Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ. 2 İLETİŞİM ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:866 06470 ALTMIŞEVLER/ANKARA TEL :(0-312) 368 95 00 FAKS :(0 312) 368 07 15 e-mail.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ. 2 İLETİŞİM ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:866 06470 ALTMIŞEVLER/ANKARA TEL :(0-312) 368 95 00 FAKS :(0 312) 368 07 15 e-mail."— Sunum transkripti:

1 1 BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ

2 2 İLETİŞİM ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:866 06470 ALTMIŞEVLER/ANKARA TEL :(0-312) 368 95 00 FAKS :(0 312) 368 07 15 e-mail : bke@kosgeb.gov.tr

3 3 PERSONEL Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi kadrosunda; 5 ‘i Uzman olmak üzere toplam 9 personel bulunmaktadır.

4 4 AMAÇ Küçük işletmelerin ve yeni yatırımların desteklenmesi ile; • Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, • Bölgelerarası farklılıkların azaltılması, • Mevcut kaynakların ve yatırım potansiyellerinin değerlendirilmesi, • İstihdam imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgelerarası göçün azaltılması, • Yerel sermaye birikiminin ulusal ekonomiye rasyonel üretim ile katkısının sağlanması,

5 5 FONKSİYONLARI •Bölgesel ve yerel ekonomik kalkınma modellerinin oluşturulması, •Sektörel analiz ve kalkınma modellerinin geliştirilmesi, •Kalkınma Ajanslarının kurulması için destek sağlanması,

6 6 FONKSİYONLARI •Bölgesel farklılıklar dikkate alınarak KOBİ’lerin eğitim düzeyi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi •KOBİ’lerin kalkınmasına yönelik özel hizmet projelerinin geliştirilmesi •KOBİ’ler için yatırım alanlarının tespiti •KOBİ’ler için danışmanlık

7 7 FONKSİYONLARI •KOBİ’lere yönelik operasyon planlarının hazırlanması, •Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi, •Bilgilendirme faaliyetleri, •Tanıtım faaliyetleri

8 8 DESTEK PROGRAMLARI 1. YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ 2. ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ ( ORTAK KULLANIM ATÖLYELERİ-ORTKA, ORTAK KULLANIM LABORATUVARLARI -ORTLAB) ORTAK KULLANIM LABORATUVARLARI -ORTLAB) 3. ALTYAPI-ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ 4. NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

9 9 FAALİYETLER 1. BÖLGESEL KALKINMA ARAŞTIRMA RAPORU 1. BÖLGESEL KALKINMA ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMA VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI HAZIRLAMA VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 2. PROJE VE DESTEK MODELİ OLUŞTURMA 2. PROJE VE DESTEK MODELİ OLUŞTURMA 3. DANIŞMANLIK VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ 3. DANIŞMANLIK VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ 4. TANITIM FAALİYETLERİ 4. TANITIM FAALİYETLERİ

10 10 1- YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir. AMAÇ

11 11 •Meslek Kuruluşları •Geri Ödemesiz YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ

12 12 Bu destek kapsamında yapılacak olan araştırmalar için desteğin üst limiti; 15.000.- YTL’dir Yörelere Göre verilecek Destek Oranları : Gelişmiş Yörelerde: % 60 Normal Yörelerde: % 70 K. Ö. Yörelerde: % 80 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ

13 13 Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri, kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir. AMAÇ 2- ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

14 14 ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ •İşletici Kuruluşlar •Geri Ödemeli •Geri Ödemesiz

15 15 KOSGEB Desteği Üst Limiti; Geri ödemesiz Finansal Kiralama Desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: 100.000.- YTL Geri ödemeli Makine Teçhizat Desteği üst limit: ORTKA ve ORTLAB için: 400.000.- YTL DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

16 16 KOSGEB Desteği Oranı: Geri ödemesiz Finansal Kiralama Desteği için: K.Ö. Yörelerde: %70 Normal Yörelerde: %60 Gelişmiş Yörelerde: %50 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

17 17 KOSGEB Desteği Oranı: Geri Ödemeli Makine Teçhizat Desteği için: K.Ö. Yörelerde: %80 Normal Yörelerde: %70 Gelişmiş Yörelerde: %60 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

18 18 Ortak Kullanım Tesislerinin kurulabilmesi için en az ortak İşletme sayısı 5 olacaktır. ÜYE/ORTAK İŞLETME SAYISI ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

19 19 Geri ödemesiz finansal kiralama desteği için ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; finansal kiralama giderleri destek tutarı ilave beher ortak İşletme için: 10.000 (on bin) YTL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 150.000 (yüz elli bin) YTL’yi, geçmeyecektir. DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

20 20 Geri ödemeli makine-teçhizat desteği için ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; ilave beher ortak işletme için; 20.000 (yirmi bin) YTL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 500.000 (beş yüz bin) YTL’yi, geçmeyecektir. DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

21 21 Geri Ödemeli Makine-Teçhizat Desteği için: Gelişmiş yörelerde: 1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 40, 3. yıl % 60, Normal yörelerde: 1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 20, 3. yıl % 30, 4. yıl % 50, K.Ö. Yörelerde: 1. yıl ödemesiz, 2. yıl ödemesiz, 3. yıl % 20, 4. yıl % 30, 5. yıl % 50 GERİ ÖDEME PLANI ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

22 22 3- ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sağlıklı bir ortamda verimli çalışmalar Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir. AMAÇ

23 23 Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde; a)Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine, b)Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine, verilecek desteği kapsar. ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ

24 24 •İşletmeler •Meslek Kuruluşları (KSS Koop.) •Geri Ödemesiz YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ

25 25 Destek unsurları ve üst limitleri; a) KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL, b) KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için, 150 (yüz elli) YTL, DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ

26 26 Destek unsurları ve üst limitleri; c) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, iletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL, olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 (on bin) YTL’dir. DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ALTYAPI VE ÜSTYAPI UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ

27 27 Destekleme Oranı: Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: % 50 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ

28 28 İşletmelerin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman tenini için destek verilmesidir. AMAÇ 4- NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ

29 29 •İşletmeler •İşletici Kuruluşlar •Ulusal ve Uluslar arası Projeler •Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunları •2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunları (K.Ö.Y İllerinde) •Geri Ödemesiz NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ YARARLANICILAR VE ÖDEME TÜRÜ

30 30 Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinde KOSGEB Desteği üst limiti; •Yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarında aylık üst limit 700 (yedi yüz) YTL ve KOSGEB toplam destek üst limiti 12.600 (on iki bin altı yüz) YTL, DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

31 31 Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinde KOSGEB Desteği üst limiti; •İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam 18.000 (on sekiz bin) YTL, fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst limit 1.000 (bin) YTL NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI

32 32 Destekleme Oranları: Dört Yıllık Yüksek Okul Mezunları İçin; Gelişmiş Yörelerde: %60 Normal Yörelerde: %70 K.Ö. Yörelerde: %80 Olmak üzere üst limit 18.000 (on sekiz bin) YTL’dir. DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ

33 33 Destekleme Oranları : İki Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunları İçin yalnızca; K.Ö. Yörelerde: %80 Olmak üzere üst limit 12.600 (on iki bin altı yüz) YTL’dir. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI

34 34 Özürlü, birinci derece şehit akrabası veya gazilerin istihdam edilmesi durumunda destek oranları tüm yörelerde 10 puan artırılır. DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ

35 35 DESTEK SÜRESİ: Bu destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Belirtilen limitler dahilinde bu süre içerisinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte bu süreye bakılmaksızın KOSGEB desteği sona erer. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre ve gelişmiş yörelerde bu destekten yararlanamayacaktır. DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ

36 36 FAALİYETLER

37 37 1- BÖLGESEL KALKINMA ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlanan raporlar, bölgenin GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizine dayalı olarak mevcut rekabet gücü, ekonomik ve teknik olarak rekabet edilebilecek alanlar, bölgedeki işletmelerin Stratejik Yol Haritası Planına dayalı olarak ve genel ekonomik veriler dikkate alınarak rekabet gücünü artırabilmesi için yardıma ihtiyaç duydukları alanları,bölgede geçmiş beş yılda yürütülmüş proje ve araştırma çalışmaları, bölgenin girişimcilik düzeyi, işletmeler ve kurumlar arasındaki işbirliği düzeyi ve geliştirilebilme imkanları, sürdürülebilirlik, uluslar arası kaynaklardan finansman imkanı ve benzeri hususları içermektedir.

38 38 2- PROJE VE DESTEK MODELİ OLUŞTURMA Yeni destek modellerinin oluşturulması ve mevcut desteklerle ilgili gerekli revizyon çalışmaları yapılmaktadır.

39 39 3- DANIŞMANLIK VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ İşletmelerin bilgi altyapısının güçlendirilmesi amacı ile sektörel ve bölgesel bazda gerekli tanıtım ve bilgilendirmeler yapılmakta ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

40 40 4- TANITIM FAALİYETLERİ İşletmelerin KOSGEB Destek Hizmetlerinden doğrudan faydalanması için KOSGEB Destek ve Faaliyetlerine ilişkin tanıtım çalışmaları yapılmaktadır.


"1 BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ. 2 İLETİŞİM ABDÜLHAK HAMİT CAD. NO:866 06470 ALTMIŞEVLER/ANKARA TEL :(0-312) 368 95 00 FAKS :(0 312) 368 07 15 e-mail." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları