Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ART öncesİ Hİsteroskopİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ART öncesİ Hİsteroskopİ"— Sunum transkripti:

1 ART öncesİ Hİsteroskopİ
Dr. Hakan Özörnek EUROFERTIL İstanbul

2 Uterin kavite neden araştırılmalı?
Uterin anomaliler infertil hastalarda %50 lere varan oranlarda görülebilir. Uterin kavite anomalileri IVF yapılan hastalarda gebelik şansını olumsuz olarak etkiler. Bunların tanınıp tedavi edilmesi gebelik şansını arttırır. IVF öncesi uterin kavitenin araştırılması şarttır.

3 Tanısal uygulamalar HSG TV USG Saline infuzyon sonografi (SIS)
Histeroskopi

4 Patolojiler Endometrial Polip Submüköz Myom Sineşiler
Septum / Subseptum

5 IVF öncesi uterin kavite anomalilerinin prevalansı
678 asemptomatik hasta IVF öncesi HSK TVU normal Endometrial polip %6 Submüköz myom %1 Intrauterin adezyon %2 Septa %2 Fatemi HM, et al. Hum Reprod, 2010

6 IVF öncesi uterin kavite anomalilerinin prevalansı
2500 IVF hastası HSK Normal %77.1 Endometrial polip %7.7 Submüköz myom %3.8 Intrauterin adezyon %1.1 Septa %2.9 Karayalçın R, et al. RBM Online, 2010

7 HSG sensitivite Tubal açıklık %85-100 Adezyonlar %75
İntrauterin dolum defektleri %50

8 ART öncesi Histeroskopi
Nasıl TVS elle muayenenin bir devamı ise histeroskopi de TVS nin devamı olarak görülebilir. Birkaç dakika sürer ayaktan uygulanabilir bir girişimdir. TVS de atlanabilen küçük polipler veya intrauterin band adezyonlar tespit edilip aynı oturumda tedavi edilebilir. Servikal kanal yapısı ve internal os hakkında bilgi verir gelecekteki transfer kolaylaşır.

9 Histeroskoplar

10 Kamera ve ışık kaynağı

11 Günümüzde histeroskopi
Spekulum yok. Tenakulum yok. Anestezi yok. İşlem sadece birkaç dakika sürüyor. Uyanık hasta hem interaktif olarak operasyona katılıyor, hemde komplikasyonlara karşı bir emniyet sübabı görevi görüyor. Serum fizyolojik kullanılması sıvı dengesizliğini önler.

12 Normal görünüm

13 Fertil Steril, 2011

14

15

16 Myomlar

17 Myomlar

18 Fertil Steril, 2010

19

20 Fertil Steril,2009

21

22

23 Septum

24 Septum

25 RBM Online, 2007

26 Gruop 1 included patients diagnosed with incomplete septum (n = 119)
Group age-matched control patients with a normal uterine cavity

27 RBM Online, 2010

28 RBM Online, 2010

29 RBM Online, 2010

30 Fertil Steril, 2009

31

32

33 Polipler

34 2009

35 Polip

36 RBM Online, 2006

37 Group I included 15 patients with an EP (<1
Group I included 15 patients with an EP (<1.5 cm in diameter) discovered during ovarian stimulation. Group II included 40 patients who were diagnosed with EP prior to their treatment cycle. These patients underwent a hysteroscopic polyp resection. Group III included 956 patients in whom no EP were discovered.

38 Sineşiler

39 Fertility after hysteroscopic treatment of intra-uterine adhesions
Sineşi tespit edilen 109 infertil hastaya operatif histeroskopi uygulanmış.Ortalama ay takip edilmiş. Sonuç: 49 hastada gebelik elde edilmiş (%44.9)   Kdous M, et al.,Gynecol Obstet Fertil, 2003

40 Fertil Steril, 2010

41 Endometrial patoloji Fertil Steril, 2010

42 Submüköz Myom Fertil Steril, 2010

43 Endometrial Polip Fertil Steril, 2010

44 Yapısal anomaliler Fertil Steril, 2010

45 IVF öncesi HSK sonuçlarının yorumlanması
107 DVD görüntüsü, 4 jinekolog Gözlemciler arası uyum %49 Aynı gözlemcideki uyum %70 Kasius JC, et al. Hum Reprod, 2011

46 NICE Guideline Women should not be offered hysteroscopy on its own as part of the initial investigation unless clinically indicated … 2004

47 ESHRE Guideline Hysteroscopy could be useful for confirmation and treatment of suspected uterine pathology

48 Sonuç TVS < SIS < HSK
İnfertil hastaların % sinde uterin kavitenin yapısal anomalileri gözlenebilir. Duyarlılık ve özgüllük açısından bakıldığında TVS < SIS < HSK Histeroskopi patolojik bir şüphe bulunduğunda uterin kavitenin araştırılmasında altın standarttır. ART öncesi rutin olarak HSK yapılmasını destekleyen bilimsel veri henüz yoktur.

49


"ART öncesİ Hİsteroskopİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları