Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı TÜBİTAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı TÜBİTAK."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı TÜBİTAK

2 Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. 2

3 TÜBİTAK Kimler başvurabilir ? 1512 Programına üniversitelerin Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir. 3

4 TÜBİTAK TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği (100.000 TL; hibe) Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı (550.000 TL; % 75 hibe) Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri Rehber desteği BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Değerlendirme PAZARA GİRİŞ Değerlendirme 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği

5 TÜBİTAK TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği (100.000 TL; hibe) Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı (550.000 TL; % 75 hibe) Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri Rehber desteği BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Değerlendirme PAZARA GİRİŞ Değerlendirme 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği

6 TÜBİTAK 1. Aşama: İş fikrinden projeye İş fikri başvuruları çağrı ile alınır ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. İş fikri uygun bulunan girişimcilere; İş Planı hazırlama ve girişimcilik eğitimi İş rehberliği desteği verilerek iş fikri iş planına dönüştürülür. Girişimci hazırladığı İş Planıyla 2. aşamaya başvurur.

7 TÜBİTAK TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği (100.000 TL; hibe) Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı (550.000 TL; % 75 hibe) Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri Rehber desteği BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Değerlendirme PAZARA GİRİŞ Değerlendirme 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği

8 TÜBİTAK 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama 1. aşamada hazırlanan İş Planları panel ve ilgili komiteler tarafından 3 boyutta değerlendirilir. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği İş planının ticarileşme potansiyeli Uygun bulunan girişimcilerden sermaye şirketi kurmaları istenir.

9 TÜBİTAK 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama Firmaya 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanarak, iş fikrini ispatlayacak bir çıktı (ön prototip, demo, yazılım algoritması,vb) elde etmesi beklenir. Bu aşama süresince isteğe bağlı olarak teknik, mali ve idari rehberlik desteği sağlanır.

10 TÜBİTAK 2. Aşamada desteklenecek projelerin süresi en fazla 12 aydır. Desteklenen projelerde sermaye desteğinin; ilk ödemesi sözleşmenin imzalanmasının ardından, ara ödemesi desteğin ilk dönem raporunun, son ödemesi ise son dönem raporunun değerlendirilmesinin ardından aktarılır. 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama

11 TÜBİTAK Desteklenen gider kalemleri Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%20) 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama

12 TÜBİTAK TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği (100.000 TL; hibe) Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı (550.000 TL; % 75 hibe) Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri Rehber desteği BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Değerlendirme PAZARA GİRİŞ Değerlendirme 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği

13 TÜBİTAK 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği Firmalar 2. aşama çıktıları üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyuyorlarsa, 3. aşamaya başvurabilirler. Bu aşamaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan daha önce teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da başvurabilir. Bu kapsamındaki firmaların aldıkları teknogirişim desteğinin üzerinden 24 ay geçmemiş olması ve projeleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

14 TÜBİTAK 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği Projeler komite tarafından 2 boyutta değerlendirilir. Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu Proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu Uygun bulunan projeler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir. Firmaların 550.000 TL’ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine %75 hibe destek sağlanır. Proje sonunda “ticari prototip” elde edilmesi beklenir.

15 TÜBİTAK Desteklenen gider kalemleri Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Danışmanlık ve hizmet alımları, Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Proje hazırlatma giderleri, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%10) Firmaya birden fazla ön ödeme sağlanarak finansman zorluklarının aşılması hedeflenir. 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği

16 TÜBİTAK TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği (100.000 TL; hibe) Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı (550.000 TL; % 75 hibe) Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri Rehber desteği BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Değerlendirme PAZARA GİRİŞ Değerlendirme 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği

17 TÜBİTAK 4. Aşama: Ticarileştirme Önceki aşamada elde edilen ürünlerin ticarileşmesi için firmalara aşağıdaki destekler sağlanır: Sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirecek proje pazarları düzenlenir. Girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara ve yatırımcılara erişimleri sağlanır. 2. aşama çıktısı ticarileşebilecek durumda ise 4. aşamaya doğrudan geçiş yapılabilir.

18 TÜBİTAK Programın yapısı ve destek unsurları Başvuru sahibi Destek süresi Destek türü/oranıBütçe (TL)Çıktı Aşama 1 İş fikrinden projeye Girişimci- Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği -İş Planı Aşama 2 Şirketleşme, teknolojik doğrulama Girişimci En fazla 12 ay %100 hibe ve rehber desteği En fazla 100.000 TL Ön prototip, demo vb. Aşama 3 İleri Ar-Ge proje desteği Sermaye şirketi En fazla 18 ay %75 hibe En fazla 500.000 TL + %10 Ticari prototip Aşama 4 Ticarileştirme Sermaye şirketi En fazla 12 ay Proje pazarı, girişim sermayesi erişimi - Ticarileşmiş ürün

19 TÜBİTAK Nihai hedef ve kazanımlar Teknolojik girişimciliğin arttırılması Teknoloji tabanlı genç firmaların oluşturulması İstihdamda artış Dışa bağımlılıkta azalma Uluslararası rekabetçilikte artış

20 TÜBİTAK Programın 2012 çağrısı 745 İş fikri başvurusu 451 Başarılı iş fikri 360 İş planı başvurusu 125 Başarılı iş planı Programın 2013 yılı çağrısı Mayıs ayında yapılacaktır. 20

21 TÜBİTAK Teşekkürler… www.teydeb.tubitak.gov.tr teydeb@tubitak.gov.tr


"TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı TÜBİTAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları