Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ SELÇUK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2006 yılında kurulmuş olan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ SELÇUK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2006 yılında kurulmuş olan."— Sunum transkripti:

1 KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ SELÇUK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer nitelikli destek faaliyetleri ile üniversite-kamu- sanayi işbirliğini sağlayan etkin bir arayüz konumuna ulaşmıştır. PİGEM 4691 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda 2012 yılında SELÇUK TTO’ya dönüştürülmüştür.

2 Konya Teknokent bünyesinde 2006 yılında kurulmuş olan SELÇUK TTO, teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer nitelikli destek faaliyetleri ile üniversite-kamu-sanayi işbirliğini sağlayan etkin bir arayüz konumuna ulaşmıştır. Konya Teknokent SELÇUK TTO’nun oluşturduğu Ar-Ge işbirlikleri sayesinde, Üniversite bünyesindeki öğretim elemanları Konya Teknokent firmalarında araştırmacı, danışman veya yönetici statüsünde, öğrencileri ise stajyer, yardımcı araştırmacı veya yazılımcı statüsünde istihdam edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, bölgede önemli sayıda nitelikli araştırmacı ve yazılımcı yetiştirilmesine, üniversite öğretim elemanlarının konuları ile ilgili mesleki deneyiminin geliştirilmesine, üniversitelerdeki eğitim kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlanmıştır.

3 SELÇUK TTO 4 il ve 7 üniversiteye hitap etmektedir. KOP Kalkınma idaresi Başkanlığının kurulması ile başlayan yeni yapılanma ile KOP bölgesi içinde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri için kalkınma planlamaları ortak değerlendirilmektedir. KOP Üniversiteler Birliğinin kurulmuş olması da bu yaklaşımla uyum halindedir.

4 SELÇUK TTO ORGANİZASYON ŞEMASI

5 KOP Bölgesi’nde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illerindeki 7 üniversitenin öğretim elemanlarına, öğrencilere sektöre dönük ulusal ve uluslararası proje destek programları hakkında farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini yürütmektir. MODÜL 1 FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

6 FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ 1.FAALİYET •İHTİYAÇ ANALİZİNİN BELİRLENMESİ 2.FAALİYET •EĞİTİMCİ VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI 3.FAALİYET •BÖLGESEL AR-GE VE İNOVASYON ALTYAPISI VE OLANAKLARI VERİTABANININ OLUŞTURULMASI 4.FAALİYET •TTO PERSONELİ, TEKNOKENT PERSONELİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI 5.FAALİYET •ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI

7  SELÇUK TTO İşlevleri ve mali, idari, teknik ve hukuki destek faaliyetler ile ilgili periyodik bilgilendirilme toplantıları  Ulusal, AB ve diğer uluslararası destekli Ar-Ge ve İnovasyon projeleri bilgilendirme toplantıları  Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Hazırlama, Yönetim, Değerlendirme Eğitimleri  Bilgilendirme Seminerleri • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi • Stratejik Yol Haritası Hazırlama Eğitimi • Bilgi ve Kalite Yönetimi Eğitimi • Girişimcilik Eğitimi AKADEMİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

8  Ünigirişim ve Zirveler İçin Yetişin Programları  Ünigirişim Pre-İnkubatör (Uygulamalı Girişimcilik eğitimi)  Yazılım Uzmanı Yetiştirme Programı  Yönetici Adayı Yetiştirme Programı ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI

9  Üniversiteler Akademik ve Altyapı İmkânlarının Tanıtımı  Ulusal, AB ve diğer Uluslararası Ar-Ge, hibe ve inovasyon projeleri tanıtım programları  İş Geliştirme Eğitimi  Sektörlerdeki kuruluşlar Ar-Ge ve İnovasyon bilgilendirme toplantıları  Ar-Ge ve İnovasyon başarı öyküleri tanıtım toplantıları  Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması  Ar-Ge Proje Pazarı  Patent Günleri  Yeni ürün, sistem ve süreç geliştirme Eğitimi SEKTÖR EĞİTİM VE FARKINDALIK PROGRAMLARI

10 MODÜL 2 DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER KOP Bölgesi’nde bulunan 7 üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerine ulusal ve uluslararası destek programlarının duyurulması, proje hazırlanmasına yönlendirilmesi, proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde mali, idari, teknik ve hukuki destek sağlanarak, üniversitelerin proje merkezi konumuna dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

11 MODÜL 2 DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER 1.FAALİYET •UZMAN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI 2.FAALİYET •PROJE DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ 3.FAALİYET •PROJE VE YAYIN ÖDÜL DESTEK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI 4.FAALİYET •AKADEMİK KÜMELENMEMENİN OLUŞTURULMASI 5.FAALİYET •PROJE ÇAĞRILARININ DUYURULMASI

12 PROJE DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI  Akademisyenlere proje konusunda mali, idari, teknik ve hukuki destek, koordinasyon ve danışmanlık hizmeti verilecektir  AB projeleri ve diğer uluslararası projeler için yazımından sonra redaksiyon için dil desteği verilecektir

13 PROJE VE YAYIN DESTEĞİ  TUBİTAK, IPARD, FP7, Eureka, Eurastars ve AB kaynaklı proje yürütenler için bir ödül mekanizması geliştirilecektir  Yüksek Lisans ve Doktora tez projelerinin TUBİTAK veya uluslararası programlardan destek alan projelerine destek ödülleri verilecektir  SELÇUK TTO’dan hizmet alınarak yürütülen projelerden oluşturulan indeksli A grubu yayınlara yayın desteği verilecektir  Tematik Alan Gruplandırılması yapılarak AKADEMİK KÜMELENME sistemi  Farklı üniversitelerde yer alan akademisyenlerin ortak uzmanlık alanlarında veya farklı disiplinlerde proje yürütebilmeleri SELÇUK TTO Destek Programları Birimi Web sayfası üzerinden oluşturulan forum sayfası ile sağlanacaktır  SELÇUK TTO ve Destek Programları Birimi Web sayfası, SMS, Üniversitelerin mail sistemleri, afiş ve broşürler, tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile proje çağrılarına ait güncel destek duyuruları, hatırlatmalar, önemli bilgilendirmeler yapılacaktır  Proje fikri ve buluşu olan Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Modül 3, Modül 4 ve Modül 5’e yönlendirilmesi faaliyetinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır

14 MODÜL 3 PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ KOP Bölgesindeki AR-GE kuruluşları ile bölgedeki ve ülkedeki kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının ve girişimci adaylarının içinde yer aldığı teknoloji veya sektör bazlı projeler üretmek, AB Hibe, TÜBİTAK, TTGV, FP7 vb. ulusal ve uluslar arası destek programlarına proje sunulması konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve projeler hazırlamak, Üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasını sağlamaktır.

15 MODÜL 3 PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ 1.FAALİYET •KOP İLLERİ SANAYİCİ VERİ TABANININ OLUŞTURTULMASI 2.FAALİYET •PROJE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE TALELERİN ALINMASI 3.FAALİYET •ÖN DEĞERLENDİRMESİ UYGUN GÖRÜLEN TALEPLERLE İLGİLİ UZMAN HAVUZUNDAN UYGUN AKADEMİSYENİN BULUNMASI 4.FAALİYET •İLGİLİ SANAYİCİ VE AKADEMİSYENLERİN BİR ARAYA GETİRİLMESİ İLE TEKNİK DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI VE PROJE KARARI VE KONTRAT İMZALANMASI 5.FAALİYET •ÜNİVERSİTE –SANAYİ İŞBİRLİĞİ PORTALININ OLUŞTURULMASI

16 Üniversitelerdeki yürütülen bilimsel araştırma çalışmalarında elde edilen bilginin yeni ürün ve süreçlere dönüştürülerek ticarileştirilmesi sürecinde yer alan aşağıdaki faaliyet adımlarını yürütmek,  Bilginin Gizliliğinin Korunması Anlaşması yapmak, İnovasyonun Değerlendirmek,  Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını koruma altına almak, Ticarileşme Stratejisi Geliştirilmesi,  İnovasyonu -spin off firma kuruluşu, lisans satışı, patent devri, royalty anlaşması, know how satışı, vb. yöntemlerden uygun olanını kullanarak ticarileştirmek,  İnovasyondan Kazanılan Gelirin Paylaşımının sağlamaktır. MODÜL 4 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TİCARİLEŞTİRME HİZMETLERİ

17 MODÜL 4 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TİCARİLEŞTİRME HİZMETLERİ FAALİYETLERİ 1.FAALİYET •PATENT DEĞERLENDİRME KURULUNUN OLUŞTURULMASI 2.FAALİYET •PATENT HAVUZU OLUŞTURULMASI 3.FAALİYET •PATENT DESTEK PROGRAMI PADES 4.FAALİYET •APATENTİ ALINMIŞ ÜRÜNLERİN LİSANSLAMAVE TİCARİLEŞTİRİLMESİ 5.FAALİYET •SANAYİ KURULUŞLARININ NİYET MEKTUBUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

18 KOP Bölgesi’nde bulunan 7 üniversitede fikri ve sınaî mülkiyet hakları bilincinin geliştirilmesi, alınan patent sayısının artırılması Konya Teknokent’in ve SELÇUK TTO’nun en önemli önceliklerinden birisidir. Konya Teknokent’teki firmaların ve KOP Bölgesi’nde bulunan 7 Üniversiteki öğretim üyelerinin patent müracaatlarını desteklemek üzere uygulamaya konulan PADES-Patent Destek Programı kapsamında 43 patent müracaatına destek sağlanmıştır. Program kapsamında KOP Bölgesi’nde bulunan 7 Üniversiteki öğretim üyelerinin bir yıl içerisindeki iki patent müracaatına, Konya Teknokent firmalarının bir yıl içerisindeki en çok üç patent müracaatına finansal ve teknik destek sağlanmaktadır. PATENT DESTEK PROGRAMI PADES

19 Üniversitelerdeki akademisyenlerin ve öğrencilerin ve genç girişimcilerin start-up şirketleri kurmasını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla girişimcilik desteği sağlamak, şirket kuruluşu öncesi ön-inkübasyon, şirket kuruluşu sonrası inkübasyon hizmeti vermek, risk sermayesi ve Ar-Ge desteklerine erişim konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktır. MODÜL 5 ŞİRKETLEŞME VE GiRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ

20 MODÜL 4 ŞİRKETLEŞME VE GiRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ 1.FAALİYET •YENİ GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYEN AKADEMİSYEN VEYA ÖĞRENCİLERİN İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMLERİNEYÖNLENDİRİLMESİ 2.FAALİYET •İŞ PLANLARININ PROJE DEĞERLENDİRME KURULU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.FAALİYET •ÖN İNKÜBASYON SÜRECİ 4.FAALİYET •İNKÜBASYON SÜRECİ 5.FAALİYET •GİRİŞİMCİLERİN ÜRÜNLERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ


"KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ SELÇUK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2006 yılında kurulmuş olan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları