Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diferansiyel Denklemler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diferansiyel Denklemler"— Sunum transkripti:

1 Diferansiyel Denklemler
Prof.Dr.Şaban EREN Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm

2 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
1.6. Verilen diferansiyel denklemde c veya c sabitlerinden en az birinin sıfır olmadığı varsayılmaktadır. Her ikisinin sıfır olduğu durumda eşitlik homojen diferansiyel türüne dönüşür. Bu diferansiyel denklemin çözümünde iki durumun gözönüne alınması gerekir.

3 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Durum-I: ax + by + c = 0 ve ax + by + c = 0 doğrularının kesişmesi durumu. Bu durum Şekil:1.2’de görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi P noktasının koordinatları Oxy koordinat sistemine göre P(x,y) ve OXY koordinat sistemine göre P(X,Y)’dir. O noktasının bu iki doğrunun kesim noktası ve koordinatlarının (h, k) olduğunu varsayalım.

4 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Şekil: 1.2. P noktasının Oxy ve O’XY koordinat eksenlerine göre pozisyonu.

5 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.31) diferansiyel denkleminde, x = h + X, y = k + Y konursa denklem

6 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.31) diferansiyel denkleminde, x = h + X, y = k + Y konursa denklem (1.32) şekline dönüşür.

7 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.31) diferansiyel denkleminde, x = h + X, y = k + Y konursa denklem (1.32) şekline dönüşür.

8 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(h, k) iki doğrunun kesim noktası olup doğru denklemlerinde yerine konduğunda ah + bk + c = 0 ve ah + bk + c = 0 olacağından (1.32) nolu eşitlik, (1.33) homojen denklem türüne dönüşür. Bu tür denklemlerin çözümü bir önceki bölümde açıklanmış idi.

9 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Örnek 1.17. diferansiyel denkleminin çözümünü elde ediniz.

10 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Örnek 1.17. diferansiyel denkleminin çözümünü elde ediniz. Pay ve paydadaki doğruların eğimleri eşit olmadığından doğrular kesişir. Kesim noktasının koordinatlarının (h, k) olduğu varsayılırsa, 2x + 3y –1 doğrusundan 2h + 3k – 1 = ve x – 2y – 4 doğrusundan h – 2k – 4 = 0 eşitlikleri elde edilir.

11 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Bu eşitliklerden h = 2 ve k = -1 değerleri bulunur. Verilen diferansiyel denklemde, x = X + h ve y = Y + k konursa diferansiyel denklem (1.34) homojen denklem türüne dönüşür.

12 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.34) nolu eşitlikte, konursa

13 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.34) nolu eşitlikte, konursa (1.34) nolu eşitlik şekline dönüşür ve buradan,

14 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

15 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

16 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

17 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

18 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

19 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
elde edilir.

20 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.35) değerleri (1.35) nolu eşitlikte yerine konursa genel çözüm

21 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.35) değerleri (1.35) nolu eşitlikte yerine konursa genel çözüm şeklinde olur.

22 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Örnek 1.18. diferansiyel denkleminin çözümünü elde ediniz.

23 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Eğimleri eşit olmadığından pay ve paydadaki doğruların kesim noktası(h, k) olsun. h – k = 0 h – 8k + 7 = 0 eşitliklerinden h = 1, k = 1 elde edilir.

24 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Eğimleri eşit olmadığından pay ve paydadaki doğruların kesim noktası(h, k) olsun. h – k = 0 h – 8k + 7 = 0 eşitliklerinden h = 1, k = 1 elde edilir. Dolayısıyla x = X + h den X = x – h = x– ve y = Y + k dan Y = y – k = y – 1 elde edilir.

25 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
x = X + h ve Y = Y + k eşitlikleri verilen diferansiyel denklemde yerine konursa, diferansiyel denklemimiz (1.36) homojen denklem türüne dönüşür.

26 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
x = X + h ve Y = Y + k eşitlikleri verilen diferansiyel denklemde yerine konursa, diferansiyel denklemimiz (1.36) homojen denklem türüne dönüşür. Y = VX ifadeleri (1.36)’da yerine konursa,

27 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

28 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

29 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

30 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

31 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

32 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

33 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

34 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

35 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

36 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

37 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

38 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

39 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.37) bulunur.

40 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
X = (x – 1), Y = (y – 1) değerleri (1.37)’de yerine konursa

41 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
X = (x – 1), Y = (y – 1) değerleri (1.37)’de yerine konursa genel çözümü elde edilmiş olur.

42 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Örnek 1.19. diferansiyel denkleminin çözümünü elde ediniz.

43 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Pay ve paydadaki doğruların eğimi eşit değildir. Dolayısıyla bu doğrular kesişir ve kesim noktasının (h, k) olduğunu varsayalım. 2h – k = 0 h +2k – 5 = 0 eşitliklerinden h = 1, k = 2 bulunur. Dolayısıyla X = x – 1 ve Y = y – 2’dir.

44 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
x = X + h ve y = Y + k eşitlikleri verilen diferansiyel denklemde yerine konursa diferansiyel denklemimiz, (1.38) homojen denklem türüne dönüşür.

45 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Y = VX eşitlikleri yardımıyla (1.38) nolu diferansiyel denklemimiz,

46 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Y = VX eşitlikleri yardımıyla (1.38) nolu diferansiyel denklemimiz,

47 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Y = VX eşitlikleri yardımıyla (1.38) nolu diferansiyel denklemimiz, şekline dönüşür.

48 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Buradan,

49 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Buradan,

50 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Buradan,

51 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Buradan,

52 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

53 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

54 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

55 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

56 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

57 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

58 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
genel çözümü elde edilir.

59 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Durum II. Doğruların paralel olması durumu. diferansiyel denkleminde pay ve paydadaki doğruların eğimleri eşit yani doğrular paralel ise denklemin çözümü için aşağıdaki adımlar uygulanır.

60 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Durum II. Doğruların paralel olması durumu. diferansiyel denkleminde pay ve paydadaki doğruların eğimleri eşit yani doğrular paralel ise denklemin çözümü için aşağıdaki adımlar uygulanır. dersek

61 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Durum II. Doğruların paralel olması durumu. diferansiyel denkleminde pay ve paydadaki doğruların eğimleri eşit yani doğrular paralel ise denklemin çözümü için aşağıdaki adımlar uygulanır. dersek (1.39) olur.

62 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
eşitliğinden elde edilir.

63 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
eşitliğinden elde edilir. eşitliği (1.39)’da yerine konursa

64 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
eşitliğinden elde edilir. eşitliği (1.39)’da yerine konursa (1.40)

65 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
ve bu eşitliğin düzenlenmesi sonucunda (1.41) bulunur.

66 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
ve bu eşitliğin düzenlenmesi sonucunda (1.41) bulunur. Görüldüğü gibi verilen diferansiyel denklem değişkenlerine ayrılmış olduğundan eşitliğinin integrali alınarak sonuca gidilir.

67 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Örnek 1.20. diferansiyel denkleminin çözümünü elde ediniz.

68 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
olduğundan doğrular paraleldir.

69 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
olduğundan doğrular paraleldir. z = x – 2y dersek Dolayısıyla,

70 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
olduğundan doğrular paraleldir. z = x – 2y dersek Dolayısıyla, olur.

71 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Bu eşitlik verilen diferansiyel denklemde yerine konursa

72 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Bu eşitlik verilen diferansiyel denklemde yerine konursa ve bu eşitliğin düzenlenmesi sonucunda (1.42) elde edilir.

73 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.42) nolu eşitlik değişkenlerine ayrılabilir duruma düzenlenebilir. Bu eşitliğin her iki yanının integrali alınırsa, ifadesinden

74 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
eşitliği bulunur. Bu eşitlikte z = x – 2y konursa (1.43) genel çözümü elde edilir.

75 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Örnek 1.21. diferansiyel denkleminin çözümünü elde ediniz.

76 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Eşitlikten de görüldüğü gibi olduğundan doğrular paraleldir.

77 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Eşitlikten de görüldüğü gibi olduğundan doğrular paraleldir. Verilen denklemde,

78 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Eşitlikten de görüldüğü gibi olduğundan doğrular paraleldir. Verilen denklemde,

79 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Eşitlikten de görüldüğü gibi olduğundan doğrular paraleldir. Verilen denklemde, konursa,

80 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
eşitlik

81 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
eşitlik

82 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
eşitlik (1.44) şekline dönüşür.

83 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Her iki tarafın integrali alınırsa,

84 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Her iki tarafın integrali alınırsa,

85 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
Her iki tarafın integrali alınırsa,

86 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

87 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

88 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler

89 Bölüm 1 – Diferansiyel Denklemler
(1.45) genel çözümü bulunur.


"Diferansiyel Denklemler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları