Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOSGEB Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOSGEB Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME."— Sunum transkripti:

1 1 KOSGEB Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

2 2 KOSGEB  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup,  20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

3 3 HEDEF KİTLEMİZ  Çalışan sayısı 250 ve altında olan,  Net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL. ve altında olan,  AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren  İşletmeler  Yeni Girişimciler.

4 4 KOBİ’lerin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak DESTEK POLİTİKA Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum

5 5 ÜLKEMİZDE KOBİLER Çalışan Sayısı % 76.7 Yatırımlar %56,5 Katma Değer % 38 İşletme Sayısı % 99,8 İhracat % 10

6 6 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ 1. KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOSGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi Önceki Hedef Kitle Önceki Hedef Kitle İmalat Sanayi KOBİ’leri 400.000 İmalat Sanayi KOBİ’leri 400.000 Yeni Hedef Kitle Yeni Hedef Kitle İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler 3.400.000 İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler 3.400.000 Kaynak: TÜİK İŞ KAYITLARI (2008)

7 7 4.KOBİ’lerin teknolojik ve konjonktürel değişimlere hızlı uyumunu temin etmek üzere esnek ve dinamik mevzuat yapısına duyulan ihtiyaç, 5.Dünya’da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin “Proje Bazlı Destekleme Sistemi” ne doğru kayması, 7. Hedef Kitleden Gelen Geri Bildirimler 6.Makro Strateji Dokümanlarında proje bazlı destek sağlanması yönünde atıflar bulunması, 2. Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar 3. Desteklerin özellikle son yıllarda Kredi Faiz Desteklerine kayması

8 8  KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunun mikro ölçekli olması sebebi ile doldurmakta zorlandıkları Stratejik Yol Haritası uygulamasından vazgeçilmiş olması,  Yalın ve esnek bir destek mevzuatı,  Kısa sürede (KOSGEB İcra Komitesi onayı ile) yeni Destek Programları ekleme, çıkarma, değiştirme,  Başkanlık Makamı onayı ile revize edilebilecek Uygulama Esasları, DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR

9 9  Proje bazlı uygulama ile işletme talep odaklı destekleme sisteminin de uygulamaya alınması,  Mevcut destek türlerinin sadeleştirilmiş/iyileştirilmiş olması ve yeni destekler eklenmesi,  Destek başvuru ve karar alma sürecinin basitleştirilmiş olması,  Genel Sözleşme, Destek Sözleşmesi ve Damga Vergisi gibi ara unsurların kaldırılmış olması,  Destek bazlı izleme yerine işletme bazlı izleme. DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR

10 10 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

11 11

12 12 1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 6-Genel Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ …

13 13  Destek Programların süresi ve destek üst limitleri üç yılla sınırlı olup, bir işletme aynı anda üç ayrı destek programından yararlanabilir.  Bir programın üç yıllık süresinin tamamlanmasını takiben ve işletmenin başvurusu ile yeni üst limitlerle yeni bir program başlatılabilir.

14 14

15 15 BAŞVURU •Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması, •KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.www.kosgeb.gov.tr

16 16 Başvuru (İşletme) Değerlendirme (KOSGEB Birimi) Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi  KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Onay Red / Düzeltme  KOSGEB Veri Tabanı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Programın Başlaması

17 17 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI EK: Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. B ö lgeler 3. ve 4. B ö lgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3 Tanıtım Desteği15.000 4 Eşleştirme Desteği15.000 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6 Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8 Enerji Verimliliği Desteği40.000 9 Tasarım Desteği15.000 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11 Belgelendirme Desteği10.000 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000

18 18 YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ  KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi ihtisas ve yurtiçi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.  Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

19 19  Destek üst limiti; •Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 TL, •Yurt İçi İhtisas Fuarları ve •İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 TL’dir.  Program süresince destek üst limiti :30.000 TL

20 20 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ  Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; •Konaklama giderlerini, •Ulaşım giderleri ile •Program ile ilgili diğer giderlerini(tercüme, rehberlik vb.) kapsar.

21 21  Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için en az 10 işletmenin katılımı gerekir.  Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına azami destek miktarı :2.000 TL  Program süresince üst limit :10.000 TL

22 22 TANITIM DESTEĞİ  Bu desteğin kapsamı; •Broşür, ürün katalogu giderleri •Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri •Yurtdışında yayınlanan / dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleridir.  Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

23 23  Broşür, ürün katalogu, etiket baskılı CD, yurtdışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için üst destek limiti :5.000 TL  Program süresince desteğin üst limiti: 15.000 TL

24 24 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ KOSGEB tarafından onaylanan yurt dışındaki Eşleştirme Merkezleri ve bunlara ait hizmet bedeli listesi KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.www.kosgeb.gov.tr

25 25  Eşleştirme Merkezlerinden alınacak; •Danışmanlık Hizmetleri : Pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araş. vb. •Organizasyonel Hizmetler : Tercümanlık çeviri hizmetleri, vize / davet mektubu hazırlama vb. •Daimi Sergi Alanı Hizmeti : Kapalı alan tahsisi, ürünlerin gümrük işlemleri vb. hizmetlerine destek verilir.  Program süresince desteğin üst limiti :15.000 TL

26 26 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ  Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.  Aylık destek üst limiti, net ücret üzerinden: 1.500 TL  Program süresince destek üst limiti: 20.000 TL

27 27  Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir.  Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

28 28 DANIŞMANLIK DESTEĞİ  İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslar Arası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

29 29  Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları’ndan hizmet alınabilir.

30 30  Her bir danışmanlık konu başlığı için; Danışmanlık hizmet süresi en az 20 adam- gün, destek miktarı azami :4.000 TL  Program süresince destek üst limiti 15.000 TL

31 31 EĞİTİM DESTEĞİ  İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslar arası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Yenilik, Mesleki Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

32 32  Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti vermek görevi olan kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

33 33  Her bir konu başlığı altında her bir eğitim için destek üst limiti : 1.000 TL,  Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler toplamı üst limiti : 4.000 TL,  Program süresince desteğin üst limiti 10.000 TL

34 34 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ  İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir.  Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır.  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri desteklenir.  İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir.

35 35 Destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre: •1-Ön Etüt için; 200-500 TEP için destek üst limiti :1.500 TL, 501 ve üzeri için destek üst limiti : 2.000 TL, •2-Detaylı Etüt için; 200-500 TEP için destek üst limiti :15.000 TL, 501 ve üzeri için destek üst limiti : 20.000 TL, •3-Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) için Danışmanlık ; 200-500 TEP için destek üst limiti : 3.000 TL, 501 ve üzeri için destek üst limiti : 5.000 TL, • 4-Enerji Yöneticisi Eğitimleri için ; TEP değeri 200 ve üzeri için :3.000 TL •Program süresince toplam Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti : 30.000 TL,

36 36 TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.

37 37  Ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.  Program süresince desteğin üst limiti :15.000 TL

38 38 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ  Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.  Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

39 39  Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderleri ile  Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

40 40 BELGELENDİRME DESTEĞİ  İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.  Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

41 41  Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez.  Her bir belge için destek üst limiti : 2.500 TL  Program süresince destek üst limiti: 10.000 TL

42 42 TEST ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ  İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında(KOSGEB Laboratuarları hariç) alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

43 43  Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.  Program süresince destek üst limiti: 20.000 TL

44 44

45 45 HEDEF KİTLE  İşletmeler  Girişimciler

46 46 PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme)  Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme  Proje  Belgeler  Proje  Belgeler Projenin Başlaması

47 47 DESTEK KAPSAMI AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI  İşlik tahsisi veya kira desteği  Donanım desteği  Personel gideri desteği  Proje geliştirme desteği  Başlangıç sermayesi desteği ENDÜSTRİYELUYGULAMA PROGRAMI  Kira desteği  Donanım desteği  Personel gideri desteği

48 48 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI Kira Desteği18.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075

49 49

50 50 KAPSAM Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  Yeni Girişimci Desteği  İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

51 51 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ  Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler;  KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,  Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,  Kurum ve kuruluşlar tarafından (meslek kuruluşları ve üniversiteler) tarafından, KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir.  Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir.  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

52 52 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Bu destekten;  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

53 53 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURUÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3. ve 4. Bölge) (%) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 10.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım DesteğiGeri ödemeli 70.000

54 54 İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ  İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, merkezlerdir.  KOSGEB’e başvurarak KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygunluğu tespit edilen İş Geliştirme Merkezlerine bu Program dahilinde İŞGEM adını kullanma hakkı tanınır ve bu Program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.  İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

55 55 DESTEK UNSURUÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3. ve 4. Bölge) (%) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) •Bina tadilatı •Mobilya Donanım •İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) •İŞGEM Yönetim •Personel •Eğitim, Danışmanlık •Küçük tadilat Geri ödemesiz 150.000 50.000 25.000 50.000 25.000 6070 İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ

56 56 Başvuru (İşletme / Kuruluş İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş)  Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme  İş Planı  Belgeler  İş Planı  Belgeler İŞ AKIŞ ŞEMASI (Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri) Desteğin Başlaması

57 57

58 58 HEDEF KİTLE  İşletmeler

59 59 Başvuru (İşletme) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme)  Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme  Proje  Belgeler  Proje  Belgeler PROGRAM BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Projenin Başlaması

60 60 DESTEK KAPSAMI  Üretim  Yönetim-organizasyon  Pazarlama  Dış ticaret  İnsan kaynakları  Mali işler ve finans  Bilgi yönetimi  Ve yukarıdaki konularla ilişkili alanlarda sunulacak projeler.

61 61 Destek Üst Limiti : 150.000 TL. (geri ödemesiz) Destek Oranı : % 50 (3. ve 4. bölgelerde % 60) DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI

62 62 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat ve malzemeye ilişkin giderler desteklenir. Ancak bu kalemler için KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.  Yatırım (arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri), taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler destek kapsamında değerlendirilmez.

63 63 Bir işletme KOSGEB desteğine esas üst limit içinde kalmak kaydıyla üç yıllık program içinde birden fazla proje sunabilir.

64 64

65 65 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ  Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyelerinde birleşmesi. Her bir ortaklık modelinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

66 66 Başvuru (İşletmeler) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme(ler)’e Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş)  Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay  Proje  Belgeler  Proje  Belgeler PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Projenin Başlaması

67 67 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin;  Hammadde, ara mamül, mamül, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,  Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,  Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,  Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,  Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

68 68 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı % % 50 (3. ve 4. bölgelerde % 60) % % 50 (3. ve 4. bölgelerde % 60) PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

69 69 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLER  Kurul tarafından uygun bulunan ve bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri dışında bulunan giderler destek kapsamındadır.

70 70

71 71 PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı Meslek Kuruluşları KOBİ’ler Meslek Kuruluşları

72 72 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Taahhütnamenin KOSGEB’e Teslimi ve Projenin Başlaması MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI www.kosgeb.gov.tr Proje Çağrısının Yayını ÖN BAŞVURU KURUL Değerlendirmesi KARAR KOBİ veya Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM www.kosgeb.gov.tr Başvuru Dönemleri KURUL Değerlendirmesi KARAR Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM KOSGEB VERİTABANINDA YER ALMA KOŞULU  Tematik Programa uygunluk  Tematik Programa uygunluk PROJE BAŞVURUSU KOSGEB Birimi İncelemesi  Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi KOSGEB Birimi İncelemesi PROJE BAŞVURUSU  Kabul edebilir  Reddedebilir  Düzeltme isteyebilir  Kabul edebilir  Reddedebilir  Düzeltme isteyebilir

73 73 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ  Personel ücretleri ve seyahat giderleri,  Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25),  Sarf malzemesi giderleri,  Hizmet alım giderleri,  Genel idari giderler (azami %10).

74 74 Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji,su,kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

75 75 TEMATİK DESTEK PROGRAMI Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi - 3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı % 50 (3. ve 4. bölgede % 60) % 50 (3. ve 4. bölgede % 60) Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

76 76  KOBİ’lerin borsaya açılmaları,  Spesifik bölgelerdeki kümelenmelerin geliştirilmesi,  KOBİ’lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu,  Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji,  Yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması,  Bölgesel turizm geliştirme,  Zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri,  Atıkların geri dönüşümü,  Ana-yan sanayi ilişkileri geliştirilmesi,  KOBİ’lerde e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonu, ÖRNEK TEMATİK ALANLAR

77 77 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2008-2009 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2008 1000+1000 KOBİ YATIRIM DESTEKLEME PROGRAMI-2008 YÜZBİN KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2009 SIFIR FAİZLİ İSTİHDAM ENDEKSLİ KREDİ DESTEĞİ -2008 ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI -2009

78 78 İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk OSB 100013 SOKAK 35620 ÇİĞLİ/İZMİR Tel : 376 73 27-28-29328 25 45-46-47 Faks : 328 07 58 E-posta : izmir.igem@kosgeb.gov.tr Web Siteleri: www.kosgeb.gov.tr www.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.trdestek.kosgeb.gov.tr

79 79 TEŞEKKÜRLER


"1 KOSGEB Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları