Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“IP Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“IP Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih."— Sunum transkripti:

1 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü FM (IP) Ofisi – Üniversite İlişkisi; TPE Perspektifi Salih BEKTAŞ Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü

2 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü İçerik TPE - temel amaç ve görevler Üniversiteler – temel amaç ve görevler Üniversite – fikri mülkiyet TPE – Üniversite iilişkisi Üniversitelere yönelik faaliyetler Projeler Sonuç

3 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE - temel amaç ve görevler  Teknolojik ilerlemeye katkıda bulunmak  Araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak  Sınai mülkiyet haklarının tesisi  Sınai mülkiyet alanındaki bilginin toplumun istifadesine sunma  Sınai mülkiyet hakları alanında eğitim ve tanıtım faaliyetleri  İlgili kurumlarla işbirliği

4 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Üniversiteler - temel amaç ve görevler  Eğitim-öğretim  Bilimsel araştırma, yayın, danışmanlık  Toplumun bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmak  Bilginin üretilmesi ve uygulanması  Bilginin yayılması  İşbirlikleri

5 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Üniversiteler  Eğitim-öğretim  Bilimsel araştırma, yayın, danışmanlık  Toplumun bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmak  Bilginin üretilmesi ve uygulanması  Bilginin yayılması  İşbirlikleri TPE  Sınai mülkiyet haklarının tesisi  Araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak  Teknolojik ilerlemeye katkıda bulunmak  Sınai mülkiyet alanındaki bilginin toplumun istifadesine sunma  Sınai mülkiyet hakları alanında eğitim ve tanıtım faaliyetleri  İlgili kurumlarla işbirliği

6 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Üniversite – fikri mülkiyet 1. Boyut  Eğitim-öğretim  Fikri mülkiyet eğitimi  Nitelikli insan kaynağı yetiştirme  Akademik çalışmalar

7 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Üniversite – fikri mülkiyet 2. Boyut  Bilimsel araştırma  Bilgi üretme / uygulama  Ar-Ge çalışmaları  Buluş - Patent  Teknoloji transferi  Bilginin yayılması  Toplumsal fayda

8 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Üniversite – fikri mülkiyet 3. Boyut  İşbirlikleri  Üniversite-sanayi  Ortak Ar-Ge  Proje çalışmaları  Teknoloji geliştirme, teknoloji transferi  Üniversite-kamu kurumları  Danışmanlık, eğitim, araştırma  Üniversite-STK  Üniversite-uluslararası kuruluşlar

9 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE - Üniversite  Eğitim-öğretim  Fikri mülkiyet sistemine girdi (nitelikli insan kaynağı)  Fikri mülkiyet sisteminin gelişmesine katkı (akademik çalışmalar)  Bilimsel Araştırma  Ar-Ge, buluş  Buluşların korunması (patent)  Teknik bilginin yayılması  İşbirlikleri  Eğitim-öğretim alanında  Tanıtım, bilinçlendirme faaliyetleri

10 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE’nin üniversitelere yönelik faaliyetleri Seminer, konferans, çalıştay tanıtım etkinlikleri (2011 – 29 adet) Bilgi doküman birimleri Üniversitelerde 26 adet (toplam 49) Patent destek birimleri Patent günleri Üniversite, sanayi temsilcileri ortak çalışma Patent randevu sistemi Akademisyenler – patent uzmanları (birebir danışmanlık)

11 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE’nin YÖK nezdinde girişimleri Akademik yükselme kriterlerine patentin etkisi Fikri mülkiyet alanında derslerin müfredata eklenmesi Hukuk fakültelerinde fikri mülkiyet ana bilim dalı açılması

12 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE’nin uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projeler WIPO ile ortak yüksek lisans programı Bilkent Üniversitesi Disiplinlerarası program Uluslararası yüksek lisans programı

13 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE’nin Uluslararası Kuruluşlarla Yürüttüğü Projeler EPO ile ortak projeler Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Yönlendirme Komitesi (34 üniversite temsilcisi) Bölge Koordinatörleri (7 Bölgeden Temsilci) Ulusal Yol Haritası FM Farkındalık Kampanyası Üniversite yönetimleri Karar vericiler Üniversitelerde FM Politikası oluşturma

14 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Genel değerlendirme Üniversiteler, sınai mülkiyet sisteminin gelişmesi ve teknolojik ilerlemeye katkı sağlaması açısından önemli bir hedef kitledir. Üniversitelerin fikri mülkiyet alanında daha etkin rol alabilmesi için bu alanda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu amaca yönelik olarak ilgili paydaşların ortak çalışmalar yürütmesi ve işbirliği içinde hareket etmesi gerekmektedir.

15 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Teşekkürler...


"“IP Universities” Istanbul, May 16 to 18, 2012 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo FM Ofisi – Üniversite İlişkisi Salih." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları