Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 KOSGEB; 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞ OLUP, T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İLGİLİ BİR KURULUŞUDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 KOSGEB; 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞ OLUP, T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İLGİLİ BİR KURULUŞUDUR."— Sunum transkripti:

1

2 2 KOSGEB; 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞ OLUP, T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İLGİLİ BİR KURULUŞUDUR.

3 3 VİZYONUMUZ Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında; güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli ve öncü bir kurum olmak.

4 MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin; • Verimli ve etkin yönetilen, • Mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğru öngören, • Kaliteli ürünleri zamanında ve en uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten, • Teknolojiyi özümseyen ve geliştiren, • Yenilikçi/yaratıcı düşünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönüştüren, • Uluslararası pazarda rekabet edebilen düzeye yükseltilmesi için güçlü işbirlikleriyle •destek ve hizmetler sunmaktır. 4

5 5

6 6 1- DANIŞMANLIK DESTEĞİ A.) Genel Yönetim, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Yeni Teknik Teknoloji, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Ürün Belgelendirme (TSE, TSEK, CE vs.) gibi konularda İşletmelere danışmanlık desteği verilir. Yörelere göre destekleme oranları: Gelişmiş Yöre: %60 Normal Yöre: %70 Kalkınmada Öncelikli Yöre: %80 Destek üst limiti YTL’dir.

7 1- DANIŞMANLIK DESTEĞİ B.) Enerji Verimliliği Etüt ve Danışmanlık Desteği : İşletmelerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)’nden enerji verimliliğine yönelik alacakları etüt ve danışmanlık hizmetlerine verilen desteği kapsar. • Ön Enerji Etütleri hizmet bedeli için destek üst limiti YTL • Detaylı Enerji Etütleri hizmet bedeli için destek üst limiti YTL •Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) hizmet bedeli için destek üst limiti YTL Olmak üzere %70 oranında destek sağlanır. 7

8 8 2- EĞİTİM DESTEKLERİ 2.1. Genel Eğitim Programları Gelişmiş Yöre: %80 Normal Yöre: %90 Kalkınmada Öncelikli Yöre: %100 Süresi 6 saate kadar olan eğitimler %100 desteklenir Genel Girişimcilik/Genç Girişimci Eğitim Programları Programın giderlerinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

9 9 2- EĞİTİM DESTEKLERİ 2.3. Özel Eğitim Desteği Gelişmiş Yöre: %60 Normal Yöre: %70 Kalkınmada Öncelikli Yöre: %80 Destek üst limiti YTL’dir.

10 10 2- EĞİTİM DESTEKLERİ 2.4. Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği İşletmelerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)’nden alacakları “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” için verilecek hizmet bedeline %70 oranında destek sağlanır.

11 11 3- TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ A.) Geri Ödemeli Destekler 1)Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde temininde, toplam bedelin %80’i, KOSGEB tarafından sağlanır. İlk 12 ay ödemesiz dönemden sonra, takip eden 24 ayda 3’er aylık eşit taksitler halinde geri ödenir. Destek Üst Limiti YTL’dir.

12 12 3- TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ 2) Kalite Geliştirme–Teknolojik Donanım Desteği; Projesi KOSGEB Birimi tarafından desteklenerek başarıyla tamamlanan İşletmelere; daha önceki projesinin geliştirilerek devamı niteliğindeki yeni bir projesinin desteklenmeye uygun görülmesi halinde toplam bedelin %80’i KOSGEB tarafından sağlanır. Destek Üst Limiti YTL’dir.

13 3- TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ B.)Geri Ödemesiz Destekler 1) Danışmanlık Desteği ( YTL - %80) 2) Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği (3.000 YTL - %80) 3) Başlangıç Sermayesi Desteği ( %100) 4) İşlik Tahsisi: Azami 48 ay. 5) Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği (5.000 YTL - %80) 6) Teknopark Kira Desteği ( YTL - %80) 7) İş Geliştirme Desteği ( YTL - %100) Bu kapsamda yer alan desteklerden 6. ve 7. maddeler mezun olmuş başarılı işletmelere verilmektedir. 13

14 14 4- SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ 4.1 Patent Belgesi 4.2 Faydalı Model Belgesi 4.3 Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi 4.4 Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi Belge alımı için yapılan giderlere %70 oranında destek sağlanmaktadır. Yurtiçinden alınacak belgeler için destek üst limiti YTL, yurtdışından alınacak belgeler için destek üst limiti YTL’dir.

15 15 5- BİLGİSAYAR YAZILIMI DESTEĞİ İşletmelere, •Tasarım/Üretim(CAD/CAM), •Üretim Planlama Takip ve Kontrolü(MRP), •Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), •Bakım-Onarım yazılımları satın almaları için verilen bu desteğin destekleme oranı %50' dir. Destek Üst Limiti YTL’dir.

16 16 6- E-TİCARETE YÖNLENDİRME DESTEĞİ 6.1 Altyapı Desteği : KOSGEB ile işbirliği içinde kurulan sinerji odaklarına alınacak olan bilgi işlem donanımı ve yazılımları için YTL destek sağlanır. 6.2 E-Ticaret Desteği : adresinde yayınlanan KOBİNET portalında ücretsiz olarak verilir.

17 17 7- KALİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ Genel Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği (Destek Üst Limiti: YTL) CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Analiz Desteği (Destek Üst Limiti: YTL) Destekleme oranları: Gelişmiş Yörelerde: %50 Normal Yörelerde: %60 K. Ö. Yörelerde: %70

18 18 7- KALİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ 7.2 Sistem Belgelendirme Desteği: Destek kapsamında işletmelerin TSE veya TURKAK’tan alacakları TS-ISO 9000, TS ISO 14000, TS-ISO 22000, TS EN ISO 17020, TS EN ISO/EIC ve benzeri her bir sistem belgesi için YTL destek sağlanır. Destek Üst Limiti : YTL’dir.

19 8- YURTİÇİ SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ Her yıl TOBB’un web sayfasında yayınlanan Yurt İçi Fuar Takviminde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen Yurt İçi Sanayi fuarlarına katılan her İşletmeye; en az 6 m² ve en fazla 40 m² stand alanı giderleri için; 8.1. Genel Sanayi Fuarlarında : % Sanayi İhtisas Fuarlarında : % Yurtiçi Uluslar arası Sanayi İhtisas Fuarlarında: %70 oranında geri ödemesiz destek sağlanır. 19

20 20 9- YURTDIŞI SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ İşletmelerin yurdışında katılacağı Fuarlarda; en az 9 m² ve en fazla 50 m² stand alanı giderleri için; 9.1 Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım: %65, 9.2. Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım: %60 oranında geri ödemesiz destek sağlanır. Destek Üst Limiti : YTL’dir.

21 10- TANITIM DESTEĞİ 10.1 Broşür Katalog : Destek Üst limiti YTL 10.2 Etiket Baskılı CD : Destek Üst limiti YTL 10.3 Web Sayfası : adresinde yayınlanan KOBİNET portalında ücretsiz olarak verilir. İşletmelere kendilerini ve ürünlerini özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlere %50 oranında destek verilir. 21

22 MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ Marka oluşturma faaliyetlerine ilişkin • Yurtdışı marka tescil belgesi bedeli • periyodik dergi reklam giderleri • bilboard kira giderlerinin %50' si oranında geri ödemesiz destek sağlanır. Destek üst limiti YTL’dir.

23 İHRACAT AMAÇLI YURT DIŞI İŞ GEZİSİ (İYİG) PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ Her İşletme veya SDŞ' den bir yetkili temsilcinin programa katılım giderlerine; •Ulaşım Desteği: Havayolu / karayolu / demiryolu / denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretinin %50’si, •Konaklama Desteği: Program süresini kapsayan gecelik konaklama ücretine; bir gecelik yatak ücretinin en fazla 140 YTL’lik kısmı için %50 oranında, geri ödemesiz destek sağlanır.

24 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ İşletmelerin; • Dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri uluslararası işbirliğine yönelmeleri, • uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere KOSGEB Eşleştirme Merkezi Modelleri kapsamında yurtdışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan Eşleştirme Merkezlerinden alacakları aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin giderlere destek verilmesidir.

25 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ 13.1 Temel Hizmetler (250 YTL) 13.2 Organizasyonel Hizmetler (1.250 YTL) 13.3 Danışmanlık Hizmetleri (5.000 YTL) 13.4 Daimi Sergi/ Showroom Hizmetleri (2.000 YTL) Bu hizmetler için destek üst limiti YTL olup %50 oranında destek verilir.

26 YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir.

27 14- YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ Yörelere Göre verilecek Destek Oranları : YÖRELER Kuruluş KOSGEB (%) (%) Gelişmiş Yöreler Normal Yöreler K. Ö. Yöreler Destek Üst Limiti : YTL’dir. 27

28 ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE- TEÇHİZAT DESTEĞİ Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin ve Meslek Kuruluşlarının, İşletmeler ile müştereken kuracakları bir İşletici Kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri üretmek üzere kuracakları ve müştereken yararlanacakları Ortak Kullanım Atölyeleri (ORTKA) ve Ortak Kullanım Laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları Makine ve Teçhizat giderlerine destek verilmesidir. İşletici Kuruluşa en az ortak işletme sayısı 5 (beş) olacaktır.

29 15- ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ 15.2 Makine-Teçhizat Desteği (Geri Ödemeli): Satın alınacak makine-teçhizat için üst limit YTL olmak üzere, Gelişmiş Yöre: Destek oranı %60 olup 1. yıl ödemesiz, 2. yıl %40, 3. yıl %60, Normal Yöre: Destek oranı %70 olup 1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 20, 3. yıl % 30, 4. yıl % 50, Kalkınmada Öncelikli Yöre: Destek oranı %80 olup 1. yıl ödemesiz, 2. yıl ödemesiz, 3. yıl % 20, 4. yıl % 30, 5. yıl % 50 oranında geri tahsil edilecek şekilde KOSGEB tarafından faiz uygulamadan teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilecek desteği kapsar. 29

30 ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE- TEÇHİZAT DESTEĞİ : estek 15.1 Finansal Kiralama Desteği : Finansal Kiralama yolu ile alınacak Makine-teçhizatın peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerine geri ödemesiz olarak sağlanan destek üst limiti YTL olup aşağıdaki oranlarda desteklenir. N.Y. %50 G.Y. %60 K.Ö.Y. %70

31 ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde; a) Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine, b) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine, %50 oranında verilecek desteği kapsar. Destek Üst Limiti : YTL’dir.

32 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman temini için toplam 18 ay/adam destek verilmesidir.

33 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ 17.1 Dört Yıllık Yüksek Okul Mezunları İçin Bölgelere göre KOSGEB destek oranları: Gelişmiş Yörelerde : %60 Normal Yörelerde : %70 K.Ö. Yörelerde : %80 Destek Üst Limiti : YTL 17.2 İki Yıllık Yüksek Okul Mezunları İçin; Sadece K.Ö. Yörelerde %80 oranında destek sağlanır. Destek Üst Limiti : YTL

34 18- YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KOSGEB tarafından; • Üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programından başarıyla mezun olarak kendi işini kuran girişimciler, •İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan Girişimciler •İş Kurma Danışmanlığı Desteğini (KÖİDD) alan Girişimciler ve •KOSGEB’le ortaklaşa düzenlenen Girişimcilik Eğitimine katılanlar tarafından kurulan, imalat sanayinde faaliyet gösteren İşletmeler kuruluş tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yapacakları başlangıç harcamalarını karşılamaya yönelik olarak bu desteklerden yararlanabilirler. 34

35 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ A.) İş Kurma : İş kurmaya yönelik başlangıç giderleri için verilecek geri ödemesiz destek (dört bin) YTL B.) Sabit Yatırım: • Finansal Kiralama Yöntemi ile temin edilmesi halinde finansal kiralama giderleri için geri ödemesiz olmak üzere G.Y. %50, N.Y. %60, K.Ö.Y. %70 oranında destek verilir. Destek Üst Limiti : YTL

36 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ • Teminat karşılığı temin edilmesi halinde yatırım giderleri için geri ödemeli olmak üzere G.Y. %70, N.Y. %80, K.Ö.Y. %90 oranında destek verilir. Destek geri ödemesi; Yıllar Destek Geri Ödemesi 1.Yıl Ödemesiz 6 Ayda bir olmak kaydı ile 5 eşit taksitle 24 Ayda geri ödemeli. Toplam destek süresi 36 aydır (3 yıl) Destek Üst Limiti : YTL

37 İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ Bu destekten İşletici Kuruluşlar yararlanabilir. (İŞGEM'lerde en az 15 firma yer almalıdır. İŞGEM’de yer tahsis edilebilecek İşletmeler, imalat sanayiinde faaliyet göstermelidir. İşletme sayısının %40’ını geçmemek üzere, imalat sanayii ile doğrudan ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren pazarlama ve hizmet sektörü işletmeleri de İŞGEM’e kabul edilebilir.)

38 19- İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ İŞGEM Personeli ve kira giderleri için verilen Geri Ödemesiz Destek Oranları Yöreler Destekleme Oranı (%) G.Y. %60 N.Y. %70 K.Ö.Y. %80 Destekleme süresi azami 3 (üç) yıldır. Destek Üst Limiti : YTL 38

39 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞ KURMA DANIŞMANLIK DESTEĞİ KİT'lerin özelleştirilmesinden dolayı işlerinden çıkarılacak olan veya çıkarılmış ve işsizlik kaydını yaptırmış kişiler, ekonomik reform Programından dolayı işsiz olan veya anılan programdan dolayı işgücüne katılmakta zorluk çeken ve işsizlik kaydını yaptırmış kişiler, son 6 ay içinde işletme açmış olan girişimciler yararlanabilir. Bu Hizmet ücretsiz verilmektedir.

40 Banka Kredi Faiz Destekleri İşletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması için Türkiye’de şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalardan kullanacakları ihracat, işletme ve yatırım amaçlı kredilerin faizi KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak işletmelere verilir.

41 41 KİMLER YARARLANABİLİR KOSGEB Destek Programlarından; • İmalat sanayinde faaliyet gösteren, • arasında işçi çalıştıran, • Yıllık cirosu YTL’yi aşmayan,  Sanayi İşletmeleri,  Girişimciler ve  Meslek kuruluşları yararlanabilir. ( tarihli Remi Gazetede Yayımlanan KOSGEB KOBİ Yönetmeliği )

42 İRTİBAT ADRESLERİMİZ 42


"2 KOSGEB; 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞ OLUP, T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İLGİLİ BİR KURULUŞUDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları