Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 12 Eylül 2008 ANKARA

2 SUNUM PLANI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ HUKUKİ DAYANAKLARI
İŞ TAKVİMİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR GELİNEN AŞAMA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1

3 a) Konuyla İlgili Mevzuat ve Metinler
I. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ HUKUKİ DAYANAKLARI a) Konuyla İlgili Mevzuat ve Metinler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu İçerik İçerik İçerik İçerik İçerik İçerik 2

4 b) Mevzuatın İçişleri Bakanlığına Yansıması
I. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ HUKUKİ DAYANAKLARI b) Mevzuatın İçişleri Bakanlığına Yansıması İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı tarihine kadar DPT’ye sunulacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilgili mevzuat gereği stratejik plan hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Planı dönemini kapsayacaktır. Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi 3

5 İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Çalışmalarında Tamamlanan Aşamalar
II. İŞ TAKVİMİ İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Çalışmalarında Tamamlanan Aşamalar TAMAMLANAN AŞAMALAR DÖNEMİ Hazırlık Dönemi Ağustos – Kasım 2006 Durum Analizi Aralık 2006 – Nisan 2007 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi Mayıs – Ağustos 2007 Stratejik Amaçların ve Hedeflerin Belirlenmesi Ağustos – Aralık 2007 4

6 DEVAM EDEN VE ÖNÜMÜZDEKİ AŞAMALAR
II. İŞ TAKVİMİ İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Çalışmalarında Devam Etmekte Olan Süreç DEVAM EDEN VE ÖNÜMÜZDEKİ AŞAMALAR DÖNEMİ Stratejilerin Belirlenmesi, Hedefleri Gerçekleştirecek Ayrıntılı Faaliyetlerin/Projelerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Ocak - Eylül 2008 Faaliyet ve Projeler Üzerinden Maliyetlerin ve Tahmini Bütçenin Belirlenmesi (*) Ekim 2008 Bakanlık Stratejik Plan Taslağına Nihai Şeklinin Verilmesi Kasım 2008 Bakanlık Stratejik Planının Strateji Geliştirme Kurulunda Değerlendirilmesi Aralık 2008 Strateji Geliştirme Kurulu Tarafından Değerlendirilen Planın İncelenmek Üzere DPT Müsteşarlığına Gönderilmesi Ve Değerlendirme Sonuçlarının Beklenmesi Ocak - Nisan 2009 Stratejik Plana Son Şeklinin Verilmesi ve Planın Bakan Tarafından Onaylanması Mayıs – Haziran 2009 Toplam Süre 35 Ay 5 (*) Orta Vadeli Mali Plan’ın tahmini yayınlanma süresine göre tarihler revize edilmiştir.

7 III. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÇALIŞMA VE KARAR ALMA SÜRECİ
STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU STRATEJİK PLAN YÜRÜTME GRUBU Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İller İdaresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Sivil Savunma KİHBİ Dernekler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Personel Eğitim Daire Bilgi İşlem İdari ve Mali İşler Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Strateji Geliştirme ÇALIŞMA GRUPLARI 6

8 a) Stratejik Planlama Sürecinde Yapılan Toplantılar
III. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR a) Stratejik Planlama Sürecinde Yapılan Toplantılar Toplantı Yapılan Toplantı Sayısı Açıklama Strateji Geliştirme Kurulu 7 2 Bilgilendirme 2 Misyon, Vizyon, Temel Değerler 3 Stratejik Amaç ve Hedef İlgili birimler 32 Eğitim, bilgilendirme, değerlendirme ve hazırlık toplantıları İlgili kurum ve kuruluşlar 16 Maliye, Enerji Bakanlıkları ile DPT, TÜİK, MTA, ODTÜ vb. Stratejik Planlama Ekibi 115 7

9 b) Stratejik Planlama Sürecinde Tamamlanan Çalışmalar
III. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR b) Stratejik Planlama Sürecinde Tamamlanan Çalışmalar 1. Hazırlık Programı: Kasım 2006 da DPT Müsteşarlığına Gönderilmiştir. 2. Durum Analizi: Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Durum Analizi yapılmış olup aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. İçyapı Analizi Çevre Analizi İlgili Taraflar ve Hedef Kitle Analizi GZFT ( SWOT ) Analizi Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi 8

10 b) Stratejik Planlama Sürecinde Tamamlanan Çalışmalar
III. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR b) Stratejik Planlama Sürecinde Tamamlanan Çalışmalar Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Amaç ve Hedefler Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi 9

11 III. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Stratejik Amaç,Hedef ve Proje / Faaliyetlerin Birimler Bazında Dağılımı STRATEJİK AMAÇLAR Bakanlık Makamı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Genel Müdürlüğü KİHBİ Dairesi Başkanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 1.Amaç 2.Amaç 3.Amaç 4.Amaç 5.Amaç 6.Amaç 7.Amaç 8.Amaç 9.Amaç 10.Amaç 11.Amaç 12.Amaç 13.Amaç 14.Amaç 15.Amaç 16.Amaç 17.Amaç 18.Amaç 19.Amaç 20.Amaç 21.Amaç 22.Amaç 23.Amaç 24.Amaç 25.Amaç Stratejik Amaç, Hedef ve Proje / Faaliyetler 10

12 Stratejik Planın Üst Politika Belgeleriyle Uyumu
III. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Stratejik Planın Üst Politika Belgeleriyle Uyumu Stratejik Planın hazırlık sürecinde gerek stratejik amaç ve hedeflerin gerekse proje ve faaliyetlerin belirlenmesi aşamalarında; 9. Kalkınma Planı Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 60. Hükümet Programı Eylem Planı'nda İçişleri Bakanlığını ilgilendiren hususlara hassasiyetle dikkat edilmiş olup, planın üst politika belgelerine uyumu sağlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi Ayrıntılı Bilgi 11

13 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları
IV. GELİNEN AŞAMA Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Stratejik Plan çalışmalarında; Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Stratejik Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi ile Proje ve Faaliyetlerin taslak çalışmaları tamamlanmış olup, tarih ve 1416 sayılı yazı ile Stratejik Planın “Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi” ve “Bütçeyle İlişkilendirme (Maliyetlendirme)” aşamaları Bütçe ve Performans Dairesi’nce yürütülmeye başlanmıştır. 12

14 Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi Çalışmaları
V. DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi Çalışmaları Birimlerle yapılan toplantılar ve yazışmalar neticesinde sonuç odaklı olarak Performans Hedef ve Göstergeleri 25 Stratejik Amaç, 104 Stratejik Hedef’e karşılık 344 Performans Hedef ve Göstergesi belirlenmiştir. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasından sonra maliyetlendirme çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıntılı Bilgi 13

15 Performans Hedef ve Göstergelerinin Amaç ve Birimler Bazında Dağılımı
V. DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR Performans Hedef ve Göstergelerinin Amaç ve Birimler Bazında Dağılımı STRATEJİK AMAÇLAR Bakanlık Makamı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Genel Müdürlüğü KİHBİ Dairesi Başkanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 1.Amaç 2.Amaç 3.Amaç 4.Amaç 5.Amaç 6.Amaç 7.Amaç 8.Amaç 9.Amaç 10.Amaç 11.Amaç 12.Amaç 13.Amaç 14.Amaç 15.Amaç 16.Amaç 17.Amaç 18.Amaç 19.Amaç 20.Amaç 21.Amaç 22.Amaç 23.Amaç 24.Amaç 25.Amaç Performans Hedef ve Göstergeleri 14

16 Hazırlanan Planın başarıyla uygulanması açısından önem arz etmektedir.
VI.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Stratejik Planlama Sürecinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Önerilerimiz Stratejik Plan çalışmaları sürekli yürütülen bir faaliyet olduğu için, Bakanlık Birimlerinin plan çalışmalarını benimsemesi ve çalışmalara gerekli zaman ve emeği ayırmaları, Bakanlığımızda “İçişleri Uzmanlığı” adıyla yeni bir uzmanlık kadrosunun ihdas edilmesi Hazırlanan Planın başarıyla uygulanması açısından önem arz etmektedir. 18

17 ARZ EDERİM.


"Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları