Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek. Programa Etken Olan Temel Sorular 2 2 2 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek. Programa Etken Olan Temel Sorular 2 2 2 2."— Sunum transkripti:

1 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek

2 Programa Etken Olan Temel Sorular 2 2 2 2

3 3 1505 Programı Paydaşları Genel Bakış

4 4 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Şirketlerle üniversitelerin işbirliği, Üniversitenin bilgi ve teknolojik olanaklarını harekete geçirmek. Yenilikçi ve ticarileşebilecek ürün/ süreç geliştirmek Ülkenin teknolojik gelişimi,

5 5 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Endüstriyel araştırmayı artırabilmek, Fikrî mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi, Girişimcilik, yenilikçilik endeksinin yükseltilmesi, Lisansüstü öğrencilerin uygulamalı projelerde yer alması.

6 6 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Proje finansmanı sağlama Bilgi birikiminin somutlaştırılması ve ticarileştirilmesi, Uygulamalı araştırma olanağı, Üretici firmalarla işbirliği, Bu amaçla üniversitenin araştırma olanaklarını kullanma, Proje geliştirme fizibilite giderlerini karşılama, Proje finansmanı sağlama. Proje Yürütücüsü Akademisyen Proje Yürütücüsü Akademisyen

7 7 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Teknik problemlerinin çözümü, Yenilik getirecek fikirlerin hayata geçirilmesi, Ar-Ge departmanı ihtiyacının kısa vadede çözümü, Var olan üretimin verimli kılınması, Maliyetin azaltılması, İthal edilen ürünün firma tarafından üretilmesi, Ürünlerime ve sektöre katma değer kazandıracak çözümler, Ar Ge çalışmaları için bir üniversite ya da kamu araştırma enstitüsü ile çalışılabilmesi, Bu çalışmalar için finansal desteğe en hızlı ulaşım.

8 8 Neden 1505 ?

9 9 1505 Programı Hedefleri Genel Kavramlar Yeni Ürün Teknolojinin Ticarileştirilmesi Bilimsellik Katma Değer Marka Prestiji Uluslararası Pazarda Yer Alma Teknoloji Geliştirme Rekabet

10 Bazen tek proje için Ar-Ge bölümü oluşturmak KOBİ için yapılabilir olmayabilir. 10 Neden 1505? Program Hedefleri Firma Ar-Ge yatırımı yapmadan, üniversite/ araştırma merkezinin hazır altyapısı ile Ar-Ge ihtiyacını karşılayabilir. Üniversitelerde/ Enstitülerde Bilgi ve Teknoloji var, ancak üretme altyapısı ve ticarileştirme deneyimi eksik olabilir. Üniversiteler/ Enstitüler sanayi ihtiyacına yönelik Ar-Ge yapar ve uygulamaya dönüştürülmesine katkı sağlar. Üniversite-Sanayi işbirliği için finansal desteğe ihtiyaç olabilir. Üniversite ile firma «kazan kazan» temeline dayalı bir proje hazırlayabilir ve 1505 Programına başvurabilir.

11 11 Sunduğu Avantajlar 11

12 Firma, müşteri konumundadır, Ar-Ge yapması beklenmez. Programa başvurmak ve programda ilerlemek hızlı ve kolay. Amaç, Ar-Ge sonuçlarının, müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Firmaların, projeye yapacağı finansal katkıları taksitler hâlinde ödemesi mümkün. PTİ ödemeleri, TÜBİTAK’ın diğer programlarına göre daha avantajlı. 12 1505 Programının Sunduğu Avantajlar 1505 Programı; firma, üniversiteler - kamu araştırma enstitüleri için bir çok avantaj sunmaktadır. KOBİ’ler maliyetin % 25’i kadar katkıda bulunur. Büyük Firmalar maliyetin % 40’ı kadar katkıda bulunur. Maliyeti azaltan unsurlar, katkı miktarını da azaltacaktır. Çağrı dönemi yoktur. Yılın 365 günü 7/24 İnternet üzerinden başvurulabilir. Bürokratik hareketler ve dokümantasyon asgari düzeyde. Tez yazma koşulu aranmaması hızlı sonuç almaya yönelik projeler için zaman kazandıran bir unsurdur. Proje ekibi tek bir akademisyenden dahi oluşabilir. İstendiği takdirde fizibilite çalışması giderlerinin tamamını TUBİTAK karşılayabilir (10.000 TL ye kadar).

13 Başvuru Koşulları 13

14 14 Başvuru Koşulları Üniversite ve Müşteri Kuruluş (Firma) Ancak Birlikte Başvurabilir! Türkiye’de yerleşik olan ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri Proje Ekibi ile firma arasında organik bağ olmamalıdır! Yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunabilir. Ne firma ne de üniversite tek başına başvurabilir! Proje ortaklığı yalnızca bir müşteri kuruluş ile bir yürütücü kuruluş arasında gerçekleştirilebilir. TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi

15 15 Başvuru Koşulları

16 Başvuru ve Değerlendirme 16

17 Uzman Hakem Başvuru 17 Başvuru ve Değerlendirme Proje Yürütücüsü Akademisyen Proje Yürütücüsü Akademisyen İşbirliği Sözleşmesi AGY 105 Üniversite/ Kamu Araştırma Enstitüsü Firma PRODİS üzerinden Değerlendirme Raporu Teknoloji Yürütme Grubu Komitesi Destek Kararı

18 18 1505’in Sağladığı Kazanımlar 18

19 Sanayi ile işbirliğini artırma ve yeni açılımlar yapma olanağı Fikrî mülkiyet haklarının ticarileşmesi Lisansüstü öğrencilerin sanayi deneyimi kazanması Teknoloji Transfer Ofisinin yıllık performansa olumlu etkisi 19 Kazanımlar Üniversite ve Kamu Araştırma Enstitüsü Proje Yürütücüsü Akademisyen Proje Yürütücüsü Akademisyen Sanayi ile İşbirliği Fikri Mülki Haklar Öğrenci Sanayi Deneyimi Teknoloji Transfer Ofisi Sanayi ile İşbirliği Fikrî Mülki Haklar Öğrenci Sanayi Deneyimi Teknoloji Transfer Ofisi

20 20 Kazanımlar Yürütücü Akademisyen Proje Yürütücüsü Akademisyen Proje Yürütücüsü Akademisyen Toplumsal Fayda Ürüne Dönüştürme Proje Teşvik İkramiyesi Fikri Haklar Araştırma Ekibi Projesinin toplumsal faydaya döndüğünü görerek mesleki tatmin elde etme Proje Teşvik İkramiyesinden yararlanma Fikrî haklarla ilgili kazanımlar elde etme Bu tür projeler alarak araştırma ekibini oluşturma veya var olan ekibini güçlendirme Toplumsal Fayda Ürüne Dönüştürme Proje Teşvik İkramiyesi Fikrî Haklar Araştırma Ekibi Araştırmalarını ürüne dönüştürme fırsatı

21 21 Kazanımlar Firma Proje Yürütücüsü Akademisyen Proje Yürütücüsü Akademisyen Güvenilirlik ve bilimsellik prestiji Markalaşma Üniversite İşbirliği Rekabet İhracat Üniversite desteği ile elde edilen çözümler dolayısıyla ürünün güvenilirlik ve bilimsellik prestiji kazanması Güvenilirlik ve bilimsellik prestiji Markalaşma Üniversite İşbirliği Rekabet İhracat Üniversitenin bilgi ve olanakları Az Risk Üniversitenin bilgi ve olanakları Az Risk Firmanın kendi potansiyeli ile geliştiremeyeceği projeyi, üniversitenin bilgi ve olanaklarıyla üretme şansı Az riskle doğru kaynaktan Ar-Ge ihtiyacını karşılamış olmak Markalaşma Avantajı Üniversiteyle işbirliği yapma alışkanlığını elde etme İhracat kapısının açılması Rekabet avantajı sağlama

22 www.tubitak.gov.tr/1505 1505@tubitak.gov.tr 22 Ayrıntılı Bilgi;

23


"Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek. Programa Etken Olan Temel Sorular 2 2 2 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları