Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİ) ve LAİK EĞİTİM RASİM AYDOĞUŞ MESUT KILIÇASLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİ) ve LAİK EĞİTİM RASİM AYDOĞUŞ MESUT KILIÇASLAN."— Sunum transkripti:

1 TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİ) ve LAİK EĞİTİM RASİM AYDOĞUŞ MESUT KILIÇASLAN

2 TEVHİD-İ TEDRİSAT ÖNCESİ EĞİTİMİN YAPISI Eğitim-öğretim işlerinin bir devlet politikası niteliği kazanması

3 OSMANLI DEVLETİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDAKİ İLK YENİLEŞMELER Batı örneğinde askeri okulların açılması Batı örneğinde sivil okulların kurulması

4 EĞİTİM KURUMLARININ İDARE EDİLDİĞİ BAKANLIKLAR Harbiye Nezareti Maarif-i Umumiye Nezareti Evkaf Nezareti Şer’iyye Nezareti Ziraat Nezareti Ticaret Nezareti Orman Nezareti

5 MUSTAFA KEMAL’İN TEVHİD-İ TEDRİSAT KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ 16 Temmuz 1921 Ankara Maarif Kongresi’ndeki Konuşması 27 Ekim 1922 Bursa Konuşması 2 Şubat 1923 İzmir Konuşması 6 Şubat 1923 Kırkağaç Konuşması 1 Mart 1923 TBMM Açılış Konuşması

6 1923 YILI SONUNDA SAHİP OLUNAN EĞİTİM-ÖĞRETİM OLANAKLARI Okul Öğretmen Öğrenci Öğrenci oranı% İlköğretim 4.894 10.238 341.941 2.8 Ortaokul 72 796 5.905 0.05 Lise 23 513 1.241 0.01 Mes.Okulu 64 583 6.547 0.054 Toplam 5.053 12.130 355.63 2.96

7 3 MART 1924 GÜNÜ MECLİS 1. OTURUMUNA GELEN ÖNERGELER 1. Halifeliğin kaldırılması ve Osmanoğulları soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması 2. Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması 3. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

8 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU Kanun No: 430 Kabul Tarihi: 03.03.1924 Resmi Gazete: 06.03.1924 – 6 Madde 1. Türkiye’deki bütün bilim ve öğretim kurumları Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

9 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU Madde 2. Şer’iyye ve Evkaf Bakanlığı veya özel vakıflar tarafından idare edilen bütün medreseler ve okullar Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş ve bağlanmıştır.

10 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU Madde 3. Şer’iyye Evkaf Bakanlığı bütçesinde okullar ve medreseler için konulan ödenekler Eğitim bütçesine aktarılacaktır.

11 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU Madde 4. Eğitim Bakanlığı, dini bilgiler konusunda yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak ve [ayrıca] imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi içinde ayrı okullar açacaktır.

12 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU Madde 5. Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren, genel eğitim ve öğretim hizmetleri vermekte olup, şimdiye kadar Savunma Bakanlığına bağlı olan askeri rüştiyeler ve idadilerle, Sağlık Bakanlığına bağlı olan Yetim Evleri, bütçeleri ve öğretim kadroları ile birlikte Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Anılan rüştiye ve idadilerde bulunan öğretim kadrolarının nereye bağlı olacakları, gelecekte ait olacakları bakanlıklar arasında belirlenip düzenlenecek ve o zamana kadar orduya mensup olan öğretmenler bu statülerini koruyacaklardır.

13 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU’NUN UYGULANMASI Kapatılan medreselerin öğrencilerinin diğer okullara yerleştirilmesi İmam–Hatip okullarının kurulması Medaris-i İlmiye’lerin kapatılması

14 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU’NUN UYGULANMASI Azınlık okullarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması Askeri İdadilerin liseye çevrilmesi

15 Teşekkürler…


"TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİ) ve LAİK EĞİTİM RASİM AYDOĞUŞ MESUT KILIÇASLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları