Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT C HCV RNA pozitif hastalar tedavi edilmeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT C HCV RNA pozitif hastalar tedavi edilmeli."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT C HCV RNA pozitif hastalar tedavi edilmeli

2 Asemptomatik %75 Asemptomatik %75 Semptomatik %25 Semptomatik %25 Primer infeksiyon Viral Klirens %15-25 Kronik Hepatit C %75-85 Kronik Hepatit C %75-85 Siroz %20 (20-30 yıl) Siroz %20 (20-30 yıl) HCC %1-4 (Sirozdan sonra her yıl) HCC %1-4 (Sirozdan sonra her yıl) Kronik infeksiyon İlerleyici bir hastalık Chen ve Morgan Int J Med Sci 2006

3 Kanıt Derecelendirme

4 HCV enfeksiyonu tedavi edilmeli  Sık görülen bir enfeksiyon  170 milyon enfekte  Kronikleşme olasılığı yüksek  %50-90  İlerleyici hastalık  Tedavi başarı oranı yüksek  Kür şansı mevcut Strader DB et al. Hepatology 2004 Manns MP, et al. Gut 2006 Farnik H, et al. Liver International 2009

5 Tedavi edilebilir bir hastalık (A1)  Uzun süreli takip  McHutchison et al, EASL 2006  IFN, IFN + Ribavirin  Swain et al, EASL 2007  PEG-IFN alfa2a, PEG-IFN alfa2a + Ribavirin  Manns et al EASL 2008  PEG-IFN alfa2b, PEG-IFN alfa2b + Ribavirin  Klinik düzelme  Histolojik düzelme

6 Tedavinin Hedefleri  Birincil  Virüs eradikasyonu  İlerlemenin durdurulması  Semptomların iyileştirilmesi  İkincil  Siroza ilerlemenin azaltılması  Dekompansasyonun önlenmesi  HSK önlenmesi

7 Hepatit C Tedavisindeki Gelişmeler HCV ‘nin Keşfi Standart IFN Monoterapisi Standart IFN + RBV 1989 1991199720012011 Peg-IFN + RBV Peg-IFN + RBV + Proteaz İnhibitörleri SVR <%20 SVR ~%40 SVR ~%66

8 Tedavi Başarı Oranı KVY (%) 100 80 60 40 20 0 244878Peg-IFNIFN + ribavirin Peg-IFN + ribavirin Hafta IFN monoterapi Tüm genotipler Genotip 1 Genotip 2 veya 3 6-19 11-19 10-22 18-39 35-43 61-79 33-36 76-82 42-46 PegIFN + Ribavirin tedavisi (A1)

9 Thompson AJ, et al. Gastroenterology 2010 PrediktörlerAdjusted Odds Ratio (95% CI)P Value rs12979860 CC5.2 (4.1-6.7)<.0001 HCV RNA düzeyi ≤ 600,000 IU/mL3.1 (2.3-4.1)<.0001 Beyaz vs “black”2.8 (2.0-4.0)<.0001 Hispanik vs “black”2.1 (1.3-3.6).0041 METAVIR F0-F22.7 (1.8-4.0)<.0001 AKŞ < 5.6 mmol/L1.7 (1.3-2.2)<.0001

10  HCV genotip 1  48 hafta Peg IFN + Ribavirin  KVY: %40-54 (A1)  Öncül faktörler  Genotip (A1)  IL28B polimorfizm (A1)  Fibrozis evresi (A1) J Hepatol 2011

11  HCV bağlı kompanse hastalığı olan tüm tedavi naïve hastalar tedavi edilmeli (A2) J Hepatol 2011

12 Yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç var mı?  KVY’ı arttırmak  Tedavi süresini kısaltmak  Yan etkileri azaltmak  Zor hastaları tedavi etmek  Maliyeti azaltmak

13 TVR Klinik çalışmalar - Etkinlik sonuçları Jacobson IM, et al. N Engl J Med 2011 12 8 0 1 2 3 4 0 –1 –2 –4 –3 –5 –6 –7 Medyan değişim başlangıca göre (log 10 HCV RNA) Zaman(hafta) Non-responders to prior PR treatment who received T12/PR24 or T24/PR48 in PROVE3 (n=130) Relapsers after prior PR treatment who received T12/PR24 or T24/PR48 in PROVE3 (n=83) Null responders and partial responders to prior PR treatment who received T12/PR24 or T24/PR48 in roll-over (n=79) Relapsers after prior PR treatment who received T12/PR24 or T24/PR48 in roll-over Study 107 (n=28) Treatment-naïve patients who received T12/PR in PROVE1 or PROVE2 (n=338)

14 DAA Naive Hastalarda Etkinliği SPRINT 2ADVANCE Kwo PY et al. Lancet 2010 Jacobson IM et al. N Engl J Med 2011 BoceprevirTelaprevir

15  HCV bağlı kompanse hastalığı olan tüm tedavi naïve hastalar tedavi edilmeli (A2)  PegIFN + Ribavirin %40-52 J Hepatol 2011

16 KVY: Öncül Faktörler Jacobson IM, et al. N Engl J Med 2011

17 Jensen D, et al. Ann Intern Med 2009 Poynard T, et al. Gastroenterology 2009 Bacon BR, et al. Hepatology 2009 8.0 PegIFN alfa-2a/RBV for 48 Wks in PegIFN alfa-2b/RBV Nonresponders SVR (%) 0 20 40 60 80 100 6.3 PegIFN alfa-2b/RBV for 48 Wks in PegIFN/RBV Nonresponders SVR (%) 0 20 40 60 80 100 10.7 cIFN for 48 Wks in PegIFN/RBV Nonresponders SVR (%) 0 20 40 60 80 100 REPEAT [1] EPIC3 [2] DIRECT [3]

18 McHutchison JG, et al. N Engl J Med. 2010 Poynard T, et al. Gastroenterology. 2009 PegIFN alfa-2a/RBV for 48 Wks in PegIFN/RBV Relapsers 33 PegIFN alfa-2b/RBV for 48 Wks in PegIFN/RBV Relapsers 20 McHutchison et al [1] SVR (%) 0 20 40 60 80 100 SVR (%) 0 20 40 60 80 100 EPIC3 [2]

19 DAA Tedavi Deneyimlerde Etkinliği BoceprevirTelaprevir

20 Başlangıç fibrosis düzeyi ve önceki yanıta göre SVR 53/62 n/N= 2/1512/38145/16710/180/53/1736/4716/380/91/511/32 No, minimal or portal fibrosis Cirrhosis Stage Pbo/PR48 Pooled T12/PR48 SVR (%) 48/571/151/1824/591/107/50 Bridging fibrosis No, minimal or portal fibrosis CirrhosisBridging fibrosis No, minimal or portal fibrosis CirrhosisBridging fibrosis Pol S, et al. Hepatology 2011 HCV RNA <25 IU/mL Relaps Gösterenler Kısmi Yanıtlılar Yanıtsızlar

21  Kür oranının yüksek  Tedavi süresinin kısa olması  Tüm genotip 1 kronik hepatit C hastalarına PI içeren 3’lü antiviral tedavi önerilmekte  Epidemiyoloji ve hastalık modellerine göre;  Karaciğer yetmezliği ve HSK’ya bağlı mortaliteyi azaltmak amacıyla tedavi ve kür olabilecek hasta sayısının arttırılması gerekir. Aliment Pharmacol Ther 2012

22  Hastaların %30’unun hala cevapsız olması  Yan etki profili  Uyum sorunu,  Diğer ilaçlarla etkileşim sorunu  Direnç ve sonraki tedavilerin başarısızlığı  Maliyet Üçlü Tedavi Dezavantajları

23 İlaç Geliştirme Çalışmaları 2 2 NS5A Inhibitor

24 100 80 60 40 20 0 SVR oranı (%) 1990 2000 2011-2013 2020 2–7% IFN 1 16–28% IFN + RBV 1 42–54% Peg-IFN + RBV 2–4 63–79% DAA + Peg- IFN + RBV 5,6 Gelecek ? McHutchison JG, et al. N Engl J Med 1998, Fried M, et al. N Engl J Med 2002 Manns MP, et al. Lancet 2001, Hadziyannis SJ, et al. Ann Intern Med 2004 Kwo PY et al. Lancet 2010 Jacobson IM et al. N Engl J Med 2011 HCV G1 SVR oranları evrimi

25 Özet Olarak,  Kronik ilerleyici bir hastalık,  Üçlü tedavide başarı şansı yüksek  Yeni, “daha güçlü” tedaviler yolda  Ancak, çok sayıda hasta güncel tedavilerden faydalanabilir  HCV-RNA pozitif hastalar


"Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT C HCV RNA pozitif hastalar tedavi edilmeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları