Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ihsandurak.com Öğrt: İHSAN DURAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ihsandurak.com Öğrt: İHSAN DURAK."— Sunum transkripti:

1 Öğrt: İHSAN DURAK

2 ATATÜRK İLKELERİ Öğrt: İHSAN DURAK

3 1. Cumhuriyetçilik Cumhuriyet bir devlet biçimidir. Geniş manası ile halkın kendi kendisini yönelmesidir. Cumhuriyet, devlet içinde karar verecek en yetkili ve son makam olarak milleti kabul etmektedir. Cumhuriyet rejiminde esas, yöneticilerin seçimle iş başına gelmeleridir. Halkın kendini doğrudan doğruya yönetmesi demek olan Demokrasi ise cumhuriyet rejiminin ulaştığı en ideal yönetim biçimidir. Öğrt: İHSAN DURAK

4 2. Milliyetçilik Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya Milliyetçilik denir. Milliyetçiliğin en önemli unsuru millettir. Millet olmanın şartları; ortak bir geçmiş, kader birliği ve gelecek ülküsü¬ne sahip olmaktır. Öğrt: İHSAN DURAK

5 3. Halkçılık Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir. Halkçılık, millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararı¬na bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır. Öğrt: İHSAN DURAK

6 4. Lâiklik Devletin yönetiminde, hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Kısacası din işleri ile devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. Lâiklik ilkesinde diğer bir esas, inanç özgürlüğüdür. Herkes istediği inanca sahip olabilir ve bu inancın gereklerini yapabilir. Devletin Lâikleştirilmesinin Aşamaları • 1 Kasım 1922'de Saltanat'ın kaldırılması. • 3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırılması, Aynı gün Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti'nin de kaldırılması. • 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitim sisteminin lâikleştirilmesi. • 30 Kasım 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatılarak, toplumsal alanda lâikleşmenin sağlanması. • 17 Şubat 1926'da Medenî Kanun kabul edilerek toplum ilişkilerini düzenleyen kurallar lâikleştirildi. • 5 Şubat 1937'de altı Atatürk İlkesi anayasaya girdi. Öğrt: İHSAN DURAK

7 5. Devletçilik Devletçilik, temel anlamıyla devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. Devletçilik bir ekonomi siyasetidir ancak devletçilik ilkesi özel teşebbüsün önünde engel değildir. Sermayesi olan vatandaşlar birkaç alan dışında diledikleri biçimde üretime katılabilirler. Öğrt: İHSAN DURAK

8 6. İnkılâpçılık İnkılâp, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır. İnkılâpçılık ise, toplumdaki kurumları geliştirmeye ve değiştirmeye açık tutmaktır. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki değişmeler yakından takip edilmelidir. Öğrt: İHSAN DURAK

9 xx İHSAN DURAK Sınıf Öğretmeni Öğrt: İHSAN DURAK


"Www.ihsandurak.com Öğrt: İHSAN DURAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları