Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 1

2 2 ATATÜRK İLKELERİ Laiklik Milliyetçilik Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Devletçilik Halkçılık

3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 3 ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK AMAÇLARI Milli kültürü korumak ve geliştirmek. Türk milletinin birlik ve beraberliğini koruyarak bağımsız ve güçlü bir şekilde yaşamasını sağlamak.

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 4 ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK AMAÇLARI Türk milletini aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak. Türk milletini çağdaş, dünyaca kabul edilmiş sosyal ve kültürel değerlere kavuşturmak.

5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 5 İ LKELER İ N ORTAK ÖZELL İ KLER İ Milliyetçilik duygusu ilkelerin kaynağı olmuştur. Her bir ilkenin amacı, Türkiye’ nin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmasını sağlamaktır. Aklın ve bilimin yolunda ilerleyerek amaçlanan uygulamaları sağlamaktır.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 6 İNKILAPLARIN DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR Bağımsızlık ve özgürlük Egemenliğin millete ait olması Türk milletine inanmak ve güvenmek Milli birlik ve beraberlik

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 7 İNKILAPLARIN DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR Vatan ve millet sevgisi Milli tarih ve dil bilinci Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak Milli kültürün geliştirilmesi

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 8 CumhuriyetçilikMilliyetçilikHalkçılıkDevletçilikLaiklik İnkılapçılık ATATÜRK İLKELERİ Milli Egemenlik Milli birlik ve beraberlik, Milli bağımsızlık Yurtta barış, dünyada barış. İnsan ve insanlık sevgisi Ülke ve halkın kalkınması Akılcılık ve bilimsellik Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 9 1)Ankara'nın Başkent Oluşu (27 Aralık 1919) SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR 2) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 3) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) 4) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) 5) Yeni Türk Devleti’ nde Anayasa Hareketleri

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 10 HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR 1924 - Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. 1924 - Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı. 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. 1925 - Ankara Hukuk Mektebi açıldı. 1926 - Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı). 1926 - Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı). 1926 - Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya’dan uyarlandı). 1928 - Devletin dini İslam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı. 1929 - İdare Hukuku kabul edildi (Fransa’dan uyarlandı). 1930 - 1934 Kadınlara siyasal haklar tanındı. 1937 - Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu.

11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 11 EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR 1.Tevhid-i Tedrisat Kanunu – 3 Mart 1924 2. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun – 2 Mart 1926 3. Yeni Türk Harflerinin Kabulü – 1 Kasım 1928 4. Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması – 15 Nisan 1931 5. Türk Dil Kurumu’nun Kurulması – 12 Temmuz 1932

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 12 TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR 1-Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması 2-Kılık - Kıyafette Değişiklik (Şapka Kanunu) 3-Soyadı Kanunu'nun Kabulü 4-Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik 5-Kadın Haklarının Kabulü 6- Sağlık Alanında Yapılan Değişiklikler

13 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 13 EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR 1- Milli Ekonominin Kurulması - İzmir İktisat Kongresi 2- Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar 3- Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar 4- Ulaştırma Alanında Yapılan İnkılaplar 5- Bayındırlık Alanında Yapılan İnkılaplar 6- Madencilik Alanında Yapılan İnkılaplar 7- Turizm Alanında Yapılan İnkılaplar

14 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 14 SONUÇ Atatürk, inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiye’de de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batı’ yı ve Batılı kurumları taklit etmemiş, sadece örnek almıştır. Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İNKILAPLARIN TEMEL KAYNAĞI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları