. Durum Analizi........................................................... 8 2.1.1. Eğitim..................................................................... 8 2.1.3. Hizmet...................................................................17 2.1.3.1. Fiziki Altyapı.......................................................17 2.1.3.2. Hizmet Türleri.....................................................18 2.2. Paydaşlar.................................................................19 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi)..................................20 2.4. Varsayımlar............................................................ 24 3. STRATEJİK PLAN.................................................. 25 3.1. Misyon.................................................................... 26 3.2. Vizyon.................................................................... 27 3.3. Değerler.................................................................. 28 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefleri............................... 29

3 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Sayfa No 4.1. Kritik Performans Göstergesi 1 Öğretim elemanı sayısı............................................. 55 4.2. Kritik Performans Göstergesi 2: Fakülte eğitim, araştırma ve bilgisayar altyapısı........ 56 4.3. Kritik Performans Göstergesi 3: ÖSYM kılavuzu.......................................................... 57 4.4. Kritik Performans Göstergesi 4: Öğrenci memnuniyet anketi........................................ 58 4.5. Kritik Performans Göstergesi 5: Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı.................. 59 4.6. Kritik Performans Göstergesi 6: Proje sayısı..................................................................60 4.7. Kritik Performans Göstergesi 7: Verilen danışmanlık hizmeti sayısı............................... 61

4 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1. Bölümler ve Anabilim Dalları.………………………..6 Tablo 2. Akademik Personel Durumu................................... 6 Tablo 3 İdari Personel Sayıları................................................7 Tablo 4. Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı.............................................. 7 Tablo 5. Bölümlere Giriş Puanlara ………………….……..…..7 Tablo 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı................................................................ 8 Tablo 7. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı............................................................11 Tablo 8. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı............................................. 12 Tablo 9. Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı............................................................13

5 ÖNSÖZ Fakültemizin 2008-2012 stratejik planı, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizin uluslar arası standartlara uyumunu sağlamayı amaçlayan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde başlatılan stratejik planlama çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 2008-2012 Stratejik Planı” hedeflerimize ulaşmak için geleceğimizin planlanması yolunda rehber olacaktır.

6 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul edilen 3837 sayılı Kanun ile Mersin Üniversitesi'nin altı fakültesinden biri olarak kurulmuştur.1993-1994 eğitim-öğretim yılında Çevre ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Jeoloji ve Makine Mühendisliği Bölümleri'ne, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ve 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne öğrenci alınmaya başlanmıştır. İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerimiz eğitim-öğretime başlayabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürmektedir

7 1.2. Eğitim Öğretim Programı Lisans eğitim-öğretiminin sürdürüldüğü, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleri ile henüz lisans eğitim- öğretimine başlamayan Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde yüksek lisans; Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerimizin 40, Çevre Mühendisliği, ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerimizin 50 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

8 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi 2.1.1. Eğitim Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 9 Bölümden 6 sında lisans, 7’sinde yüksek lisans ve lisans eğitimi veren Bölümlerimizden 3 ünde doktora eğitimi verilmektedir.

9 2.1.1.1. Bölümler ve Anabilim Dalları Tablo 1. Bölümler ve Anabilim Dalları Bölüm Anabilim Dalı Lisans Yüksek Lisans Doktora Bilgisayar Mühendisliği X-- Çevre Mühendisliği XXX Elektrik-Elektronik Mühendisliği XX- Gıda Mühendisliği XXX İnşaat Mühendisliği --- Jeoloji Mühendisliği XXX Kimya Mühendisliği -X- Makine Mühendisliği XX- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği -X-

10 2.1.1.2. Akademik Personel Durumu Tablo 2. Akademik Personel Durumu Unvan200220032004200520062007 Profesör111211111313 Doçent10610131112 Yardımcı Doçent 222421182426 Öğretim Görevlisi 233222 Uzman111-33 Diğer (Arş.Grv.) 261524211212 TOPLAM716170656568

11 Tablo 3. İdari Personel Sayıları Sınıflandır ma 200220032004200520062007 GİH171919192020 THS151514181918 TOPLAM323433373938 GİH:Genel İdare Hizmetler Sınıfı THS:Teknik Hizmetler Sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef, 1 Ambar Memuru, 10 Memur (4 ü Bölüm Sekreteri, 1 i Laboratuarda görevli) olmak üzere 13 ü Fakültede 6 sı Fakülte dışında, 1 i Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri, 1 i Makine Mühendisliği Bölüm Atölyesinde, 1 i Dekanlık Teknik Bürosunda görevli olmak üzere 5 i Fakültede 13 ü Fakülte dışında görev yapmaktadır. Ayrıca, Fakültemizde 1 geçici işçi ile 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevli 2 teknik personel görev yapmaktadır.

12 2.1.1.3. Öğrenci Sayıları Tablo 4. Fakültemiz Lisans Öğrenci Sayıları Bölüm200220032004200520062007 Bilgisayar Müh. 141154153135147112 Çevre Müh. 148177177166215225 Elektrik- Elektronik 130167194189184216 Gıda Mühendisliği 180205209187205250 Jeoloji Mühendisliği 138166181174175177 Makine Müh. 192209210218213232 TOPLAM92910781124106911391212

13 2..1.1.4 Bölümlere Giriş Puanları Tablo 5. Bölümlere Giriş Puanları MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANI 2003-20042004-2005 2005-20062006-2007 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 341,935340,679345,111314.254 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 292,447294,806302,862264.410 ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. 336,803334,994339,764310.568 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 308,172310,603320,474283.546 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 276,154279,982289,347247.023 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 316,262317,558324,758273.979 2007-2008- 295.580 332.657 311.347 274.915 317.451

14 2.1.2. Araştırma Tablo 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 200220032004200520062007TOPLAM TOPLAM MAKALE 626712510877105544 Ulusal913281614787 Uluslar arası 302451492949232 SCI/SSCI/AHCI233046433449225 ATIF SAYISI 8011211918457137495 KİTAP--22419 KİTAP BÖLÜMÜ -2-1--3 BİLDİRİ579477853679428 Ulusal46735063-58290 Uluslararası11212722-21102 BİLİMSEL ETKİNLİKLER 354342506961300 BİLİMSEL ÖDÜLLER 141---6 Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı yayında veya projede yer almışsa tekrar olmaması açısından ilgili yayın sadece 1 kez sayılacaktır. Atıf sayılarında atıf yapılan yıl göz önüne alınacaktır.

15 Tablo 7. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü200220032004200520062007 DTDTDTDT BAP8316311532410 TUBİTAK432262123195 DPT21--1-1-1- Diğer----2-2-2- Toplam147381233034615 Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı projede yer almışsa tekrar olmaması açısından sadece ilgili proje 1 kez sayılacaktır. * Destekleyen kurum ( Örn: TÜBİTAK, DPT, BAP, vb) T: Tamamlanmış, D: Devam Eden

16 Tablo 8. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararası SCI/SSCI/AHC I Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 200243461.07110.26230.53 200342731.74210.50300.71 200442501.19270.64461.07 200542631.50220.52431.02 200648140.29290.60340.70 20075170.13490.96490.96 Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı projede yer almışsa tekrar olmaması açısından sadece ilgili proje 1 kez sayılacaktır

17 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki Altyapı Toplam 4 bloktan oluşan Fakültemizin A ve B Bloklarında 22 lisans dersliği, 1 yüksek lisans dersliği, 3 adet bilgisayar laboratuarı, 5 adet araştırma laboratuarı (1 adet Elektrik- Elektronik Mühendisliği, 2 adet Jeoloji Mühendisliği, 2 adet Kimya Mühendisliği Bölümüne ait) ve bir adet öğrenci laboratuarı (Kimya Mühendisliği Bölümü’ne ait) bulunmaktadır. Ayrıca, her biri 48 idari ofisten oluşan C ve D Bloklarda 69 adet laboratuar ve atölye mevcuttur.

18 2.1.3.2. Hizmet Türleri Fakültemiz Bölümlerinde, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yanında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi uyarınca döner sermaye kapsamında motor şase numarası vurma-tespit, çevresel bazı parametrelerin belirlenmesi, çeşitli gıda ve kimyasal analizler ile danışmanlık hizmetleri ve mahkemelerde bilirkişilik hizmeti verilmektedir.

19 2.2. Paydaşlar Tablo 9:Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* PaydaşlarHizmetalanlarÇalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel X İdari Personel X Lisans Öğrenciler X Lisansüstü öğrenciler X VelilerX YÖKXX RektörlükXX Üniversitelerarası Kurul XX TÜBİTAKXX TUBAXX Kamu Kurum ve Kuruluşları XX Özel Sektör X OdalarXX Fakülte Bölümleri XXX * Bir kurum birden çok bölümde yer alabilir. (Örn: Temel ortak ve Stratejik ortak, vb.)

20 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi)  Güçlü Yanlarımız  Dekanlık üst yönetimi olarak şeffaf, her birim/ferde eşit mesafede ve kolay ulaşılabilirdir.  Güçlü akademik kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaların devamlılığının sağlanması  SCI indeks kapsamında taranan dergilerde yayınlanan bilimsel yayın sıralamasında önemli bir yere gelinmiş olunması.  Öğrencili bölümlerin mekan sorunlarının önemli ölçüde çözülmüş olması.  Derslikler ve laboratuarların donanım bakımından lisans ve lisans üstü eğitim-öğretimin devamlılığını sağlayacak bir konuma ulaşmış olması.  Fakültenin kampus merkezinde, kolay ulaşılabilirliği.  Araştırma projelerine verilen destek.  Merkezi Kütüphanede bulunan mevcut yayınların sayısı ve süreli yayınlara Rektörlükçe abone olunması.

21  Zayıf Yanlarımız  Fakültemizin bazı bölümlerindeki öğretim üye ve yardımcı sayısının azlığı.  Laboratuar ve mekan sorununun tam olarak çözümlenememiş olması  Fakültemiz Bölümlerinin tümüne hazırlık sınıfının konulamamış olması.  Danışman-öğrenci ilişkilerinde yetersizlik ve uygulamadaki aksaklıklar.  Fakültenin tanıtımı için önemli olan seminer, sempozyum, kongre, forum gibi etkinliklerin azlığı.  Kimya ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri’nde lisans eğitim- öğretimine başlanılamamış olması.  Lisansüstü öğrencilerin lisans öğrencilerine oranında istenilen düzeye ulaşılamamış olması.  Teknik donanımlı akıllı sınıfların oluşturulamamış olması.  İletişim ve koordinasyonda yeterli düzeye ulaşılamaması.  Atölye ve Laboratuarlarda istihdam edilen teknik personel sayısının azlığı.  Mezunlarımızın takibinde karşılaşılan güçlükler.  İdari personelin hizmet içi eğitiminin yetersizliği.  Fakültemizin C ve D idari Blokları ile öğrencilerimizin dersliklerinin bulunduğu A Bloğunda personel ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çay-misafir salonunun bulunmaması.

22  Fırsatlar  Devlet politikası ile eğitim-öğretime verilen desteğin artması.  Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar.  AB uyum sürecinde kalifiye elemana ülkede duyulan ihtiyacın artması.  TÜBİTAK ve DPT’nin bilimsel projelere verdiği desteğin artması.  Üniversite ile işbirliğine sanayinin duyduğu gereksinimin artması.  Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve görgülerini artıracakları gezi ve staj yapacakları endüstrilerin bölgemizde fazla olması

23  Tehditler  Maddi anlamda tatminsizlik nedeniyle bilim insanı olma isteğindeki düşüş ve buna bağlı olarak idealist gençlerin azalması.  Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde karar organı olamamak.  Siyasilerin eğitim politikalarındaki tutarsızlıklar (her 2-3 yılda bir ÖSS sistemi değiştiriliyor).  Sık sık öğrenci afları nedeniyle öğrenci kalitesinin düşmesi.  Bütçe kaynaklarının yolluklar, bakım-onarım gibi bazı kalemlerde son derece yetersiz oluşu.  Orta öğretim sistemindeki tutarsızlıklar ve değişen eğitim politikaları nedeniyle öğrenci kalitesindeki düşüş.

24 2.4. Varsayımlar  Akademik ve idari personelin stratejik planı özümlemesi ve sahiplenmesi planın başarıya ulaşması için en önemli faktör olacaktır. Fakültemiz, Üniversitemizin üst yönetiminin desteği ile birlik ve bütünlük içinde, ülkemizin önde gelen ve tercih edilen fakültelerinden biri olma yolunda adım adım ilerleyecektir.

25 3. STRATEJİK PLAN  Stratejik plan hazırlıklarının ilk aşamasında mevcut durum analizi yapılmış, misyon, vizyon ve sahip olunan değerler ile ilişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler belirlenmiştir. Bütün bu değerlendirmelerin ışığında saptanan stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenen hedefler aşağıda açıklanmıştır.

26 3.1. Misyon  Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve teknoloji üreten ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli ve sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmektir.

27 3.2. Vizyon  Nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim- öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, ülkemizin kalkınmasında teknolojik ve ekonomik katkı sağlayan öncü, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, çağı yakalamış, mensubu olmakla gurur duyulan bir Fakülte olmaktır.

28 3.3. Değerler  Değerlerimiz, akademik mükemmellik (üstünlük, seçkinlik), akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü), yaratıcılık, yenilikçilik, idealist olmak, katılımcılık, liderlik, takım bilinci, sorumluluk bilinci, hesap verebilirlik, etik değerlere bağlı olmak, şeffaflık, eşitlik, liyakat, sürekli eğitim-öğretim, veriye ve bilgiye dayalı karar almak, sürekli iyileştirme, kalite anlayışı, saygılı olmak, hoşgörülü olmak, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincidir.

29 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefleri  Sahip olduğumuz misyonla belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak, Mersin Üniversitesi’nin vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacıyla belirlediğimiz stratejik amaçlarımız ve bu amaçlara ulaşmadaki hedeflerimizin rolü ve önemi aşağıda yer almaktadır.

30  Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretimde mevcut kaliteyi artırmak  Stratejik Amaç 2: Öğrencisiz Bölümlerde lisans eğitim ve öğretimine başlamak  Stratejik Amaç 3: Araştırma sayısı, kalitesini ve verimliliğini artırarak bilim ve teknolojiye daha fazla katkı sağlamak.  Stratejik Amaç 4: Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesinde önemli adımlar atmak.  Stratejik Amaç 5: Mekan, teknolojik altyapı ve donanımı geliştirmek.  Stratejik Amaç 6: Personel memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak.

31  Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretimde mevcut kaliteyi artırmak  Stratejik Hedef 1.1. Tüm bölümlerimize hazırlık sınıfının konulması ve lisans eğitim-öğretim ders programlarını güncellemelerinin sağlanması  İzlenecek yol: Hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin ingilizce hazırlık sınıfı uygulamasını başlatmak için girişimde bulunulmasının sağlanması. Dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut üniversitelerin mühendislik bölümlerinin ders müfredatlarının takibinin sağlanması  Performans Ölçütü: 2008-2009 eğitim öğretim yılı sonunda tüm bölümlerimize hazırlık sınıfının konulması için başvuru yapılması ve güncel ders programlarının uygulanmaya başlaması

32  Stratejik Hedef 1.2. Bazı öğrencili Bölümlerimizin Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve öğrenci laboratuar altyapısının güçlendirilmesi  İzlenecek yol: Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümlerine Yılda atanacak Öğretim üye sayısı ve alınacak cihaz sayısının artırılmasına devam edilecek  Performans Ölçütü: Öğretim üye sayısında önümüzdeki 2 yıl sonunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde % 200, Makine Mühendisliği Bölümünde %50 oranında artış sağlamak

33  Stratejik Hedef 1.3. Fakültemizi tercih eden kaliteli öğrenci sayısını artırmak.  İzlenecek yol: Fakültemizin etkin tanıtımının sağlanması, web sitesinden yararlanacakların sayısının artırılması  Performans Ölçütü: 4 yılın sonunda ÖSS puanlarında % 2 artış olması

34  Stratejik Hedef 1.4. Danışman-öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesi. Bu amaçla 17.07.2007 tarih, 2007/54 sayılı Senato Kararı ile Danışmanlık hizmetleri ile ilgili bir Yönerge yürürlüğe girmiştir.  İzlenecek yol: Danışman-öğrenci sorunlarının tartışılarak; danışmanların bilgilendirilmesi ile bölümler arası uygulamadaki farklılıkların azaltılması  Performans Ölçütü: Sorunların asgariye indirilmiş olması

35  Stratejik Hedef 1.5. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası öğrenci değişim programlarından yararlandırılması  İzlenecek yol : Ulusal ve uluslar arası değişim programları kapsamında diğer üniversitelere en az bir yarıyıl gitmek üzere öğrencilerin teşvik edilmesi, değişim programı kapsamında paydaşların sayısının ve işbirliğinin artırılması  Performans Ölçütü: Yılda en az 5 öğrencinin değişim programından yararlanması(2007 yılında bu sağlanmıştır)

36  Stratejik Hedef 1.6. Çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanlarının artırılması  İzlenecek yol: Lisans ders içeriklerinin ve kredilerinin ana dal ve yan dal yapılacak bölümlere uygun yapılandırılması ile ana dal ve yan dal başvuru sayısının artışının sağlanması  Performans Ölçütü: Beşinci yılın sonunda çift ana dal ve yan dal yapan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını % 10 düzeyine çıkarmak

37  Stratejik Hedef 1.7. Laboratuar altyapısının geliştirilmesi  İzlenecek yol: Her yıl bölümlerimizden gelen bilgisayar ve makine-teçhizat talebi  Performans Ölçütü: Taleplerin karşılanma oranı

38  Stratejik Hedef 1.8: Eğitim-öğretimde görsel cihazların kullanıldığı modern derslikler, akıllı sınıflar oluşturulması  İzlenecek yol: Her yıl alınan projeksiyon cihazı (datashow), perdesi ve bilgisayar sayısı  Performans Ölçütü: 1. Yılın sonundaki 6 derslik hedefine ulaşılmış, 5 yılın sonunda 16 dersliğin projeksiyon cihazı, perdesi ve bilgisayarla donatılması, bir akıllı sınıfın oluşturulması hedefi sürdürülmektedir.

39  Stratejik Hedef 1.9. Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezunlarımızın sayısının artırılması  İzlenecek Yol: Başarılı öğrencilerden yüksek lisans ve doktoraya başvuranların sayısı  Performans Ölçütü: Yılda en az 20 mezunumuzun Yüksek Lisans eğitim- öğretim programına başvurması

40  Stratejik Hedef 1.10: Araştırma görevlisi kadrosunu artırarak öğretim üyesi başına düşen sayıyı 2’ye yaklaştırmak  İzlenecek Yol: Ülkemizde mühendislik fakültelerinde ön sıralarda olan üniversitelerin mezunlarına yönelmek, Fakültemiz Bölümlerinde lisansüstü eğitim- öğretime katılımı artırmak  Performans Ölçütü: 3. yılın sonunda araştırma görevlisi sayısını öğretim üyesi başına 2’ye yükseltmek

41  Stratejik Amaç 2: Öğrencisiz Bölümlerde lisans eğitim ve öğretimine başlamak  Stratejik Hedef 2.1: Üçüncü yılın sonunda Kimya Mühendisliği Bölümü’ne lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamak.  İzlenecek Yol: Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve öğrenci laboratuar altyapısının oluşturulması  Performans Ölçütü: 2008-2009 eğitim- öğretim yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne ÖSS ile 20 öğrencinin yerleştirilmesi

42  Stratejik Hedef 2.2: İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitim-öğretimine başlamak.  İzlenecek Yol: Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve laboratuar altyapısının oluşturulması  Performans Ölçütü: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalının Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması ve öğrenci alınması

43  Stratejik Hedef 2.3: İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alarak eğitim- öğretime başlamak.  İzlenecek Yol: Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve öğrenci laboratuar altyapısının oluşturulması  Performans Ölçütü: 2009-2010 eğitim- öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne ÖSS ile 20 öğrencinin yerleştirilmesi

44  Stratejik Amaç 3: Araştırma sayısı, kalitesini ve verimliliğini artırarak bilim ve teknolojiye daha fazla katkı sağlamak.  Stratejik Hedef 3.1: Fakülte bölümleri ve öğretim üyeleri arasında işbirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi  İzlenecek Yol: Bölümler ve öğretim üyeleri arasında ortak projelerin verilmesinin sağlanması  Performans Ölçütü: Yılda en az 2 ortak projenin hazırlanması

45  Stratejik Hedef 3.2: Daha fazla sayıda bilimsel araştırma projesinin desteklenmesinin sağlanması  İzlenecek Yol: Sunulan bilimsel araştırma proje önerisi sayısı  Performans Ölçütü: Desteklenen proje sayısı

46  Stratejik Amaç 4: Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesinde önemli adımlar atmak.  Stratejik Hedef 4.1: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin kurulmasındaki kısıtlama ve sorunların belirlenmesi  İzlenecek Yol: Bölüm Başkanları ve öğretim üyelerinin katılacağı üniversitenin sanayiden ve sanayinin bölümlerimizden talepleri konusunun tartışılacağı toplantının yapılması  Performans Ölçütü: Birinci yılın sonunda Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda bir takvimin oluşturulması amacıyla ???????????????????

47  Stratejik Hedef 4.2: Fakülte-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde önemli olabilecek seminer, sempozyum, kongre, forum benzeri etkinlikler.  İzlenecek Yol: Sanayinin de ihtiyaçlarına katkı sağlayacak yılda en az bir etkinlik düzenlenmesi.  Performans Ölçütü: Birinci yılın sonuna kadar (2007) ilk etkinlik düzenlenmiş olup ikinci yılda etkinlik sayısının artırılarak sürdürülmesinin sağlanması.

48  Stratejik Hedef 4.3: Üniversitemiz tarafından kurulacak Teknopark’da danışmanlık yapacak öğretim elemanlarının teşvik edilmesi  İzlenecek Yol: Yılda danışmanlık yapacak öğretim üyesi sayısı  Performans Ölçütü: Üçüncü yılın sonunda en az iki öğretim üyesinin Teknopark’da danışmanlık yapması hedefine birinci yıl sonunda ulaşılmış, bu hedef her Bölümden en az bir öğretim üyesi olarak yükseltilmiştir.

49  Stratejik Hedef 4.4: Sanayi ile işbirliğini geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla, akademik personel atanma kriterlerine sanayi ve teknolojik çalışma yapanlarla ilgili kriterler konulması önerilmesi  İzlenecek Yol: Önerinin kabul edilip edilmeyeceği  Performans Ölçütü: Önerinin kabul edilmesi

50  Stratejik Amaç 5: Mekan, teknolojik altyapı ve donanımı geliştirmek.  Stratejik Hedef 5.1: Lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim laboratuarları ile araştırma alanlarının iyileştirilmesi için kaynakları daha etkin kullanmak.  İzlenecek Yol: Kaynakların etkin kullanımı için fakülte bünyesinde merkezi bir laboratuar kurulması. Merkezi Laboratuar kurulması için Rektörlük bir Komisyon kurarak çalışma başlatmıştır. Fakülte olarak olanaklar ölçüsünde bu Merkeze katkı sağlanması.  Performans Ölçütü: Merkezi Laboratuar kurulması sonucu Fakülte olarak bu olanaklardan maksimum fayda sağlamak.

51  Stratejik Hedef 5.2: Bazı bölümlerimizin binalarının inşaatının tamamlanması  İzlenecek Yol: 2007 Yılında Dekanlık binası tamamlanmış, bölüm binalarının ihalesinin yapılarak tamamlanması hedefi sürdürülmektedir  Performans Ölçütü: Hedefler doğrultusunda, 1. Yılın sonunda Dekanlık idari binası inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimizin binalarının ihalesinin yapılarak 5. Yılın sonunda inşaatlarının tamamlanarak hizmete sunulmuş olması

52  Stratejik Amaç 6: Personel memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak.  Stratejik Hedef 6.1: Performans ölçüm sisteminin kurulması  İzlenecek Yol: Personel memnuniyeti anketlerinin yapılması  Performans Ölçütü: Yılda bir kez tekrarlanacak sonuçlar

53  Stratejik Hedef 6.2: Üniversitemizin ve Fakültemizin düzenleyeceği etkinliklere akademik ve idari personelin katılımının artırılması  İzlenecek Yol: Personelin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlayacak çalışmalara katılanların sayısı  Performans Ölçütü: Etkinliklere tüm personelin katılımı

54  4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumunu belirlemek üzere aşağıdaki kritik performans göstergeleri kullanılacaktır.

55  4.1. Kritik Performans Göstergesi 1: Öğretim elemanı sayısı  Fakültemizin öğretim üye ve yardımcısı sayılarının belirlenmesinde Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kayıtlarındaki veriler kullanılacaktır.

56  4.2. Kritik Performans Göstergesi 2: Fakülte eğitim, araştırma ve bilgisayar altyapısı  Fakültemiz bünyesinde bulunan laboratuarlardaki cihaz, teçhizat ve bilgisayar altyapısı ile ilgili veriler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kayıtlarından sağlanacaktır.

57  4.3. Kritik Performans Göstergesi  3: ÖSYM kılavuzu  Her yıl Fakültemiz Bölümlerini lisans eğitim-öğretimini kazanan öğrencilerin en yüksek ve en düşük puanlarının ÖSS kılavuzundan izlenmesi ve diğer Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Bölümleri ile karşılaştırılmasının yapılması sonucu fakültemizin ülke sıralamasındaki yeri ve tercih edilirliği belirlenecektir.

58  4.4. Kritik Performans Göstergesi  4: Öğrenci memnuniyet anketi  Fakültemiz lisans eğitim-öğretim programlarındaki öğrencilere uygulanacak memnuniyet anketi ile eğitim ve öğretimde kalitenin belirlenmesi, alt yapı ve donanım eksikliklerinin saptanması gerçekleştirilecektir. Bu amaçla anketler Bölümlerimize ulaştırılmış ve ilk sonuçlar Dekanlığımıza ulaşmıştır.

59  4.5. Kritik Performans Göstergesi  5: Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı  Science Citation Index-Expanded (SCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanan bilimsel yayınların sayısı Web of Science’dan sağlanan ve bölümlerimizin yıllık akademik faaliyet raporunda yer alan verilerden belirlenecektir. SCI Kapsamında yayınlanan bilimsel yayın sayısında 2007 yılında 2006 ya göre % 40 oranında artış sağlanmıştır.

60  4.6. Kritik Performans Göstergesi  6: Proje sayısı  Araştırma için gerekli fiziksel koşulların ve altyapının iyileştirilmesi, paydaşlarla ortak projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda üniversite dışı finans kaynaklarının kullanımı ile sağlanacaktır. Bu göstergenin belirlenmesinde bölümlerimizin yıllık akademik faaliyet raporundaki veriler kullanılacaktır.

61  4.7. Kritik Performans Göstergesi 7: Verilen danışmanlık hizmeti sayısı  Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Teknoskop’da danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda ortak projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda paydaşlarla ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 2007 yılında bu konuda önemli adımlar atılmıştır. Bu göstergenin belirlenmesinde bölümlerimizin yıllık akademik faaliyet raporundaki veriler kullanılacaktır.

62 DEKAN Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı Bilgisayar Müh. Çevre Müh Elektrik-Elektronik Gıda Müh. Jeoloji Müh. İnşaat Müh.. Kimya Müh. Makine Müh. Metalurji ve Malzeme Yazı İşleri Tahakkuk Satınalma Ayniyat Bürosu Öğrenci İşleri Özlük İşleri Özel Kalem. Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2008-2012 STRATEJİK PLANI Şubat 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları