Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelik ve Kalp Hastalıkları. Gebeliklerin % 1-4 ünde Maternal mortalite ve morbidite İnsidans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelik ve Kalp Hastalıkları. Gebeliklerin % 1-4 ünde Maternal mortalite ve morbidite İnsidans."— Sunum transkripti:

1 Gebelik ve Kalp Hastalıkları

2 Gebeliklerin % 1-4 ünde Maternal mortalite ve morbidite İnsidans

3 Maternal Mortalite

4 Antepartum değişiklikler Plazma hacmi Kalp hızı Kardiyak debi ve atım hacmi Gebelik haftası Doğum sonrası CO SV KH PH

5 Kapak darlığı olan hastalarının gebelikle durumları ağırlaşır! Kalp hızı artarKapak darlığı olan hastalarda dolum yavaştır. Sol ventrikül dolumu yetersiz kalır. Önyük azalır, ardyük artar Kardiyak debi artar Kardiyak stres artar!

6 Tromboemboli Riski 1.Uterusun vena kavaya basısı alt extremitede staz 2.K vitamini bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin artması 3.Serbest Protein S düzeyinde azalma Kapak hastalarında dikkat!

7 GEBELİĞE AİT BULGU SEMPTOMLAR KALP HASTALIKLARININ SEMPTOMLARI İLE KARIŞABİLİR!

8 Boyun damarlarında belirginleşme Akciğer bazallerinde raller Kalp seslerinin abartılı duyulması Eski üfürümlerin daha belirginleşmesi Son trimesterde periferik ödem NORMALDİR

9 KALP HASTALIĞINI DÜŞÜNDÜRÜR Ciddi nefes darlığı Yorgun iken bayılma veya gögüs ağrısı Hemoptizi Geceleri olan dispne Siyanoz Parmaklarda çomaklaşma Diastolik üfürüm Sebat eden kardiyak aritmiler Yüksek, sert sistolik üfürümler

10 Valvüler Kalp Hastalıkları

11 NYHA fonksiyonel durum sınıflaması- valvüler kapak hastalıkları Klas 1:Asemptomatik Klas 2:Normal aktivitenin üzerinde semptom varlığı Klas 3: Normal aktivite ile semptom varlığı Klas 4: İstirahatte semptom varlığı Prognoz (mortalite) I-II = % 1 III-IV = % 5-15

12 Kötü Prognostik Faktörler 0 % 5 1 % 25 1↑ %75

13 Mekanik Kalp Kapakları Maternal mortalite % 1-4 Optimal antikoagülasyon

14 Optimal Antikoagülasyon Heparin Warfarin 12 hafta35 hafta

15 Konjenital kalp hastalıkları Fetusta kardiyak anomali riski (%) PS 7 AS 17 PDA 9 VSD 17 ASD 6 Siyanotik KKH 6 Marfan sendromu 50

16 Peripartum Kardiyomyopati TANI: 1.Kalp yetmezliği bulguları, (Gebeliğin son ayı yada postpartum 5 ay) 2.Öncesinde belirgin kalp hastalığı yok 3. Kalp yetmezliği için etiyolojik bir neden yok Ekokardiyografik tanı: –EF < % 45 –End diastolik çap>2.72cm/m 2 –M-mode fraksiyonel kısalma <% 30 İnsidans: 1/2400-1/15000 Mortalite % 18-50

17 Risk Faktörleri: –Multiparite –Yaş –çoğul gebelikler – kronik HT – Preeklampsi – uzamış tokolitik tedaviler Peripartum Kardiyomyopati

18 Sonuç-1 Prekonsepsiyon 1.Maternal durumun stabilize edilmesi Yapısal defetlerin onarımı İlaç ayarlaması 2. Fetal risklerin görüşülmesi Konjenital kalp anomali riski, ilaç etkisi

19 Antepartum 1.Maternal risklerin bilinmesi 2.Warfarin-heparin teratojenite 3.Hareketin kısıtlanması,diyet, ilaç tedavisi, anemi ve enfeksiyonun kontrol altına alınması Sonuç-2

20 İntrapartum 1.Vajinal doğum (az kanama, az enfeksiyon, erken mobilizasyon) 2.Kısalmış ikinci evre 3.Agresif postpartum kanama tedavisi Postpartum 1. Proflaktik antikoagülasyon 2. Riskli hastalarda uzun süreli hospitalizasyon Sonuç-3

21 Aile hekimleri: Gebelik düşünen kadınlarda kalp hastalığı olup olmadığını sorgulamalı Hikayesi olanları ve şüphelendikleri hastaları ileri tetkik ve takibin yapılabileceği merkezlere yönlendirmelidir.

22 Teşekkür Ederim…..


"Gebelik ve Kalp Hastalıkları. Gebeliklerin % 1-4 ünde Maternal mortalite ve morbidite İnsidans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları