Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1

2 Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek
Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

3 Kimler başvurabilir ? 1512 Programına üniversitelerin
Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir.

4 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği
FİKİR Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği ŞİRKETLEŞME PAZARA GİRİŞ ÜRÜN GELİŞTİRME PROTOTİP Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği ( TL; hibe) Rehber desteği Değerlendirme TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) Program dört aşamadan oluşmaktadır. Programda destek süresi ortalama dört yıldır. Her girişimcinin bütün aşamaları izlemesi beklenmemektedir. Örneğin, 2. Aşamayı başarıyla tamamlayıp programdan çıkılabilir ya da doğrudan 4. Aşamaya geçilebilir. Değerlendirme Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri PAZAR

5 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği
FİKİR Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği ŞİRKETLEŞME PAZARA GİRİŞ ÜRÜN GELİŞTİRME PROTOTİP Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği ( TL; hibe) Rehber desteği Değerlendirme TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) Birinci aşama fikirlerin belirlenen tarihler arasında toplanacak ön başvurulara aktarılması ile başlar. Değerlendirme Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri PAZAR

6 1. Aşama: İş fikrinden projeye
İş fikri başvuruları çağrı ile alınır ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. İş fikri uygun bulunan girişimcilere; İş Planı hazırlama ve girişimcilik eğitimi İş rehberliği desteği verilerek iş fikri iş planına dönüştürülür. Girişimci hazırladığı İş Planıyla 2. aşamaya başvurur.

7 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği
FİKİR Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği ŞİRKETLEŞME PAZARA GİRİŞ ÜRÜN GELİŞTİRME PROTOTİP Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği ( TL; hibe) Rehber desteği Değerlendirme TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) 2. Aşama, sermaye desteği ile şirket kurulması ve fikrin doğrulanması aşamasıdır. Değerlendirme Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri PAZAR

8 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama
1. aşamada hazırlanan İş Planları panel ve ilgili komiteler tarafından 3 boyutta değerlendirilir. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği İş planının ticarileşme potansiyeli Uygun bulunan girişimcilerden sermaye şirketi kurmaları istenir. Panel ve Komiteler projeleri 3 boyut altında değerlendirir: 1) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, 2) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği, 3) İş planının ticarileşme potansiyeli Destek almak için kurulması istenen sermaye şirketleri limited veya anonim şirket yapısında olabilir. Şahıs şirketleri ile bu desteği almak mümkün değildir.

9 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama
Firmaya TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanarak, iş fikrini ispatlayacak bir çıktı (ön prototip, demo, yazılım algoritması,vb) elde etmesi beklenir. Panel ve Komiteler projeleri 3 boyut altında değerlendirir: 1) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, 2) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği, 3) İş planının ticarileşme potansiyeli Destek almak için kurulması istenen sermaye şirketleri limited veya anonim şirket yapısında olabilir. Şahıs şirketleri ile bu desteği almak mümkün değildir. Bu aşama süresince isteğe bağlı olarak teknik, mali ve idari rehberlik desteği sağlanır.

10 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama
2. Aşamada desteklenecek projelerin süresi en fazla 12 aydır. Desteklenen projelerde sermaye desteğinin; ilk ödemesi sözleşmenin imzalanmasının ardından, ara ödemesi desteğin ilk dönem raporunun, son ödemesi ise son dönem raporunun değerlendirilmesinin ardından aktarılır. Projenin ihtiyacına göre belirlenecek bütçe en fazla 100bin lira olabilir. Bu paranın planlanan harcamasına göre bütçenin en fazla %60’ı projenin başında, kalanı da yaklaşık 6 ay sonra ödenir. Bu ödemeler hibe şeklinde ve teminat istenmeksizin yapılır. Desteklenen gider kalemleri: Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları, Malzeme ve sarf giderleri, Yurt içi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM), Proje Genel Giderleri (%20)

11 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama
Desteklenen gider kalemleri Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%20) Projenin ihtiyacına göre belirlenecek bütçe en fazla 100bin lira olabilir. Bu paranın planlanan harcamasına göre bütçenin en fazla %60’ı projenin başında, kalanı da yaklaşık 6 ay sonra ödenir. Bu ödemeler hibe şeklinde ve teminat istenmeksizin yapılır. Desteklenen gider kalemleri: Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları, Malzeme ve sarf giderleri, Yurt içi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM), Proje Genel Giderleri (%20)

12 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği
FİKİR Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği ŞİRKETLEŞME PAZARA GİRİŞ ÜRÜN GELİŞTİRME PROTOTİP Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği ( TL; hibe) Rehber desteği Değerlendirme TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) 3 Aşama, 2. aşamada gerçekleşen teknolojik doğrulamanın daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç duyulduğu projeler için uygundur. Bazı projeler 2. aşamada tamamlanmış sayılabilir ya da girişimci başka kaynaklarla programdan ayrılarak yoluna devam etmek isteyebilir. Değerlendirme Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri PAZAR

13 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği
Firmalar 2. aşama çıktıları üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyuyorlarsa, 3. aşamaya başvurabilirler. Bu aşamaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan daha önce teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da başvurabilir. Bu kapsamındaki firmaların aldıkları teknogirişim desteğinin üzerinden 24 ay geçmemiş olması ve projeleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. 1507 KOBİ programı Bu kapsamındaki firmaların aldıkları teknogirişim desteğinin üzerinden 24 ay geçmemiş olması ve projelerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

14 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği
Projeler komite tarafından 2 boyutta değerlendirilir. Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu Proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu Uygun bulunan projeler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir. Firmaların TL’ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine %75 hibe destek sağlanır. Proje sonunda “ticari prototip” elde edilmesi beklenir. Projeler komite tarafından değerlendirilir. Proje genel giderleri ile aslında 500bin olan bütçe üst sınırı 550bin e kadar artabilir. Genel giderler için ayrıca bir belge istenmez, enerji, kira, vb giderleri kapsaması için böyle bir kalem öngörülmüştür. Proje genel giderleri destek kalemi ve birden fazla avans ödemesi kolaylığı sadece 1512 programı kapsamında desteklenen firmalara sağlanır. Desteklenen gider kalemleri Personel giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları, Malzeme ve sarf giderleri, Seyahat giderleri, Danışmanlık ve hizmet alımları, Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Proje hazırlatma giderleri, Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM), Proje Genel Giderleri (%10)

15 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği
Desteklenen gider kalemleri Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Danışmanlık ve hizmet alımları, Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Proje hazırlatma giderleri, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%10) Firmaya birden fazla ön ödeme sağlanarak finansman zorluklarının aşılması hedeflenir.

16 1512: 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği
FİKİR Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği ŞİRKETLEŞME PAZARA GİRİŞ ÜRÜN GELİŞTİRME PROTOTİP Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği ( TL; hibe) Rehber desteği Değerlendirme TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) Değerlendirme Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri PAZAR

17 4. Aşama: Ticarileştirme
Önceki aşamada elde edilen ürünlerin ticarileşmesi için firmalara aşağıdaki destekler sağlanır: Sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirecek proje pazarları düzenlenir. Girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara ve yatırımcılara erişimleri sağlanır. 2. aşama çıktısı ticarileşebilecek durumda ise 4. aşamaya doğrudan geçiş yapılabilir. Bu aşama firmanın isteğine bağlıdır. 4. Aşama desteği komite kararı ile sağlanır.

18 Programın yapısı ve destek unsurları
Başvuru sahibi Destek süresi Destek türü/oranı Bütçe (TL) Çıktı Aşama 1 İş fikrinden projeye Girişimci - Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği İş Planı Aşama 2 Şirketleşme, teknolojik doğrulama En fazla 12 ay %100 hibe ve rehber desteği En fazla TL Ön prototip, demo vb. Aşama 3 İleri Ar-Ge proje desteği Sermaye şirketi 18 ay %75 hibe En fazla TL + %10 Ticari prototip Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarı, girişim sermayesi erişimi Ticarileşmiş ürün

19 Nihai hedef ve kazanımlar
Teknolojik girişimciliğin arttırılması Teknoloji tabanlı genç firmaların oluşturulması İstihdamda artış Dışa bağımlılıkta azalma Uluslararası rekabetçilikte artış

20 Programın 2012 çağrısı 745 İş fikri başvurusu 451 Başarılı iş fikri
360 İş planı başvurusu 125 Başarılı iş planı Programın 2013 yılı çağrısı Mayıs ayında yapılacaktır.

21 Teşekkürler… 21


"TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları