Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Eylül 2008 ANKARA ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Eylül 2008 ANKARA ANKARA."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Eylül 2008 ANKARA ANKARA

2 1

3 a) Konuyla İlgili Mevzuat ve Metinler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu İçerik 2

4 b) Mevzuatın İçişleri Bakanlığına Yansıması 2010-2014 İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 31.01.2009 tarihine kadar DPT’ye sunulacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilgili mevzuat gereği stratejik plan hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Planı 2009-2013 dönemini kapsayacaktır. Ayrıntılı Bilgi 3

5 İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Çalışmalarında Tamamlanan Aşamalar TAMAMLANAN AŞAMALARDÖNEMİ Hazırlık DönemiAğustos – Kasım 2006 Durum AnaliziAralık 2006 – Nisan 2007 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi Mayıs – Ağustos 2007 Stratejik Amaçların ve Hedeflerin Belirlenmesi Ağustos – Aralık 2007 4 II. İŞ TAKVİMİ

6 Toplam Süre 35 Ay İçişleri Bakanlığı Stratejik Plan Çalışmalarında Devam Etmekte Olan Süreç DEVAM EDEN VE ÖNÜMÜZDEKİ AŞAMALARDÖNEMİ Stratejilerin Belirlenmesi, Hedefleri Gerçekleştirecek Ayrıntılı Faaliyetlerin/Projelerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Ocak - Eylül 2008 Faaliyet ve Projeler Üzerinden Maliyetlerin ve Tahmini Bütçenin Belirlenmesi (*) Ekim 2008 Bakanlık Stratejik Plan Taslağına Nihai Şeklinin Verilmesi Kasım 2008 Bakanlık Stratejik Planının Strateji Geliştirme Kurulunda Değerlendirilmesi Aralık 2008 Strateji Geliştirme Kurulu Tarafından Değerlendirilen Planın İncelenmek Üzere DPT Müsteşarlığına Gönderilmesi Ve Değerlendirme Sonuçlarının Beklenmesi Ocak - Nisan 2009 Stratejik Plana Son Şeklinin Verilmesi ve Planın Bakan Tarafından Onaylanması Mayıs – Haziran 2009 (*) 2009-2011 Orta Vadeli Mali Plan’ın tahmini yayınlanma süresine göre tarihler revize edilmiştir. 5 II. İŞ TAKVİMİ

7 STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU STRATEJİK PLAN YÜRÜTME GRUBU Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İller İdaresi Genel Müdürlüğü İller İdaresi Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Genel Müdürlüğü KİHBİ Dernekler Dairesi Başkanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA GRUPLARI ÇALIŞMA VE KARAR ALMA SÜRECİ 6

8 a) Stratejik Planlama Sürecinde Yapılan Toplantılar Toplantı Yapılan Toplantı Sayısı Açıklama Strateji Geliştirme Kurulu 7 2 Bilgilendirme 2 Misyon, Vizyon, Temel Değerler 3 Stratejik Amaç ve Hedef İlgili birimler32 Eğitim, bilgilendirme, değerlendirme ve hazırlık toplantıları İlgili kurum ve kuruluşlar 16 Maliye, Enerji Bakanlıkları ile DPT, TÜİK, MTA, ODTÜ vb. Stratejik Planlama Ekibi 115 Eğitim, bilgilendirme, değerlendirme ve hazırlık toplantıları 7

9 b) Stratejik Planlama Sürecinde Tamamlanan Çalışmalar 1. Hazırlık Programı: Kasım 2006 da DPT Müsteşarlığına Gönderilmiştir. 2. Durum Analizi: Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Durum Analizi yapılmış olup aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. İçyapı Analizi Çevre Analizi İlgili Taraflar ve Hedef Kitle Analizi GZFT ( SWOT ) Analizi Ayrıntılı Bilgi 8

10 b) Stratejik Planlama Sürecinde Tamamlanan Çalışmalar  Misyon  Vizyon  Temel Değerler  Stratejik Amaç ve Hedefler Ayrıntılı Bilgi 9

11 Stratejik Amaç,Hedef ve Proje / Faaliyetlerin Birimler Bazında Dağılımı STRATEJİK AMAÇLAR Bakanlık Makamı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Genel Müdürlüğü KİHBİ Dairesi Başkanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 1.Amaç 2.Amaç 3.Amaç 4.Amaç 5.Amaç 6.Amaç 7.Amaç 8.Amaç 9.Amaç 10.Amaç 11.Amaç 12.Amaç 13.Amaç 14.Amaç 15.Amaç 16.Amaç 17.Amaç 18.Amaç 19.Amaç 20.Amaç 21.Amaç 22.Amaç 23.Amaç 24.Amaç 25.Amaç 10 Stratejik Amaç, Hedef ve Proje / Faaliyetler Stratejik Amaç, Hedef ve Proje / Faaliyetler

12 Stratejik Planın Üst Politika Belgeleriyle Uyumu Stratejik Planın hazırlık sürecinde gerek stratejik amaç ve hedeflerin gerekse proje ve faaliyetlerin belirlenmesi aşamalarında; 9. Kalkınma Planı Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 60. Hükümet Programı Eylem Planı'nda İçişleri Bakanlığını ilgilendiren hususlara hassasiyetle dikkat edilmiş olup, planın üst politika belgelerine uyumu sağlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi 11 Ayrıntılı Bilgi

13 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 12 Stratejik Plan çalışmalarında; Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Stratejik Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi ile Proje ve Faaliyetlerin taslak çalışmaları tamamlanmış olup, 03.07.2008 tarih ve 1416 sayılı yazı ile Stratejik Planın “Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi” ve “Bütçeyle İlişkilendirme (Maliyetlendirme)” aşamaları Bütçe ve Performans Dairesi’nce yürütülmeye başlanmıştır.

14 Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi Çalışmaları Birimlerle yapılan toplantılar ve yazışmalar neticesinde sonuç odaklı olarak Performans Hedef ve Göstergeleri  25 Stratejik Amaç, 104 Stratejik Hedef’e karşılık 344 Performans Hedef ve Göstergesi belirlenmiştir. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasından sonra maliyetlendirme çalışmalarına başlanacaktır. 13 Ayrıntılı Bilgi

15 Performans Hedef ve Göstergelerinin Amaç ve Birimler Bazında Dağılımı STRATEJİK AMAÇLAR Bakanlık Makamı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Genel Müdürlüğü KİHBİ Dairesi Başkanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 1.Amaç 2.Amaç 3.Amaç 4.Amaç 5.Amaç 6.Amaç 7.Amaç 8.Amaç 9.Amaç 10.Amaç 11.Amaç 12.Amaç 13.Amaç 14.Amaç 15.Amaç 16.Amaç 17.Amaç 18.Amaç 19.Amaç 20.Amaç 21.Amaç 22.Amaç 23.Amaç 24.Amaç 25.Amaç 14 Performans Hedef ve Göstergeleri Performans Hedef ve Göstergeleri

16 Stratejik Planlama Sürecinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Önerilerimiz  Stratejik Plan çalışmaları sürekli yürütülen bir faaliyet olduğu için, Bakanlık Birimlerinin plan çalışmalarını benimsemesi ve çalışmalara gerekli zaman ve emeği ayırmaları,  Bakanlığımızda “İçişleri Uzmanlığı” adıyla yeni bir uzmanlık kadrosunun ihdas edilmesi Hazırlanan Planın başarıyla uygulanması açısından önem arz etmektedir. 18

17 ARZ EDERİM.


"STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Eylül 2008 ANKARA ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları