Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI
ENDAZEDEN METREYE

2 1. Türkiye Cumhuriyetinden önceki devletimizin adı neydi?
Osmanlı Devleti

3 2. Osmanlı devleti niçin yıkıldı?
Çağın gerektirdiği yenilikleri yapamadığı için

4 3. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu.
29 Ekim 1923 günü Atatürk bu tarihi Cumhuriyet Bayramı olarak ilan etti

5 Çağın gerektirdiği yaşam şartlarını yaşamaya denir.
4. Çağdaşlaşma nedir? Çağın gerektirdiği yaşam şartlarını yaşamaya denir.

6 5. Cumhuriyetle birlikte neler değişti.
a.Devlet yönetimi, b.Hukuk sistemi, c.Eğitim sistemi, d.Sosyal yaşantı vb.

7 6. Yönetim alanında yapılan inkıaplar nelerdir?
C. Saltanatın ( Padişahlık) kaldırılıp cumhuriyetin getirilmesi, seçme ve seçilme hakkının verilmesi

8 7. Saltanat nedir? C. Osmanlı devletinde devlet başkanlığının babadan oğla geçmesi.

9 9. Toplumsal alanda hangi inkılaplar yapıldı?
C. Medeni kanun ve soyadı kanunun kabul edilmesi

10 10. Soy adı kanunundan önce insanlar nasıl çağrılıyorlardı?
c. BABA İSİMLERİ İLE

11 11. Osmanlı devletinde hangi takvim kullanılıyordu?

12 C. Hicri ve Rumi takvimler

13 12. Osmanlı devletinde hangi saat kullanılıyordu?

14 C. Milletler arası saat yerine Alaturka saat kullanılıyordu.

15 14. İnkılap nedir? C. Bir toplumu daha iyi hayat standartlarına kavuşturmak için yapılan köklü değişikliklere ve yeniliklere inkılap denir.

16 15. Medeni Kanunun getirdiği yenilikler nelerdir?
C. Aile hayatını düzenledi. Evlenme , boşanmada ve mirasta kadın erkek eşitliği sağladı.

17 16. Takvim saat ve. ölçülerin. değiştirilmesinin en. önemli gerekçesi
16. Takvim saat ve ölçülerin değiştirilmesinin en önemli gerekçesi nedir?

18 C. Eski saat, takvim ve. ölçüler milletler arası. siyasi, ekonomik, vb
C. Eski saat, takvim ve ölçüler milletler arası siyasi, ekonomik, vb. ilişkiler bakımından gelişmiş ülkelerle uyum sağlamıyordu. Bu sebeple değiştirildi.

19 17. Yeni Türk devletinde eğitim birliği nasıl sağlandı.

20 Tevhidi Tedrisat ( Eğitim-öğretimin birleştirilmesi) kanunuyla.

21 18. Tevhidi Tedrisat ( Eğitim-öğretimin birleştirilmesi) kanunuyla ne yarar sağlandı?

22 C. Osmanlı devletindeki. mektep ve medreseler,. azınlık okulları ve
C. Osmanlı devletindeki mektep ve medreseler, azınlık okulları ve yabancı devlet okulları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Tüm eğitim faaliyetleri bir merkezden idare edilmeye başlandı.

23 19. Niçin harf inkılabı yapılmıştır?

24 C. Arap alfabesi Türkçenin. yapısına uymuyordu. Bu. da okuma yazmayı
C. Arap alfabesi Türkçenin yapısına uymuyordu. Bu da okuma yazmayı zorlaştırıyordu. Yeni Türk alfabesi Türkçeye uygundu. Okuyup yazılması kolaydı. Bu sebeplerle harf inkılabı yapıldı.

25 20. Atatürk Türk Dil Kurumunu niçin kurmuştur?

26 C. Milli kültürümüzün. devamlılığı, Türk dilinin
C. Milli kültürümüzün devamlılığı, Türk dilinin korunması gerektiği için.

27 21. Kilogram yerine hangi ölçüler kullanılıyordu?

28 C. Okka kullanılıyordu.

29 22.Cumhuriyetten önce hangi uzunluk ölçüsü kullanılıyordu?

30 C. Metre yerine arşın, kulaç, endaze kullanılıyordu.

31 23.Atatürk Türk Dil Kurumunu ne zaman kurdu?

32 C yılında

33 24. Bir okka kaç gramdır?

34 C gram

35 25. Bir endaze kaç cm dir?

36 C. 65 cm

37 26. Yeni Türk devleti kurulurken Atatürk nelere dikkat etti?

38 C. Osmanlı devletinin geri. kalış sebeplerine ve
C. Osmanlı devletinin geri kalış sebeplerine ve çağdaş dünyadaki çeşitli gelişmelere dikkat etti.

39 27.Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan ilkeler nelerdir?

40 Cumhuriyetçilik,. milliyetçilik, halkçılık,. devletçilik,
Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık.

41 28.Atatürk’ün önderliğinde yapılan inkılapların amacı nedir?

42 C. Yeni Türk devletini. sağlam temeller üzerine
C. Yeni Türk devletini sağlam temeller üzerine oturtarak, sonsuza kadar yaşamasını sağlamak.

43 29. Atatürk ilkeleri ile inkılapları arasında nasıl bir ilişki vardır?

44 C. Atatürk ilkeleri,. inkılapların hangi. doğrultuda yapılacağını
C. Atatürk ilkeleri, inkılapların hangi doğrultuda yapılacağını belirlemiştir.

45 30. Cumhuriyetçilik ilkesi gereği neler yapıldı?

46 C. Demokrasi getirildi,. cumhuriyet ilan edildi,
C. Demokrasi getirildi, cumhuriyet ilan edildi, saltanat kaldırıldı, seçme ve seçilme hakkı getirildi.

47 31. Atatürk’ün hangi ilkesi halkın iradesini egemen kılmıştır?

48 C. Cumhuriyetçilik ilkesi.

49 32. Milliyetçilik ilkesi gereği neler yapıldı?

50 C. Tevhidi Tedrisat Kanunu. çıkarılarak bütün eğitim
C. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılarak bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.

51 33. Milliyetçilik ilkesi ne anlama gelir?

52 C. Milletini sevmek,. yüceltmek ve bu uğurda. çalışmak demektir
C. Milletini sevmek, yüceltmek ve bu uğurda çalışmak demektir. Birleştirici, bütünleştirici özelliği vardır. Milletimizi iç ve dış tehditlere karşı birlik içinde tutmayı amaçlar.

53 34. Milliyetçilik ilkesi. ile Tevhidi Tedrisat. Kanunu arasında
34. Milliyetçilik ilkesi ile Tevhidi Tedrisat Kanunu arasında nasıl bir ilişki vardır?

54 C. Milliyetçilik ilkesinin birleştirici, bütünleştirici bir özelliği vardır. Tevhidi Tedrisat Kanunu bu ilke doğrultusunda çıkarılmıştır. Amacı, eğitim uygulamaları ve niyetleri farklı okulları tek merkeze yani MEB’na bağlamaktır. Eğitimde birliği sağladığı için milliyetçilik ilkesi ile ilişkilidir.

55 35. Halkçılık ilkesinin en önemli sonuçları nelerdir?

56 C. Halk egemenliği, sınıfsız ayrıcalıksız bir toplum.

57 36. Medeni Kanun ile halkçılık arasında nasıl bir ilişki vardır?

58 C. Halkçılık ilkesi: kadın-. erkek tüm halkın. eşitliğini öngörür
C. Halkçılık ilkesi: kadın- erkek tüm halkın eşitliğini öngörür. Medeni Kanun ise sosyal hayatta kadın-erkek eşitliğini sağlamıştır.

59 37. Devletçilik ilkesinde devletin ekonomideki rolü nedir?

60 C. Devletçilik ilkesine göre. devlet, özel sektörü
C. Devletçilik ilkesine göre devlet, özel sektörü destekler, özel sektörün başaramadığı büyük yatırımları kendisi yapar.

61 38. Laiklik ilkesi devlet. ve bireyin dinle. olan ilişkisini nasıl
38. Laiklik ilkesi devlet ve bireyin dinle olan ilişkisini nasıl belirler?

62 C. Laiklik ilkesine göre, din. ve devlet işleri birbirinden. ayrıdır
C. Laiklik ilkesine göre, din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Diğer taraftan bireyler din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Yani istedikleri dine inanabilir ve inandıkları dinin gereklerini yerine getirebilirler.

63 39. İnkılapçılık ilkesinin temel hedefi nedir?

64 C. Türkiye’yi ileri çağdaş. toplumların seviyesine
C. Türkiye’yi ileri çağdaş toplumların seviyesine çıkarmak için gerekli yenilikleri yapmaktır.

65 40. Milli egemenliğin dayanağı nedir?

66 C. Milli egemenliğin dayanağı halktır

67 41. Halkçılık ilkesi nedir?

68 C. Halkçılık ilkesine göre. milli egemenliğin. dayanağı halktır
C. Halkçılık ilkesine göre milli egemenliğin dayanağı halktır. Halkçılık ilkesine göre hiç kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Kadın-erkek herkes kanunlara karşı eşittir.

69 52. Medeni kanun hangi ilkeye göre çıkarılmıştır?

70 C. Halkçılık ilkesine göre çıkarılmıştır.

71 53. Devletçilik ilkesi nedir?

72 C. Ekonomik kalkınmada. izlenecek yolu gösterir. Türk ekonomisinin
C. Ekonomik kalkınmada izlenecek yolu gösterir. Türk ekonomisinin kalkınmasını sağlar. Devlet özel teşebbüsü serbest bırakır. Özel sektörün başaramadığı büyük ekonomik yatırımları yapar. Özel teşebbüse de gereken krediyi sağlar.

73 54. İnkılapçılık ilkesi nedir?

74 C. Türkiye’yi ileri, çağdaş. toplumların seviyesine
C. Türkiye’yi ileri, çağdaş toplumların seviyesine çıkarmak için gerekli yenilikleri yapmaktır. Atatürk’ün yapmış olduğu bütün inkılaplar İnkılapçılık ilkesinin sonucudur. Türk milleti İnkılapçılık ilkesi sayesinde çağa ayak uydurmuştur.

75 56. Atatürk nerede ne zaman doğmuştur. Anne babası kimdir?

76 C. Şu an Yunanistan. topraklarında kalan. Selanik şehrinde doğdu
C. Şu an Yunanistan topraklarında kalan Selanik şehrinde doğdu. ( Eskiden Osmanlı devletinin şehriydi.) Annesinin adı Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

77 57. Atatürk’ün okumuş olduğu okullar nelerdir?

78 1. Mahalle Mektebi ( Annesinin isteği ile ) 2
1.Mahalle Mektebi ( Annesinin isteği ile ) 2.Şemsi Efendi Okulu ( Babasının isteği ile ) 3.Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Orta okulu ) 4.Manastır Askeri Rüştiyesi ( Lise ) 5.İstanbul Harp Okulu 6.İstanbul Harp Akademisi (Kurmay yüzbaşı oldu )

79 58. Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazandı?

80 Atatürk’ün kazanmış olduğu savaşlar onun hangi yönünü gösterir?
C. Kazandığı zaferler onun yirminci yüzyılın askeri dehası olarak kabul edilmesini sağlamıştır.


"SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları