Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM ANLAYIŞI  Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı isteyen Atatürk, bu amacını gerçekleştirmek için ülkede köklü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM ANLAYIŞI  Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı isteyen Atatürk, bu amacını gerçekleştirmek için ülkede köklü."— Sunum transkripti:

1 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM ANLAYIŞI  Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı isteyen Atatürk, bu amacını gerçekleştirmek için ülkede köklü inkılâp hareketlerine girişti.  Eğimin önemini 1924 yılında Samsun’da öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmasında : “Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder” sözleri ile belirten Atatürk, eğitimin temel amacını da Türkiye’nin milli varlığının geleceğinin korunması olarak değerlendirmiştir.

2 Eğitim Alanındaki İnkılapların Amaçları  Eğitimde birliği sağlamak.  Laik ve çağdaş eğitime geçmek.  Ulusal eğitimin temellerini atmak.  Eğitimde cinsiyet ayrımına son vererek, kız ve erkek çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak. erkek çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak.

3  Tüm eğitim kurumları, Maarif Vekâletine (MEB) bağlandı.  Çok başlı eğitimin sonu.  Lâik eğitime geçildi.  Dış politikada yabancı okullar sorunu başladı.  Bu kanuna dayanılarak 11 Mart 1924’de medreseler kapatıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu - 3 Mart 1924 (Öğretim Birliği Yasası ) (Öğretim Birliği Yasası )

4 MAARİF TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN MAARİF TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN (22 Mart 1926). (22 Mart 1926).  Bu kanunla ilk Öğretim ve Orta Öğretim programları yeniden düzenlendi. programları yeniden düzenlendi.  İlk Öğretim ve Orta Öğretimde izlenecek ders programları ve okutulacak kitaplar belirlendi. programları ve okutulacak kitaplar belirlendi.

5 HARF İNKILABI

6 LATİN ALFABESİNİN KABULÜ (1 Kasım 1928) Amaçlar:  Okuma- yazmayı kolaylaştırmak.  Bilimsel gelişmelerin daha yakından izlenebilmesini sağlamak sağlamak  Ümmet toplumundan, ulus toplumuna geçişi hızlandırmak hızlandırmak  Batı dünyası ile yakınlaşmak

7

8 MİLLET MEKTEPLERİNİN AÇILMASI (1 Ocak1929)

9 TÜRK TARİH KURUMUNUN KURULMASI (12 Nisan1931) Amaçlar: Amaçlar: Anadolu tarihinin eski dönemlerini araştırmak.Anadolu tarihinin eski dönemlerini araştırmak. Türklerin dünya tarihine olan katkılarını ortaya çıkarmak.Türklerin dünya tarihine olan katkılarını ortaya çıkarmak. Ulusal kültürün temellerini atmak. Ulusal kültürün temellerini atmak. Türk tarihini asılsız ve zararlı tarih tezlerinden kurtarmak.Türk tarihini asılsız ve zararlı tarih tezlerinden kurtarmak. Türk tarihini hanedancı ve ümmetçi tarih anlayışından arındırarak bilimsel tarih çalışmalarını başlatmak. Türk tarihini hanedancı ve ümmetçi tarih anlayışından arındırarak bilimsel tarih çalışmalarını başlatmak.

10

11 TÜRK DİL KURUMU’NUN KURULMASI (12Temmuz1932) TÜRK DİL KURUMU’NUN KURULMASI (12Temmuz1932) Amaçlar: Amaçlar: Türkçeyi, yabancı diller boyunduruğundan kurtarmak. Türkçeyi, yabancı diller boyunduruğundan kurtarmak. Aydın dili ile halk dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak. Aydın dili ile halk dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak. Türkçenin kendi öz güzelliğini ortaya koymak amacıylaTürkçenin kendi öz güzelliğini ortaya koymak amacıyla Türkçenin en eski kaynakları üzerinde incelemeler yapmak. Türkçenin en eski kaynakları üzerinde incelemeler yapmak. Ülke içinde dil birliği sağlayarak ulusal kültürüÜlke içinde dil birliği sağlayarak ulusal kültürü güçlendirmek. güçlendirmek. Türk dilini bir bilim dili haline getirmek.Türk dilini bir bilim dili haline getirmek.

12

13 Eğitim Alanında Diğer Yenilikler: 1924’de Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) bir fakülte olarak açıldı.

14 1925’de Türkiye’nin ilk yüksek okulu olan Ankara Hukuk Mektebi açıldı.

15 1933’de Üniversite Reformu yapılarak Darü’l Fünun kapatıldı ve yerine İstanbul Üniversitesi açıldı.

16 1933’de Ankara’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı


"CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM ANLAYIŞI  Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı isteyen Atatürk, bu amacını gerçekleştirmek için ülkede köklü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları