Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erkan AĞRİKLİ Tarih Öğretmeni. LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK CUMHURİYETÇİLİK LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erkan AĞRİKLİ Tarih Öğretmeni. LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK CUMHURİYETÇİLİK LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK."— Sunum transkripti:

1 Erkan AĞRİKLİ Tarih Öğretmeni

2 LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK CUMHURİYETÇİLİK LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK CUMHURİYETÇİLİK 1937 YILINDA ANAYASAYA GİRDİ.

3 "Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyettir." CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

4 Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1- TBMM'nin açılması, 2- 1921 Anayasası'nın hazırlanması, 3- Saltanatın kaldırılması, 4- Cumhuriyetin ilanı, 5- Çok partili hayata geçiş çalışmaları, 6- Halifeliğin kaldırılması, 7- Orduda görevli subayların milletvekili olmalarının kaldırılıp, ordunun siyasetten ayrılması, 8- Atatürk'ün, Cumhurbaşkanlığı makamını tarafsız hale getirmesi, 9- Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi.

5 MİLLİYETÇİLİK İLKESİ Ait olduğu milletin varlığını koruması, yüceltmesi ve devam ettirebilmesi için, diğer fertlerle birlikte çalışmaya ve bu bilinci gelecek kuşaklara yansıtmaya "Milliyetçilik" denir.

6 Milliyetçilik İlkesini Bütünleyen İlkeler 1- Halkçılık, 2- Milli Birlik ve beraberlik, 3- Bağımsızlık.

7 Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1- Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, 2- Türk Dil Kurumu'nun kurulması, 3- Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 4- Kabotaj Kanunu.

8 Bu üç unsurun herhangi birinden yoksun olan bir toplumun millet olabilmesi mümkün değildir. Bir Toplumun “MİLLET” Olabilmesinin Üç Ön Şartı 1- Millî Benlik2- Millî Tarih3- Millî Dil

9 ırkçılığı, sınıfçılığı, ümmetçiliği, bölgeselciliği, bölücülüğü reddeder. ırkçılığı, sınıfçılığı, ümmetçiliği, bölgeselciliği, bölücülüğü reddeder. Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı

10 HALKÇILIK İLKESİ Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara "halk" denir. Halkçılık; Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur.

11 Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1- Aşar vergisinin kaldırılması, 2- Unvan ve lakapların kaldırılması, 3- Soyadı Kanunu’nun kabulü, 4- Kadınlara siyasal hakların verilmesi, 5- Medeni Kanunu’nun kabulü.

12 LAİKLİK İLKESİ Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve her ikisinde birbirinin konularına girmemesini içeren ilkedir.

13 Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1- Saltanatın kaldırılması, 2- Halifeliğin kaldırılması, 3- Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 4- Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması, 5- Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, 6- Kılık-kıyafet alanındaki yenilikler, 7- Tekke ve zaviyelerin kapatılması, 8- 1928’de anayasanın laikleştirilmesi, 9- 1937’de Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi.

14 DEVLETÇİLİK İLKESİ Devletin ekonomik kalkınmada öncülük etmesi anlamına gelen bir ekonomik siyasettir.

15 Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1- Teşvik-i Sanayi Kanunu, 2- Aşar vergisinin kaldırılması, 3- Yabancı işletmelerin satın alınması, 4- Çeşitli fabrikaların kurulması, 5- Beş yıllık kalkınma planlarının yapılması, 6- Devlet bankalarının kurulması.

16 İNKILÂPÇILIK İLKESİ Bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip, kendini yenilemesi ve çağdaşlaşmasına inkılapçılık denir.

17 BÜTÜNLEYİCİ İLKELER 1- Milli Egemenlik= Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerini bütünler. 2- Milli Birlik ve Beraberlik= Ülke Bütünlüğü; Milliyetçilik ilkesini bütünler. 3- Özgürlük ve Bağımsızlık= Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerini bütünler. 4- Yurtta Barış, Dünyada Barış= Halkçılık ve Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler. 5- Akılcılık ve Bilimsellik= Laiklik ve İnkılapçılık ilkesini bütünler. 6- Çağdaşlık ve Batılılaşma= İnkılapçılık ilkesini bütünler. 7- İnsan ve İnsanlık sevgisi= Atatürk milliyetçiliğinin ve halkçılığın bir gereğidir.


"Erkan AĞRİKLİ Tarih Öğretmeni. LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK CUMHURİYETÇİLİK LAİKLİK İNKILÂPÇILIK DEVLETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları