Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ."— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

2 KİŞİLERARASI İLETİŞİM
KİŞİ İÇİ İLETİŞİM KİŞİLERARASI İLETİŞİM Sözlü İletişim Sözsüz iletişim ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim Aşağıdan Yukarı Doğru İletişim Yatay İletişim Çapraz İletişim KİTLE İLETİŞİM

3 A)Kişi İçi İletişim İçsel İletişim olarak ifade edilmektedir.
Bireyin kendi içinde gerçekleşen iletişim,

4 Bireyin kendi iç dünyasını gözlemlemesi,
İhtiyaçlarının farkına varması, Üzülmesi veya sevinmesi… Kendi içinde bir takım mesajlar üreterek bunları yorumlaması suretiyle gerçekleşmektedir.

5 B) Kişilerarası İletişim
Hem kaynak hem de hedef kitle “insan” En az iki kişi arasında sözlü veya sözsüz olarak gerçekleşmektedir. İletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için; kaynağın ve hedef kitlenin ortak kodlar kullanması gerekmektedir.

6 Kişilerarası iletişim olması için;
Mekansal birlik, fiziki yakınlık, yüz yüze olma şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Tek yönlü değil, çift yönlü ve karşılıklı bir mesaj alışverişi olması gerekmektedir. Mesajın sözlü veya sözsüz olarak iletilmesi…

7 Sözlü İletişim Sözcüklerle gerçekleştirilen iletişim türüdür.
Hem kaynak hem de hedef kitle “insan”dır. Bireyler arasında gerçekleşen her türlü karşılıklı konuşma ve yazışmalar sözlü iletişim kapsamı içerisine girmektedir.

8 2. Sözsüz İletişim Hareket ve davranışlarla gerçekleşen bir iletişim türüdür. Sözlü iletişimi pekiştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yüz, beden yardımıyla akıcılığı pekiştirir. Karşı tarafında hal ve hareketlerinden aktarılmak istenilen mesajın doğru alınıp alınmadığını anlamaya yarar. Sözsüz iletişim; yüz, beden ifadeleri, jestler, kişilerarası mesafe, giysiler vs. den oluşmaktadır.

9 C) Örgüt İçi İletişim Çevreleriyle etkileşim halinde bulunan örgütlerde, hiyerarşik bir düzen söz konusudur. Örgüt içi iletişim; dikey iletişim (yukarıdan aşağıya iletişim, aşağıdan yukarıya iletişim), çapraz ve yatay iletişim olmak üzere üç şekilde sağlanmaktadır.

10 1. Dikey İletişim ‘Dikey iletişim’, örgütsel amaçlara ulaşılabilmesi için üst ve alt basamaklar arasında emir ve bilgi akışını sağlayan iletişim türüdür. Hiyerarşik basamaklar uyarınca işleyen ve yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen bir niteliğe sahiptir.

11 İletişim Çeşitleri

12 2. Yatay İletişim Örgütte aynı statüde bulunan birimler arasında gerçekleşen iletişimdir. Çalışanlar arasında koordinasyon sağlama ve problem çözme amaçlarına hizmet etmektedir.

13 3. Çapraz İletişim Üst düzey yöneticilerin, örgütün hiyerarşik basamaklarını izlemeden değişik çapraz kademelerdeki kişiler ya da birimlere doğrudan doğruya haberleşmede bulunmasıdır. Acil durumlarda istisnai olarak kullanılmalıdır.

14 D) Kitle İletişimi Çeşitli türdeki iletilerin kitle iletişim araçları (gazete, radyo, televizyon, dergi vs.) vasıtasıyla kitlelere aktarılmasıdır.

15

16 KİŞİLERARASI İLETİŞİM
KİTLE İLETİŞİMİ Aynı fiziksel mekanı paylaşırlar Farklı İletişime girenlerin sayısı sınırlıdır. Daha fazladır. Mekanik araçlar yardımı olmadan gerçekleşir. Mekanik araçlarla gerçekleşir. Geri Besleme anında alınır. Çoğu kez gerçekleşmez. Kaynakla alıcı yer değiştirebilmektedir. Değiştirmez. Tutum ve davranış değiştirmede etkilidir. Daha az etkilemektedir.

17

18 RENGİNİZ NEDİR?

19 Her sorudaki şıklardan iki tanesini işaretleyiniz.
Bu şıklardan kendinize en yakın olana 2 puan ondan sonrakine 1 puan yazınız. ÖRNEK: Size en yakın olan şık A ve ondan sonra yakın olan şık C ise yazınız; - Soru 1: A=2 Puan B=0 Puan C=1 Puan D=0 Puan gibi…

20 Soru 1: Aşağıdaki Beyitlerden Hangisi sizi daha İyi anlatır
Soru 1: Aşağıdaki Beyitlerden Hangisi sizi daha İyi anlatır? A) -Güçlü, kararlı, girişken ve liderim. -Düşer kalkar, yoluma devam ederim. B) -Hayata Anlamlı renkler katar eğlenceyi severim. -Ömür boyu herkesin mutlu ve neşeli olmasını dilerim. C) -Her anımı huzurlu ve sakin geçirmek isterim. -Kavga gürültü sevmem işlerimde en kolay yolu seçerim. D) -Her şeyin mükemmel,düzgün,kusursuz olmasını isterim. -İlişkilerimde saygılı ve mesafeli olmayı severim.

21 Soru 2: Bulunduğunuz gruplarda hangi konumlarda başarılı olursunuz?
A-) Olaylara yön veren ve otoriteyi kullanan. B-) İnsanları motive eden ve neşelendiren. C-) Uzlaştırıcı ve grup içindeki uyumu sağlayan. D-) Bilgi sağlayıcı, Araştırıcı ve olayları takip eden.

22 Soru 3: Çalışma tarzınız hangisine uygundur?
A-) Yoğun ve hızlıyımdır.Aynı anda birkaç işi yapabilirim. B-) Özgür bir ortamda çalışırım. C-) Ön planda olmayan ama gruba her türlü desteği veren bir yapım var. D-) Ayrıntıları önemserim ve tek bir konuya odaklanarak çalışırım.

23 TESTİN DEĞERLENDİRİLMESİ

24 A şıkkındaki puanlarınız ağırlıklı ise siz güçlü kararlı yapıya sahip kırmızı karakterli bir kişisiniz

25 B şıkkındaki puanlarınız çok ise siz popüler neşeli sarı karakteri ağır basan bir kişisiniz.

26 C şıkkındaki puanlarınız çok ise siz barışçıl sevecen yeşil karakterli bir kişisiniz.

27 D şıkkındaki puanlarınız çok ise siz tertipli düzenli yapıya sahip mavi karakterli bir kişisiniz.

28 SARI KAREKTERLİ KİŞİLER
Doğuştan hareketli kıpır kıpır koşarlar, Herkesi eğlendirir, güldürür, coşarlar, Konuşmayı çok severler, muziptirler, uçarlar, Dağınıklık zayıf yanı, hep döküp saçarlar Özellikleri: Çılgın bir kişiliğe sahiptir.Neşeyi ve hareketi simgeler.Popüler neşeli ve kabına sığamayan kişilerdir.

29 MAVİ KAREKTERLİ KİŞİLER
Mükemmeliyetçi, düzenli, planlı, programlıdır. Ayrıntı düşkünü, dosyalar bile numaralıdır. Onlar için her şey zamanında titizce olmalıdır. Duygularını saklar mantık ağırlıklıdır. Özellikleri: Asaleti ve ciddiyeti simgeleyen bir renktir.Tertipli, düzenli, kuralcı ve disiplini seven insanlar bu gruba girer.

30 YEŞİL KAREKTERLİ KİŞİLER
Hali selim, sessiz uyumlu sabırlıdır, İşten güçten yorulmaz soğukkanlıdır, Ara bulucu, sevecen arkadaş canlısıdır, Çok az konuşur, yumuşak başlıdır. Özellikleri: Rahatlatıcı ve huzur verici bir renktir. Sessizliği ve uyumu simgeler.Barışçıl, uyumlu ve sevecen bir kişiliğe sahiptirler.

31 KIRMIZI KAREKTERLİ KİŞİLER
Güçlü kararlıdır, sadece kendisiyle yarışır, Benim dediğim gibi der herkese karışır, Kaybetmeye dayanamaz, çalışması sıklaşır, Tutkuludur, tüm engellerle savaşır. Özellikleri:Canlı ve dikkat çekici bir renktir.Gücü, kararlılığı ve sahiplenmeyi simgeler.Güçlü, kararlı ve yönetme eğilimli kişiler bu gruba girer.


"İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları