Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN"— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

2 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
“Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine Milli Güç denir.”

3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
! Devletler gerek savaş döneminde, gerekse barış döneminde hedeflerine ulaşmak için milli güçlerini kullanırlar.

4 MİLLİ GÜÇ UNSURLARI SİYASİ GÜÇ ASKERİ GÜÇ EKONOMİK GÜÇ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN MİLLİ GÜÇ UNSURLARI SİYASİ GÜÇ ASKERİ GÜÇ EKONOMİK GÜÇ SOSYOKÜLTÜREL GÜÇ

5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
SİYASİ GÜÇ Siyasi güç; Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimidir.

6 güçlü bir devlet olmanın şartı,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN SİYASİ GÜÇ Atatürk’e göre; güçlü bir devlet olmanın şartı, gücünü halktan alan (Milli Egemenlik) bir yönetimdir.

7 SİYASİ GÜÇ TBMM açıldı. Egemenliği halka veren anayasalar hazırlandı.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN SİYASİ GÜÇ TBMM açıldı. Egemenliği halka veren anayasalar hazırlandı. Yeni Türk Devleti’nin varlığı uluslar arası anlaşmalarla kabul ettirildi.

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
ASKERİ GÜÇ Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde askeri güç; milli politikanın uygulanmasında ve milli hedeflerin elde edilmesinde kullanılan devletin fiziki gücüdür.

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
ASKERİ GÜÇ Kuvayımilliye birliklerini kaldırarak düzenli orduya geçiş yaptı. Erkan-ı Harbiye kaldırıldı, Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Ordunun en gelişmiş silahlarla donatılması için bütçe ayrıldı.

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
EKONOMİK GÜÇ «Siyasal ve askeri zaferler, ne ölçüde büyük olsa da ekonomik başarılarla taçlandırılmadıkça bir anlam ifade etmez.»

11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
EKONOMİK GÜÇ İzmir İktisat Kongresi toplanarak milli bir ekonomik politika hazırlandı. Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye kaldırıldı. Ülkedeki yabancılara ait kuruluşlar millileştirildi.

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
SOSYOKÜLTÜREL GÜÇ Sosyokültürel güç, bir milleti oluşturan insan gücünün özellikleri ve o milletin kültürünün oluşturduğu güçtür. Halkın sosyal yaşantısı ve kültür düzeyi, aynı zamanda o ülkenin gücünü gösterir.

13 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
SOSYOKÜLTÜREL GÜÇ Bir ülkede halkın yaşam ve kültür seviyesinin yüksekliği, demokratik haklarını kullanabilmesi, bilime ve sanata önem vermesi, o ülkede sosyokültürel gücün temellerini sağlamlaştırır. Ülkenin sosyokültürel yönden güçlü olması, eğitime, güzel sanatlara, bilim ve teknolojiye verilen öneme bağlıdır.

14 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
1919 yılı Mayısında Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk miletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu millî kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. ÖRNEK Mustafa Kemal’in konuşmasında vurguladığı millî güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasi güç C) Ekonomik güç D) Askerî güç B) Sosyokültürel güç

15 Bir devletin sahip olduğu maddi kaynaklardır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ! SONUÇ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI SİYASİ GÜÇ ASKERİ GÜÇ EKONOMİK GÜÇ SOSYOKÜLTÜREL GÜÇ Bir devletin milli hedeflere ulaşmak, ulaştıklarını koruyup geliştirmek ve milli çıkar sağlamak amacıyla kullandığı güçtür. Bir devletin iç ve dış tehditlere karşı kendisini korumak amacıyla başvurduğu fiziki güçtür. Bir devletin sahip olduğu maddi kaynaklardır. Bir ülkenin sahip olduğu nüfusunu eğitim, bilim ve kültür gibi alanlarda yetiştirerek oluşturduğu güçtür.


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları