Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK

2 Teknoloji Transfer Ofisleri Teknoloji Transferi* “Teknoloji, bilgi, birikim, know-how, tasarım, üretim yöntemleri ve sistemlerinin; faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü temin etmek için veya daha da gelişmesini ve yeni ürünler, uygulamalar, malzemeler ve prosesler yaratılmasını sağlamak amacıyla bilimsel ve araştırma kurumları, endüstri, kamu vb. ilgili taraflar arasında paylaşılması (*) TTGV - Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri

3 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Teknoloji Transfer Ofislerinin başarısı için önemli kavramlar Arayüz İletişim Proaktif Hareket Koordinasyon Sonuç Odaklı Hareket

4 TÜBİTAK Programın Amacı ve Modüller Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) üniversite sanayi işbirliğine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi Modül 1 Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim İş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması Modül 2 Destek programlarından yararlanmaya yönelik hiz. Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri 4

5 TÜBİTAK Programın Amacı ve Modüller -2 Modül 3 Proje geliştirme/yönetim hizmetleri Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri Modül 4 Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi Modül 5 Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi 5

6 TÜBİTAK Destek Süresi, Miktarı ve Oranı 6 * İlk 5 yılın sonunda başvurulabilir. Destek süresi5 yıl+ 5 yıl * Destek Miktarı Üst limiti yıllık 1.000.000 TL Destek Oranı%80%60

7 TÜBİTAK Başvuru Süreci 2012 Çağrısı ile Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” 2012 Sıralamasında yer alan üniversiteler başvurabilir. Başvuru yapabilecek birimler; Yükseköğretim kurumları içerisinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş/kurulacak birim, TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu şirket, Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket En az 3 Modül yürütülmüş olmalı ve ilave modüller hedeflenmelidir Son başvuru tarihi 31.12.2012 En fazla 10 başvuru desteklenecektir. 7

8 TÜBİTAK Üniversite ile Bağlantı ÜNİVERSİTE BEYANI Üniversite beyanı yıllık olarak revize edilebilecektir. …….. Üniversitesi adına işbu TÜBİTAK 1513-TTO-2012- 01 kodlu Teknoloji Transfer Ofisleri proje başvurusu hazırlanmıştır. Başvurunun kabulü halinde Üniversitemiz adına, proje süresi boyunca, Teknoloji Transfer Ofisleri faaliyetleri, (başvuruyu yapan kuruluş tam ismi) tarafından başvurudaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Rektör 8

9 TÜBİTAK Proje Öneri Formu B ÖLÜM 1: BAŞVURAN KURULUŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER 1.1 Üniversitelerarası Girişimcilik Ve Yenilikçilik Endeksi 9 1.2Kuruluşun TTO Konusundaki Deneyimi Kuruluşun yapısı – Üniversiteye bağlı çeşitli birimler hakkında bilgi verilecek ise bu birimlerin kurumsal yapısı ve üniversite olan ilişkisi Başvuran kuruluşta çalışan personel TTO modülleri için kullanılan altyapı (bina, vb.) Son 5 yıl içerisinde verdiği hizmetler Hizmet süreçlerinin yönetimi Yerel ve bölgesel paydaşlar ile işbirliği 1.3İLİN VE/VEYA BÖLGENİN SANAYİ POTANSİYELİ

10 TÜBİTAK Proje Öneri Formu-2 1.2KURULUŞUN TTO KONUSUNDAKİ DENEYİMİ Kuruluşun yapısı – Üniversiteye bağlı çeşitli birimler hakkında bilgi verilecek ise bu birimlerin kurumsal yapısı ve üniversite olan ilişkisi Başvuran kuruluşta çalışan personel TTO modülleri için kullanılan altyapı (bina, vb.) Son 5 yıl içerisinde verdiği hizmetler Hizmet süreçlerinin yönetimi Yerel ve bölgesel paydaşlar ile işbirliği 1.3İLİN VE/VEYA BÖLGENİN SANAYİ POTANSİYELİ 10

11 TÜBİTAK Proje Öneri Formu-3 BÖLÜM 2: PROJE BİLGİLERİ 2.1YÖNTEM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TTO’nun Hizmet Stratejisi ve Gelişim Planı TTO’nun Özdeğerlendirme Kriterleri ve Yöntemi TTO’nun Sürdürülebilirliği TTO’nun tanıtımına ilişkin faaliyetler Modüllerin gerçekleştirilmesinde destek alınacak birim, kurum ve çözüm ortakları ile yürütülecek faaliyetler Proje takibi ve değerlendirme süreçleri Diğer TTO ve Üniversitelerle yapılacak işbirliği faaliyetleri 11

12 TÜBİTAK Proje Öneri Formu-4 2.2PERSONEL İnsan kaynakları yapısının oluşumunda dikkate alınan unsurlar ile organizasyon yapısı Proje personeli özellikleri ve projedeki görevleri Personelin eğitimine yönelik başvuru öncesinde gerçekleştirilmiş faaliyetler Proje personeli performans değerlendirme ve ödül sistemi 12

13 TÜBİTAK Proje Öneri Formu-5 Bölüm 3: MODÜLLER VE ÇIKTILARI Proje toplam süresi dikkate alınmalıdır. Uygulanacak yönteme ve faaliyet planına ağırlık verilerek anlatılmalıdır. Amacı Hedef Kitlesi Modül Kapsamında Önerilen Faaliyetler Modül Uygulama Yöntemi Modülün Öngörülen Çıktıları Modülün Beklenen Etkisi Adam-Ay Değeri ve Açıklaması 13

14 TÜBİTAK Proje Öneri Formu Ekleri EK 1. Proje Performans Göstergeleri Modüller bazında Performans Göstergeleri Mevcut durum ve 2013 yılına ait değerler Yeni performans göstergeleri eklenebilir Yıllık olarak verilecektir. 14

15 TÜBİTAK Proje Öneri Formu Ekleri-2 EK 2. Proje Bütçesi ve Gerekçesi Toplam proje süresini kapsayacak şekilde Bütçe kalemleri için bütçe gerekçe Proje uygulama dönemi 01 Ocak 2013 tarihinde başlayacaktır. 15

16 TÜBİTAK Proje Öneri Formu Ekleri-3 Personel giderleri (bürüt maliyetler) Ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri Alet teçhizat yazılım yayın alım giderleri Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri Genel Giderler (yukarıdakilerin %10’u kadar) TÜBİTAK Tarafından Desteklenebilecek Proje Bütçesi Destek Kapsamı Dışındaki Proje Giderleri Proje Toplam Bütçesi TÜBİTAK Katkısının Oranı 16 Bütçe Kalemleri

17 TÜBİTAK Destek ve İzleme Süreci Mahsuplaşma yıl sonunda yapılır. Proje, 6 şar aylık TTO faaliyet raporları ile İzleyici Heyeti tarafından izlenir. 6 aylık periyot başında ön ödeme yapılır. (*) 17 (*) Başvuru yapan kuruluşun kamu kurumu olmaması durumunda teminat mektubu talep edilmektedir.

18 TÜBİTAK Destek ve İzleme Süreci 18 TTO TÜBİTAK 1 inci 6 ay2 inci 6 ay Yıllık Faaliyet Planı Faaliyet Raporu Yıllık Faaliyet Planı (2. yıla ait) Yıl sonu Faaliyet Raporu Ödeme İzleyici Heyeti Değ. Komite Değ. İzleyici Heyeti Değ. Yıllık Faaliyet Planı Değ. Ödeme

19 TÜBİTAK Teşekkürler... Bilgi İçin 19 www.tubitak.gov.tr/1513 Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu 312- 467 18 01 ahmet.balim@tubitak.gov.tr


"TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları