Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 1

2 2 Yavuz Sultan Selim’ in 1517 Mısır Seferi sonunda Memlük Devleti’ ne son vermesi ile Halifelik Osmanlı’ ya geçmiş ve Osmanlı padişahları aynı zamanda Müslümanların dini lideri olmuştur. Osmanlı, son dönemlerinde halifelikten yararlanmak istemiş ancak başarılı olamamıştır. 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılınca VI. Mehmet ülkeyi terk etmiştir. Son Halife Abdülmecid Efendi seçilmiştir. Halifeliğin Kaldırılması – 3 Mart 1924

3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 3 Neden Halifelik Kaldırıldı? 1- Milli egemenlik anlayışı ile Halifeliğin bağdaşmaması, 2- Halife Abdülmecit’in etrafında eski rejimi isteyenlerin toplanması, 3- Halife Abdülmecit’in devlet başkanı gibi hareket ederek devlet işlerine karışması, 4- Yapılacak olan yenilikler için Halifelik makamının bir engel olarak görülmesi,

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 4 3 Mart 1924’de TBMM çıkardığı kanun ile halifeliği kaldırdı ve Osmanlı soyundan olanları yurtdışına gönderdi.

5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 5 Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları Laikleşme alanında önemli bir adım atıldı. Yapılacak olan yeniliklerin önü açıldı. Milli egemenlik pekişti ve eski yönetime dönüş yolu kapandı.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 6 Osmanlıda Eğitim Farklı eğitim anlayışı ile faaliyet gösteren okulların bulunması, değer yargıları ve dünya görüşleri bakımından birbiriyle uzlaşamayan bireylerin yetişmesine ve toplumda kültür çatışmasına neden olmaktaydı.

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 7 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 MART 1924

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 8 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 Bütün eğitim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlandı. Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Eğitimin laikleşmesinde önemli bir adım atıldı. Eğitim faaliyetlerinde devlet kontrolü sağlandı.

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 9 Eğitim Alanında Yapılan Diğer Çalışmalar Kız ve erkeklerin birlikte eğitim gördüğü karma eğitim başladı. Okullaşmanın hızlanması ile okur yazar oranı arttı. İlköğretim zorunlu hale getirilerek, vatandaşların ücretsiz öğretim görmesi sağlandı. Dersler uygulamalı ve çağın gereklerine uygun hale getirildi.

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 10 3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaleti’ nin Kaldırılması Şeriye Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Evkaf Vekaleti yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.

11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 11 3 Mart 1924 Erkân-ı Harbiye Vekaleti’ nin Kaldırılması Erkân-ı Harbiye Vekaleti, Osmanlı’ da savaş işlerinden sorumluydu. Günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı’ nın görevini yerine getiriyordu. Ancak Osmanlı’ da Bakanlar Kurulu üyesiyken orduyu siyasetten ayırmak için Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlar Kurulu’ nun dışına çıkarıldı.

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 12 SONUÇ Değişenler 9 Eylül 1922’ de İzmir, Yunan işgalinden kurtarıldı. Yenilikler Halifelik Kaldırıldı Şeriye ve Evkaf Vekaleti Kaldırıldı Erkan-ı Harbiye Vekaleti Kaldırıldı Tevhid-i Tedrisat Kanunu Çıkarıldı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu Genel Kurmay Başkanlığı Kuruldu Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuruldu


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ DEVLETE DOĞRU 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları