Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi."— Sunum transkripti:

1 Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2 Fontan Operasyonu Erken ve geç atriyal disritmi % 15-50 oranındadır. Kavopulmoner anastomozda bu oran yarıdan azdır.

3 Disritmi Tipleri Bradidisritmi Hasta Sinüs Sendromu AV Blok Atriyal Taşidisritmi AtriyalFibrilasyon IART Atriyal Flutter Ventriküler Aritmi VT&VF

4 Bradidisritmi –Hasta sinüs sendromu –Atriyoventriküler blok

5 Hasta Sinüs Sendromu Hastaların % 15-45’inde oluşur. Sinüs düğümü arterinin cerrahi sırasında zedelenmesi Sağ atriyal hipertansiyon VKS-Sağ atriyum bileşkesinde kanülasyon sırasında zedelenme Hasta sinüs sendromu AV senkroni kaybı Semptomlar Atriyal aritmi Sıklığı 

6 Fontan Modifikasyonları & HSS Lateral Tünel Ekstrakardiyak Tünel Kalp Hızı84±2291±24 HSS10/353/33 Kalıcı Kalp pili 1/35-

7 Fontan ve HSS’da Kalıcı Kalp Pili “Junctional” kaçış ritmi Ciddi bradikardi Kronotropik yetmezlik Duraklamalar AA ilaçlara bağlı bradikardi Sinüs bradikardisi Sinüs ritmi Kaybı Halsizlik Baş dönmesi Senkop IART gelişimi Ani Ölüm

8 Kalıcı Kalp Pili Tedavisi I AV senkronizasyonun devam ettirilmesi önemlidir. –HSS, normal AV iletim  AAIR –HSS, AV iletim bozuk  DDD –AV Blok  DDD Hasta sinüs sendromu ve atriyal taşikardi birlikte ise “tercihsel atriyal uyarım” yararlı olabilir.

9 Kalıcı Kalp Pili Tedavisi II Epikardiyal, çift odacıklı kalıcı kalp pili implante edilmelidir. Epikardiyal problemi olan hastalarda koroner sinüs yoluyla ventriküler uyarım yapılabilir Seçilmiş vakalarda antitaşikardik kalıcı kalp pili uygulanabilir.

10 Epikardiyal Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu Avantajları –Venler kullanılmaz –Trombüs ve emboli riski oluşturmaz Dezavantajları –Cerrahi skarlar nedeniyle odak bölgelere ulaşım güçtür –Daha uzun hastanede yatma gerekir –Yüksek eşik ve uygun olmayan algılama nedeniyle sık problemler

11

12 Profilaktik Epikardiyal Elektrod Yerleştirilmesi Operasyon sırasında elektrodlar atriyuma ve ventriküle yerleştirilir. Kalıcı kalp pili tedavisi gerektiği zaman bu elektrodlar kullanılır. Yeni sternotomi, torakotomi veya ksifoid insizyonu gereksinimini ortadan kaldırır. Cohen, Rhodes, Spray, Gaynor. Ann Thorac Surg 2004.

13 Atriyal Taşidisritmi İntraatriyal reentry, AF Risk faktörleri Fontan tipi operasyon Perioperatif aritmiler Kötü hemodinami Uzun izlem Reoperasyon ve intervention

14 Fontan & IART Atriyal taşikardi sıklığı % 40 civarındadır ( 5yılda % 25, 10 yılda % 50). Bu hastalarda sağ atriyal dilatasyon ve trombüs formasyonu sık olarak izlenir

15 Weipert J et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2004 İART SIKLIĞI

16 Fontan & IART ÇalışmaHasta Sayısı KonduitKlasik Fontan Kavopulmoner Anastomoz Gelatt 1994269% 11% 30 % 17 Cecchin 1995 132% 42 % 26 Durongpisitkul 1996 499% 17 % 22 Fishberger 1997 278 % 38% 28 % 5

17 İART Tedavisi Antiaritmikler: –Digoksin, flekainid, prokainamid, sotalol, amiodaron ► % 60 rekürrens Kardiyoversiyon Antitaşikardik kalıcı kalp pilleri RF Ablasyon Cerrahi tedavi

18 İART’de RF Ablasyon I Tedaviye yanıtsız vakalarda endikedir. Haritalama oldukça zordur, birden fazla reentry olabilir. Üç boyutlu ya da elektroanatomik haritalama ablasyon yapılacak bölgelerin belirlenmesinde ve etkinliğini kontrol etmede oldukça yararlıdır.

19 Noncontact & Elektroanatomik Haritalama

20 İART’de RF Ablasyon II Atriyal dokuda oluşan hipertrofi ve yavaş kan akımı nedeniyle klasik RF kateterleri etkisizdir. SF irrige RF ablasyon kateterleri kullanılarak daha derin ve geniş lezyonlar oluşturulabilir (“cool” tip). Başarı şansı %70 dolaylarındadır % 50 vakada rekürrens izlenmesine karşın, AAİ’larla kontrol daha iyidir.

21 İART ABLASYONU UZUN DÖNEM SONUÇLAR

22 Cerrahi Tedavi Konduit değişimi Kavopulmoner anastomoza dönüşüm Cerrahi kriyoablasyon Maze işlemi Maze veya kriyoablasyon + atriyal cerrahi Kardiyak transplantasyon

23 Aritmi Cerrahisi Mavrouidis and Deal

24 Profilaktik Cerrahi

25 İART Sonuç I Önlemler –Total kavopulmoner anastomoz disritmi açısından daha iyi bir prognoza sahiptir. –Profilaktik elektrod yerleştirilmesi ! –Profilaktik cerrahi yöntemler ! –Belirgin sinus bradikardisi durumunda atriyal kalıcı kalp pili düşünülmelidir. –Altta yatan hemodinamik problemler giderilmelidir.

26 İART Sonuç II Tedavi –AA ilaçlar ve kardiyoversiyon İART’de genellikle etkisizdir. –RF ablasyon elektroanatomik veya “noncontact” haritalama ile yapılmalıdır. –RF ablasyonda “cool tip” kateterler kullanılmalıdır. –Bu tedavilerin başarısız olduğu hastalarda Fontan konversiyonu & aritmi cerrahisi gerekebilir.

27 Ani Kardiyak Ölüm Ventriküler Taşikardi Ventriküler Fibrilasyon

28 Ani Kardiyak Ölüm Sol ventrikül sistolik ve diyastolik disfonksiyonu Kötü hemodinami Klas III-IV kalp yetmezliği Tedaviye cevapsız taşidisritmiler Tekrarlayan operasyon ve girişim VT & VF Defibrilatörİmplantasyonu

29 TEŞEKKÜRLER


"Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları