Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi” Uluslararası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi” Uluslararası."— Sunum transkripti:

1 Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi” Uluslararası Konferansı

2 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler İstatistikler Hedefler

3 Eğitim İhtiyacı  Enstitü açısından işin niteliği  Uzmanlaşma ihtiyacı  Kalite  Paydaşlar (yeterli eğitim programı eksikliği)

4 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler İstatistikler Hedefler

5 TPE ve Eğitim  5000 Sayılı Kanun Madde 19.... e) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür,

6 Stratejik Amaçlar  Stratejik Plan 2012-2016  Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetleri hızlı ve kaliteli bir biçimde yürütmek  Sınai mülkiyet kültürünü toplumun bütün kesimlerine yaymak ve sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak  Sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası platformlarda yönlendirici olmak  Kurumsal kapasiteyi sistematik olarak güçlendirmek

7 Hedefler-2 1- Toplumda patent, marka ve endüstriyel tasarıma ilişkin bilinirlik ve farkındalık düzeyi yükseltilecektir. 2- Coğrafi işaretler konusunda her düzeyde bilinç artırılacaktır. 3- Sınai mülkiyetin etkin korunmasına ve taklidin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 4- İnovasyon kapasitesinin artırılması ve yeniliklerin üretime dönüştürülmesi teşvik edilecektir. 5- Yöresel ve kentsel markalaşmanın teşviki yönünde çalışmalar yapılacaktır. 6- Özgün tasarımlar teşvik edilerek “Türk Tasarımı” imajının gelişmesine katkı sağlanacaktır. 7- Sınai mülkiyet alanında akademik çalışmalar teşvik edilecektir. S.A-2: Sınai mülkiyet kültürünü toplumun bütün kesimlerine yaymak ve sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak

8 Hedefler-4 1- Enstitü çalışmalarının ve sınai mülkiyet haklarının gerektirdiği yasal düzenlemeler hazırlanacak ve organizasyonel yapı güncellenecektir. 2- Personelin niteliği ve niceliği artırılacaktır. 3- Fiziksel ve teknolojik altyapı gereksinimler doğrultusunda güçlendirilecektir. 4- Planlı çalışma kültürünün oluşmasına ve mali kaynakların etkin kullanılmasına yönelik sistematik bir yapı oluşturulacaktır. 5- Kurum içi ortak çalışma kültürü ve iletişim güçlendirilecek, verimlilik artırılacaktır. 6- Patent Akademisi kurulacaktır. S.A-4: Kurumsal kapasiteyi sistematik olarak güçlendirmek

9 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler İstatistikler Hedefler

10 İç Eğitimler 1- Uzman / Uzman Yardımcısı 2- Personel

11 İç Eğitimler TPE tarafından verilen eğitimler- Hizmetiçi Eğitim Programları - Sürekli yeni personel alımı -Uzman Yardımcısı - Memur-4B - Aday memur eğitimi - Uzmanlık Tezleri - Danışmanlık - Kişisel Gelişim Eğitimleri - Staj ve Değişim Programları

12 İç Eğitimler Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitimler –WIPO, EPO, OHIM Akademileri Standart eğitimler, DL 101 vd -Proje Eğitimleri -GTZ, Dünya Bankası, Eşleştirme Projeleri -Sertifika programları FİSAUM; ATAUM; TODAİ vd.

13 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler İstatistikler Hedefler

14 Hedef Kitle Mevzuat EnstitüMahkeme Vekiller Üniversite STKlar Kamuoyu Kamu Kurumları İş Dünyası KOBİler Ar-Ge Odalar

15 Dış Eğitimler Vekiller - EPO Akademi ile 7 modülden oluşan eğitim - 2008 – Genel eğitim programı Üniversiteler - Müfredata girmesi (Üniversite Projesi) - Patent Veritabanlarının Kullanılması (UBTYS Eylemi) - Patent Günleri - Patent Randevu Sistemi

16 Dış Eğitimler KOBİ’ler - Hezarfen Projesi Hakimler - 2004 AB Projesi - Dünya Bankası ve Eşleştirme Projeleri Sivil Toplum Kuruluşları Meslek Odaları

17 Dış Eğitimler Kamu Kurumları KOSGEB TÜBİTAK Milli Savunma Bakanlığı BSTB İl Müdürlükleri İlköğretim Teknoloji Tasarım Dersi Lise Girişimcilik ve Sınai Mülkiyet

18 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler İstatistikler Hedefler

19

20

21 İçerik Eğitim İhtiyacı TPE ve Eğitim İç Eğitimler Dış Eğitimler İstatistikler Hedefler

22  Fikri Mülkiyet Akademisi -Daha profesyonel eğitim -Kanun Tasarısı -Yüksek Lisans Programı Açılması -Sertifika Programları Oluşturulması

23 T e ş e k k ü r e d e r i m.


"Türk Patent Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitim Programları Ahmet KOÇER TPE Başkan Yardımcısı “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi” Uluslararası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları