Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI
(SOLDAN SAĞA ŞANTLI) Dr. Ömer cevit

2 Ventriküler Septal Defekt
VSD En sık görülen DKH % 20 Anatomik yerleşimine göre Perimembranöz % 70-80 Muskuler Trabeküler % 10-20 İnlet % 5-8 Outlet % 5-7

3

4 PERİMEMBRANÖZ VSD

5 TRABEKÜLER VSD

6 Perimembranöz VSD Anjiografi
AoV RV IVS LV Perimembranöz VSD Anjiografi

7 Küçük VSD Büyük VSD VSD’de şantın miktarını belirleyen etkenler
Defektin büyüklüğü Pulmoner damar direncinin derecesi Küçük VSD Büyük VSD Defekt sınırlayıcı, bu nedenle PDD’ne bağlı değil Defekt hiç sınırlayıcı değil, şant başlıca PDD’ne bağlı PDD düşük şant büyük

8 Küçük VSD Tele, EKG NORMAL

9 VSD

10 Orta büyüklükte VSD Sol atriyum-sol ventrikülde hacim yükü
Pulmoner Arter basıncı hafif artmış, P2 hafif sert Pansistolik üfürüm ± thrill Middiastolik üfürüm EKG: Sol ventrikül hipertrofisi, sol atriyal genişleme Tele: Her iki ventrikülde hipertrofi, sol atriyumda genişleme, Pulm konus belirgin, Pulm vask

11 Büyük VSD EKG: Bi-Ventriküler Hipertrofi, Sol atriyal genişleme
Tele: Kardiyomegali, Sol atriyal genişleme, Pulm konus belirgin, Pulm vask

12

13

14 Büyük VSD + Eisenmenger
Pansistolik üfürüm şiddeti azalır Middiast üfürüm kaybolur S2 tek ve sert Kalp küçülür PA geniş Bidireksiyonel şant

15

16

17 Küçük VSD Asemptomatik
ÖYKÜ Küçük VSD Asemptomatik Orta-büyük VSD Eisenmenger Siyanoz, düşük efor kapasitesi Doğumdan 6-8 hft sonra Sol kalp yetmz bulguları Çabuk yorulma, Emme güçlüğü Sık soluma, dispne, Aşırı terleme Gelişme geriliği, Kilo alamama Tekrarlayan akc enf

18 Küçük VSD Pansist üfürüm ± thrill dışında normal
FİZİK İNCELEME (VSD) Küçük VSD Pansist üfürüm ± thrill dışında normal Orta-büyük VSD Prekordium kabarık Prekordial aktivite artmış Parasternal lift Üfürüm ± thrill Apikal diastolik üfürüm P2 sert İnspeksiyonda geniş ve kuvvetli apikal vuru Pan-Sistolik 2-4/60 üfürüm

19 Prognoz (VSD) Kendiliğinden kapanma % 30-40 İlk 18 ay Küçük VSD % 70
Müsküler VSD % 80 Kalp yetersizliği > 6-8 hft Pulmoner HT (6-12 ay) Eisenmenger İnfektif endokardit

20 Tedavi (VSD) Pulmoner HT yoksa eksersiz kısıtlanmaz
Ağız hijyeni ve İnfektif endokardit prof. Kalp yetersizliği tedavisi Beslenmenin düzenlenmesi

21 Tedavi (VSD) CERRAHİ < 1 yaş medikal tdv yanıtsız KY
>1 yaş Qp/Qs >2:1 PH bulguları (+), KY bulgusu yoksa hemodinami çalışma Küçük VSD (Qp/Qs < 1.5) cerrahi yapılmaz Bazı müsküler VSD kateterle kapatma Cerrahi mortalite < % 5 AV tam blok, rezidü şant gibi komplikasyonlar

22 Pulmoner hipertansiyonu ilk 2 yılda ameliyat yapılmalıdır
Tedavi (VSD) CERRAHİ Pulmoner hipertansiyonu Ve Gelişme geriliğini engellemek için ilk 2 yılda ameliyat yapılmalıdır

23 Atriyal Septal Defekt ASD

24 ASD İzole ASD: DKH % 7-10 Kızlarda fazla K:E = 2-3/1
Atriyal Septal Defekt ASD İzole ASD: DKH % 7-10 Kızlarda fazla K:E = 2-3/1 Ailevi ASD (Otoz. dominant) Secundum ASD % 70-80 Primum ASD % 15 Sinüs venosus tip ASD % 10

25 Sinüs venosus ASD Secundum ASD Primum ASD

26 SECUNDUM ASD

27 Kalbin sağ yanında diyastolik (volüm) yüklenmeye yol açar
ASD’de şantın yönünü ve miktarını belirleyen etkenler Ventriküllerin kompliansı Defektin büyüklüğü Sol ventrikül kompliansı daha fazla olduğu için Şantın Yönü Soldan Sağa Kalbin sağ yanında diyastolik (volüm) yüklenmeye yol açar

28 ASD

29 (ASD) Çocuklar genellikle asemptomatik
Nadiren çocuklukta KKY bulguları İkinci kalp sesinde (A2P2) sabit çiftleşme Sol 2. interkostal aralıkta sistolik üfürüm

30 ASD Tele: Sağ ventrikül ve sağ atriyum da genişleme
Pulmoner vaskülarite EKG: Sağ aks sapması Hafif Sağ ventrikül hipertrofisi V1: rsR’ EKO: Defektin büyüklüğüne, defektin yeri ve tipine ve şantın yönüne göre Sağ ventrikül ve sağ atriyum da genişleme, inter atriyal defekt saptanır

31

32 Prognoz (ASD) Çocukluk çağında ASD genellikle iyi tolere edilir
Asemptomatik bile olsa okul çağından önce ASD defektin kapatılması önerilir

33 Prognoz (ASD) < 8 mm secundum ASD ilk 4 yıl içinde kapanma olasılığı % 40 Nadiren bebeklikte KKY 20’li yaşlar KKY 30’lu yaşlar Pulmoner HT Atrial disritmiler Paradoks emboli İnfektif endokardit riski yok Primum ASD hariç

34 Tedavi (ASD) Eksersiz kısıtlanmaz
İnfektif endokardit proflaksisi gereksiz Kateterle kapatma (Secundum ASD) Cerrahi Qp/Qs > 1.5 Yaşı > 3-4 yaş Küçük ASD cerrahi yapılmaz. Mortalite < % 1 Postop komplikasyon Hasta sinüs sendromu Atriyal disritmiler % 20

35 Patent Duktus Arteriosus

36 PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
Anahtar kelimeler Duktus arteriozus, fötal kökenli, pulmoner arteri çıkan aortaya bağlayan bir damardır. Damarın doğumdan sonra açık kalması aorta ile pulmoner arter arasında bir şant meydana getirerek kanın akciğerlere resirkülasyonuna neden olur(soldan sağa sant). Diğer konjenital patolojilerle beraber olabileceği gibi, rubella sonucu veya prematurite nedeniyle gelisebilir.

37 PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
Anahtar kelimeler Prematür infantlarda solunumsal distrese ve konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir. Sık üst solunum yolları hastalıkları, yavaş motor gelisme diğer semptomlardır. Duktusun çapına ve şant miktarına göre pulmoner vasküler hastalık gelişebilir.

38 PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
Anahtar kelimeler Oskültasyonla klasik olarak pulmoner odakta devamlı üfürüm (=machine murmur) duyulur. Akciğer filmi genişlemiş pulmoner vasküler yapuları ortaya koyar. EKG'de sol ventriklüer hipertrofi izlenir. Ekokardiyografi ile tanı konur. Kateterizasyon ile tanı desteklenir akım ve oksijen saturasyonları hesaplanır.

39 PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
Anahtar kelimeler Tedavi: Konjestif kalp yetmezliği olanlarda medikal tedaviye yanıt alınamazsa cerrahi uygulanur. Aksi takdirde okul öncesi döneme kadar cerrahi geciktirilebilir. Bu arada enfektif endokardit profilaksisi yapılmalıdır.

40 PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA)
Anahtar kelimeler Cerrahi Tedavi: Cerrahi ile duktus bağlanır.Yine kateterizasyon ile duktusa plak yerlestirme yöntemi de bulunmaktadur. Cerrahi olarak çift ligasyon ve transfiksyon dikisi ile kapatılır.Çok kalın ve kısa olan duktuslarda divizyon tekniği uygulanur.

41 Patent Duktus Arteriosus % 5-10 DKH (Preterm PDA hariç)
Pretermler: < 1750 gr % 45 < 1200 gr % 75 Konjenital rubella

42 Şantın miktarını belirleyen etkenler
Hemodinami VSD’ye benzer Şantın miktarını belirleyen etkenler Duktusun büyüklüğü, uzunluğu, kıvrımlı Pulmoner damar direncinin derecesi Preterm bebekler dışında 6-8 haftadan önce KY bulgusu yok

43 Etyolojik faktörler (PDA)
Konjenital Rubella Yüksek rakım Şu faktörler ise koruyucudur Anneye hamilelikte kortikosteroid verilmesi Çocuğa ilk günlerde indometazin verilmesi

44 Etyolojik faktörler (PDA)
Matür bebeklerde müsküler ve endotel tabakayı içine alan PDA Prematürlerde sadece endotel tabakayı içeren PDA

45 Klinik (PDA) Küçük duktuslar asemptomatiktir
Geniş duktuslarda ==> sık sol yolu enf. Gelişme geriliği Kalp yetmezliği Ameliyatsızlarda pulmoner hipertansiyon

46 Fizik İnceleme (PDA) Prekordium hiperaktif
P2 gnl normal, PH varsa şiddetli Nabızlar sıçrayıcı, Nabız basıncı geniş Taşikardi, takipne Diferansiyel siyanoz

47 Fizik İnceleme (PDA) Geniş nabız basıncı
Sistolodyastolik üfürüm Geniş nabız basıncı Sıçrayıcı nabız (Corrigan nabız boyunda) Kalp yetmezliği

48 PDA Tele: Kardiyomegali Pulmoner konus belirgin Pulmoner vaskülarite
EKG: Sol ventrikül hipertrofisi Pulmoner hipertansiyon varsa sağ ventrikül hipertrofisi EKO: Duktusun büyüklüğü Şantın yönü

49 Prognoz (PDA) Kalp yetersizliği Tekrarlayan Akc enfeksiyonları
Pretermler spontan kapanma Kalp yetersizliği Tekrarlayan Akc enfeksiyonları Pulmoner HT, Eisenmenger İnfektif endokardit

50 Prognoz (PDA) Kalp yetersizliği Tekrarlayan Akc enfeksiyonları
Pretermler spontan kapanma Kalp yetersizliği Tekrarlayan Akc enfeksiyonları Pulmoner HT, Eisenmenger İnfektif endokardit

51 Tedavi (PDA) Cerrahi kapatma Girişimsel kateter yöntemleri ile kapatma
PRETERM PDA: Sıvı kısıtlaması Diüretik İndomethacin, İbuprofen Pulmoner HT yoksa eksersiz kısıtlanmaz Ağız hijyeni ve İnfektif endokardit profilaksisi Kalp yetersizliği tedavisi Beslenmenin düzenlenmesi Cerrahi kapatma Girişimsel kateter yöntemleri ile kapatma Şemsiye, coil vb

52 Tedavi (PDA) Acil vakalar dışında elektif olarak 1-2 yaş arasında kapatılmalıdır Şu vakalar acil cerrahiye verilir Şant yönünün aorttan pulmonere olduğu pulmoner hipertansiyonlu vakalar Enfektif endokarditin geliştiği vakalarda endokardit ted sonrası hemen

53 Atriyoventriküler Septal Defekt
AVSD Endokardiyal yastık defekti AV kanal defekti Komplet AVSD DKH % 2

54 AVSD Down sendromu Erken bebeklikte Kalp yetersizliği Gelişme geriliği
Sık akciğer enfeks Primum ASD Komplet AVSD

55 AVSD FiZİK İNCELEME

56 AVSD Tele: Kardiyomegali Pulmoner konus belirgin Pulmoner vaskülarite
EKG: Sol aks sapması (Sol ant hemiblok) Her iki ventrikül ve atriyumda genişleme Sağ ventrikülde hipertrofi EKO: Anatomik tanımlama, PH, kapak yetersizliği vb

57 AVSD Prognoz: Erken kalp yetersizliği Erken irreversibl PH (Down)
İnfektif endokardit Tedavi: Kalp yetersizliği tedavisi < 1 yaş cerrahi


"DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları