Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelik ve Kalp Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelik ve Kalp Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Gebelik ve Kalp Hastalıkları

2 İnsidans Gebeliklerin % 1-4 ünde Maternal mortalite ve morbidite

3 Maternal Mortalite

4 Antepartum değişiklikler
CO SV KH PH Plazma hacmi Kalp hızı Kardiyak debi ve atım hacmi Doğum sonrası Gebelik haftası

5 Kapak darlığı olan hastalarının gebelikle durumları ağırlaşır!
Kalp hızı artar Kapak darlığı olan hastalarda dolum yavaştır. Sol ventrikül dolumu yetersiz kalır. Önyük azalır, ardyük artar Kardiyak debi artar Kardiyak stres artar! Kapak darlığı olan hastalarının gebelikle durumları ağırlaşır!

6 Kapak hastalarında dikkat!
Tromboemboli Riski Uterusun vena kavaya basısı alt extremitede staz K vitamini bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin artması Serbest Protein S düzeyinde azalma Kapak hastalarında dikkat!

7 GEBELİĞE AİT BULGU SEMPTOMLAR KALP HASTALIKLARININ SEMPTOMLARI İLE KARIŞABİLİR!

8 NORMALDİR Boyun damarlarında belirginleşme Akciğer bazallerinde raller
Kalp seslerinin abartılı duyulması Eski üfürümlerin daha belirginleşmesi Son trimesterde periferik ödem NORMALDİR

9 KALP HASTALIĞINI DÜŞÜNDÜRÜR
Ciddi nefes darlığı Yorgun iken bayılma veya gögüs ağrısı Hemoptizi Geceleri olan dispne Siyanoz Parmaklarda çomaklaşma Diastolik üfürüm Sebat eden kardiyak aritmiler Yüksek, sert sistolik üfürümler KALP HASTALIĞINI DÜŞÜNDÜRÜR

10 Valvüler Kalp Hastalıkları

11 NYHA fonksiyonel durum sınıflaması-
valvüler kapak hastalıkları Klas 1:Asemptomatik Klas 2:Normal aktivitenin üzerinde semptom varlığı Klas 3: Normal aktivite ile semptom varlığı Klas 4: İstirahatte semptom varlığı Prognoz (mortalite) I-II = % 1 III-IV = % 5-15

12 Kötü Prognostik Faktörler
0 % 5 1 % 25 1↑ %75

13 Mekanik Kalp Kapakları
Maternal mortalite % 1-4 Optimal antikoagülasyon

14 Optimal Antikoagülasyon
Heparin Warfarin Heparin 12 hafta 35 hafta Optimal Antikoagülasyon

15 Konjenital kalp hastalıkları
Fetusta kardiyak anomali riski (%) PS 7 AS PDA 9 VSD ASD 6 Siyanotik KKH 6 Marfan sendromu 50

16 Peripartum Kardiyomyopati
TANI: 1.Kalp yetmezliği bulguları, (Gebeliğin son ayı yada postpartum 5 ay) 2.Öncesinde belirgin kalp hastalığı yok 3. Kalp yetmezliği için etiyolojik bir neden yok Ekokardiyografik tanı: EF < % 45 End diastolik çap>2.72cm/m2 M-mode fraksiyonel kısalma <% 30 İnsidans: 1/2400-1/15000 Mortalite % 18-50

17 Peripartum Kardiyomyopati
Risk Faktörleri: Multiparite Yaş çoğul gebelikler kronik HT Preeklampsi uzamış tokolitik tedaviler

18 Sonuç-1 Prekonsepsiyon 1.Maternal durumun stabilize edilmesi
Yapısal defetlerin onarımı İlaç ayarlaması 2. Fetal risklerin görüşülmesi Konjenital kalp anomali riski, ilaç etkisi

19 Sonuç-2 Antepartum 1.Maternal risklerin bilinmesi
2.Warfarin-heparin teratojenite 3.Hareketin kısıtlanması,diyet, ilaç tedavisi, anemi ve enfeksiyonun kontrol altına alınması

20 Sonuç-3 İntrapartum Postpartum 1.Vajinal doğum (az kanama, az
enfeksiyon, erken mobilizasyon) 2.Kısalmış ikinci evre 3.Agresif postpartum kanama tedavisi Postpartum 1. Proflaktik antikoagülasyon 2. Riskli hastalarda uzun süreli hospitalizasyon

21 Aile hekimleri: Gebelik düşünen kadınlarda kalp hastalığı olup olmadığını sorgulamalı Hikayesi olanları ve şüphelendikleri hastaları ileri tetkik ve takibin yapılabileceği merkezlere yönlendirmelidir.

22 Teşekkür Ederim…..


"Gebelik ve Kalp Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları