Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ
SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ SAİT CERİTOĞLU SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU A- EKONOMİ BAKANLIĞI, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR(TEBLİĞ NO. : 2012/4). B- MALİYE BAKANLIĞI, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN(KANUN NO KABUL TARİH: 31/5/2012).

2 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
1)PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ (madde 7- 8). a) Rapor Desteği b) Hasta Yol Desteği 2) YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ ( madde ). a) Bağımsız Tanıtım Desteği b) Fuar, Kongre, Konferans Desteği c) İnternet Arama Motoru Desteği 3) YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ (madde 12). 4) BELGELENDİRME DESTEĞİ (madde 13). 5) TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ (madde 14). 6) DANIŞMANLIK DESTEĞİ (madde 15).

3 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
1) PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ; MADDE 7 - (1) Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;in desteklenmesini kapsar (karşılanma oranı: sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarındadır). MADDE 8 - (1) Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderlerin bir bölümünün karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: hastaların uçuş giderleri %50 oranında ve toplam tedavi masraflarının %20’sini geçmemek üzere hasta başına en fazla ABD Doları tutarındadır).

4 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
2)YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ; MADDE 9 - Sağlık kuruluşları, Sağlık turizmi şirketleri iş birliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlarına ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin ön onaylı olarak karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarındadır).

5 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
MADDE Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen ve genelgeyle belirlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetlerinin karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: etkinlik başına %70 oranında ve en fazla ABD Doları tutarındadır. MADDE 11 - Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderlerinin karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: %50 ve yıllık en fazla ABD Doları tutarındadır).

6 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
3)YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ; MADDE 12 - Sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: ; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık ABD Doları tutarındadır).

7 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
4) BELGELENDİRME DESTEĞİ; MADDE 13 - (1) Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderlerinin karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: %50 oranında ve en fazla ABD Doları tutarındadır).

8 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
5) TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ; MADDE 14 - (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderlerinin karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı: %70 oranında ve program başına en fazla ABD Doları tutarındadır).

9 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
6) DANIŞMANLIK DESTEĞİ; MADDE 15 - (1) Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler in karşılanmasını kapsar (karşılanma oranı:%50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarındadır).

10 SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET DESTEKLERİ
VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİ; MADDE 36( ğ) Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. vergi muafiyeti kapsamındadır.

11 -BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM-


"SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları