Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

serkancatarih O bir ödemiş fatihi O bir ödemiş fatihi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "serkancatarih O bir ödemiş fatihi O bir ödemiş fatihi."— Sunum transkripti:

1

2 serkancatarih O bir ödemiş fatihi O bir ödemiş fatihi

3

4 1935 yılında yapılan C.H.P.’nin 4. kurultayında altı temel ilke kabul edilmiştir. 1-Cumhuriyetçilik: Devletin siyasi rejimi olarak Cumhuriyetin benimsenmesidir. Cumhuriyette temel prensip seçimdir.29 Ekim 1923’de Cumhuriyet rejimine geçilmiştir.Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışı; -Halkın kendi kendisini yönetmesi -Egemenliğin millete ait olması -Herkesin eşit haklara sahip olması ve bunu özgürce kullanmasından oluşur. Cumhuriyetçilik ile ilgili devrimler: 1.Cumhuriyetin ilanı 2.Çok partili rejim denemeleri 3.C.H.Partisinin açılması 4.Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

5 2-Milliyetçilik(Ulusçuluk): Atatürk milliyetçiliği, milletini sevmek ve geliştirmek demektir.Irkçılığa ve ümmetçiliğe karşıdır.Milliyetçilikte dil birliği,kültür birliği ve amaç birliği söz konusudur.Din birliğine yer verilmemiştir. Milliyetçilik ile ilgili devrimler: 1.Türk Dil Kurumunun açılması 2.Türk Tarih Kurumunun açılması 3.İzmir iktisat kongresi 4.Yeni Türk alfabesi 5.Millet mekteplerinin açılması 6.Türk medeni kanunu 7.Kabotaj kanunu

6 3-Halkçılık: Halkçılıkta fertlerin birbirine eşitliği,sosyal adaletin sağlanması,sınıf ve zümrelerin üstünlüğünün sona erdirilmesi esasları vardır.Atatürk Halkçılık ilkesi ile sınıfsız bir toplum yaratmayı amaçlamıştır. Halkçılıkla ilgili devrimler: 1.Medeni kanun 2.Aşar vergisinin kaldırılması 3.Soyadı kanunu 4.Halk evlerinin açılması

7 4-Devletçilik: Devletin ekonomik hayata müdahalesidir.Sanayileşmeyi ve beraberinde kalkınmayı amaç edinmiştir. Devletçilik ile ilgili devrimler: 1.1.beş yıllık kalkınma planı 2.İş Bankası’nın açılması 3.T.C.Merkez bankasının açılması 4.Sümerbank’ın açılması 5.Demir-Çelik ve şeker fabrikalarının açılması

8 5-Laiklik: Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Din ve vicdan özgürlüğü vardır.Mezhep ayrılığı yoktur.Laik devletlerde hiçbir dine üstünlük verilemez. Laiklik ile ilgili devrimler: 1.Saltanatın kaldırılması 2.Halifeliğin kaldırılması 3.Medeni kanun 4.Kılık kıyafet yasası 5.Şapka kanunu 6.Tekke ve Zaviyelerin kapatılması 7.Medreselerin kapatılması 8.Tevhid-i Tedrisat yasası 9.Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması 10.1928’de “Devletin dini İslamdır”maddesinin anayasadan çıkartılması 11.1937’de Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

9 6-Devrimcilik: Atatürk’ün İlkelerinin ve devrimlerinin şartlara göre yenilenerek geçerliliğini devam ettirmesidir. Atatürk devrimlerinin tümü,devrimcilik ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Bütünleyici ilkeler: 1.Ulusal Egemenlik 2.Ulusal birlik ve beraberlik 3.Yurtta barış,dünyada barış 4.Akılcılık ve bilimsellik 5.Özgürlük ve bağımsızlık 6.Çağdaşlık ve batılılaşma 7.İnsan ve insanlık sevgisi NOT:Atatürkçülük yeniliğe sürekli yönelme,çağdaş uygarlık sürecine ulaşmaktır.Dogmatik bir düşünce değildir.


"serkancatarih O bir ödemiş fatihi O bir ödemiş fatihi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları