Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ara ş. Gör. Naci Demirörs İşletim Sistemi Temel Bilgiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ara ş. Gör. Naci Demirörs İşletim Sistemi Temel Bilgiler."— Sunum transkripti:

1 Ara ş. Gör. Naci Demirörs İşletim Sistemi Temel Bilgiler

2 Temel Bilgiler Bilgisayarı açmayı ve kapatmayı Masaüstü araçlarını kullanmayı Uygulama programlarını çalı ş tırmayı Dosya ve klasörleri yönetmeyi Windows 7’de yardım almayı Windows 7’yi özelle ş tirmeyi Program Yükleme ve kaldırmayı Aygıt ekleme ve kaldırmayı ö ğ renmi ş olacaksınız.

3 Temel Bilgiler İş letim sistemleri nelerdir? Windows ailesi Linux MacOS Unix Peki, cep telefonlarındaki sistemler nelerdir? Symbian Android

4 Temel Bilgiler Windows 7’nin kaç sürümü vardır? Windows 7 Starter Home Basic Home Premium Professional Ultimate

5 Temel Bilgiler Bazı Terimler ; Windows Masaüstü Simgeler Simgeleri De ğ i ş tirmek için ne yapmalıyız? Kısayollar Görev Çubu ğ u Sürükleme Tıklamak(tıklatmak) Çift tıklamak Sa ğ Tu ş

6 Temel Bilgiler Bazı Terimler ; Onay Kutusu Komut Dü ğ mesi Pencereler Ek Açıklamalar Menü Tu ş Bile ş imleri Eri ş im Kolaylı ğ ı

7 Temel Bilgiler Windows 7 Masaüstünde Neler Var? Kullanıcı Belgeleri Bilgisayar Geri Dönü ş üm Kutusu İ nternet Explorer World Wide Web(www) Dosyalar ve Klasörler Kısayollar Ba ş lat Menüsü Ba ş lat Menüsünün Sa ğ Bölmesinde Neler Var?

8 Temel Bilgiler Görev Çubu ğ u Görev çubu ğ u masaüstü ekranında alt kısımda bulunan alandır. Ayrıca Ba ş lat menüsünü ve saat, hoparlör ses ayarı, antivirüs programı vb. görece ğ iniz Bildirim Alanı’nı da içermektedir. Programları Kullanma Not: Dosya açarak da programı açabilirsiniz. Örne ğ in, herhangi bir doküman açmak için Office programı otomatik olarak açılır. Programlar arasında geçi ş yapmak Alt + Tab

9 Temel Bilgiler Program Pencereleri ile Çalı ş ma Menü çubu ğ u Ba ş lık Çubu ğ u Simge Durumuna Dü ğ mesi Ekranı Kapla Dü ğ mesi Kapat Dü ğ mesi Dikey Kaydırma/ Yatay Kaydırma Kenarlık

10 Temel Bilgiler Program Pencereleri ile Çalı ş ma Menü çubu ğ u Ba ş lık Çubu ğ u Simge Durumuna Dü ğ mesi Ekranı Kapla Dü ğ mesi Kapat Dü ğ mesi Dikey Kaydırma/ Yatay Kaydırma Kenarlık

11 Temel Bilgiler Program Pencereleri ile Çalı ş ma Pencerenin Boyutunu De ğ i ş tirme Pencereyi Gizleme Pencereyi Kapatma Penceleri Otomatik Olarak Basamaklamak.

12 Temel Bilgiler Fare Kullanımı Birincil Dü ğ me Kaydırma Tekerle ğ i İ kincil Dü ğ me Fare kullanırken yardımcı olabilecek ipuçları; Farenizi dirsek düzeyine yerle ş tirin. Çok sıkmayın, sıkı bir ş ekilde kavramayın. Fare dü ğ mesine tıklatırken hafifçe dokunun. Parmaklarınızı gev ş ek tutun. 15-20 dk bilgisayar kullanımından sonra aralar verin.

13 Temel Bilgiler Klavye Kullanımı Yazma Tu ş ları Denetim Tu ş ları İş lev Tu ş ları Gezinme Tu ş ları Sayısal Tu ş Takımı

14 Temel Bilgiler Önemli Kısayol Tu ş ları Üst karakter Caps Lock Sekme(Tab) Enter Bo ş luk Backspace

15 Temel Bilgiler Önemli Kısayol Tu ş ları Windows logo tu ş u Alt + Tab Alt + F4 Ctrl + S Ctrl + C Ctrl + V Ctrl + X Ctrl + Z Ctrl + A Windows Logo Tu ş u + F1 Esc Uygulama Tu ş u PrtScn (Print Screen) ScrLk(Scroll Lock) Pause/Break

16 Temel Bilgiler Klavye Kullanımın Geli ş tirilmesi Ba ş lat / Programlar / Donatılar / WordPad programını açarak, fıkra, haber, ş arkı sözü yazabilirsiniz. Yardım Alma Genelde program açık iken F1 tu ş una basarak yardım penceresine ula ş abilirsiniz. Ya da Ba ş lat menüsü Yardım ve Destek menüsüne tıklayabilirsiniz. Not : E ğ er yardım okuma becerisini kazanırsanız, bilgisayar kullanmayı ö ğ renme ve bilgisayar programlarını kullanma konusunda sizi kimse tutamaz

17 Ara ş. Gör. Naci Demirörs İşletim Sistemi


"Ara ş. Gör. Naci Demirörs İşletim Sistemi Temel Bilgiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları