Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ. A R A Ç A M Ç A Temel Bilimler Ana Teknolojiler İnovasyonlar Toplumsal (İstihdam ve Yaşam Kalitesi) Ekonomik (Endüstriyel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ. A R A Ç A M Ç A Temel Bilimler Ana Teknolojiler İnovasyonlar Toplumsal (İstihdam ve Yaşam Kalitesi) Ekonomik (Endüstriyel."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ

2 A R A Ç A M Ç A Temel Bilimler Ana Teknolojiler İnovasyonlar Toplumsal (İstihdam ve Yaşam Kalitesi) Ekonomik (Endüstriyel Rekabet) Askeri (Ulusal Güvenlik) 20?? 199519751950 ARAŞTIRMA VE İNOVASYON POLİTİKALARI

3 İNOVASYON (YENİLİK) 1. YENİ VE BAŞARILI ÜRÜNLER ÜRETİM SÜREÇLERİ ORGANİZASYON 2. ESKİ BİLGİNİN YENİ UYGULAMASI YARATICI TAHRİP

4 Temel Araştırma Teknolojik Gelişme İnovasyon LİNEER MODEL

5 Bilimsel Araştırma Teknolojik Araştırma bağımsız girdi bilimsel çıktı teknolojik çıktı Eğitim Kültür Hizmetler vs. Sanayi Hizmetler vs. BİLİM-TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ

6 ARAŞTIRMA Potansiyel Pazar Buluş ve Öntasarım Tasarım ve Test Yeniden Tasarım ve Üretim Dağıtım ve Pazar BİLGİ Araştırma -İnovasyon -Üretim -Dağıtım Zinciri

7 Endüstriyel Faaliyet Planlama Geliştirme İmalat Pazarlama A r a ş t ı r m a Toplum İnovasyon İnsan Tabanı Bilgi Tabanı Sosyal / Fiziksel Altyapı Altyapı Taşma Japonya-MITI İnovasyon Süreci Modeli (Nonlineer, Sistematik)

8 FRAGMENTED REGIONAL INNOVATION SYSTEM

9

10 KÜME Üretim Zinciri Ağyapısı İşbirliği Yapan Şirketler Bilgi Üreten Kurumlar İlişki Sağlayan Kurumlar Müşteriler

11 üniversite BT ajansları finansman kurumları yerel yönetim Bölge İnovasyon Destek Kuruluşları Bölge Dışı İnovasyon Destek Kuruluşları Bölge Firmaları işveren kuruluşları işgören kuruluşları araştırma merkezleri diğer üni- versiteler ÜNİVERSİTE - İNOVASYON SİSTEMİ

12 AKADEMİK DEVRİMLER 1. DEVRİM : YENİ BİLGİNİN KEŞFİ HARVARD MODEL 2. DEVRİM : BİLGİNİN EKONOMİK FAALİYETE ÇEVRİLMESİ STANFORD/MIT MODEL

13 MAKALELER VE PATENTLER bilim teknoloji lineer model doğrudan etki nonlineer model aracı ortamda etkileşim patent makale

14 Teknoloji Yörüngesi/Paradigması: Hareketli Hedefler

15 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ en büyük ekonomik ve sosyal yararı sağlaması beklenen YENİ JENERİK TEKNOLOJİLERİ ve STRATEJİK ARAŞTIRMA ALANLARINI saptamak amacıyla BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN, ÇEVRENİN ve TOPLUMUN uzun vadeli geleceğine sistemli olarak bakan süreç

16 sanayi üniversite devlet D S S S D D Ü Ü Ü üçlü ağyapılar, hibridorganizasyonlar devletçi liberal üçlü sarmal ÜNİVERSİTE-SANAYİ-DEVLET İŞBİRLİĞİ

17 inovasyonun yeni üçlü sarmalı

18 Ü Ü NEDEN İŞBİRLİĞİ YAPAR ? 1. Toplumun bir kamu yatırımı olan üniversite araştırmasının ekonomik değerini görmek istemesi 2. Ekonomik değer talebinin doğurduğu mali baskılar sonucu firma kaynaklarından ve işbirliği programları destek fonlarından yararlanma 3. İşbirliği kültürünün gelişmesi 4. Araştırmacıların kendi buluşlarının uygulanmasına ilgi duymaları 5. Firmaların üniversiteden araştırma talep etmeleri 6. Öğrencilere yeni fırsatlar yaratma 7. Sanayideki uzmanlıktan yararlanma

19 Ü’den S’ye TEKNOLOJİ TRANSFERİ Ürün üniversitede doğuyor, firmada geliştiriliyor Ürün üniversite dışında doğuyor, akademik bilgi kullanılarak geliştiriliyor Akademisyen yeni bir firma kurarak üniversite ürününü ticarileştiriyor

20 Ü-S Ü-S BAĞLANTILARI 1. Üniversiteden çıkan “spin-out” firmaları ve resmi olmayan ilişkiler 2. Sanayi için üniversitede yapılan sözleşmeli ve ortak araştırmalar 3. Kampusta yer alan bilim parkları, kuluçkalıklar, firma laboratuvarları vb. mal -mülk paylaşımına dayalı faaliyet 4. Patentler, lisanslar vb. fikri mülkiyet hakları’ nın kullanımı yoluyla üniversite araştırmasından ticari yarar sağlama

21 Ü Ü- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 1. Devlet destekli araştırma sonuçları genelde kamuya açıktır; temel araştırma : FMH yok veya tanımı zor uygulamalı araştırma : FMH üniversitenin/araştırıcının 2. Maliyeti firmaya ait sözleşmeli araştırma : FMH firmaya ait veya firma ve üniversite birlikte kullanıyor 3. Maliyet Paylaşımı Modeli : Üniversite buluşunun paylaşılması ve kullanımı amacıyla yapılan Ü-S ortaklığı, ortak FMH

22 FMH TİCARİLEŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 1. Başlangıç aşamasında yeterli destek bulamama 2. Geliştirme ve pazarlama sorunları 3. Doğru ortağı veya FMH müşterisini bulamama 4. FMH mevzuatı sorunları 5. Akademisyenlerin yeterli zaman ayıramamaları 6. Akademisyenlerin girişimcilik eksiklikleri 7. Yararın belirsizliği 8. Ticari belirsizliğin/riskin büyüklüğü

23 TEKNOLOJİ VE FMH YÖNETİMİ 1. Üniversitede yapılan araştırmanın etkin biçimde izlenmesi 2. Gelir sağlayabilecek araştırmanın saptanması ve seçimi 3. Seçilen araştırmanın korunması için araştırma ekibiyle müzakere 4. Araştırma için uygun FMH mekanizmasının seçimi 5. FMH kapsamının ve geçerlilik döneminin kararlaştırılması 6. FMH’nın kullanımı ve geliştirilmesi için uzun vadede izlenecek yolun kararlaştırılması

24 BAZI ÖNERİLER 1. Akademik araştırma ile sanayi ihtiyacının daha iyi uyumu 2. Üniversite araştırma desteğinin artırılması 3. FMH’nın teknoloji transferini ve ticarileşmeyi engellememesi 4. Üniversitelerin teknoloji transfer yeteneğinin geliştirilmesi 5. Üniversite-sanayi bilgi akışının artırılması 6. Sanayinin ders programlarında söz sahibi olması 7. Öğrencilerin ortak araştırma için teşvik edilmesi 8. Sınai araştırmacının üniversitede ders vermesi, akademik araştırmacının sanayide çalışması

25 ABD BAŞKANINA RAPOR (1945) BİLİM SONSUZ SINIR (Science the Endless Frontier) V. Bush, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı

26 TEKNOLOJİ - SANAYİ DÖNEMİ (1975 - 1995) Ekonomik Krizler Japonya ve Almanya Yetişme Stratejileri Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Endüstriyel Rekabetçilik Arayışı

27 Ulus - Devlet’in Stratejik Teknolojileri (elektronik, havacılık, bilgisayar, enerji, savunma) Uygulamaya, İnovasyona, Stratejik Hedefe Yönlendirilmiş AR-GE Rekabet-öncesi Özel AR-GE

28 İNOVASYON-TOPLUM DÖNEMİ (1995 - 20XX) Enformasyon / Bilgi ToplumuEnformasyon / Bilgi Toplumu Bilgiye Dayalı Ekonomi Öğrenen Toplum Karmaşık Sistemler Belirsizlik (Bilgi) Yönetimi Globalleşme (Fırsatlar ve Tehditler)Globalleşme (Fırsatlar ve Tehditler) Ticaret, Yatırım, Üretim, Araştırma

29 Rekabet ve İşbirliğiRekabet ve İşbirliği Şebekeleşme, Kümeleşme İnovasyon için Bütünsel Politikaİnovasyon için Bütünsel Politika Rekebet ve İşbirliği, Eğitim ve Yetiştirme, İdari ve Mali Reformlar, Finansman ve Maliye, İşgücü Pazarı, İletişim, Yabancı Sermaye ve Ticaret, Yerel ve Bölgesel, vb.. İnovasyon Sistemleriİnovasyon Sistemleri Yerel, Ulusal, Bölgesel Sovyet Bloğunun Dağılması Bölgesel Bloklar


"ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ. A R A Ç A M Ç A Temel Bilimler Ana Teknolojiler İnovasyonlar Toplumsal (İstihdam ve Yaşam Kalitesi) Ekonomik (Endüstriyel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları