Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP KAPAĞI HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ AHMET ERDOĞAN SHMYO Öğr. Gör. Dilek KARAMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP KAPAĞI HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ AHMET ERDOĞAN SHMYO Öğr. Gör. Dilek KARAMAN."— Sunum transkripti:

1 KALP KAPAĞI HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ AHMET ERDOĞAN SHMYO Öğr. Gör. Dilek KARAMAN

2 KALP KAPAĞI HASTALIKLARI (VALVÜLER KALP HASTALIKLARI) MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI 1-MİTRAL STENOZU 2-MİTRAL YETMEZLİĞİ AORT KAPAK HASTALIKLARI 1- AORT STENOZU 2-AORT YETMEZLİĞİ TRİKÜSPİT KAPAK HASTALIĞI 1-TRİKÜSPİT STENOZU 2-TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ

3  Atrio-ventriküler kapaklar (mitral ve triküspit) sistol anında kanın ventrikülden atriyuma geriye akımını önler.  Diyastolde atrio-ventriküler kapak kendiliğinden açılır.  Semilunar (aortik ve pulmoner) kapaklar diyastol anında pulmoner arter ve aortadan kanın geriye ventrikül içine akımını önler. KALP KAPAĞI HASTALIKLARI (VALVÜLER KALP HASTALIKLARI)

4  Kapak hastalıklarında 2 önemli fonksiyonel bozukluk ortaya çıkar  Valvüler regürjitasyon (yetmezlik) ; kapak tendonlarının elastikiyetini kaybetmesi sonucu tam kapanamaması nedeniyle kanın geriye kaçmasıdır.  Valvüler stenoz (darlık); kapak açıklığının daralması sonucu kanın ileri doğru akışının engellenmesiyle oluşur. KALP KAPAĞI HASTALIKLARI (VALVÜLER KALP HASTALIKLARI)

5  Mitral kapakçıkların ve kordaların anatomik bozukluğu nedeniyle mitral kapağın diastolde iyi açılamamasıdır.  Etiyoloji; romatizmal veya konjenital orjinli olabilir. Sol atriyum tümörleri ve yaşlılarda mitral kapak halkasının kireçlenmesi sonucu darlık oluşabilir. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI MİTRAL STENOZ (DARLIĞI)

6  Sol atriyumdan kanın sol ventriküle çıkışı mitral açıklığın kapanması sonucu güçlükle olur.  Sol atriyum basıncı yükselir. Sol atriyum hipertrofiye uğrar.  Sol atriyumun genişlemesine bağlı olarak pulmoner ven ve pulmoner arter basıncı artar pulmoner hipertansiyon oluşur.  Pulmoner hipertansiyon nedeniyle sağ ventrikül hipertrofisi oluşur.  Sağ kalp yetmezliği gelişebilir.  Mitral darlıklarda sol atriyumda trombüsler oluşabilir ve kopan parçalar arteriyel embolilere sebep olabilir. MİTRAL STENOZ PATOFİZYOLOJİSİ VE KOMPLİKASYONLARI VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

7 MİTRAL STENOZ BELİRTİ VE BULGULARI Darlığın dercesiyle paralellik gösterir. Darlığın dercesiyle paralellik gösterir. Darlık az ise semptom yok yada eforla oluşur. Darlık az ise semptom yok yada eforla oluşur. Darlık ileri derecede ise dispne, Darlık ileri derecede ise dispne, Çarpıntı hissi Çarpıntı hissi Doku hipoksisi nedeniyle yorgunluk, halsizlik Doku hipoksisi nedeniyle yorgunluk, halsizlik Klasik mitral yüzü görüntüsü( yanak ve dudaklar kirli kırmızı) Klasik mitral yüzü görüntüsü( yanak ve dudaklar kirli kırmızı) Ses kısıklığı Ses kısıklığı Sık tekrarlayan akc enfeksiyonları Sık tekrarlayan akc enfeksiyonları Bronşial kapillerin rüptürü sonucu hemoptizi Bronşial kapillerin rüptürü sonucu hemoptizi 3temel dinleme bulgusu 3temel dinleme bulgusu  Kalp sesinin şiddetlenmesi  Mitral açılma sesinin bulunması  Diyastolik üfürüm VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

8 MİTRAL STENOZ TEDAVİSİ Pulmoner baskıyı azaltmak için tuz kısıtlanır ve oral diüretikler verilir. Pulmoner baskıyı azaltmak için tuz kısıtlanır ve oral diüretikler verilir. Yatak istirahatine alınır Yatak istirahatine alınır Enfeksiyon tekrarını önlemek için antibiyotik uygulanır. Enfeksiyon tekrarını önlemek için antibiyotik uygulanır. Semifovler pozisyonuna getirilir Semifovler pozisyonuna getirilir Cerrahi olarak mitral valvülektomi yada mitral kapak replasmanı yapılır. Cerrahi olarak mitral valvülektomi yada mitral kapak replasmanı yapılır. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

9 MİTRAL YETMEZLİĞİ  Mitral yaprakçıkların mitral açıklığı tam kapatamama durumunda oluşan yetersizliktir.  Sistol esnasında sol ventrikülden sol atriyuma geriye kan akımı olur.  Etiyolojisi; en önemli neden akut eklem romatizmasıdır. Mitral halkasının genişlemesi,MI, bakterial endokardit, travma, kas (korda tendinalar) fonksiyon bozuklukları da nedenler arsındadır.  TANI; apeksten dinlendiğinde sistolik üfürüm( murmur) duyulur. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

10 MİTRAL YETMEZLİĞİ PATOFİZYOLOJİSİ Anatomik değişiklikten dolayı sol ventrikülden geriye kaçan kandan dolayı sol atriyumun basıncı yükselir, akc’lerden dönen kanda sol atriyuma basınç yaptığı için hipertrofik hale gelir. Anatomik değişiklikten dolayı sol ventrikülden geriye kaçan kandan dolayı sol atriyumun basıncı yükselir, akc’lerden dönen kanda sol atriyuma basınç yaptığı için hipertrofik hale gelir. Sol atriyum basınç yüksekliği akc’lerde konjesyona sebep olur. Sol atriyum basınç yüksekliği akc’lerde konjesyona sebep olur. Sol atriyumdan sol ventriküle yüksek miktarda ve hızla dolan kan ventrikülde hipertrofi yaratır.Genişleyen ventrikül aortaya az kan atar, kalp out-put’u düşer Sol atriyumdan sol ventriküle yüksek miktarda ve hızla dolan kan ventrikülde hipertrofi yaratır.Genişleyen ventrikül aortaya az kan atar, kalp out-put’u düşer Out-put’un düşmesi taşikardi ve periferik vazokonstrüksiyona neden olur. Out-put’un düşmesi taşikardi ve periferik vazokonstrüksiyona neden olur. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

11 MİTRAL YETMEZLİĞİ BELİRTİ VE BULGULARI Yorgunluk, Yorgunluk, Halsizlik Halsizlik Pulmoner konjesyon nedeni ile ; Pulmoner konjesyon nedeni ile ; Efor dispnesi Efor dispnesi Çarpıntı Çarpıntı Öksürük Öksürük Pulmoner ödem Pulmoner ödem VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

12 MİTRAL YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ Dispne ve yorgunluğu artıran fizik aktivite kısıtlanır Dispne ve yorgunluğu artıran fizik aktivite kısıtlanır Sodyum kısıtlanır Sodyum kısıtlanır Kardiyak out-put’u artırmak için kardiyak glikozitler verilir. Kardiyak out-put’u artırmak için kardiyak glikozitler verilir. Antikuagülan tedavi uygulanır Antikuagülan tedavi uygulanır Cerrahi tedavi:Açık kalp cerrahi yöntemiyle; Cerrahi tedavi:Açık kalp cerrahi yöntemiyle; valvüler replasman(kapak değiştirilmesi) yada valvuloplasti (kapak onarımı) yapılır. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

13 AORT STENOZU  Sol ventrikül ile aort arasındaki kapağın tam olarak açlılammasıdır.Çevre ile 3-4 cm olan alan, darlık olduğunda 2 cm’ye kadar iner.  Etiyolojisi; Konjenital kökenli Konjenital kökenli Romatizmal kökenli Romatizmal kökenli Bakterial endokardit kökenli Bakterial endokardit kökenli Atheroskleroz kökenli Atheroskleroz kökenli  Tanı; dinlemekle duyulan ejeksiyon (fışkırır) tipinde sistolik üfürümdür. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

14 AORT STENOZU PATOFİZYOLOJİSİ  Aort kapağı daraldığında sistolde ventrikül tam anlamı ile kanı boşaltamaz ve kompansasyon mekanizması uygulayarak hipertrofik hale gelir.  Hipertrofik ventrikül miyokardın oksijen gereksinimini artırır ve koroner arterlere de baskı yapar. Baskıyla beraber iskemi ve anjina gelişir.  Giderek sol kalp yetmezliği de görülebilir. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

15 AORT STENOZU BELİRTİ VE BULGULARI % 50 ‘sinden fazlası daralmadıkça önemli hemodinamik değişiklikler görülmez. % 50 ‘sinden fazlası daralmadıkça önemli hemodinamik değişiklikler görülmez. İlerlemiş vakalarda İlerlemiş vakalarda Dispne Dispne Senkop Senkop Anjina pektoris Anjina pektoris Boyun damarların yayılan titreşim (tril) Boyun damarların yayılan titreşim (tril) Geç yükselen nabız Geç yükselen nabız Deride renk solgunluğu görülür Deride renk solgunluğu görülür VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

16 AORT STENOZU TEDAVİ Konjestif kalp yetmezliği tedavisi için; Konjestif kalp yetmezliği tedavisi için; Dijital, diüretikler ve Na + kısıtlaması yapılır. Dijital, diüretikler ve Na + kısıtlaması yapılır. Cerrahi tedavi;açık kalp cerrahisi yöntemiyle kapak replasmanı yapılır. Cerrahi tedavi;açık kalp cerrahisi yöntemiyle kapak replasmanı yapılır. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

17 AORT YETMEZLİĞİ  Diyastol sırasında aort kapağının iyi kapanamaması sonucu kanın aortadan yüksek basınç altında sol ventriküle geri kaçması olayıdır.  Etiyolojisi; Akut eklem romatizması, Akut eklem romatizması, Bakteriyal endokardit, Bakteriyal endokardit, Sifiliz, Sifiliz, Aort anevrizması, Aort anevrizması, Aort kökünün hipertansif atherosklerotik dilatasyonu neden olur. Aort kökünün hipertansif atherosklerotik dilatasyonu neden olur.  Tanı;EKG, tele, anjiyografi yapılarak konur. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

18 AORT YETMEZLİĞİ PATOFİZYOLOJİSİ Hem aort hem de atriyumdan gelen kan, sol ventrikülün diastolik yüklenmesine ve atım volümünün artmasına yol açar.Hem aort hem de atriyumdan gelen kan, sol ventrikülün diastolik yüklenmesine ve atım volümünün artmasına yol açar. Sol ventrikül total kalp hipertrofi gelişir.Sol ventrikül total kalp hipertrofi gelişir. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

19 AORT YETMEZLİĞİ BELİRTİ VE BULGULAR Aort yetmezliği tek başına başlaması kaydıyla semptomsuz devam eder. Semptomlar sol ventrikül yetmezliği kaynaklıdır. Eforla gelen dispne Eforla gelen dispne Paroksisimal gece dispnesi Paroksisimal gece dispnesi Akc ödemi Akc ödemi Çarpıntı Çarpıntı Terleme Terleme Düşük diyastolik basınç Düşük diyastolik basınç Anjina pektoris Anjina pektoris Baş dönmesi Baş dönmesi Nabız ritmik parmağa vurur kaçar ve sıçrayıcı niteliktedir. Nabız ritmik parmağa vurur kaçar ve sıçrayıcı niteliktedir. Hepotomegali, ayak bileklerinde ödem ve asit birikimi olur. Hepotomegali, ayak bileklerinde ödem ve asit birikimi olur. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

20 AORT YETMEZLİĞİ TEDAVİ Sol ventrikül yetmezliği dijital ve diüretiklerle hafifletilir. Sol ventrikül yetmezliği dijital ve diüretiklerle hafifletilir. Tuzdan kısıtlı diyet verilir. Tuzdan kısıtlı diyet verilir. Bakteriyal endokarditt uygun antibiyotikle tedavi edilir. Bakteriyal endokarditt uygun antibiyotikle tedavi edilir. Cerrahi tedavi;açık kalp cerrahisi yöntemiyle yapay kapak dikilir. Cerrahi tedavi;açık kalp cerrahisi yöntemiyle yapay kapak dikilir. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

21 TRİKÜSPİT STENOZU  Sağ atriyum ve sağ ventrikül arasında bulunan üç kapakçıklı triküspit kapağın darlığıdır.  Etiyolojisi; Akut eklem romatizması en önemli nedenidir. Akut eklem romatizması en önemli nedenidir. Karsinoid tümör, Karsinoid tümör, Sistemik lupus eritomatozus Sistemik lupus eritomatozus Konjenital bozukluklar neden olabilir. Konjenital bozukluklar neden olabilir. Kadınlarda erkeklerden 4-5 kat daha fazla görülür. Kadınlarda erkeklerden 4-5 kat daha fazla görülür. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

22 TRİKÜSPİT STENOZU PATOFİZYOLOJİSİ Romatizmaya bağlı olarak triküspit yaprakçıklarının kısalmasıyla açıklığın daralması sonucu, sağ atriyumdan sağ ventriküle kan akışı yavaşlar sağ atriyumda birikir. Böylece kalbe olan venöz dönüşüm engellenir.Venöz basınç artar ve sağ ventrikül out-put’u azalır. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

23 TRİKÜSPİT STENOZU BELİRTİ VE BULGULAR  Düşük out-put nedeniyle erken yorulma  Kilo kaybı  Hipotansiyon  Sağ kalp yetmezliği semptomları Hepatomegali Hepatomegali Jugular ven dolgunluğu Jugular ven dolgunluğu Siroz ve sarılık Siroz ve sarılık VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

24 TRİKÜSPİT STENOZU TEDAVİ Dijital Dijital Na + kısıtlı diyet Na + kısıtlı diyet Diüretik Diüretik Fiziksel aktiviteler kısıtlanır Fiziksel aktiviteler kısıtlanır Cerrahi tedavi; valvuloplasti ya da valvul replasmanı yapılır Cerrahi tedavi; valvuloplasti ya da valvul replasmanı yapılır VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

25 TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ  Triküspit yaprakçıklarının triküspit alanını tam kapatamamasıdır.  Etiyoloji; Herhangi bir nedenle sağ ventrikül hipertrofisi, Herhangi bir nedenle sağ ventrikül hipertrofisi, Mitral darlığı, Mitral darlığı, Pulmoner hipertansiyon, Pulmoner hipertansiyon, Bakteriyal endokardit, Bakteriyal endokardit, Akut eklem romatizması, Akut eklem romatizması, Travma, Travma, Sağ ventriküle yerleştirilen piller (pacing)sayılabilir. Sağ ventriküle yerleştirilen piller (pacing)sayılabilir.  Tanı;ekg’de AF, sağ dal bloğu, telede büyümüş sağ atriyum görülür. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

26 TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ BELİRTİ VE BULGULAR Dispne Dispne Siyanoz Siyanoz Ödem ve asit Ödem ve asit İştahsızlık İştahsızlık Regürjitasyon Regürjitasyon Bulantı ve kusma Bulantı ve kusma Boyun venlerinde dolgunluk Boyun venlerinde dolgunluk İkter İkter Düzensiz nabız Düzensiz nabız VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

27 TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ TEDAVİ Romatizmal ateş ve bakteriyal endokarditten korunmadır. Romatizmal ateş ve bakteriyal endokarditten korunmadır. Cerrahi tedavi; kapak değişimi yada onarımıdır. Cerrahi tedavi; kapak değişimi yada onarımıdır. VALVÜLER KALP HASTALIKLARI

28 KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ Üç tip kapak tamiri vardır. AnnüloplastiValvuloplasti Kommissürotomi (valvotomi)

29 KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ Annüloplasti  Kapak yetmezliklerinde genişlemiş annülüsün ya da kapak halkasının cerrahi olarak tamiridir.  Dikiş yada protez halka kullanılarak annülüs daraltılır.  Daha çok mitral yetmezlik ve triküspit yetmezliklerinde uygulanan bir tedavi şeklidir

30 KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ ANNÜLOPLASTİ

31 VALVULOPLASTİ Yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek tamir edilmesidir. Yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek tamir edilmesidir.

32 KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ Kommissürotomi ( Valvotomi) Kapakçık darlığında birbirine yapışmış olan kapakçık yaprakçıklarının ayrılarak kapakçık açıklığının genişletilmesi işlemidir. Kommissürotomi daha çok mitral ve triküspit kapak darlıklarında kullanılan bir yöntemdir. Kommissürotomi daha çok mitral ve triküspit kapak darlıklarında kullanılan bir yöntemdir.

33 Komissürotomi öncesi ve sonrası mitral kapakçık

34 Bozulmuş olan kalp kapakçığının değiştirilmesi Bozulmuş olan kalp kapakçığının tamiri mümkün değilse bu kapakçık kalpten çıkarılır ve yerine yeni bir kapakçık yerleştirilir. Yerleştirilen yeni kapakçık mekanik veya biyolojik olabilir.

35 Bozulmuş olan kalp kapakçığının değiştirilmesi Günümüzde pek çok yapay kapak çeşidi vardır. Hangi tip kapak kullanılacağına hastanın değerlendirilmesinden sonra karar verilir.

36 Mekanik kapakçık yerleştirimi Mekanik kapakçıklar insan vücudu ile tamamen uyumlu mekanik parçalardan oluşurlar. Bu kapakçıklar, polyester kumaştan örülmüş bir halka içerisine yerleştirilen iki pyrolite karbon yaprakçıktan oluşur.

37 Mekanik kapaklar Avantajları: Mekanik kalp kapakçıkları çok dayanıklıdır. Ömür boyu kullanım için tasarlanmışlardır. Dezavantajları: İçerisindeki yabancı maddeler nedeniyle, bu kapakçığın yerleştirildiği hastalar ömür boyu kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç almak zorundadır. Kan sulandırıcı ilaçlar mekanik kalp kapakçığı üzerinde kan pıhtısı oluşmasını önleyerek pıhtı nedeniyle meydana gelebilecek felç veya kalp krizi riskini azaltırlar.

38 Biyolojik kapakçık yerleştirimi Biyolojik kalp kapakçıkları insan veya hayvandan elde edilirler. Bazı tiplerinde kapakçığı güçlendirmek ve yerleştirilmesini kolaylaştırmak için biyolojik olmayan ilave parçalar da bulunur

39 Biyolojik kapaklar Üç çeşit biyolojik kapakçık vardır: domuz, inek veya insan kaynaklı kapakçıklar.

40 Biyolojik kapaklar Avantajları İlave bir hastalık bulunmadığı sürece (atriyal fibrillasyon gibi) hastalar ömür boyu kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanmak zorunda kalmazlar.

41 Biyolojik kapaklar Dezavantajları Mekanik kalp kapakçıkları kadar dayanıklı değildirler. 10- 17 yıl sonra değiştirilmeleri gerekebilmektedir. Hastaya yerleştirilecek biyolojik veya mekanik kapakçığın seçiminde hastanın tercihi de önemlidir. Genç hastaların, mekanik veya biyolojik kapakçığı tercih ederken ömür boyu ilaç kullanmanın vereceği sıkıntıya karşılık hayatlarının ileri bir döneminde yeniden ameliyat olma riski ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek kararlarını vermeleri gerekmektedir.

42 Bozulmuş olan kalp kapakçığının değiştirilmesi Cerrah kalbe ulaşmak için sternetomi yaparak göğüs kemiğini açar. Ameliyatın sonunda bu kemik çelik tellerle tekrar birleştirilir. Kemiğin kaynaması yaklaşık 6 hafta sürer. Kapakçık ameliyatı başında kalbin geçici olarak durdurulması gerekir. Bu süre içinde kan dolaşımı bir kalp-akciğer makinesi tarafından gerçekleştirilir.

43 Bozulmuş olan kalp kapakçığının değiştirilmesi Ameliyat sonunda kalp ve akciğerler tekrar devreye sokulur ve normal işlevlerine devam eder. Kapakçıklara cerrahi müdahele sırasında kalbin içi açılır. Kapakçığın hasar görmüş kısımları veya tamamı çıkarılır. Yeni kapak eskisinin yerine sağlam bir şekilde dikilir. Kalp kapatılır ve tekrar çalışmaya başlatılır

44 Bozulmuş olan kalp kapakçığının değiştirilmesi

45 Kalp kapakçık ameliyatının riskleri şunlardır Akciğer sorunları ve solunum sıkıntısı ve yetmezliği Aşırı kanama Kalp ritminde ilaç veya kalp pili gerektiren bozukluklar Enfeksiyon Kanı sulandırıcı ilaçlardan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar Kalp krizi beyin kanaması

46

47

48

49

50 TEŞEKKÜRLER…..


"KALP KAPAĞI HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ AHMET ERDOĞAN SHMYO Öğr. Gör. Dilek KARAMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları