Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1881’de Selanik’te doğdu Babası Ali Rıza Efendi Annesi Zübeyde Hanım Kız kardeşi Makbule Hanım Eşi Latife Hanım Manevi çocukları Afet İnan,Sabiha Gökçen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1881’de Selanik’te doğdu Babası Ali Rıza Efendi Annesi Zübeyde Hanım Kız kardeşi Makbule Hanım Eşi Latife Hanım Manevi çocukları Afet İnan,Sabiha Gökçen."— Sunum transkripti:

1

2 1881’de Selanik’te doğdu Babası Ali Rıza Efendi Annesi Zübeyde Hanım Kız kardeşi Makbule Hanım Eşi Latife Hanım Manevi çocukları Afet İnan,Sabiha Gökçen Ülkü Adatepe,Abdurrahim Tuncak

3 Eğitim Hayatı Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik Askeri Rüştiyesi Selanik Askeri İdadisi Harp Okulu ve Harp Akademisi 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.

4 İlkeleri Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik Laiklik Devrimcilik

5 KATILDIĞI SAVAŞLAR VE ÜNVANI Kurtuluş Savaşı:Başkumandan Sakarya Meydan Muharebesi:Başkumandan Trablusgarp Savaşı:Binbaşı Balkan Savaşları:Kurmaybaşkan Çanakkale Savaşı:Komutan 31 Mart Vakası:Kurmaybaşkan Arnavutluk İsyanı:Erbaş Kafkasya Cephesi (Doğu Cephesi): Kolordu Komutanı

6 Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

7 Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı.

8 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılaplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı.

9

10 Büyük Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

11

12 İnkılaplar ve Tarihleri Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924) Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924) Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925) Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925) Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926) Laikliğin kabulü (1928-1937) Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928) Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931) Dil devrimi (12 Temmuz 1932) Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934) Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)

13

14


"1881’de Selanik’te doğdu Babası Ali Rıza Efendi Annesi Zübeyde Hanım Kız kardeşi Makbule Hanım Eşi Latife Hanım Manevi çocukları Afet İnan,Sabiha Gökçen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları