Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU"— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU

2 Halifeliğin Kaldırılması – 3 Mart 1924
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU Halifeliğin Kaldırılması – 3 Mart 1924 Yavuz Sultan Selim’ in 1517 Mısır Seferi sonunda Memlük Devleti’ ne son vermesi ile Halifelik Osmanlı’ ya geçmiş ve Osmanlı padişahları aynı zamanda Müslümanların dini lideri olmuştur . Osmanlı, son dönemlerinde halifelikten yararlanmak istemiş ancak başarılı olamamıştır. 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılınca VI. Mehmet ülkeyi terk etmiştir. Son Halife Abdülmecid Efendi seçilmiştir.

3 Neden Halifelik Kaldırıldı?
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU Neden Halifelik Kaldırıldı? 1- Milli egemenlik anlayışı ile Halifeliğin bağdaşmaması, 2- Halife Abdülmecit’in etrafında eski rejimi isteyenlerin toplanması , 3- Halife Abdülmecit’in devlet başkanı gibi hareket ederek devlet işlerine karışması, 4- Yapılacak olan yenilikler için Halifelik makamının bir engel olarak görülmesi,

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU
3 Mart 1924’de TBMM çıkardığı kanun ile halifeliği kaldırdı ve Osmanlı soyundan olanları yurtdışına gönderdi.

5 Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları Laikleşme alanında önemli bir adım atıldı. Yapılacak olan yeniliklerin önü açıldı. Milli egemenlik pekişti ve eski yönetime dönüş yolu kapandı.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU
Osmanlıda Eğitim Farklı eğitim anlayışı ile faaliyet gösteren okulların bulunması, değer yargıları ve dünya görüşleri bakımından birbiriyle uzlaşamayan bireylerin yetişmesine ve toplumda kültür çatışmasına neden olmaktaydı.

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU
Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 MART 1924

8 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 Bütün eğitim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlandı. Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Eğitimin laikleşmesinde önemli bir adım atıldı. Eğitim faaliyetlerinde devlet kontrolü sağlandı.

9 Eğitim Alanında Yapılan Diğer Çalışmalar
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU Eğitim Alanında Yapılan Diğer Çalışmalar Kız ve erkeklerin birlikte eğitim gördüğü karma eğitim başladı. Okullaşmanın hızlanması ile okur yazar oranı arttı. İlköğretim zorunlu hale getirilerek, vatandaşların ücretsiz öğretim görmesi sağlandı. Dersler uygulamalı ve çağın gereklerine uygun hale getirildi.

10 3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaleti’ nin Kaldırılması
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaleti’ nin Kaldırılması Şeriye Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Evkaf Vekaleti yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.

11 3 Mart 1924 Erkân-ı Harbiye Vekaleti’ nin Kaldırılması
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 3 Mart 1924 Erkân-ı Harbiye Vekaleti’ nin Kaldırılması Erkân-ı Harbiye Vekaleti, Osmanlı’ da savaş işlerinden sorumluydu. Günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı’ nın görevini yerine getiriyordu. Ancak Osmanlı’ da Bakanlar Kurulu üyesiyken orduyu siyasetten ayırmak için Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlar Kurulu’ nun dışına çıkarıldı.

12 ! SONUÇ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU
Değişenler Yenilikler Halifelik Kaldırıldı Tevhid-i Tedrisat Kanunu Çıkarıldı Şeriye ve Evkaf Vekaleti Kaldırıldı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu Erkan-ı Harbiye Vekaleti Kaldırıldı Genel Kurmay Başkanlığı Kuruldu Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuruldu 9 Eylül 1922’ de İzmir, Yunan işgalinden kurtarıldı.


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları