Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Eylül 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Eylül 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Eylül 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr. Murat Deveci

2 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD SABAH TOPLANTISI SUNUMU PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BD 11/09/2014 - Perşembe Dr. Murat Deveci

3 OLGU A.Ç. 12,5 yaş Erkek Yakınma Aktif yakınma yok

4 Öykü Daha önce herhangi bir yakınması olmayan hasta Yaz spor okuluna kayıt öncesi yönlendirildiği aile hekimi tarafından üfürüm duyuluyor. Derince EAH Pediatrik Kardiyoloji’de değerlendiriliyor. KOÜTF Pediatrik Kardiyoloji BD

5 Prenatal ve natal öyküde özellik yok Büyüme-gelişme yaşına uygun Hastanede yatma, operasyon geçirme öyküsü yok Anne-baba arasında akrabalık yok Sağlıklı, 8 yaşında bir erkek kardeşi var Ailede ani ölüm, erken yaşta kardiyak nedenli ölüm, bilinen bir kalp hastalığı öyküsü yok Özgeçmiş - Soygeçmiş

6 Fizik Bakı Vücut Isısı: 36,3 0 CNabız: 92/dk SS: 20/dkKB: 100/60 mmHgSO 2 : %99 Ağırlık: 47 kg (75-90p) Boy: 155 cm (75p) GD iyi, siyanoz yok, çomak parmak yok. Bilateral solunum sesleri olağan. Taşipne yok. Dispne yok. S1 - S2 N, Sol 2. İKA’da 1-2/6 devamlı üfürüm (+). Periferik nabızlar olağan. Diğer sistem bakıları normal.

7 EKG

8 TELE

9 OLASI TANI(LAR)? İLERİ TETKİK???

10 EKO

11

12 Olgu PDA (küçük) tanısıyla izleme alındı. Aile bilgilendirildi. Coil oklüzyon işlemi kararlaştırıldı. 08.09.2014 tarihinde Pediatri Servisine yatışı yapıldı. Rutin tetkiklerinin ardından anestezi onamı alındı. 09.09.2014 tarihinde derin sedasyon altında perkütan transkateter coil oklüzyon işlemi gerçekleştirildi. Klinik Seyir

13 PDA – Coil Embolizasyon

14

15

16

17 İşlem sırasında ve sonrasında komplikasyon olmadı. Ertesi gün çekilen TELE’de coilin yerinde olduğu ve EKO’da rezidü şant olmadığı görülerek eksterne edildi. Klinik Seyir

18 TELE – işlem sonrası

19 TELE – işlem öncesi ve sonrası

20 EKO – işlem sonrası

21

22

23 EKO – işlem öncesi ve sonrası

24 Patent Duktus Arteriosus (PDA) İzole PDA KKH’nın %5-10’u, Prematür ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülme sıklığı %80’e ulaşır İntrauterin kızamıkçık enfeksiyonu, PDA için önemli risk faktörüdür İlk 12 saatte fizyolojik olarak kapanır İki -üç hafta içinde ligamentum arteriozum oluşur ve duktus arteriozusun anatomik kapanır Kız/Erkek : 3/1

25 PDA-Patofizyoloji Hemodinami VSD’ye benzer. Şantın miktarını belirleyen etkenler: – Duktusun büyüklüğü, uzunluğu, kıvrımlı olma – Pulmoner damar direncinin derecesi ve sistemik damar direncinin derecesi 120/80 25/15

26 PDA-Fizik Muayene Prekordium hiperaktif P2 genellikle normal, PHT varsa şiddetli Nabızlar sıçrayıcı, taşikardi, takipne Diferansiyel siyanoz

27 PDA

28 PDA-Laboratuvar Tele: – Kardiyomegali – Pulmoner konus belirgin – Pulmoner vaskülarite artış EKG: – LVH – BVH – RVH

29 PDA - Tedavi PRETERM PDA: * Sıvı kısıtlaması * Diüretik * İbuprofen Pulmoner HT yoksa eksersiz kısıtlanmaz Ağız hijyeni ve İnfektif endokardit profilaksisi Kalp yetersizliği tedavisi Beslenmenin düzenlenmesi Cerrahi kapatma (ligasyon) Girişimsel kateter yöntemleri ile kapatma - coil, duct ocluder vb

30 MReye Flipper PDA Detachable Coil Sentetik fiber Kontrollü (çok önemli avantaj) Tekrarlayan kullanımı zor Kendi delivery sistemi ve kateteri ile kullanılmalı

31 MReye Flipper

32 PDA - Anjio

33 PDA – Coil Embolizasyon

34

35

36 PDA - Prognoz Pretermler spontan kapanma Kalp yetersizliği Tekrarlayan Akc enfeksiyonları Pulmoner HT, Eisenmenger İnfektif endokardit

37 Komplike değilse prognoz iyi Spontan kapanma 3 aydan sonra nadir 3 ayın altında prematürlerde kapanma %75 Post-op sonuçlar da iyi olmakla birlikte çoğu vaka transkateter kapatılabilmektedir. Ülkemizde halen geç tanı alarak Eisenmenger sendromu gelişen olgular vardır. PDA – Prognoz

38

39 PDA – Duct Occluder Cihazı

40 Teşekkürler...

41


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Eylül 2014 Perşembe Yard. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları