Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM
Mustafa Özhan KALAÇ Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İletişim Kitabından yararlanılmıştır.

2 İletişim Dar anlamda iletişim, bireylerarası düşünce, duygu ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle iletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

3 İletişim sürecinin yapısal Nitelikleri
Gönderici Mesaj Kanal Alıcı

4 İLETİŞİM SÜRECİ Kaynak→→İleti→→ Araç→→Alıcı→→Geri besleme
(mesaj) (kanal) (hedef) (feed-back, yansıma)

5 Kaynak ve Alıcı Kaynak, değişik biyo- psikolojik ve bilişsel süreçlerde ürettiği iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilere denir. İletişim süreci içerisindeki kişilerden, iletişimi başlatan kişiye verici kişi denir. Alıcı, kaynaktan gelen iletileri alan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.

6 İleti (Mesaj) Bir yaşantıya ait duygu ve düşüncenin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sembollere mesaj denir.

7 Kanal Kaynağın mesajını alıcıya ilettiği araç ve yoldur. Kullanılan kanala göre beş duyu organı gibi doğal araçlar ya da kitle iletişim araçlarıyla iletişimden söz edilebilir. Önemli olan istenilen etkiyi yaratacak kanal veya kanalları tespit etmektir.

8 Araç İletişim aracı, kanallar aracılığı ile iletileri alan/gönderen, yayan fizik ya da teknik araçlardır. Ses, yüz, vücut, telefon, kitap, resim, televizyon vb. gibi araçlar iletişim araçlarıdır.

9 GERİ BİLDİRİM (YANSIMA-FEED BACK)
Bütün iletişimlerde kaynağın en çok üzerinde durduğu konudur. Alıcının mesajı çözüp değerlendirmesinden sonra yeni bir mesaj kodlaması ve geri bildirim yapması önemlidir. Kaynaktan gelen mesajın alıcı tarafından nasıl anlaşıldığı ancak geribildirim mekanizmasıyla öğrenilir.

10 İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
İletişim, her zaman her yerdedir. İletişim günümüz insanın yaşamının yaklaşık dörtte üçünü kaplayan bir olgudur. 2) İletişimde temel amaç çevre üzerinde etkin olmaktır. Her iletişim durumunda insanların kendilerine özgü beklenti ve amaçları vardır.

11 İletişim anlamların paylaşımıdır
İletişim anlamların paylaşımıdır. Belli uyarıları anlamlı iletiler olarak algılamaya koşullandığınız için bunları değerlendirip anlamlandırabiliyoruz. 4) İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir. Bizi kuşatan iletişim ağı içinde seçip algıladığımız uyarıcılar iletişim davranışlarımızın kaynağıdır. Bu davranışlarımız işlevsel açıdan birkaç katmanda gerçekleşir:

12 İLETİŞİM SINIFLANDIRMALARI
Bir Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak Kişiler arası iletişim Grup iletişimi Örgüt iletişimi Toplumsal iletişim

13 Grup İlişkilerinin Yapısına Göre
Biçimsel olmayan (informel) / yatay iletişim Biçimsel (formel) / dikey iletişim

14 Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre
Görsel iletişim İşitsel iletişim Görsel-işitsel iletişim Dokunma ile iletişim Telekomunikasyon Kitle iletişimi ya da Doğal araçlarla iletişim Yapay araçlarla iletişim

15 Kullanılan Kodlara Göre
Sözlü iletişim Yazılı iletişim Sözsüz iletişim

16 Zaman ve Mekân Boyutlarında
Yüzyüze iletişim Uzaktan iletişim olarak

17 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN DURUMLAR
1.Ortak Yaşantının Olmaması (Sosyo-Kültürel Fark) 2.Dile Ait Engeller 3.Anlamların Karıştırılması 4.Sembol İle Sembolize Edilen Şey Arasındaki Uyuşmazlık 5.Algının Sınırlı Oluşu 6.Sözcüklere Boğulma 7.Kompleksli Oluş 8.Savunucu Tutum


"GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları