Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİKARD HASTALIKLARI Doç. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİKARD HASTALIKLARI Doç. Dr"— Sunum transkripti:

1 PERİKARD HASTALIKLARI Doç. Dr
PERİKARD HASTALIKLARI Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Kardiyoloji ABD Yılmaz Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi

2

3 Perikard Perikart yaprakları arasında 15-50 ml sıvı
İntraperikardiyal basınç (-5)-(+5) cm su Kalbin fiksasyonu Bariyer Sürtünmenin önlenmesi Akut dilatasyonun önlenmesi

4 Perikart Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Etyoloji
İdyopatik İnfeksiyöz Viral İnfeksiyöz (Coxsackie A, B, ekovirus, adenovirus, CMV, Hepatit B, EMN, HIV) Bakteriyel Pnömokok, Stafilokok, streptokok, mycoplasma, Lyme, Hemofilus influenza, N menengitis Mycobacterium tuberculosis, mycobacterium avium-intracellulare Fungal (histoplazmosis, coccidiomiycosis Protozal

5 İmmun-inflamatuar Konnektif doku hastalıkları (SLE, RA, Skleroderma, miks) Arteritis (PAN, temporal erteritis) İnfarktüs sonrası (erken) İnfarktüs sonrası (geç) Dressler sendromu İlaçlar(pokainamid, hidralazin, İNH, siklosporin) Neoplastik Primer (mezotelyoma, fibrosarkoma, lipoma) Sekonder (meme, akciğer lenfoma lösemi) Radyasyon Kalp cerrahisi sonrası Girişimlere bağlı(PCI, ICD, pacemaker)

6 Travma ( künt, delici), CPR sonrası
Kronik renal yetmezlik Hipotiroidi Amiloidoz Aort disseksiyonu

7 PERİKARD HASTALIKLARI
Akut perikardit Rekurrent perikardit Kardiyak tamponat Konstriktif perikardit

8 AKUT PERİKARDİT Klinikte % 0.1 Otopsi % 2.6

9 Klinik Plöretik göğüs ağrısı Ateş Perikardiyal sürtünme
EKG anormallikleri

10 Plöretik göğüs ağrısı ayırıcı tanı
İskemi Retrosternal sol omuz kola yayılır Baskı yanma tarzında Toraks hareketlerinden etkilenmez Anjina 1-15 dk, ASA dk SAP ağrı eforla artar Postürden etkilenmez Perikardit Prekordiyum, sol trapezius üzerine Keskin plöretik sıkıcı ezici Solunum hareketleriyle ağrı artar Saatler ve günler Eforla ilgisiz Öne eğilmekle ağrı azalır sırt üst artar

11 Perikardiyal sürtünme sesi frotman
Ventriküler sistol Atriyal kontraksiyon Erken diyastol

12 EKG

13

14

15

16

17 Perikardit AMI ST yüksekliği yaygın Resiprok yok (aVR hariç)
ST elevasyonu konkav veya düz EKG bulgularının değişimi hızlı ST yüksekliği lokalize resiprok var ST elevasyonu konveks EKG bulgularının değişimi yavaş

18

19

20

21

22 Tanıda Labaratuvar Genel labaratuvar testleri tam kan sayım, biyokimya sedimantasyon Serolojik testler Kan kültürü PPD ANA, RF Seroloji: salmonella brucella, mikopalzma, HIV, toxoplazma, Tiroid hormonları

23 Perikardiyal sıvının incelenmesi
Eritrosit, total protein LDH ADA (yüsksekliği tbc lehine) Tbc yönelik direkt boyama kültür Sitolojik patolojik incelemeler

24 Ayırıcı Tanı AMI Pnömotoraks plörezi

25 Tedavi İstirahat Analjezik antiinflamatuvar
aspirin 3-4 gr/gün, İndometazin mg/gün, İbuprofen mg/gün) Refrakter veya relaps olursa Prednizolon mg/gün Kolsışın mg/gün

26 KARDİYAK TAMPONAD Perikardiyal sıvı nedeniyle kalbin komresyonu
Kompresyon sıvını toplanma hızı ve miktarına bağlı

27

28

29 Etyoloji Maligh hastalıklar İdyopatik Üremik Travma
Girişimsel işlemlere bağlı

30 Bulgular

31

32

33 Tanı ve Tedavi

34 İv svı Vazopressör PERİKARDİYOSENTEZ

35 KONSTRİKTİF PERİKARDİT
Elastikiyetini kaybetmiş kalınlaşmış perikardı myokardın diyastolik doluşunu engellemesi Biventriküler diyastolik disfonksiyon

36 Etyoloji İdyopatik (%40) Tbc (%10) Akut perikardit sonrası Viral
Kardiyak cerrahi sonrası Radyasyın Malighniteler Üremi Kollajen doku hastalıkları(SLE, RA) İlaçlar (prokainamid metizeerjid hidralazin) Asbestoz

37 Semptomlar Dispne, ortopne öksürük Abdominal distansiyon
Pretibial ödem Halsizlik, bitkinlik Kilo kaybı İştahsızlık Ateş, gece terlemeleri

38 Bulgular Juguler venöz basınç artışı Sinuzal taşikardi
Apikal vuru palpe edilmez Erken diyastolik perikardiyal knock (S3 veya yetmezlik üfürümü yok) Kussmaul bulgusu Hepatospleneomegali Asit Alt ekstremite ödemi Pulsus parodoksus (1/3 olguda) Parmaklarda çomaklaşma

39 EKG AF, düşük voltaj, nonspesifik dalgası değişiklikleri, LA genişlemesi ait bulgular Telekardiyografi Normal veya küçük kalp temiz akciğer Perikardiyal kalsifikasyon (%40-50) LA genişlemesi

40 CT/MR Perikardiyal kalsifikasyon ve kalınlık>3mm EKO Atriyal genişleme, normal/küçük ventrikül, perikardiyal kalınlaşma

41 Kateterizayon RA, RV enddiyastolik basınç, PKWP, yükselir aralarındaki ortalama basınç <5 mmHG Erken diyastolik doluş bağlı karekök işareti

42

43 Tedavi Medikal hafif semptomlular diüretik tedavisine iyi cevap verebilir Cerrahi Periakardiyektomi

44

45 Restriktif KMP Konstriktif perikardit
FM: kusmaull bulgusu +/- Apikal vuru +++ S3, S4 yetmezlik üfürümü + EKG düşük voltaj psödöinfarkt, AF ileti bozuklukları Perikardiyal kalsifikasyon yok CT/MR perikard normal kusmaull bulgusu +/- Apikal vuru- Perikardiyal knock Yetmezlik üfürümü yok Düşük voltaj <%50 Perikardiyal kalsifikasyon olabilir CT/MR perikardiyal kalsifikasyon, kalınlaşma


"PERİKARD HASTALIKLARI Doç. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları