Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 2 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. KOSGEB

3 3 √ KOBİ’lerin Ekonomideki Payı Toplam işletmelerin %99,9’ u Toplam istihdamın %77,8’ i Toplam katma değerin %55,5’ i Toplam cironun %64,8’ i Toplam yatırımların %41,1’ i Toplam ihracatın %59,6’ sı Toplam Ar-Ge harcamalarının %14,9’ u √ KOBİ’lerin Sosyal Kalkınmadaki Rolü Ekonomik aktivitelerin ve istihdamın ülke geneline yayılması, bölgelerarası farkların giderilmesi ve göçün önlenmesi Kaynak “TÜİK Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2011 Verileri KOBİ’LERİN EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN ÖNEMİ

4 4 Çalışan sayısı 250’nin altında olan, Net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL ve altında olan, AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler Yeni Girişimciler HEDEF KİTLEMİZ

5 5 KOBİ’lerin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak DESTEK POLİTİKA Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum HEDEF

6 6 Hareket esnekliğine sahip, yeniliklere açık, girişimci ve yaratıcı işletmeler olan KOBİ’lerin, üretim kalitelerini, kapasitelerini, pazar paylarını, ihracat ve katma değerdeki katkılarını arttırmak.

7 7 Mayıs 2009’da yapılan KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOSGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi Önceki Hedef Kitle İmalat Sanayi KOBİ’leri 400.000 Yeni Hedef Kitle İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler 3.400.000 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ

8 8 Mevcut Destek Sistemindeki Aksaklıklar Desteklerin özellikle son yıllarda Kredi Faiz Desteklerine kayması Dünya’da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin “Proje Bazlı Destekleme Sistemi” ne doğru kayması Makro Strateji Dokümanlarında proje bazlı destek sağlanması yönünde atıflar bulunması Hedef Kitleden Gelen Geri Bildirimler KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMA GEREKÇELERİ

9 9 KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunun mikro ölçekli olması sebebi ile doldurmakta zorlandıkları Stratejik Yol Haritası uygulamasından vazgeçilmiş olması Yalın ve esnek bir destek mevzuatı Kısa sürede (KOSGEB İcra Komitesi onayı ile) yeni Destek Programları ekleme, çıkarma, değiştirme Başkanlık Makamı onayı ile revize edilebilecek Uygulama Esasları Destek başvuru ve karar alma sürecinin basitleştirilmiş olması DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR

10 10 İşletme Geliştirme ve Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlükleri yerine Hizmet Merkezi Müdürlükleri ihdas edilmiştir. İstanbul’da 4, Ankara’da 3, İzmir’de 2 adet ve diğer illerde birer adet olmak üzere 68 İlde 75 adet Hizmet Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ

11 11 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER LABORATUAR TEST-ANALİZ HİZMETLERİ KOSGEB DESTEKLERİ

12 12 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ 1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 6-Genel Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları … … 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları KOSGEB DESTEKLERİ

13 13 GENEL DESTEK PROGRAMI

14 14 Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması, KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.www.kosgeb.gov.tr GENEL DESTEK PROGRAMI

15 15 Program İş Akış Şeması Başvuru (İşletme) Değerlendirme (KOSGEB Birimi) Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Onay Red / Düzeltme KOSGEB Veri Tabanı Programın Başlaması

16 16 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. B ö lgeler3., 4.,5. ve 6. B ö lgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3 Tanıtım Desteği15.000 4 Eşleştirme Desteği15.000 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6 Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8 Enerji Verimliliği Desteği40.000 9 Tasarım Desteği15.000 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11 Belgelendirme Desteği10.000 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000 Program Destek Üst Limit ve Oranları

17 17 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

18 18 √ Bu Program; Ar-Ge ve Inovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. √ Programın hedef kitlesi; İşletmeler ve Girişimcilerdir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

19 19 Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Proje Belgeler Proje Belgeler Projenin Başlaması AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

20 20 √ Ar-Ge ve Inovasyon Programından, araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. √ Endüstriyel Uygulama Programına; Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek basarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

21 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI Kira Desteği18.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075

22 22 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

23 23 √ Girişimcilik Destek Programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini, Yeni Girişimci Desteğini, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteğini, İş Planı Ödülünü kapsar. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

24 24 Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler; KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Kurum ve kuruluşlar tarafından (meslek kuruluşları ve üniversiteler) tarafından, KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir. Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. Eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

25 25 √ Bu desteğe; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak, eğitim veya programa katıldığını belgeleyen girişimcilerin söz konusu eğitim veya programı tamamladıktan sonra kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler İş Planı hazırlayarak başvuru yapabilirler. Yeni Girişimci Desteği

26 26 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURUDESTEK TÜRÜ ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3., 4., 5. ve 6. Bölge) (%) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya engelli girişimci:70) 70 (Kadın veya engelli girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 15.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

27 27 √ İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, merkezlerdir. √ İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

28 28 İŞGEM Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURUÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI (3., 4., 5. ve 6. Bölge) (%) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) √ Bina tadilatı √ Mobilya Donanım √ İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM Yönetim Desteği (36 ay) √ Personel √ Eğitim, Danışmanlık √ Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000 30.000 50.000 20.000 6070

29 29 Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri İş Akış Şeması Başvuru (İşletme / Kuruluş İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme İş Planı Belgeler İş Planı Belgeler Desteğin Başlaması

30 30 √ Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;  Birinciye 15.000 TL,  İkinciye 10.000 TL,  Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. İş Planı Ödülü

31 31 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

32 32 √ Programın hedef kitlesi İşletmelerdir. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

33 33 Program İş Akış Şeması Başvuru (İşletme) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler Projenin Başlaması

34 34 Üretim Yönetim-organizasyon Pazarlama Dış ticaret İnsan kaynakları Mali işler ve finans Bilgi yönetimi ve yukarıdaki konularla ilişkili alanlarda sunulacak projeler. Destek Kapsamı

35 35 √ Yatırım (arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri), taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler destek kapsamında değerlendirilmez. √ Bir işletme KOSGEB desteğine esas üst limit içinde kalmak kaydıyla üç yıllık program içinde birden fazla proje sunabilir. Destek Kapsamı

36 36 Destek Üst Limiti : 150.000 TL. (geri ödemesiz) Destek Oranı : % 50 (3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60) Destek Üst Limiti ve Oranı

37 37 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

38 38 Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyelerinde birleşmesi. √ Her bir ortaklık modelinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri

39 39 Program İş Akış Şeması Başvuru (İşletmeler) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme(ler)’e Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Proje Belgeler Proje Belgeler Projenin Başlaması

40 40 √ İşletmelerin; Hammadde, ara mamül, mamül, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. Desteklenecek Proje Konuları

41 41 Destek Üst Limit ve Oranları Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı % 50 (3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60) % 50 (3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60)

42 42 √ Kurul tarafından uygun bulunan ve bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri dışında bulunan giderler destek kapsamındadır. Desteklenecek Proje Giderleri

43 43 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

44 44 Program Kapsamı ve Hedef Kitle Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı Meslek Kuruluşları KOBİ’ler Meslek Kuruluşları

45 45 Destek Üst Limit ve Oranları Ç ağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program S ü resi - 3 Yıl Proje S ü resi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı % 50 (3., 4., 5. ve 6. b ö lgede % 60) % 50 (3., 4., 5. ve 6. b ö lgede % 60) Destek Ü st Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

46 46 KOBİ’lerin borsaya açılmaları, Spesifik bölgelerdeki kümelenmelerin geliştirilmesi, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji, Yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması, Bölgesel turizm geliştirme, Zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri, Atıkların geri dönüşümü, Ana-yan sanayi ilişkileri geliştirilmesi, KOBİ’lerde e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonu, Örnek Tematik Alanlar

47 47 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

48 48 √ Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması Programın Amacı

49 49 Destek Üst Limit ve Oranları Destek UnsurlarıDestek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.00075 Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075 SPK kurul kaydına alma ü creti 10.000100 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ü creti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.00075

50 50 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ FAİZ KREDİ KDV BÜTÇE KOSGEB HAZİNE YATIRIM İHRACAT İSTİHDAM KREDİ FAİZ DESTEKLERİ

51 51 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2008-2009 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2008 1000+1000 KOBİ YATIRIM DESTEKLEME PROGRAMI-2008 YÜZBİN KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2009 SIFIR FAİZLİ İSTİHDAM ENDEKSLİ KREDİ DESTEĞİ -2008 ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI -2009 İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2008-2009 ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI -2010 İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2010 ÖLÇEK ENDEKSLİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2010

52 52 KOSGEB AFYONKARAHİSAR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB AFYONKARAHİSAR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Marulcu Mah. Erdal Akar Sk. No:20 Merkez/Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar Tel : 272 223 45 12 Faks : 272 223 45 16 E-posta: afyonkarahisar@kosgeb.gov.tr Web Siteleri: www.kosgeb.gov.tr www.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.trdestek.kosgeb.gov.tr İletişim Bilgileri

53 53 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü


"1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları