Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri"— Sunum transkripti:

1 Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri
Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2 Fontan Operasyonu Erken ve geç atriyal disritmi % 15-50
oranındadır. Kavopulmoner anastomozda bu oran yarıdan azdır.

3

4 Bradidisritmi Hasta sinüs sendromu Atriyoventriküler blok

5 Hasta Sinüs Sendromu Hastaların % 15-45’inde oluşur.
Sinüs düğümü arterinin cerrahi sırasında zedelenmesi Sağ atriyal hipertansiyon VKS-Sağ atriyum bileşkesinde kanülasyon sırasında zedelenme

6 Fontan Modifikasyonları & HSS
Lateral Tünel Ekstrakardiyak Kalp Hızı 84±22 91±24 HSS 10/35 3/33 Kalıcı Kalp pili 1/35 -

7 Fontan ve HSS’da Kalıcı Kalp Pili
“Junctional” kaçış ritmi Ciddi bradikardi Kronotropik yetmezlik Duraklamalar AA ilaçlara bağlı bradikardi

8 Kalıcı Kalp Pili Tedavisi I
AV senkronizasyonun devam ettirilmesi önemlidir. HSS, normal AV iletim  AAIR HSS, AV iletim bozuk  DDD AV Blok  DDD Hasta sinüs sendromu ve atriyal taşikardi birlikte ise “tercihsel atriyal uyarım” yararlı olabilir.

9 Kalıcı Kalp Pili Tedavisi II
Epikardiyal, çift odacıklı kalıcı kalp pili implante edilmelidir. Epikardiyal problemi olan hastalarda koroner sinüs yoluyla ventriküler uyarım yapılabilir Seçilmiş vakalarda antitaşikardik kalıcı kalp pili uygulanabilir.

10 Epikardiyal Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu
Avantajları Venler kullanılmaz Trombüs ve emboli riski oluşturmaz Dezavantajları Cerrahi skarlar nedeniyle odak bölgelere ulaşım güçtür Daha uzun hastanede yatma gerekir Yüksek eşik ve uygun olmayan algılama nedeniyle sık problemler

11

12 Profilaktik Epikardiyal Elektrod Yerleştirilmesi
Operasyon sırasında elektrodlar atriyuma ve ventriküle yerleştirilir. Kalıcı kalp pili tedavisi gerektiği zaman bu elektrodlar kullanılır. Yeni sternotomi, torakotomi veya ksifoid insizyonu gereksinimini ortadan kaldırır. Cohen, Rhodes, Spray, Gaynor. Ann Thorac Surg 2004.

13 Atriyal Taşidisritmi İntraatriyal reentry, AF
Risk faktörleri Fontan tipi operasyon Perioperatif aritmiler Kötü hemodinami Uzun izlem Reoperasyon ve intervention

14 Fontan & IART Atriyal taşikardi sıklığı % 40 civarındadır ( 5yılda % 25, 10 yılda % 50). Bu hastalarda sağ atriyal dilatasyon ve trombüs formasyonu sık olarak izlenir

15 İART SIKLIĞI Weipert J et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2004

16 Fontan & IART Çalışma Hasta Sayısı Konduit Klasik Fontan Kavopulmoner
Anastomoz Gelatt 1994 269 % 11 % 30 % 17 Cecchin 1995 132 % 42 % 26 Durongpisitkul 1996 499 % 22 Fishberger 1997 278 % 38 % 28 % 5

17 İART Tedavisi Antiaritmikler: Kardiyoversiyon
Digoksin, flekainid, prokainamid, sotalol, amiodaron ► % 60 rekürrens Kardiyoversiyon Antitaşikardik kalıcı kalp pilleri RF Ablasyon Cerrahi tedavi

18 İART’de RF Ablasyon I Tedaviye yanıtsız vakalarda endikedir.
Haritalama oldukça zordur, birden fazla reentry olabilir. Üç boyutlu ya da elektroanatomik haritalama ablasyon yapılacak bölgelerin belirlenmesinde ve etkinliğini kontrol etmede oldukça yararlıdır.

19 Noncontact & Elektroanatomik Haritalama

20 İART’de RF Ablasyon II Atriyal dokuda oluşan hipertrofi ve yavaş kan akımı nedeniyle klasik RF kateterleri etkisizdir. SF irrige RF ablasyon kateterleri kullanılarak daha derin ve geniş lezyonlar oluşturulabilir (“cool” tip). Başarı şansı %70 dolaylarındadır % 50 vakada rekürrens izlenmesine karşın, AAİ’larla kontrol daha iyidir.

21 İART ABLASYONU UZUN DÖNEM SONUÇLAR

22 Cerrahi Tedavi Konduit değişimi Kavopulmoner anastomoza dönüşüm
Cerrahi kriyoablasyon Maze işlemi Maze veya kriyoablasyon + atriyal cerrahi Kardiyak transplantasyon

23 Aritmi Cerrahisi Mavrouidis and Deal

24 Profilaktik Cerrahi

25 İART Sonuç I Önlemler Total kavopulmoner anastomoz disritmi açısından daha iyi bir prognoza sahiptir. Profilaktik elektrod yerleştirilmesi ! Profilaktik cerrahi yöntemler ! Belirgin sinus bradikardisi durumunda atriyal kalıcı kalp pili düşünülmelidir. Altta yatan hemodinamik problemler giderilmelidir.

26 İART Sonuç II Tedavi AA ilaçlar ve kardiyoversiyon İART’de genellikle etkisizdir. RF ablasyon elektroanatomik veya “noncontact” haritalama ile yapılmalıdır. RF ablasyonda “cool tip” kateterler kullanılmalıdır. Bu tedavilerin başarısız olduğu hastalarda Fontan konversiyonu & aritmi cerrahisi gerekebilir.

27 Ani Kardiyak Ölüm Ventriküler Taşikardi Ventriküler Fibrilasyon

28 Ani Kardiyak Ölüm VT & VF
Sol ventrikül sistolik ve diyastolik disfonksiyonu Kötü hemodinami Klas III-IV kalp yetmezliği Tedaviye cevapsız taşidisritmiler Tekrarlayan operasyon ve girişim VT & VF Defibrilatör İmplantasyonu

29 TEŞEKKÜRLER


"Fontan Dolaşımı Ritm Problemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları