Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ"— Sunum transkripti:

1 KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ
Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR

2 Kalp Kapakları Atriyoventriküler Kapaklar:
A-V kapaklar sistol sırasında kanın atriumlardan ventriküllere geri akmasını engeller Kanın tek yönlü akışına izin verirler Anatomik olarak ince olduklarından kapanması için geri akım gerektirmezler A-V kapakları chorda tendina ile m. papillarislere tutunmuş haldedirler

3 Atriyoventriküler Kapaklar
Triküspit kapak: Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında bulunur 3 adet cuspis (yaprakçık) içerir Kanın sağ atriumdan sağ ventriküle doğru tek yönlü akışına izin verir İzometrik kasılma ve gevşeme fazlarında kapalı durumdadırlar Mitral Kapak: Sol atrium ile sol ventrikül arasında yerleşmiştir 2 adet cuspis bulundurur Kanın sol atriumdan sol ventriküle doğru akışına izin verir İzometrik kasılma ve gevşeme fazlarında kapalıdırlar

4 Semilunar (Sigmoid) Kapaklar
İşlevleri açısından A-V kapaklardan bazı farklar gösterirler Kapakların kapanması yükselmiş olan arter basıncına ve geri akıma ihtiyaç gösterir Sistol sonunda gerilmiş olan arterler kapaklar üzerinde ani basınç uygulayarak A-V kapaklarına göre daha şiddetle kapanmalarına neden olur Semilunar kapaklar chorda tendinaya bağlı bir papiller kas içermezler

5 Semilunar (Sigmoid) Kapaklar
Kapakçık her iki arterde de 3 adet cuspis içerir Daha fazla mekanik aşınmayla karşı karşıyadır Kapak açıklıkları A-V kapaklardan daha azdır. Bu nedenle kan akış hızı daha fazladır Semilunar kapaklar daha sert ve daha sağlam fibröz bağ dokusu içerir

6 Semilunar (Sigmoid) Kapaklar
Aort kapağı: Sol ventrikülden çıkışta aorta içerisinde yerleşmiş haldedir 3 adet cuspis içerir Kapak izometrik kasılma ve gevşeme döneminde kapalıdır Sistol sırasında açıktır Pulmoner Kapak: Sağ ventrikülden çıkışta pulmoner arter içinde yerleşmiştir Sistolik fırlatma döneminde açıktır İnspirasyonda kapanması biraz gecikir

7 Papiller Kasların Görevi
Papiller kaslar chorda tendina ile ventrikül duvarına tutulurlar Papiller kaslar ventrikül kasıldığı zaman kasılırlar Kapakların kapanmasına etkileri yoktur Ventrikül kontraksiyonu sırasında kapakların atriuma doğru fazla esnemelerini engellerler Papiller kaslardan birinde bir harabiyet meydana geldiğinde ventrikülden atriuma doğru kaçak meydana gelir

8 Kalp Sesleri Normal Kalp Sesleri:
Kalp çalışmasına eşlik eden seslere kalp sesleri denir. Oskültasyon→ Kalp seslerinin kalp odakları üzerinden steteskop ile dinlenmesidir. Fonokardiyografi→ Kalp seslerinin amplifikatör sistemiyle kayıt edilmesidir. Normal kalp seslerinin oluşmasında kalp kapaklarının kapanması önemli rol oynar

9 Normal Kalp Sesleri: 1. Kalp Sesi (sistolik ses) Komponenti M1T1
Uzun ve mat bir sestir Karakteri “lup” diye ifade edilir Süresi 0.15 san ve frekansı Hz’dir Oluşumundaki nedenler: En önemli faktör A-V kapakların kapanmasıdır Ventrikül kaslarının kasılma sırasında titreşimi Aorta ve pulmoner kapakların açılma sesi Kanın büyük damarlara fırlatılması sırasındaki titreşimler

10 1. Kalp Sesi (sistolik ses)
En iyi mitral odağinda dinlenir Triküspit odağından triküspit kapağa ait ses daha net alınır Kalp frekansı düşük olduğu zaman diyastolik dolma süresi uzayacağından 1. ses daha yumuşak karakter kazanır

11 Normal Kalp Sesleri: 2. Kalp Sesi (Diyastolik Ses) Kompenenti A2P2
Net, tiz ve kısa sürelidir, frekansı 50 Hz’dir Süresi 0.12 san’dir. “dup” diye tanımlanır En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır Oluşumunda nedenler: En önemli neden semilunar kapakların kapanmasıdır İkinci neden A-V kapakların açılma sesidir Ventrikül ve arter titreşimleri de 2. ses oluşmunda rol oynar

12 2. Kalp Sesi Diyastolik P artması 2. sesin kuvvetlenmesi-ne ve kısalmasına neden olur İnspirasyon sırasında pulmoner kapak kapanışı uzayacağından dolayı 2. ses çift gibi işitilir Buna 2. sesin fizyolojik çiftleşmesi denir

13 Normal Kalp Sesleri: 3. Kalp Sesi
Frekansı azdır ve süresi 0.1 san. dir Bireylerin 1/2- 1/3 de kayıtedilebilir Diyastol başında, kalbin hızlı doması sırasında duyulur Ventrikül çeperinin titreşimnden meydana gelir

14 Normal Kalp Sesleri: 4. Kalp Sesi (Atriyal ses) Normalde dinlenemez
Bireylerin ¼ de kayıt edilebilir Dinlemek için amplifikasyon gerekir 1. ses tarafından örtülür Kalp bloğunda atrium sistolü sırasında daha net bir şekilde duyulabilir Atriyum sistolü sırasında kanın ventriküllere geçişi sırasında titreşimden meydana gelir Gallop ritmi: Kalp hastalıklarında vent. Hipertro-fisi yada atrium P artması nedeniyle 3. ve 4. kalp seslerinin birlikte duyulmasıdır.

15 Kalp Odakları Kalp odakları kalp seslerinin göğüs üzerinde en iyi dinlendikleri yerlerdir. Anatomik izdüşüm lokalizasyonlarından farklı yerlerde olabilirler. Mitral Odak: Göğüste sol meme çizgisinin 5. interkostal aralığı kestiği yerdir Triküspit Odak: Sağ 4. kostanın ster-numla birleştiği yerdir. Aorta Odağı: Sağ 2. kostanın sternumla birleştiği noktadır Pulmoner Odak: Solda 2. interkostal aralığın sternumla birleştiği yerdir.

16 Anormal Kalp Sesleri Sufl (Üfürüm):
Normal şartlarda kan damarlarda ve kalp içinde sessiz bir şekilde akar Damar darlığı ve Arteriovenöz fistül gibi durumlarda kanın girdap oluşturarak akması sırasında oluşturduğu sese üfürüm denir Kalpte anormal seslerin kaynağı kalp kapak darlık veya yetmezlikleridir Kalp kapak darlığı (stenoz) ve yetmezliği üfürümün önemli nedenleri arasındadır

17 Sufl (Üfürüm): VSD (ventriküler septal defekt):
İki ventrikül arası septumun doğuştan tam olarak kapanmamış olmasıdır Sistolik üfürüme neden olur ASD (Atrial sptal defekt): Atriumlararası septumun doğuştan kapanmamasıdır Pansistolik üfürüme neden olur

18 Kalp Üfürümleri Aort stenuzu üfürümü:
Kan dar bir kapaktan akmak zorundadır Bu nedenle ventrikül P 300 mmHg ye kadar çıkabilir Sistol sırasında kan çıkışı hortum etkisi yaratır Şiddetli sistolik ejeksiyon tarzında bir üfürüm gözlenir Titreşimlerin boyna yansıması ile thril elle hissedilebilir

19 Kalp Üfürümleri Aort Yetersizliği (Regürşitasyonu) üfürümü:
Sistol sırasında ses işitilmez Üfürüm diyastolik karakterdedir Sol ventrikül üzerinde işitilir Kanın sistol sonunda geri kaçarken girdaplanmasından meydana gelir

20 Kalp Üfürümleri Mitral Yetersizliği Üfürümü:
Sistol sırasında kan geriye kaçar Yüksek frekanslı patlayıcı karakterde üfürüme neden olur Sol atriuma yayılan bir sestir En iyi kalp apeksinde işitilir

21 Kalp Üfürümleri Mitral stenoz üfürümü:
Kan sol ventriküle daralmış kapaktan zor geçer Kanı sol atriumdan sol ventriküle geçirecek büyük basınç farkı asla oluşmaz Bu yüzden işitilen sesler zayıf karaktededir Üfürüm diyastolün sonlarına doğru işitilir


"KALP KAPAKLARI VE KALP SESLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları