Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ

2 İLETİŞİM ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:866 06470 ALTMIŞEVLER/ANKARA
TEL :(0-312) FAKS :(0 312)

3 personel bulunmaktadır.
Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi kadrosunda; 5 ‘i Uzman olmak üzere toplam 9 personel bulunmaktadır.

4 Küçük işletmelerin ve yeni yatırımların desteklenmesi ile;
AMAÇ Küçük işletmelerin ve yeni yatırımların desteklenmesi ile; Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, Bölgelerarası farklılıkların azaltılması, Mevcut kaynakların ve yatırım potansiyellerinin değerlendirilmesi, İstihdam imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgelerarası göçün azaltılması, Yerel sermaye birikiminin ulusal ekonomiye rasyonel üretim ile katkısının sağlanması,

5 FONKSİYONLARI Bölgesel ve yerel ekonomik kalkınma modellerinin oluşturulması, Sektörel analiz ve kalkınma modellerinin geliştirilmesi, Kalkınma Ajanslarının kurulması için destek sağlanması,

6 KOBİ’ler için yatırım alanlarının tespiti KOBİ’ler için danışmanlık
FONKSİYONLARI Bölgesel farklılıklar dikkate alınarak KOBİ’lerin eğitim düzeyi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi KOBİ’lerin kalkınmasına yönelik özel hizmet projelerinin geliştirilmesi KOBİ’ler için yatırım alanlarının tespiti KOBİ’ler için danışmanlık

7 FONKSİYONLARI KOBİ’lere yönelik operasyon planlarının hazırlanması, Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi, Bilgilendirme faaliyetleri, Tanıtım faaliyetleri

8 1. YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ
DESTEK PROGRAMLARI 1. YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ 2. ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ ( ORTAK KULLANIM ATÖLYELERİ-ORTKA, ORTAK KULLANIM LABORATUVARLARI -ORTLAB) 3. ALTYAPI-ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ 4. NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

9 FAALİYETLER 1. BÖLGESEL KALKINMA ARAŞTIRMA RAPORU
HAZIRLAMA VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 2. PROJE VE DESTEK MODELİ OLUŞTURMA 3. DANIŞMANLIK VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ 4. TANITIM FAALİYETLERİ

10 1- YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ
AMAÇ Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir.

11 YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ
YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ Meslek Kuruluşları Geri Ödemesiz

12 YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI
Bu destek kapsamında yapılacak olan araştırmalar için desteğin üst limiti; YTL’dir Yörelere Göre verilecek Destek Oranları : Gelişmiş Yörelerde : % 60 Normal Yörelerde : % 70 K. Ö. Yörelerde : % 80

13 2- ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri, kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir.

14 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ İşletici Kuruluşlar Geri Ödemeli Geri Ödemesiz

15 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI KOSGEB Desteği Üst Limiti; Geri ödemesiz Finansal Kiralama Desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: YTL Geri ödemeli Makine Teçhizat Desteği üst limit: ORTKA ve ORTLAB için: YTL

16 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI KOSGEB Desteği Oranı: Geri ödemesiz Finansal Kiralama Desteği için: K.Ö. Yörelerde : %70 Normal Yörelerde : %60 Gelişmiş Yörelerde : %50

17 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI KOSGEB Desteği Oranı: Geri Ödemeli Makine Teçhizat Desteği için: K.Ö. Yörelerde : %80 Normal Yörelerde : %70 Gelişmiş Yörelerde : %60

18 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ ÜYE/ORTAK İŞLETME SAYISI Ortak Kullanım Tesislerinin kurulabilmesi için en az ortak İşletme sayısı 5 olacaktır.

19 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Geri ödemesiz finansal kiralama desteği için ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; finansal kiralama giderleri destek tutarı ilave beher ortak İşletme için: (on bin) YTL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, (yüz elli bin) YTL’yi, geçmeyecektir.

20 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Geri ödemeli makine-teçhizat desteği için ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; ilave beher ortak işletme için; (yirmi bin) YTL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, (beş yüz bin) YTL’yi, geçmeyecektir.

21 MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ GERİ ÖDEME PLANI Geri Ödemeli Makine-Teçhizat Desteği için: Gelişmiş yörelerde : 1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 40, 3. yıl % 60, Normal yörelerde : 1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 20, 3. yıl % 30, 4. yıl % 50, K.Ö. Yörelerde : 1. yıl ödemesiz, 2. yıl ödemesiz, 3. yıl % 20, 4. yıl % 30, 5. yıl % 50

22 3- ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ
Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sağlıklı bir ortamda verimli çalışmalar Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir.

23 ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ
Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde; Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine, Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine, verilecek desteği kapsar.

24 ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ
YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ İşletmeler Meslek Kuruluşları (KSS Koop.) Geri Ödemesiz

25 ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Destek unsurları ve üst limitleri; a) KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL, b) KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için, 150 (yüz elli) YTL,

26 ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Destek unsurları ve üst limitleri; c) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, iletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL, olmak üzere, desteğin toplam üst limiti (on bin) YTL’dir.

27 ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI
Destekleme Oranı: Kalkınmada Öncelikli Yörelerde : % 50

28 4- NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ
AMAÇ İşletmelerin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman tenini için destek verilmesidir.

29 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ İşletmeler İşletici Kuruluşlar Ulusal ve Uluslar arası Projeler Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunları 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunları (K.Ö.Y İllerinde) Geri Ödemesiz

30 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinde KOSGEB Desteği üst limiti; Yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarında aylık üst limit 700 (yedi yüz) YTL ve KOSGEB toplam destek üst limiti (on iki bin altı yüz) YTL,

31 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinde KOSGEB Desteği üst limiti; İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam (on sekiz bin) YTL, fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst limit (bin) YTL

32 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Destekleme Oranları: Dört Yıllık Yüksek Okul Mezunları İçin; Gelişmiş Yörelerde : %60 Normal Yörelerde : %70 K.Ö. Yörelerde : %80 Olmak üzere üst limit (on sekiz bin) YTL’dir.

33 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Destekleme Oranları: İki Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunları İçin yalnızca; K.Ö. Yörelerde : %80 Olmak üzere üst limit (on iki bin altı yüz) YTL’dir.

34 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI Özürlü, birinci derece şehit akrabası veya gazilerin istihdam edilmesi durumunda destek oranları tüm yörelerde 10 puan artırılır.

35 NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ
DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI DESTEK SÜRESİ: Bu destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Belirtilen limitler dahilinde bu süre içerisinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte bu süreye bakılmaksızın KOSGEB desteği sona erer. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre ve gelişmiş yörelerde bu destekten yararlanamayacaktır.

36 FAALİYETLER

37 1- BÖLGESEL KALKINMA ARAŞTIRMA RAPORU
Hazırlanan raporlar, bölgenin GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizine dayalı olarak mevcut rekabet gücü, ekonomik ve teknik olarak rekabet edilebilecek alanlar, bölgedeki işletmelerin Stratejik Yol Haritası Planına dayalı olarak ve genel ekonomik veriler dikkate alınarak rekabet gücünü artırabilmesi için yardıma ihtiyaç duydukları alanları,bölgede geçmiş beş yılda yürütülmüş proje ve araştırma çalışmaları, bölgenin girişimcilik düzeyi, işletmeler ve kurumlar arasındaki işbirliği düzeyi ve geliştirilebilme imkanları, sürdürülebilirlik, uluslar arası kaynaklardan finansman imkanı ve benzeri hususları içermektedir.

38 2- PROJE VE DESTEK MODELİ OLUŞTURMA
Yeni destek modellerinin oluşturulması ve mevcut desteklerle ilgili gerekli revizyon çalışmaları yapılmaktadır.

39 3- DANIŞMANLIK VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ
İşletmelerin bilgi altyapısının güçlendirilmesi amacı ile sektörel ve bölgesel bazda gerekli tanıtım ve bilgilendirmeler yapılmakta ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

40 4- TANITIM FAALİYETLERİ
İşletmelerin KOSGEB Destek Hizmetlerinden doğrudan faydalanması için KOSGEB Destek ve Faaliyetlerine ilişkin tanıtım çalışmaları yapılmaktadır.


"BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları