Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)."— Sunum transkripti:

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)

2 Neden Üniversite-Sanayi İşbirliği? Ekonominin lokomotifi endüstridir. Ülkelerin rekabetçiliğini endüstrisinin rekabetçiliği belirlemektedir. Endüstri ise rekabetçiliğini teknolojik ve yenilikçi (inovatif) olabildiği sürece sağlayabilir İnovasyon sistematik araştırmanın bir sonucudur. Bilginin ve sistematik araştırmanın temel kaynağı üniversite ve araştırma kurumlarıdır.

3 Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Zorlukları ÜniversiteSanayi BilgiAçıkGizli Amaç / ÖncelikEğitmek, Bilgi üretmekPara Kazanmak ProjelerRiskli, uzun soluklu, farklı projeler Ayağı yere basan, az riskli projeler OrtamAz stresliTam zamanında sonuç gerektiren, riskli ortam

4 Üniversitelerin Değişen Rolü – Girişimci Üniversite Firmalar Risk Sermayesi / Finans Kuruluşları Teknoparklar, Kuluçka Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri gibi Arayüz Mekanizmaları Diğer Yüksek Öğrenim Kurumları Araştırma Merkezleri Giri ş imci Üniversitenin Payda ş ları

5 Teknoloji Transferi Nedir? “Teknoloji, bilgi, birikim, know-how, tasarım, üretim yöntemleri ve sistemlerinin; faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü temin etmek için veya daha da gelişmesini ve yeni ürünler, uygulamalar, malzemeler ve prosesler yaratılmasını sağlamak amacıyla, bilimsel ve araştırma kurumları, endüstri, kamu vb. ilgili taraflar arasında paylaşılması” (* TTGV - Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri ) Teknoloji Transferi dediğimizde genellikle Üniversite’den Sanayi’ye doğru gerçekleşen transferi anlıyoruz.

6 Massachusetts Institute of Technology (ABD) Ticarileştirilen İcat ≈ 500 /yıl Kurulan Akademik Firma (Spin-off) Sayısı ≈ 20 /yıl Tescil edilen patent sayısı > 150 İmzalanan Lisans Anlaşmaları ≈ 70 Başarılı Teknoloji Transfer Örnekleri “MIT’nin girişimcilik ekosistemi sonucu ortaya çıkan firmalar ve ticarileşen projeler bağımsız bir ülke olarak değerlendiğinde dünyanın 17. büyük ekonomisi olurdu!” (Entrepreneurial Impact: The Role of MIT, Kaufman Foundation)

7 GAZİ TTO 2013 yılı itibari ile faaliyete başlamıştır. TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı çağrısı kapsamında desteklenmeye değer görülen 10 proje arasında yer almıştır.

8 Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek amacıyla faaliyet gösteren etkin bir arayüz olmak Gazi TTO’nun Amacı

9 Gazi Üniversitesi ve Gazi Teknopark bünyesinden görevlendirilen 14 kişilik nitelikli bir ekip Akademik dünyadan ve iş dünyasından etkin isimlerin yer aldığı mentor havuzu Dış tedarikçiler yoluyla eğitim, danışmanlık gibi nitelikli destek hizmetleri Üniversite ve Teknopark ofisleri Organizasyon

10 Modül 1: Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi Hizmetlerimiz

11 Üniversite ve özel sektöre yönelik TTO Bilgilendirme Toplantıları Üniversite içerisinde mevcut durum analizi ve sanayiye yönelik potansiyel belirleme çalışmaları Firma ziyaretleri OSB ve teknopark yönetimleri ziyaretleri Akademisyen ve sanayici veri tabanı oluşturulması çalışmaları TTO kapsamındaki konularla ilgili etkinlikler ve eğitimler düzenlenmesi 1- Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

12 Destek Programlarından (TÜBİTAK, KOSGEB, San-Tez, Teknogirişim, AB, Kalkınma Ajansı, v.b.) Yararlandırmaya Yönelik Bilgilendirme ve Teşvik Etme İletişim ve Koordinasyon Proje Yazma Desteği Proje Yürütme Sürecindeki Destekler 2- Destek Programları

13 Üniversitede oluşan proje fikirlerinin sanayi kuruluşlarına duyurulması ve tanıtılması Sanayi kuruluşlarının ziyaret edilerek Ar-Ge proje taleplerinin belirlenmesi, çözüm sağlayabilecek nitelikte akademisyenlerin bulunması ve eşleştirilmesi Üniversite ve sanayi arası projelendirme ve proje yönetimi hizmeti verilmesi Üniversitelerin altyapısının (laboratuar gibi) özel sektör kuruluşları tarafından değerlendirilmesinin sağlanması Proje pazarları, proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenmesi 3- Üniversite-Sanayi İşbirliği

14 Üniversite bünyesindeki buluşların/bilimsel çalışmaların tespiti Uygun bulunan buluş/bilimsel çalışma için FSH başvuru desteğinin (patent, faydalı model, vb.) verilmesi Buluşun/bilimsel çalışmanın pazar araştırması, ticaretleştirme planı ve değerlemesinin yapılması konusunda buluş sahibine destek verilmesi Potansiyel müşterilerin belirlenerek buluş sahibi ile bir araya getirilmesi Buluşun/bilimsel çalışmanın ticarileştirilmesine (lisanslama, satış, v.b.) yönelik hukuksal ve teknik hizmetlerin verilmesi 4- Fikri Sınai Haklar (FSH)

15 Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasını teşvik etmek ve şirket kuruluş desteği vermek Mali, idari ve hukuksal konularda danışmanlık desteği vermek “Mentor havuzu” yoluyla koçluk desteği vermek Finansman kaynaklarına erişim konusunda destek vermek 5- Şirketleşme ve Girişimcilik

16 www.gazitto.com Gazi Üniversitesi TTO Ofisi Adres: Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Çatı Kat (Proje Ofisi) Tel: (312) 202 38 80 / (312) 202 20 23 Gazi Teknopark İrtibat Ofisi Adres: Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Teknoplaza Binası, Gölbaşı/Ankara Tel: (312) 484 88 53 İrtibat Bilgileri


"GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları