Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2008-2012
STRATEJİK PLANI Şubat 2008

2 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe 1.2. Eğitim Öğretim Programı 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Eğitim Hizmet Fiziki Altyapı Hizmet Türleri Paydaşlar 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi) Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefleri

3 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Sayfa No 4.1. Kritik Performans Göstergesi 1 Öğretim elemanı sayısı 4.2. Kritik Performans Göstergesi 2: Fakülte eğitim, araştırma ve bilgisayar altyapısı 4.3. Kritik Performans Göstergesi 3: ÖSYM kılavuzu 4.4. Kritik Performans Göstergesi 4: Öğrenci memnuniyet anketi 4.5. Kritik Performans Göstergesi 5: Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 4.6. Kritik Performans Göstergesi 6: Proje sayısı 4.7. Kritik Performans Göstergesi 7: Verilen danışmanlık hizmeti sayısı

4 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1. Bölümler ve Anabilim Dalları .………………………..6 Tablo 2. Akademik Personel Durumu Tablo 3 İdari Personel Sayıları Tablo 4. Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 5. Bölümlere Giriş Puanlara ………………….……..…..7 Tablo 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablo 7. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Tablo 8. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Tablo 9. Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı

5 ÖNSÖZ Fakültemizin stratejik planı, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizin uluslar arası standartlara uyumunu sağlamayı amaçlayan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde başlatılan stratejik planlama çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Stratejik Planı” hedeflerimize ulaşmak için geleceğimizin planlanması yolunda rehber olacaktır.

6 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul edilen 3837 sayılı Kanun ile Mersin Üniversitesi'nin altı fakültesinden biri olarak kurulmuştur eğitim-öğretim yılında Çevre ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine, eğitim-öğretim yılında Jeoloji ve Makine Mühendisliği Bölümleri'ne, eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ve  eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne  öğrenci alınmaya başlanmıştır. İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerimiz eğitim-öğretime başlayabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürmektedir

7 1.2. Eğitim Öğretim Programı
Lisans eğitim-öğretiminin sürdürüldüğü, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleri ile henüz lisans eğitim-öğretimine başlamayan Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde yüksek lisans; Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerimizin 40, Çevre Mühendisliği, ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerimizin 50 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

8 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
2.1. Durum Analizi Eğitim Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 9 Bölümden 6 sında lisans, 7’sinde yüksek lisans ve lisans eğitimi veren Bölümlerimizden 3 ünde doktora eğitimi verilmektedir.

9 2.1.1.1. Bölümler ve Anabilim Dalları
Tablo 1. Bölümler ve Anabilim Dalları Bölüm Anabilim Dalı Lisans Yüksek Lisans Doktora Bilgisayar Mühendisliği X - Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

10 2.1.1.2. Akademik Personel Durumu Tablo 2. Akademik Personel Durumu
Unvan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Profesör 11 12 13 Doçent 10 6 Yardımcı Doçent 22 24 21 18 26 Öğretim Görevlisi 2 3 Uzman 1 - Diğer (Arş.Grv.) 15 TOPLAM 71 61 70 65 68

11 Sınıflandırma 2002 2003 2004 2005 2006 2007 GİH 17 19 20 THS 15 14 18 TOPLAM 32 34 33 37 39 38 Tablo 3. İdari Personel Sayıları GİH:Genel İdare Hizmetler Sınıfı THS:Teknik Hizmetler Sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef, 1 Ambar Memuru, 10 Memur (4 ü Bölüm Sekreteri, 1 i Laboratuarda görevli) olmak üzere 13 ü Fakültede 6 sı Fakülte dışında, 1 i Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri, 1 i Makine Mühendisliği Bölüm Atölyesinde, 1 i Dekanlık Teknik Bürosunda görevli olmak üzere 5 i Fakültede 13 ü Fakülte dışında görev yapmaktadır. Ayrıca, Fakültemizde 1 geçici işçi ile 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevli 2 teknik personel görev yapmaktadır.

12 Öğrenci Sayıları Tablo 4. Fakültemiz Lisans Öğrenci Sayıları Bölüm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bilgisayar Müh. 141 154 153 135 147 112 Çevre Müh. 148 177 166 215 225 Elektrik-Elektronik 130 167 194 189 184 216 Gıda Mühendisliği 180 205 209 187 250 Jeoloji Mühendisliği 138 181 174 175 Makine Müh. 192 210 218 213 232 TOPLAM 929 1078 1124 1069 1139 1212

13 2..1.1.4 Bölümlere Giriş Puanları Tablo 5. Bölümlere Giriş Puanları
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 341,935 340,679 345,111 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 292,447 294,806 302,862 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. 336,803 334,994 339,764 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 308,172 310,603 320,474 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 276,154 279,982 289,347 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 316,262 317,558 324,758 -

14 Araştırma Tablo 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOPLAM TOPLAM MAKALE 62 67 125 108 77 105 544 Ulusal 9 13 28 16 14 7 87 Uluslar arası 30 24 51 49 29 232 SCI/SSCI/AHCI 23 46 43 34 225 ATIF SAYISI 80 112 119 184 57 137 495 KİTAP - 2 4 1 KİTAP BÖLÜMÜ 3 BİLDİRİ 94 85 36 79 428 73 50 63 58 290 Uluslararası 11 21 27 22 102 BİLİMSEL ETKİNLİKLER 35 42 69 61 300 BİLİMSEL ÖDÜLLER 6 Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı yayında veya projede yer almışsa tekrar olmaması açısından ilgili yayın sadece 1 kez sayılacaktır. Atıf sayılarında atıf yapılan yıl göz önüne alınacaktır.

15 olmaması açısından sadece ilgili proje 1 kez sayılacaktır.
Tablo 7. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü 2002 2003 2004 2005 2006 2007 D T BAP 8 3 1 6 15 24 10 TUBİTAK 4 2 12 19 5 DPT - Diğer Toplam 14 7 30 46 Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı projede yer almışsa tekrar olmaması açısından sadece ilgili proje 1 kez sayılacaktır. * Destekleyen kurum ( Örn: TÜBİTAK, DPT, BAP, vb) T: Tamamlanmış, D: Devam Eden

16 Tablo 8. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı
Öğretim Üyesi Sayısı (A) Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 2002 43 46 1.07 11 0.26 23 0.53 2003 42 73 1.74 21 0.50 30 0.71 2004 50 1.19 27 0.64 2005 63 1.50 22 0.52 1.02 2006 48 14 0.29 29 0.60 34 0.70 2007 51 7 0.13 49 0.96 Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı projede yer almışsa tekrar olmaması açısından sadece ilgili proje 1 kez sayılacaktır

17 Hizmet Fiziki Altyapı Toplam 4 bloktan oluşan Fakültemizin A ve B Bloklarında 22 lisans dersliği, 1 yüksek lisans dersliği, 3 adet bilgisayar laboratuarı, 5 adet araştırma laboratuarı (1 adet Elektrik- Elektronik Mühendisliği, 2 adet Jeoloji Mühendisliği, 2 adet Kimya Mühendisliği Bölümüne ait) ve bir adet öğrenci laboratuarı (Kimya Mühendisliği Bölümü’ne ait) bulunmaktadır. Ayrıca, her biri 48 idari ofisten oluşan C ve D Bloklarda 69 adet laboratuar ve atölye mevcuttur.

18 Hizmet Türleri Fakültemiz Bölümlerinde, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yanında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi uyarınca döner sermaye kapsamında motor şase numarası vurma-tespit, çevresel bazı parametrelerin belirlenmesi, çeşitli gıda ve kimyasal analizler ile danışmanlık hizmetleri ve mahkemelerde bilirkişilik hizmeti verilmektedir.

19 Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak
Tablo 9:Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel X İdari Personel Lisans Öğrenciler Lisansüstü öğrenciler Veliler YÖK Rektörlük Üniversitelerarası Kurul TÜBİTAK TUBA Kamu Kurum ve Kuruluşları Özel Sektör Odalar Fakülte Bölümleri * Bir kurum birden çok bölümde yer alabilir. (Örn: Temel ortak ve Stratejik ortak, vb.)

20 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi)
Güçlü Yanlarımız Dekanlık üst yönetimi olarak şeffaf, her birim/ferde eşit mesafede ve kolay ulaşılabilirdir. Güçlü akademik kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaların devamlılığının sağlanması SCI indeks kapsamında taranan dergilerde yayınlanan bilimsel yayın sıralamasında önemli bir yere gelinmiş olunması. Öğrencili bölümlerin mekan sorunlarının önemli ölçüde çözülmüş olması. Derslikler ve laboratuarların donanım bakımından lisans ve lisans üstü eğitim-öğretimin devamlılığını sağlayacak bir konuma ulaşmış olması. Fakültenin kampus merkezinde, kolay ulaşılabilirliği. Araştırma projelerine verilen destek. Merkezi Kütüphanede bulunan mevcut yayınların sayısı ve süreli yayınlara Rektörlükçe abone olunması.

21 Zayıf Yanlarımız Fakültemizin bazı bölümlerindeki öğretim üye ve yardımcı sayısının azlığı. Laboratuar ve mekan sorununun tam olarak çözümlenememiş olması Fakültemiz Bölümlerinin tümüne hazırlık sınıfının konulamamış olması. Danışman-öğrenci ilişkilerinde yetersizlik ve uygulamadaki aksaklıklar. Fakültenin tanıtımı için önemli olan seminer, sempozyum, kongre, forum gibi etkinliklerin azlığı. Kimya ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri’nde lisans eğitim-öğretimine başlanılamamış olması. Lisansüstü öğrencilerin lisans öğrencilerine oranında istenilen düzeye ulaşılamamış olması. Teknik donanımlı akıllı sınıfların oluşturulamamış olması. İletişim ve koordinasyonda yeterli düzeye ulaşılamaması. Atölye ve Laboratuarlarda istihdam edilen teknik personel sayısının azlığı. Mezunlarımızın takibinde karşılaşılan güçlükler. İdari personelin hizmet içi eğitiminin yetersizliği. Fakültemizin C ve D idari Blokları ile öğrencilerimizin dersliklerinin bulunduğu A Bloğunda personel ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çay-misafir salonunun bulunmaması.

22 Fırsatlar Devlet politikası ile eğitim-öğretime verilen desteğin artması. Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar. AB uyum sürecinde kalifiye elemana ülkede duyulan ihtiyacın artması. TÜBİTAK ve DPT’nin bilimsel projelere verdiği desteğin artması. Üniversite ile işbirliğine sanayinin duyduğu gereksinimin artması. Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve görgülerini artıracakları gezi ve staj yapacakları endüstrilerin bölgemizde fazla olması

23 Tehditler Maddi anlamda tatminsizlik nedeniyle bilim insanı olma isteğindeki düşüş ve buna bağlı olarak idealist gençlerin azalması. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde karar organı olamamak. Siyasilerin eğitim politikalarındaki tutarsızlıklar (her 2-3 yılda bir ÖSS sistemi değiştiriliyor) . Sık sık öğrenci afları nedeniyle öğrenci kalitesinin düşmesi. Bütçe kaynaklarının yolluklar, bakım-onarım gibi bazı kalemlerde son derece yetersiz oluşu. Orta öğretim sistemindeki tutarsızlıklar ve değişen eğitim politikaları nedeniyle öğrenci kalitesindeki düşüş.

24 2.4. Varsayımlar Akademik ve idari personelin stratejik planı özümlemesi ve sahiplenmesi planın başarıya ulaşması için en önemli faktör olacaktır. Fakültemiz, Üniversitemizin üst yönetiminin desteği ile birlik ve bütünlük içinde, ülkemizin önde gelen ve tercih edilen fakültelerinden biri olma yolunda adım adım ilerleyecektir.

25 3. STRATEJİK PLAN Stratejik plan hazırlıklarının ilk aşamasında mevcut durum analizi yapılmış, misyon, vizyon ve sahip olunan değerler ile ilişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler belirlenmiştir. Bütün bu değerlendirmelerin ışığında saptanan stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenen hedefler aşağıda açıklanmıştır.

26 3.1. Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve teknoloji üreten ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli ve sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmektir.

27 3.2. Vizyon Nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, ülkemizin kalkınmasında teknolojik ve ekonomik katkı sağlayan öncü, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, çağı yakalamış, mensubu olmakla gurur duyulan bir Fakülte olmaktır.

28 3.3. Değerler Değerlerimiz, akademik mükemmellik (üstünlük, seçkinlik), akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü), yaratıcılık, yenilikçilik, idealist olmak, katılımcılık, liderlik, takım bilinci, sorumluluk bilinci, hesap verebilirlik, etik değerlere bağlı olmak, şeffaflık, eşitlik, liyakat, sürekli eğitim-öğretim, veriye ve bilgiye dayalı karar almak, sürekli iyileştirme, kalite anlayışı, saygılı olmak, hoşgörülü olmak, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincidir.

29 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefleri
Sahip olduğumuz misyonla belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak, Mersin Üniversitesi’nin vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmek amacıyla belirlediğimiz stratejik amaçlarımız ve bu amaçlara ulaşmadaki hedeflerimizin rolü ve önemi aşağıda yer almaktadır.

30 Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretimde mevcut kaliteyi artırmak
Stratejik Amaç 2: Öğrencisiz Bölümlerde lisans eğitim ve öğretimine başlamak Stratejik Amaç 3: Araştırma sayısı, kalitesini ve verimliliğini artırarak bilim ve teknolojiye daha fazla katkı sağlamak. Stratejik Amaç 4: Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesinde önemli adımlar atmak. Stratejik Amaç 5: Mekan, teknolojik altyapı ve donanımı geliştirmek. Stratejik Amaç 6: Personel memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak.

31 Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretimde mevcut kaliteyi artırmak
Stratejik Hedef 1.1. Tüm bölümlerimize hazırlık sınıfının konulması ve lisans eğitim-öğretim ders programlarını güncellemelerinin sağlanması İzlenecek yol: Hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin ingilizce hazırlık sınıfı uygulamasını başlatmak için girişimde bulunulmasının sağlanması. Dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut üniversitelerin mühendislik bölümlerinin ders müfredatlarının takibinin sağlanması Performans Ölçütü: eğitim öğretim yılı sonunda tüm bölümlerimize hazırlık sınıfının konulması için başvuru yapılması ve güncel ders programlarının uygulanmaya başlaması

32 Stratejik Hedef 1.2. Bazı öğrencili Bölümlerimizin Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve öğrenci laboratuar altyapısının güçlendirilmesi İzlenecek yol: Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümlerine Yılda atanacak Öğretim üye sayısı ve alınacak cihaz sayısının artırılmasına devam edilecek Performans Ölçütü: Öğretim üye sayısında önümüzdeki 2 yıl sonunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde % 200, Makine Mühendisliği Bölümünde %50 oranında artış sağlamak

33 Stratejik Hedef 1.3. Fakültemizi tercih eden kaliteli öğrenci sayısını artırmak.
İzlenecek yol: Fakültemizin etkin tanıtımının sağlanması, web sitesinden yararlanacakların sayısının artırılması Performans Ölçütü: 4 yılın sonunda ÖSS puanlarında % 2 artış olması

34 Stratejik Hedef 1. 4. Danışman-öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.4. Danışman-öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesi. Bu amaçla tarih, 2007/54 sayılı Senato Kararı ile Danışmanlık hizmetleri ile ilgili bir Yönerge yürürlüğe girmiştir. İzlenecek yol: Danışman-öğrenci sorunlarının tartışılarak; danışmanların bilgilendirilmesi ile bölümler arası uygulamadaki farklılıkların azaltılması Performans Ölçütü: Sorunların asgariye indirilmiş olması

35 Stratejik Hedef 1.5. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası öğrenci değişim programlarından yararlandırılması İzlenecek yol : Ulusal ve uluslar arası değişim programları kapsamında diğer üniversitelere en az bir yarıyıl gitmek üzere öğrencilerin teşvik edilmesi, değişim programı kapsamında paydaşların sayısının ve işbirliğinin artırılması Performans Ölçütü: Yılda en az 5 öğrencinin değişim programından yararlanması(2007 yılında bu sağlanmıştır)

36 Stratejik Hedef 1.6. Çift ana dal ve yan dal öğrenci kontenjanlarının artırılması
İzlenecek yol: Lisans ders içeriklerinin ve kredilerinin ana dal ve yan dal yapılacak bölümlere uygun yapılandırılması ile ana dal ve yan dal başvuru sayısının artışının sağlanması Performans Ölçütü: Beşinci yılın sonunda çift ana dal ve yan dal yapan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını % 10 düzeyine çıkarmak

37 Stratejik Hedef 1.7. Laboratuar altyapısının geliştirilmesi
İzlenecek yol: Her yıl bölümlerimizden gelen bilgisayar ve makine-teçhizat talebi Performans Ölçütü: Taleplerin karşılanma oranı

38 Stratejik Hedef 1.8: Eğitim-öğretimde görsel cihazların kullanıldığı modern derslikler, akıllı sınıflar oluşturulması İzlenecek yol: Her yıl alınan projeksiyon cihazı (datashow), perdesi ve bilgisayar sayısı Performans Ölçütü: 1. Yılın sonundaki 6 derslik hedefine ulaşılmış, 5 yılın sonunda 16 dersliğin projeksiyon cihazı, perdesi ve bilgisayarla donatılması, bir akıllı sınıfın oluşturulması hedefi sürdürülmektedir.

39 Stratejik Hedef 1.9. Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezunlarımızın sayısının artırılması
İzlenecek Yol: Başarılı öğrencilerden yüksek lisans ve doktoraya başvuranların sayısı Performans Ölçütü: Yılda en az 20 mezunumuzun Yüksek Lisans eğitim-öğretim programına başvurması

40 Stratejik Hedef 1.10: Araştırma görevlisi kadrosunu artırarak öğretim üyesi başına düşen sayıyı 2’ye yaklaştırmak İzlenecek Yol: Ülkemizde mühendislik fakültelerinde ön sıralarda olan üniversitelerin mezunlarına yönelmek, Fakültemiz Bölümlerinde lisansüstü eğitim-öğretime katılımı artırmak Performans Ölçütü: 3. yılın sonunda araştırma görevlisi sayısını öğretim üyesi başına 2’ye yükseltmek

41 Stratejik Amaç 2: Öğrencisiz Bölümlerde lisans eğitim ve öğretimine başlamak
Stratejik Hedef 2.1: Üçüncü yılın sonunda Kimya Mühendisliği Bölümü’ne lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamak. İzlenecek Yol: Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve öğrenci laboratuar altyapısının oluşturulması Performans Ölçütü: eğitim-öğretim yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne ÖSS ile 20 öğrencinin yerleştirilmesi

42 Stratejik Hedef 2.2: İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitim-öğretimine başlamak. İzlenecek Yol: Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve laboratuar altyapısının oluşturulması Performans Ölçütü: eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalının Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması ve öğrenci alınması

43 Stratejik Hedef 2.3: İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alarak eğitim- öğretime başlamak. İzlenecek Yol: Öğretim üye ve yardımcısı sayısının artırılması ve öğrenci laboratuar altyapısının oluşturulması Performans Ölçütü: eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne ÖSS ile 20 öğrencinin yerleştirilmesi

44 Stratejik Amaç 3: Araştırma sayısı, kalitesini ve verimliliğini artırarak bilim ve teknolojiye daha fazla katkı sağlamak. Stratejik Hedef 3.1: Fakülte bölümleri ve öğretim üyeleri arasında işbirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi İzlenecek Yol: Bölümler ve öğretim üyeleri arasında ortak projelerin verilmesinin sağlanması Performans Ölçütü: Yılda en az 2 ortak projenin hazırlanması

45 Stratejik Hedef 3.2: Daha fazla sayıda bilimsel araştırma projesinin desteklenmesinin sağlanması
İzlenecek Yol: Sunulan bilimsel araştırma proje önerisi sayısı Performans Ölçütü: Desteklenen proje sayısı

46 Stratejik Amaç 4: Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesinde önemli adımlar atmak.
Stratejik Hedef 4.1: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin kurulmasındaki kısıtlama ve sorunların belirlenmesi İzlenecek Yol: Bölüm Başkanları ve öğretim üyelerinin katılacağı üniversitenin sanayiden ve sanayinin bölümlerimizden talepleri konusunun tartışılacağı toplantının yapılması Performans Ölçütü: Birinci yılın sonunda Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda bir takvimin oluşturulması amacıyla???????????????????

47 Stratejik Hedef 4.2: Fakülte-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde önemli olabilecek seminer, sempozyum, kongre, forum benzeri etkinlikler. İzlenecek Yol: Sanayinin de ihtiyaçlarına katkı sağlayacak yılda en az bir etkinlik düzenlenmesi. Performans Ölçütü: Birinci yılın sonuna kadar (2007) ilk etkinlik düzenlenmiş olup ikinci yılda etkinlik sayısının artırılarak sürdürülmesinin sağlanması.

48 Stratejik Hedef 4.3: Üniversitemiz tarafından kurulacak Teknopark’da danışmanlık yapacak öğretim elemanlarının teşvik edilmesi İzlenecek Yol: Yılda danışmanlık yapacak öğretim üyesi sayısı Performans Ölçütü: Üçüncü yılın sonunda en az iki öğretim üyesinin Teknopark’da danışmanlık yapması hedefine birinci yıl sonunda ulaşılmış, bu hedef her Bölümden en az bir öğretim üyesi olarak yükseltilmiştir.

49 Stratejik Hedef 4.4: Sanayi ile işbirliğini geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla, akademik personel atanma kriterlerine sanayi ve teknolojik çalışma yapanlarla ilgili kriterler konulması önerilmesi İzlenecek Yol: Önerinin kabul edilip edilmeyeceği Performans Ölçütü: Önerinin kabul edilmesi

50 Stratejik Amaç 5: Mekan, teknolojik altyapı ve donanımı geliştirmek.
Stratejik Hedef 5.1: Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim laboratuarları ile araştırma alanlarının iyileştirilmesi için kaynakları daha etkin kullanmak. İzlenecek Yol: Kaynakların etkin kullanımı için fakülte bünyesinde merkezi bir laboratuar kurulması. Merkezi Laboratuar kurulması için Rektörlük bir Komisyon kurarak çalışma başlatmıştır. Fakülte olarak olanaklar ölçüsünde bu Merkeze katkı sağlanması. Performans Ölçütü: Merkezi Laboratuar kurulması sonucu Fakülte olarak bu olanaklardan maksimum fayda sağlamak.

51 Stratejik Hedef 5.2: Bazı bölümlerimizin binalarının inşaatının tamamlanması
İzlenecek Yol: 2007 Yılında Dekanlık binası tamamlanmış, bölüm binalarının ihalesinin yapılarak tamamlanması hedefi sürdürülmektedir Performans Ölçütü: Hedefler doğrultusunda, 1. Yılın sonunda Dekanlık idari binası inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimizin binalarının ihalesinin yapılarak 5. Yılın sonunda inşaatlarının tamamlanarak hizmete sunulmuş olması

52 Stratejik Amaç 6: Personel memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak.
Stratejik Hedef 6.1: Performans ölçüm sisteminin kurulması İzlenecek Yol: Personel memnuniyeti anketlerinin yapılması Performans Ölçütü: Yılda bir kez tekrarlanacak sonuçlar

53 Stratejik Hedef 6.2: Üniversitemizin ve Fakültemizin düzenleyeceği etkinliklere akademik ve idari personelin katılımının artırılması İzlenecek Yol: Personelin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlayacak çalışmalara katılanların sayısı Performans Ölçütü: Etkinliklere tüm personelin katılımı

54 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumunu belirlemek üzere aşağıdaki kritik performans göstergeleri kullanılacaktır.

55 4.1. Kritik Performans Göstergesi 1: Öğretim elemanı sayısı
Fakültemizin öğretim üye ve yardımcısı sayılarının belirlenmesinde Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kayıtlarındaki veriler kullanılacaktır.

56 4.2. Kritik Performans Göstergesi 2: Fakülte eğitim, araştırma ve bilgisayar altyapısı
Fakültemiz bünyesinde bulunan laboratuarlardaki cihaz , teçhizat ve bilgisayar altyapısı ile ilgili veriler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kayıtlarından sağlanacaktır.

57 4.3. Kritik Performans Göstergesi
3: ÖSYM kılavuzu Her yıl Fakültemiz Bölümlerini lisans eğitim-öğretimini kazanan öğrencilerin en yüksek ve en düşük puanlarının ÖSS kılavuzundan izlenmesi ve diğer Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Bölümleri ile karşılaştırılmasının yapılması sonucu fakültemizin ülke sıralamasındaki yeri ve tercih edilirliği belirlenecektir.

58 4.4. Kritik Performans Göstergesi
4: Öğrenci memnuniyet anketi Fakültemiz lisans eğitim-öğretim programlarındaki öğrencilere uygulanacak memnuniyet anketi ile eğitim ve öğretimde kalitenin belirlenmesi, alt yapı ve donanım eksikliklerinin saptanması gerçekleştirilecektir. Bu amaçla anketler Bölümlerimize ulaştırılmış ve ilk sonuçlar Dekanlığımıza ulaşmıştır.

59 4.5. Kritik Performans Göstergesi
5: Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı Science Citation Index-Expanded (SCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanan bilimsel yayınların sayısı Web of Science’dan sağlanan ve bölümlerimizin yıllık akademik faaliyet raporunda yer alan verilerden belirlenecektir. SCI Kapsamında yayınlanan bilimsel yayın sayısında 2007 yılında 2006 ya göre % 40 oranında artış sağlanmıştır.

60 4.6. Kritik Performans Göstergesi
6: Proje sayısı Araştırma için gerekli fiziksel koşulların ve altyapının iyileştirilmesi, paydaşlarla ortak projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda üniversite dışı finans kaynaklarının kullanımı ile sağlanacaktır. Bu göstergenin belirlenmesinde bölümlerimizin yıllık akademik faaliyet raporundaki veriler kullanılacaktır.

61 4.7. Kritik Performans Göstergesi 7: Verilen danışmanlık hizmeti sayısı
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Teknoskop’da danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda ortak projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda paydaşlarla ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır yılında bu konuda önemli adımlar atılmıştır. Bu göstergenin belirlenmesinde bölümlerimizin yıllık akademik faaliyet raporundaki veriler kullanılacaktır.

62 DEKAN Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu Bilgisayar Müh. Dekan Yardımcısı Çevre Müh Fakülte Sekreteri . Elektrik-Elektronik Özel Kalem Gıda Müh. Ayniyat Bürosu İnşaat Müh.. Öğrenci İşleri Jeoloji Müh. Özlük İşleri Kimya Müh. Satınalma Makine Müh. Tahakkuk Metalurji ve Malzeme Yazı İşleri


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları