Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI-2010 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA TİCARET ODASI 15 NİSAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI-2010 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA TİCARET ODASI 15 NİSAN."— Sunum transkripti:

1 T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI-2010 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA TİCARET ODASI 15 NİSAN 2011

2 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJE FİKRİNİN DOĞUŞU-I Ankara Ticaret Odası “Girişimcilik, Yenilikçilik (İnovasyon) ve Kümelenme Özel İhtisas Komisyonu” tarafından 2009- 2012 yılı çalışma döneminde, Ankara Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet edebilirliğini arttırmak amacıyla kümelenme ve inovasyon konularında çalışmalar gerçekleştirilmesi planlamıştır. Bu çerçevede Komisyonumuz öncelikle, Ankara Bölgesi’nde sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabetçilik seviyelerinin belirlenmesi amacıyla bir “Rekabet Analizi” çalışması gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

3 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJE FİKRİNİN DOĞUŞU-II Odamızca söz konusu çalışmanın, bu konuda uzman kurum veya kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda; fikir aşamasında itibaren Gazi Üniversitesi ile karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür. Ankara ekonomisinin ölçeği ve öne çıkan çok sayıda sektörel faaliyetin bulunması tüm sektörleri kapsayan ana projenin fizibilitesinin hazırlanmasını ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ankara Kalkınma Ajansı’nın proje çağrısına çıkması ile birlikte fizibilite çalışması ATO proje ekibi ve Gazi Üniversitesi’nin değerli Öğretim Üyelerinin ortak çalışmasıyla projelendirilerek hayata geçmiştir.

4 ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN AMACI Ankara ilinde tüm sektörleri kapsayacak bir rekabet analizi çalışması için kullanılacak bilimsel yöntemlerin belirlenmesi, bu yöntemler için gerekli enstrümanların geliştirilerek bir rekabet analizi modeli oluşturulması Tüm sektörler için uygulanacak Rekabet Analizi çalışmasının işgücü, maliyet, içerik, süre bakımından fizibilitesinin yapılması Firmaların kendi sektör ortalamalarına göre Rekabetçiliklerini değerlendirebilecekleri web üzerinden yayınlanacak yazılım algoritmasının hazırlanması

5 ANKARA KALKINMA AJANSI Proje 18 Ocak 2011 tarihinde başlamış olup üç ayda tamamlanmıştır. Bu süre içerisinde gerçekleştirilecek proje faaliyetler aşağıdaki belirtilen iş paketlerinin altında planlanmıştır. İŞ PAKETİ 1- Proje Yönetimi İŞ PAKETİ 2- Hazırlık Çalışmaları ve Model Taslağının Hazırlaması İŞ PAKETİ 3- Modelin Pilot Uygulaması ve Nihai Model Tasarımı İŞ PAKETİ 4- Tanıtım ve Yaygınlaştırma ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN SÜRESİ VE İŞ PAKETLERİ

6 ANKARA KALKINMA AJANSI Rekabet analiz konusunda mevcut çalışmalar ve literatür’ün taranması Proje Kapsamında ATO Meslek Komitesi üyeleri ile yapılan toplam 70 kişinin katıldığı 9 adet Odak grup toplantısı, Toplam 10 İlgili sivil toplum örgütünün katıldığı 1 adet Odak grup toplantısı Rekabet Analizi için özgün yöntem geliştirilmesi ve soru formu hazırlanması ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANA FAALİYETLER-I

7 ANKARA KALKINMA AJANSI 512 firmanın katıldığı 330 geçerli anket elde edilen Mobilya Sektörü Rekabet Analizi Pilot Çalışması İlgili STK temsilcileri, Meslek Komiteleri Temsilcileri ve Proje Uzmanlarının katılımıyla düzenlenen ve nihai modelin değerlendirildiği 1 adet çalıştay Tüm faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirildiği ve Projenin bundan sonraki aşaması olan tüm Sektörlerde uygulanacak Rekabet Analizi Çalışması için yöntem, işgücü, maliyet ve zaman planının yer aldığı Fizibilite Raporu ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANA FAALİYETLER-II

8 ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN ÇIKTILARI 1) Ankara’nın Sektörel Rekabet Analizi Fizibilite Raporu 2) Rekabet Analizinde Kullanılacak Yöntem ve Materyaller ve Tasarlanmış Model 3) Firma Rekabetçilik Karnesi 4) Sektörel ve firma düzeyinde rekabet analizi sonuçlarının alınabileceği Veri Tabanı algoritması 5) Sektörlerin büyüme, yatırım ve istihdam kapasitesi hakkında Mevcut Durum Analizi ve Paydaşların Katılımı 6) Üniversite-Sanayi-Meslek Kuruluşu İşbirliği

9 ANKARA KALKINMA AJANSI TEŞEKKÜR EDERİZ.


"T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI-2010 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA TİCARET ODASI 15 NİSAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları