Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serkancatarih O bir ödemiş fatihi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serkancatarih O bir ödemiş fatihi."— Sunum transkripti:

1 serkancatarih O bir ödemiş fatihi

2 ATATÜRK İLKELERİ

3 1935 yılında yapılan C. H. P. ’nin 4
1935 yılında yapılan C.H.P.’nin 4. kurultayında altı temel ilke kabul edilmiştir. 1-Cumhuriyetçilik: Devletin siyasi rejimi olarak Cumhuriyetin benimsenmesidir. Cumhuriyette temel prensip seçimdir.29 Ekim 1923’de Cumhuriyet rejimine geçilmiştir.Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışı; -Halkın kendi kendisini yönetmesi -Egemenliğin millete ait olması -Herkesin eşit haklara sahip olması ve bunu özgürce kullanmasından oluşur. Cumhuriyetçilik ile ilgili devrimler: 1.Cumhuriyetin ilanı 2.Çok partili rejim denemeleri 3.C.H.Partisinin açılması 4.Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

4 2-Milliyetçilik(Ulusçuluk):
Atatürk milliyetçiliği, milletini sevmek ve geliştirmek demektir.Irkçılığa ve ümmetçiliğe karşıdır.Milliyetçilikte dil birliği,kültür birliği ve amaç birliği söz konusudur.Din birliğine yer verilmemiştir. Milliyetçilik ile ilgili devrimler: 1.Türk Dil Kurumunun açılması 2.Türk Tarih Kurumunun açılması 3.İzmir iktisat kongresi 4.Yeni Türk alfabesi 5.Millet mekteplerinin açılması 6.Türk medeni kanunu 7.Kabotaj kanunu

5 3-Halkçılık: Halkçılıkta fertlerin birbirine eşitliği,sosyal adaletin sağlanması,sınıf ve zümrelerin üstünlüğünün sona erdirilmesi esasları vardır.Atatürk Halkçılık ilkesi ile sınıfsız bir toplum yaratmayı amaçlamıştır. Halkçılıkla ilgili devrimler: 1.Medeni kanun 2.Aşar vergisinin kaldırılması 3.Soyadı kanunu 4.Halk evlerinin açılması

6 4-Devletçilik: Devletin ekonomik hayata müdahalesidir.Sanayileşmeyi ve beraberinde kalkınmayı amaç edinmiştir. Devletçilik ile ilgili devrimler: 1.1.beş yıllık kalkınma planı 2.İş Bankası’nın açılması 3.T.C.Merkez bankasının açılması 4.Sümerbank’ın açılması 5.Demir-Çelik ve şeker fabrikalarının açılması

7 5-Laiklik: Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Din ve vicdan özgürlüğü vardır.Mezhep ayrılığı yoktur.Laik devletlerde hiçbir dine üstünlük verilemez. Laiklik ile ilgili devrimler: 1 .Saltanatın kaldırılması 2 .Halifeliğin kaldırılması 3 .Medeni kanun 4 .Kılık kıyafet yasası 5 .Şapka kanunu 6 .Tekke ve Zaviyelerin kapatılması 7 .Medreselerin kapatılması 8 .Tevhid-i Tedrisat yasası 9 .Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması ’de “Devletin dini İslamdır”maddesinin anayasadan çıkartılması ’de Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

8 6-Devrimcilik: Atatürk’ün İlkelerinin ve devrimlerinin şartlara göre yenilenerek geçerliliğini devam ettirmesidir. Atatürk devrimlerinin tümü,devrimcilik ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Bütünleyici ilkeler: 1.Ulusal Egemenlik 2.Ulusal birlik ve beraberlik 3.Yurtta barış,dünyada barış 4.Akılcılık ve bilimsellik 5.Özgürlük ve bağımsızlık 6.Çağdaşlık ve batılılaşma 7.İnsan ve insanlık sevgisi NOT:Atatürkçülük yeniliğe sürekli yönelme,çağdaş uygarlık sürecine ulaşmaktır.Dogmatik bir düşünce değildir.


"Serkancatarih O bir ödemiş fatihi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları