Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri"— Sunum transkripti:

1 EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri
Dr. Bahri AKDENİZ Temel EKG Kursu 15 Kasım 2012

2 Sunum planı Kalbi primer olarak etkilemeyen durumlar
Elektrolit dengesizlikleri İlaç etkileri

3

4 Hipokalemi En yaygın elektrolit bozukluğu
Hospitalize hastaların 1/5’i Tiyazid kullananaların %10-50 si VF nedeniyle hastane dışında ressüsite edilmişlerin yarısında Hipokaleminin ekektrofizyolojik etkileri İleti hızını azaltır Efektif RP u kısaltır. RRR uzatır. Eksitabiliteyi artırır Otomatisiteyi artırır EAD erken after depolarizasyon Ektopi

5 Hipokalemi Repolarizasyon değişiklişkleri T amplitüdünde azalma
Geniş, düz T dalgaları U dalgası ST çökmesi

6 Hipokalemi Repolarizasyon değişiklişkleri T amplitüdünde azalma
Geniş, düz T dalgaları U dalgası ST çökmesi İleti defektleri QRS uzaması AV blok QT uzaması P dalga amplitüd ve süre uzar Ventriküler aritmiler Torsade de pointes, VF K: 2.5 mmol/L Akut MI sırasında VF risklini artırır. K: 1.6 mmol/L

7 Hipokalemi

8 Hiperkalemi Serum K (Mmol/L) Önemli değişiklikler 5.5 – 7.5
Sivri t dalgası D2-3 V2-V4 LAFB LPFB 7.5-10 1. AV blok P dalgasının genişlemesi kaybolması PR uzaması >10 QRS genişlemesi (Atipik dal bloğu; QRS in sadece terminal bölümünü değil tüm bölümlerinde olur. QRS dalgası T dalgası ile birleşir (sine wave) preterminal ritm) Ventriküler aritmiler asistoli geniş nabızsız idioventriküler ritm Sivri T dalgaları hastaların 1/5 inde olur. T Dalgası herhangi bir derivasyonda R dalgasından büyükse Dal bloğunun tersine QRS genişlemesi tüm segmentlerde olur. Sadece terminal parçasında olmaz Hiperkalsemi membran stabilize edici etkileri ile hiperkaleminin AV ve intravenriküler ileti üzerine olan etkilerini azaltır.

9 Hiperkalemi

10 Hiperkalemi

11 Hiperkalemi K: 9 mmol /L K: 7.9 mmol /L K: 6.9 mmol /L

12 Hiperkalemi

13 Hipokalsemi ST segment ve QT intervalinde uzama

14 Hiperkalsemi QT intervalinde kısalma Digoksin tehlikeli
Taşi-bradiaritmi yapabilir.

15 Tirotoksikoz EKG Bulguları En yaygın Bulgular Diğer Bulgular
Sinüs taşikardisi QRS voltajında artış Atrial fibrilasyon Diğer Bulgular Supraventriküler aritmiler (prematür atrial aritmiler PSVT, multifokal atrial taşikardi, Atrial flutter, Non spesifik ST T değişiklikleri Ventriküler extrasistoller

16 Hipotiroidi EKG Bulguları En yaygın Bulgular Diğer Bulgular
Sinüs bradikardisi QT uzaması T düzleşmesi veya negatifleşmesi Diğer Bulgular Kalp Bloğu Düşük QRS voltajı İntraventriküler ileti defekti Ventriküler ekstrasistoller 288203

17 Hipoterminin EKG bulguları
Tremor artefaktı Düşük ventrikül hızlı AF J dalgası (Osborn) QRS inişin son ucunda kubbeleşme – göğüs derivasyonlarında Bradikardi (kavşak) PR QRS QT intervallerinde uzama VEV, VT, VF Özellikle tekrar ısınma sırasında VT görülür. Asistoli It is considered by many to be pathognomonic for hypothermia, but it may also occasionally be seen in hypercalcaemia and in central nervous system disorders, including massive head injury and subarachnoid haemorrhage

18 Dijital toksisitesi

19 Artefaktlar Subaraknoid kanama

20 Derin T negatiflikleri

21 T dalgasında pseudo-normalizasyon

22 E=Subakut anteroseptal MI
RBBB zemininde akut MI Bruggada sendromu A= LVH B=LBBB C=perikardit D= Hiperkalemi

23

24 Elektriksel Alternans
QRS alternansı Nadiren solunumla, mid prekordial derivasyonlarda Kardiyak tamponad SVT ST T alternansı Ciddi miyokard iskemisi hiperakut fazı Konjenital uzun QT sendromu Elektrolit dengesizliği QRS alternansı Perikardiyal tamponad T dalga alternansı Elektrolit dengesizliği ST alternansı Prinzmetal angina

25 KOAH’lı bir hastada yalancı Q dalgası

26 ATLET KALBİ Vagal aktivite 1. AV blok 2. AV blok
V1 rSR’ (RV genişlemesi) V5-6 R voltajında artış

27 Brugada sendromu

28 Aritmojenik sağ ventrikül displazisi (ARVD)
V1 epsilon dalgası Atipik RBBB V1-V4 Negatif t dalgası V1-2 QRS süresi V6 dan geniş


"EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları