Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri Dr. Bahri AKDENİZ Temel EKG Kursu 15 Kasım 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri Dr. Bahri AKDENİZ Temel EKG Kursu 15 Kasım 2012."— Sunum transkripti:

1 EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri Dr. Bahri AKDENİZ Temel EKG Kursu 15 Kasım 2012

2 Sunum planı Kalbi primer olarak etkilemeyen durumlar –Elektrolit dengesizlikleri –İlaç etkileri

3

4 Hipokalemi En yaygın elektrolit bozukluğu –Hospitalize hastaların 1/5’i –Tiyazid kullananaların %10-50 si –VF nedeniyle hastane dışında ressüsite edilmişlerin yarısında Hipokaleminin ekektrofizyolojik etkileri –İleti hızını azaltır –Efektif RP u kısaltır. –RRR uzatır. –Eksitabiliteyi artırır –Otomatisiteyi artırır –EAD erken after depolarizasyon Ektopi

5 Hipokalemi Repolarizasyon değişiklişkleri T amplitüdünde azalma –Geniş, düz T dalgaları –U dalgası ST çökmesi

6 Hipokalemi Repolarizasyon değişiklişkleri T amplitüdünde azalma –Geniş, düz T dalgaları –U dalgası ST çökmesi İleti defektleri QRS uzaması AV blok QT uzaması P dalga amplitüd ve süre uzar Ventriküler aritmiler –Torsade de pointes, VF K: 2.5 mmol/L K: 1.6 mmol/L

7 Hipokalemi

8 Hiperkalemi Serum K (Mmol/L) Önemli değişiklikler 5.5 – 7.5Sivri t dalgası D 2 - 3 V 2 -V 4 LAFB LPFB 7.5-101. AV blok P dalgasının genişlemesi kaybolması PR uzaması >10QRS genişlemesi (Atipik dal bloğu; QRS in sadece terminal bölümünü değil tüm bölümlerinde olur. QRS dalgası T dalgası ile birleşir ( sine wave) preterminal ritm) Ventriküler aritmiler asistoli geniş nabızsız idioventriküler ritm Hiperkalsemi membran stabilize edici etkileri ile hiperkaleminin AV ve intravenriküler ileti üzerine olan etkilerini azaltır.

9 Hiperkalemi

10

11 K: 9 mmol /LK: 7.9 mmol /LK: 6.9 mmol /L

12 Hiperkalemi

13 Hipokalsemi ST segment ve QT intervalinde uzama

14 Hiperkalsemi QT intervalinde kısalma Digoksin tehlikeli –Taşi-bradiaritmi yapabilir.

15 Tirotoksikoz EKG Bulguları En yaygın Bulgular –Sinüs taşikardisi –QRS voltajında artış –Atrial fibrilasyon Diğer Bulgular –Supraventriküler aritmiler (prematür atrial aritmiler PSVT, multifokal atrial taşikardi, Atrial flutter, –Non spesifik ST T değişiklikleri –Ventriküler extrasistoller

16 Hipotiroidi EKG Bulguları En yaygın Bulgular –Sinüs bradikardisi –QT uzaması –T düzleşmesi veya negatifleşmesi Diğer Bulgular –Kalp Bloğu –Düşük QRS voltajı –İntraventriküler ileti defekti –Ventriküler ekstrasistoller –51183178 –288203

17 Hipotermi Hipoterminin EKG bulguları Tremor artefaktı Düşük ventrikül hızlı AF J dalgası (Osborn) –QRS inişin son ucunda kubbeleşme – göğüs derivasyonlarında Bradikardi (kavşak) PR QRS QT intervallerinde uzama VEV, VT, VF –Özellikle tekrar ısınma sırasında VT görülür. Asistoli

18 Dijital toksisitesi

19 Artefaktlar Subaraknoid kanama

20 Derin T negatiflikleri

21 T dalgasında pseudo-normalizasyon

22 A= LVH B=LBBB C=perikardit D= Hiperkalemi E=Subakut anteroseptal MI RBBB zemininde akut MI Bruggada sendromu

23

24 Elektriksel Alternans QRS alternansı Perikardiyal tamponad T dalga alternansı Elektrolit dengesizliği ST alternansı Prinzmetal angina QRS alternansı Nadiren solunumla, mid prekordial derivasyonlarda Kardiyak tamponad SVT ST T alternansı Ciddi miyokard iskemisi hiperakut fazı Konjenital uzun QT sendromu Elektrolit dengesizliği

25 KOAH’lı bir hastada yalancı Q dalgası

26 ATLET KALBİ Vagal aktivite 1. AV blok 2. AV blok V 1 rSR’ (RV genişlemesi) V 5-6 R voltajında artış

27 Brugada sendromu

28 Aritmojenik sağ ventrikül displazisi (ARVD) V1 epsilon dalgası Atipik RBBB V1-V4 Negatif t dalgası V1-2 QRS süresi V6 dan geniş


"EKG Tuzaklar ve ilaç etkileri Dr. Bahri AKDENİZ Temel EKG Kursu 15 Kasım 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları