Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI İLK MECLİS(1920 1923) ELVAN METİN : 2006463066 PELİN SEÇGİN : 2006463078 GAMZE ÜLKER : 2006463093.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI İLK MECLİS(1920 1923) ELVAN METİN : 2006463066 PELİN SEÇGİN : 2006463078 GAMZE ÜLKER : 2006463093."— Sunum transkripti:

1 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI İLK MECLİS(1920 1923) ELVAN METİN : 2006463066 PELİN SEÇGİN : 2006463078 GAMZE ÜLKER : 2006463093

2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN KURULUŞU  İlk bildiri  İkinci bildiri  İlk toplantı  İlk açılış konuşması  Türk parlamentosunun adı  Türk parlamentosunun ilk başkanı

3 23 NISAN 1920

4 TBMM’NIN KURULUŞ AMAÇLARI UUlusal birliği gerçekleştirmek SSiyasi birlik ve beraberliği sağlamak DDüzenli bir ordu kurmak VVatanı düşmanların işgalinden kurtarmak

5 TBMM’NİN KURULUŞ AMAÇLARI  Ulusal idareyi hakim kılmak  Cephe gerisinde asayiş ve güveni sağlamak  Kurulacak olan yeni devletin temel organlarını oluşturmak.

6 TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ ♣ Milli bir meclistir Başbakan yoktur İdealist ve demokratiktir Olağanüstü şartların meclisidir Meclisin temeli fedakarlık esasına dayanmaktadır

7 TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ ♣ Kahraman bir meclistir Kültür düzeyi yüksek seviyelidir İnkılapçı bir meclistir Ulusal egemenliği gerçekleştirmiştir Türk adını taşıyan ilk meclistir

8 TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ ♣S♣Savaş meclisi aynı zamanda kurucu meclistir Temsil Heyetinin görevi sona ermiştir Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır En çok askeri alanda harcama yapılmıştır İlk siyasi başarısı Gümrü Antlaşması’dır.

9 İLK TBMM’NİN FAALİYETLERİ ♣ Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartıldı. ♣ İstiklal Mahkemeleri kuruldu. ♣ İsyanlar bastırıldı. ♣ Düzenli ordu kuruldu. ♣ Doğu, Güney ve Batı cephelerinde zaferlerle Anadolu işgalden kurtuldu.

10 İLK TBMM’NİN FAALİYETLERİ ♣2♣20 Ocak 1921 de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu(Anayasa) çıkartıldı. ♣1♣1921 Anayasası ile İstiklal Marşı kabul edildi. ♣S♣Saltanat kaldırıldı. ♣M♣Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. ♣L♣Lozan görüşmelerine başlandı.

11 HIYANET-İ VATANİYE KANUNU  TBMM’nin açılışından altı gün sonra çıkarılmıştır.  Bu yasaya göre TBMM’ye karşı ayaklanmalar, sözle bile olsa varlığını inkar edenler vatan haini sayılacak ve ölüm cezası ile cezalandırılacaktı.  Amaç: Ülkedeki huzuru ve iç güvenliği sağlamak, kaçak olaylarının önüne geçmek, TBMM’nin otoritesini egemen kılmak, düzenli orduyu kurmak..  Bu nedenle Meclis 29 Nisan 1920 de kanunu kabul etti.

12 TEŞKİLAT-I ESASİYE  İlk anayasa(20 Ocak 1921)  TBMM’nin dokuz aylık çalışmasından sonra kabul edildi  Hukuki ve siyasi değeri olan bir belgedir  Anayasanın kısa oluşu o dönemim özelliğindendir  Kısa ve özel bir anayasadır  Bir geçiş dönemi anayasasıdır, ihtilalci karaktere sahiptir

13 İLK TBMM’NİN ÇALIŞMA ESASLARI  TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur  Padişah ve halife içinde bulunduğu zor durumdan kurtulduğu zaman meclisin belirleyeceği kanuni esaslara göre uygun durumunu alacaktır  Hükümet kurmak gereklidir. Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir  TBMM, yasama ve yürütme yetkisine sahiptir  Mecliste seçilecek bir heyet, hükümet işlerini yürütecektir

14 İLK TBMM’NİN ÇALIŞMA ESASLARI

15 MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ  Devletin bütün fonksiyonları yasama organı olan parlamentoda toplanır.  Parlamento; yasama, yürütme ve yargı fonksiyonunu yapar ve bu tip sisteme “Meclis Hükümeti Sistemi “ denir  Hükümet üyeleri meclisin içinden ayrı ayrı seçilir  Meclis istemediği üyeyi düşürebilir  Bir başbakan yoktur  Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır

16 TBMM’NİN İLK ÜYELERİ

17 İLK TBMM MİLLETVEKİLLERİ  Meclis üyeleri zamanla kişisel ve fikri konumlarına göre sarıklılar, kalpaklılar ve fesliler olmak üzere üçe ayrılmıştır  1.dönem milletvekillerinin 288’i yüksek öğrenim görmüş, 94’ü ortaöğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı  Meslek dağılımı: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 reji görevlisi şeklindedir  Milletvekillerinin 162 si fazla dil bilgisine sahipti

18 İLK TBMM MİLLETVEKİLLERİ  Şer’iye ve Evkaf Vekili (Hasan Fehmi Efendi) Hariciye Vekili(dışişleri bakanı) Bekir sami Bey Nafia Vekili(bayındırlık bakanlığı) İsmail Fadıl Paşa

19 İLK TBMM MİLLETVEKİLLERİ Maarif Vekili(eğitim bakanı) Dr.Rıza Nur Bey Dahiliye Vekili (içişleri bakanı) Cami Bayburt iktisat Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk

20 İLK TBMM MİLLETVEKİLLERİ Maliye Vekili Hakkı Behiç Bayiç Adliye Vekili Celalettin Arif Bey Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili(genel kurmay başkanı) Albay İsmet Bey

21 İLK TBMM MİLLETVEKİLLERİ Milli Müdafaa Vekili Fevzi Çakmak Sıhhat ve İçtimaiyet Muavenet Vekili(sağlık bakanı) Abdülhak Adnan Adıvar Mustafa Taki Doğruyol

22 İLK TBMM MİLLETVEKİLLERİ Numan Usta İlk işçi milletvekili

23 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

24 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ ….


"TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI İLK MECLİS(1920 1923) ELVAN METİN : 2006463066 PELİN SEÇGİN : 2006463078 GAMZE ÜLKER : 2006463093." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları