Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI San-Tez Sanayi Tezleri Ar-Ge Destek Programı Prof.Dr.Ali Kalkanlı ODTÜ FBE San-Tez Projeleri Danışmanı Prof.Dr.Ali Kalkanlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI San-Tez Sanayi Tezleri Ar-Ge Destek Programı Prof.Dr.Ali Kalkanlı ODTÜ FBE San-Tez Projeleri Danışmanı Prof.Dr.Ali Kalkanlı."— Sunum transkripti:

1 T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI San-Tez Sanayi Tezleri Ar-Ge Destek Programı Prof.Dr.Ali Kalkanlı ODTÜ FBE San-Tez Projeleri Danışmanı Prof.Dr.Ali Kalkanlı ODTÜ FBE San-Tez Projeleri Danışmanı

2 SAN-TEZ NEDİR? Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirliği ile AR-GE’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji pazarlayan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli bir adımdır.

3 Programın Amacı SAN-TEZ Programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

4 San-Tez ODTÜ FBE San-Pro Danışma Kurulu Sanayi tezleri fikri oluşumu 2004 T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü- ODTÜ FBE ortak Sanayi Tezleri kurumsallaşma hazırlık çalışmaları 2005 T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü San-Tez kanunu yürürlüğe girmesi 2006 İlk San-Tez Proje Pazarı San-Tez Günleri ODTÜ KKM 2006 İkinci San-Tez Proje Pazarı ve San-Tez Günleri ODTÜ KKM 2007 T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü San-Tez Projeleri Tanıtım Toplantısı Bilkent Otel Ankara 2007 T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü San-Tez Projeleri Türkiye’deki Üniversite, Kamu ve Sanayi kuruluşlarına tanıtım toplantıları ve yılda İki dönem proje değerlendirme panel toplantıları 2007-2010

5 SAN-TEZ PLATPORMU ÜNİVERSİTE PROJE EKİBİ SANAYİCİ BAKANLIK San-Tez

6 NASIL BAŞVURULUR? Sanayicinin ihtiyacı olan veya üniversitede yürütülen ve ticari bir ürün ile sonuçlanabilecek akademik çalışmaların üniversite ve firma işbirliği ile projelendirilmesi, bu projenin tez konusu olarak üniversitede kabul edilmesi ilk aşamadır. İkinci aşamada, konu San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde projelendirilir ve değerlendirilmek üzere başvuru dönemleri içerisinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

7 KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir.

8 BAŞVURU DÖNEMLERİ Yılda İki dönem Proje Başvurusu Yapılabilir, Son başvuru tarihi her yıl; –I. Dönem için 15 Mart –II. Dönem için 15 Ağustos’dur.

9 Proje Ortaklarının Katkısı Proje Toplam Proje Bütçesinin % 75’i Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Üniversite Katkısı Ayni Proje Toplam Bütçesinin % 25’i Firma Katkısı

10 Maksimum Destek Miktarı Program kapsamında, bütçe imkanları ölçüsünde yüksek katma değerli bir ürün veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak projelere öncelik tanınır. Destek miktarı Firmanın %25 Katkısına endekslidir.

11 Diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje başvurusunda belirtilir. Diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje harcamalarından düşülerek San-tez kapsamında desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenir. Proje Başka Kaynaklardan da Destekleniyorsa

12 Proje Ödemeleri Desteklenmesi uygun görülen projeler için üniversite bünyesinde açılacak proje özel hesabına Bakanlık ve firma tarafından 3 aylık dönemler halinde sözleşmede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılır.

13 Örnek Ödeme Tablosu Dönemi (3 ay) 123456789101112 Sanayici10 202530401020402040- Bakanlık30 607590120306012060120- Toplam40 80100120160408016080160-

14 Projelerin Süresi Projeler için en fazla süre 36 aydır Projenin devamında ise gereksinimlere uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir Projeler için en fazla süre 36 aydır Projenin devamında ise gereksinimlere uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir

15 Satın alma İşlemleri San-Tez Yönetmeliği ne Göre Projenin Yürütüleceği Yükseköğrenim Kurumu BAP veya benzeri BirimlerTarafından yapılır.

16 Proje Yürütücüsü Telif Ücreti: 800.-YTL/ay Yardımcı araştırmacı Telif Ücreti: 500.-YTL/ay Yardımcı Personel ücreti: 400- YTL/ay Tam zamanlı çalışan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250.-YTL/ay Ücretli görevi bulunan Yüksek Lisans Öğrencisi: 400.-YTL/ay Tam zamanlı çalışan Doktora Öğrencisi: 1.500.-YTL./ay Ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 500.-YTL/ay olarak belirlenmiştir. Proje Personeli Ödemeleri

17 Satın alınan Makine-Donanımın Mülkiyeti Proje Ortakları Tarafından Yapılan Makine Donanım Paylaşım Anlaşmasına uygun olarak Proje bitiminde Firma ve Üniversitede kalacaktır.

18 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Proje Ortakları Arasında Yapılan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları anlaşması ile belirlenmekte olup, bu anlaşma sözleşme ekinde yer almaktadır.

19 Proje Sözleşmesi Bakanlık Üniversite Firma Proje Yürütücüsü Arasında İmzalanmaktadır. Bakanlık Üniversite Firma Proje Yürütücüsü Arasında İmzalanmaktadır.

20 YILLAR İTİBARIYLA SAN-TEZ ÖDENEK VE PROJE BİLGİLERİ

21 Proje Başvuruları (Adet)

22

23

24 İL BAZINDA SÖZLEŞME YAPILAN VE YÜRÜTÜLEN SAN-TEZ PROJE SAYISI

25 SEKTÖR BAZINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERİN DAĞILIMI

26 TAMAMLANAN SAN-TEZ PROJE BİLGİLERİ TOPLAM6.101.798 TL

27 Desteklenen Projelerin Oranı

28 DEĞERLENDİRME

29 San-Tez İletişim Bilgileri E-mail : santez@sanayi.gov.tor E-mail : santez@sanayi.gov.tor Web: www.sanayi.gov.tr Web: www.sanayi.gov.tr Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km. No:154 ANKARA Tel : (312) 219 40 34-37 Faks : (312) 219 40 26

30 TEŞEKKÜR EDERİM


"T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI San-Tez Sanayi Tezleri Ar-Ge Destek Programı Prof.Dr.Ali Kalkanlı ODTÜ FBE San-Tez Projeleri Danışmanı Prof.Dr.Ali Kalkanlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları