Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 31 Ekim2013, İZMİR Türkiye’de Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sınai Mülkiyet Alanında Yaşanan Gelişmeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 31 Ekim2013, İZMİR Türkiye’de Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sınai Mülkiyet Alanında Yaşanan Gelişmeler."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 31 Ekim2013, İZMİR Türkiye’de Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sınai Mülkiyet Alanında Yaşanan Gelişmeler

2 Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha güçlü bir SM sistemi için Türkiye'de yapılan çalışmalar

3 Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha güçlü bir SM sistemi için Türkiye'de yapılan çalışmalar

4 Maddi varlıklar / Fikri varlıklar

5 EPO-OHIM Raporu -Eylül 2013, SM-Ekonomik performans ilişkisi Sınai mülkiyet yoğun 321 sektör

6 EPO-OHIM Raporu - Bulgular %26 : SM yoğun sektörlerin istihdama doğrudan katkısı

7 EPO-OHIM Raporu - İstihdam SM yoğun sektörlerin istihdama doğrudan ve dolaylı katkısı

8 EPO-OHIM Raporu - GDP SM yoğun sektörlerin GDP’ye katkısı: 4,7 Trilyon Euro

9 SONUÇ: -SM ile ekonomik performans, istihdam arasında çok güçlü bir ilişki var. -Yenilikçi Üretim Yapısına geçmek için, güçlü bir SM sistemi gerekli

10 Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha güçlü bir SM sistemi için Türkiye'de yapılan çalışmalar

11 Türkiye'nin 2023 Vizyonu (Genel): -Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma -Kişi başına milli gelir: 25 bin dolar -500 milyar dolar ihracat -İşsizlik Oranı: %5

12 2023 - Sınai Mülkiyet Vizyonu: -10 küresel marka -Dünyada Türk Tasarımı imajının yerleşmesi -50 bin yerli patent başvurusu -GSMH’nin %50’sine karşılık gelen fikri ürün portföyü

13 %15 artış, Dünyada 17., Avrupada 9. (WIPO Aralık 2012 raporu) Türkiye'de Patent ve Faydalı Model Başvuruları:

14 Dünyada 6., Avrupada 1. (WIPO Aralık 2012 raporu) Türkiye'de Marka Başvuruları:

15 %15 artış, Dünyada 5., Avrupada 2. (WIPO Aralık 2012 raporu) Türkiye'de Tasarım Başvuruları:

16 ÇÖZÜM: Doğru Politikalarla Türkiye'de daha nitelikli SM yapısına geçmek SONUÇ: SM başvurularında önemli bir seviyeye gelindi. PROBLEM: SM'den yaratılan katma değer düşük. İnovasyon döngüsün SM ve Ticarileşme aşamasında sorun var

17 Türkiye'de Ar-Ge ve İnovasyon BİLGİ Ar-Geİnovasyon > BİLGİÜNİVERSİTELER

18 Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha güçlü bir SM sistemi için Türkiye'de yapılan çalışmalar

19 -2008 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu kuruldu -2009 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu -Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı -Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesi tamamlanma aşamasında SM Alanında Yapılan Çalışmalar:

20 -Daha nitelikli bir sınai mülkiyet üretim yapısına geçilecek -Üniversitelerin patent sahibi olmasının önü açılarak patent konusunda potansiyeli harekete geçirilecek -Taklit ürünlerle mücadeleyi daha etkin hale getirilecek -Yöresel ürünlerimizin coğrafi işaret olarak tescil edilmesi kolaylaştırılıyor Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı (TBMM gündeminde ):

21 -AB üyelik müzakere sürecinde 2008 yılında açılan «Fikri Mülkiyet Hukuku» faslı Türkiye'nin kapatmaya en hazır olduğu fasıllardan biridir. Yapılanlar

22 BTYK Çalışmaları -2011/108 Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi (TPE) -TÜBİTAK ile yeni bir Teşvik Sistemi -Diğer çalışmalar: TTP, Yenilikçilik Dairesi

23 Teknoloji Transferi Platformu:

24 Hezarfen Projesi: -Kobi’lerin inovasyon kapasitesini arttırmaya yönelik proje -2010’da projeye tasarım konusu dahil edildi (ETMK) -Tamamlanan Uygulamalar -2007: OSTİM Organize Sanayi Bölgesi -2008: Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi -2009: Konya Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi -2010: Gaziantep Sanayi Odası -2011: Kocaeli Sanayi Odası -2012: Ankara -2013: Kayseri, Eskişehir

25 Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi -TPE, EPO ve OHIM işbirliğiyle (2011- devam ediyor) -Üniversitelerde sınai mülkiyet farkındalığının ve bilgisinin arttırılması amacıyla - 40 kişiden oluşan Yönlendirme Komitesi oluşturuldu -Üniversitelerde Senato Bilgilendirme Toplantıları yapılıyor -Patent Randevu Sistemi uygulanıyor -Üniversite Sınai Mülkiyet Envanteri hazırlanıyor

26 Teşekkürler… twitter.com/TPEkurumsal www.youtube.com/user/TPEkurumsal


"Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 31 Ekim2013, İZMİR Türkiye’de Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sınai Mülkiyet Alanında Yaşanan Gelişmeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları