Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

2 Teknoloji Transfer Ofisleri
Teknoloji Transferi* “Teknoloji, bilgi, birikim, know-how, tasarım, üretim yöntemleri ve sistemlerinin; faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü temin etmek için veya daha da gelişmesini ve yeni ürünler, uygulamalar, malzemeler ve prosesler yaratılmasını sağlamak amacıyla bilimsel ve araştırma kurumları, endüstri, kamu vb. ilgili taraflar arasında paylaşılması (*) TTGV - Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri

3 Teknoloji Transfer Ofisleri
Teknoloji Transfer Ofislerinin başarısı için önemli kavramlar Arayüz İletişim Proaktif Hareket Koordinasyon Sonuç Odaklı Hareket

4 Programın Amacı ve Modüller
Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) üniversite sanayi işbirliğine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi Modül 1 Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim İş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması Modül 2 Destek programlarından yararlanmaya yönelik hiz. Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri

5 Programın Amacı ve Modüller -2
Modül 3 Proje geliştirme/yönetim hizmetleri Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri Modül 4 Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi Modül 5 Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi

6 Destek Süresi, Miktarı ve Oranı
5 yıl + 5 yıl * Destek Miktarı Üst limiti yıllık TL Destek Oranı %80 %60 * İlk 5 yılın sonunda başvurulabilir.

7 Başvuru Süreci 2012 Çağrısı ile
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” 2012 Sıralamasında yer alan üniversiteler başvurabilir. Başvuru yapabilecek birimler; Yükseköğretim kurumları içerisinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş/kurulacak birim, TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu şirket, Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket En az 3 Modül yürütülmüş olmalı ve ilave modüller hedeflenmelidir Son başvuru tarihi En fazla 10 başvuru desteklenecektir.

8 Üniversite ile Bağlantı
ÜNİVERSİTE BEYANI Üniversite beyanı yıllık olarak revize edilebilecektir. …….. Üniversitesi adına işbu TÜBİTAK 1513-TTO kodlu Teknoloji Transfer Ofisleri proje başvurusu hazırlanmıştır. Başvurunun kabulü halinde Üniversitemiz adına, proje süresi boyunca, Teknoloji Transfer Ofisleri faaliyetleri, (başvuruyu yapan kuruluş tam ismi) tarafından başvurudaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Rektör

9 Proje Öneri Formu Bölüm 1: BAŞVURAN KURULUŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER
1.1 Üniversitelerarası Girişimcilik Ve Yenilikçilik Endeksi 1.2 Kuruluşun TTO Konusundaki Deneyimi Kuruluşun yapısı Üniversiteye bağlı çeşitli birimler hakkında bilgi verilecek ise bu birimlerin kurumsal yapısı ve üniversite olan ilişkisi Başvuran kuruluşta çalışan personel TTO modülleri için kullanılan altyapı (bina, vb.) Son 5 yıl içerisinde verdiği hizmetler Hizmet süreçlerinin yönetimi Yerel ve bölgesel paydaşlar ile işbirliği 1.3 İLİN VE/VEYA BÖLGENİN SANAYİ POTANSİYELİ

10 Proje Öneri Formu-2 Kuruluşun yapısı
1.2 KURULUŞUN TTO KONUSUNDAKİ DENEYİMİ Kuruluşun yapısı Üniversiteye bağlı çeşitli birimler hakkında bilgi verilecek ise bu birimlerin kurumsal yapısı ve üniversite olan ilişkisi Başvuran kuruluşta çalışan personel TTO modülleri için kullanılan altyapı (bina, vb.) Son 5 yıl içerisinde verdiği hizmetler Hizmet süreçlerinin yönetimi Yerel ve bölgesel paydaşlar ile işbirliği 1.3 İLİN VE/VEYA BÖLGENİN SANAYİ POTANSİYELİ

11 Proje Öneri Formu-3 BÖLÜM 2: PROJE BİLGİLERİ
2.1 YÖNTEM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TTO’nun Hizmet Stratejisi ve Gelişim Planı TTO’nun Özdeğerlendirme Kriterleri ve Yöntemi TTO’nun Sürdürülebilirliği TTO’nun tanıtımına ilişkin faaliyetler Modüllerin gerçekleştirilmesinde destek alınacak birim, kurum ve çözüm ortakları ile yürütülecek faaliyetler Proje takibi ve değerlendirme süreçleri Diğer TTO ve Üniversitelerle yapılacak işbirliği faaliyetleri

12 Proje Öneri Formu-4 2.2 PERSONEL
İnsan kaynakları yapısının oluşumunda dikkate alınan unsurlar ile organizasyon yapısı Proje personeli özellikleri ve projedeki görevleri Personelin eğitimine yönelik başvuru öncesinde gerçekleştirilmiş faaliyetler Proje personeli performans değerlendirme ve ödül sistemi

13 Bölüm 3: MODÜLLER VE ÇIKTILARI
Proje Öneri Formu-5 Bölüm 3: MODÜLLER VE ÇIKTILARI Proje toplam süresi dikkate alınmalıdır. Uygulanacak yönteme ve faaliyet planına ağırlık verilerek anlatılmalıdır. Amacı Hedef Kitlesi Modül Kapsamında Önerilen Faaliyetler Modül Uygulama Yöntemi Modülün Öngörülen Çıktıları Modülün Beklenen Etkisi Adam-Ay Değeri ve Açıklaması

14 Proje Öneri Formu Ekleri
EK 1. Proje Performans Göstergeleri Modüller bazında Performans Göstergeleri Mevcut durum ve 2013 yılına ait değerler Yeni performans göstergeleri eklenebilir Yıllık olarak verilecektir.

15 Proje Öneri Formu Ekleri-2
EK 2. Proje Bütçesi ve Gerekçesi Toplam proje süresini kapsayacak şekilde Bütçe kalemleri için bütçe gerekçe Proje uygulama dönemi 01 Ocak 2013 tarihinde başlayacaktır.

16 Proje Öneri Formu Ekleri-3
Bütçe Kalemleri Personel giderleri (bürüt maliyetler) Ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri Alet teçhizat yazılım yayın alım giderleri Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri Genel Giderler (yukarıdakilerin %10’u kadar) TÜBİTAK Tarafından Desteklenebilecek Proje Bütçesi Destek Kapsamı Dışındaki Proje Giderleri Proje Toplam Bütçesi TÜBİTAK Katkısının Oranı

17 Destek ve İzleme Süreci
Mahsuplaşma yıl sonunda yapılır. Proje, 6 şar aylık TTO faaliyet raporları ile İzleyici Heyeti tarafından izlenir. 6 aylık periyot başında ön ödeme yapılır. (*) (*) Başvuru yapan kuruluşun kamu kurumu olmaması durumunda teminat mektubu talep edilmektedir.

18 Destek ve İzleme Süreci
Yıl sonu Faaliyet Raporu TTO Yıllık Faaliyet Planı Faaliyet Raporu Yıllık Faaliyet Planı (2. yıla ait) 1 inci 6 ay 2 inci 6 ay Yıllık Faaliyet Planı Değ. İzleyici Heyeti Değ. İzleyici Heyeti Değ. Komite Değ. TÜBİTAK Ödeme Ödeme

19 Teşekkürler... Bilgi İçin www.tubitak.gov.tr/1513 Ahmet Rıza Balım
Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu


"TÜBİTAK TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları