Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP HASTALIKLARI Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP HASTALIKLARI Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO."— Sunum transkripti:

1 KALP HASTALIKLARI Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO

2 MYOKARDIN İHTİYAÇLARI Sürekli olarak oksijen ve besin sağlanması Sürekli olarak oksijen ve besin sağlanması İhtiyaç arttığında karşılayabilme yeteneği İhtiyaç arttığında karşılayabilme yeteneği İhtiyaca göre kan akımını değiştirebilmek amacıyla koronerlerin gevşeme ya da kasılma yeteneği İhtiyaca göre kan akımını değiştirebilmek amacıyla koronerlerin gevşeme ya da kasılma yeteneği

3 MYOKARDIN İŞ YÜKÜNÜN ARTMASI DAHA FAZLA OKSİJEN GEREKTİRİR Koroner arterlerde dilatasyon ve kalp hızında artma ile oksijen artırılır Koroner arterlerde dilatasyon ve kalp hızında artma ile oksijen artırılır

4 ARTERİOSKLEROZ Kolesterol gibi yağlar arter duvarında birikir. Bu ilerleyerek artan ihtiyacı karşılamak için damarların genişleme yeteneğini bozar ve tamamen damar tıkanıklığına neden olabilir. Kolesterol gibi yağlar arter duvarında birikir. Bu ilerleyerek artan ihtiyacı karşılamak için damarların genişleme yeteneğini bozar ve tamamen damar tıkanıklığına neden olabilir.

5 ARTERİOSKLEROZ Vücudun tüm arterlerinde görülebilir Vücudun tüm arterlerinde görülebilir Koroner arter hastalığı nedeniyle ölüm oranı 700000 > kişi / yıl Koroner arter hastalığı nedeniyle ölüm oranı 700000 > kişi / yıl En sık 40-74 yaş arasında görülür ancak En sık 40-74 yaş arasında görülür ancak Göğüs ağrısı olmadan kalp hastalığı olan genç çoktur Göğüs ağrısı olmadan kalp hastalığı olan genç çoktur

6 ARTERİOSKLEROZDA MAJOR RİSK FAKTÖRLERİ Engellenebilenler Sigara Sigara Hipertansiyon Hipertansiyon Artmış serum kolesterolü Artmış serum kolesterolüEngellenemeyenler Yaş Yaş Cinsiyet Cinsiyet Kalıtım Kalıtım Diabet gibi hastalıklar Diabet gibi hastalıklar

7 ARTERİOSKLEROZDA MİNÖR RİSK FAKTÖRLERİ Şişmanlık Şişmanlık Kişilik özellikleri Kişilik özellikleri

8 ANGİNA PECTORİS Kalp kasının oksijen desteğinin yetersizliğinden doğan özel yakınmalar zinciridir. Kalp kasında kalıcı hasar oluşturmaz. Kalp kasının oksijen desteğinin yetersizliğinden doğan özel yakınmalar zinciridir. Kalp kasında kalıcı hasar oluşturmaz.

9 ANGİNA PECTORİS Göğüs ağrısı en önemli semptomdur Göğüs ağrısı en önemli semptomdur Ağrı kalp kasının yetersiz oksijenlenmesinden kaynaklanır Ağrı kalp kasının yetersiz oksijenlenmesinden kaynaklanır Koroner arter hastalığı olanlarda ihtiyaç arttığında kan akımını yeterince artıramazlar Koroner arter hastalığı olanlarda ihtiyaç arttığında kan akımını yeterince artıramazlar

10 ANGİNAL AĞRININ ÖZELLİKLERİ Tetikleyici Fiziksel ekzersiz, Tetikleyici Fiziksel ekzersiz, stress, ağır yemek, anksiyete Tipi Sıkıştırıcı, baskılayıcı Tipi Sıkıştırıcı, baskılayıcı Atak süresi 3-8 dakika Atak süresi 3-8 dakika Lokalizasyonu substernal Lokalizasyonu substernal Yayılımı Sol omuz, kol, çene, epigastrium Yayılımı Sol omuz, kol, çene, epigastrium Hafifleme Kalbin oksijen desteğinin karşılanması Hafifleme Kalbin oksijen desteğinin karşılanması

11 ANGİNA PECTORİS Eşlik eden semptomlar Bulantı, dispne, terleme Eşlik eden semptomlar Bulantı, dispne, terleme Eşdeğerleri kol, çene ve epigastrik bölgede ağrı. Göğüs ağrısı yoktur ancak göğüste ezilme, sıkışma hissi ve dispne. Eşdeğerleri kol, çene ve epigastrik bölgede ağrı. Göğüs ağrısı yoktur ancak göğüste ezilme, sıkışma hissi ve dispne. Değişik tanılar Safra kesesi hastalığı ve hazımsızlık Değişik tanılar Safra kesesi hastalığı ve hazımsızlık

12 ANGİNA PECTORİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İlaç Nitrogliserin İlaç Nitrogliserin Veriliş yolu Sublingual Veriliş yolu Sublingual Etkisi Düz kasları gevşeterek koronerlerde dilatasyona yol açar Etkisi Düz kasları gevşeterek koronerlerde dilatasyona yol açar Yan etkileri baş ağrısı, GİS düz kaslarında gevşeme Yan etkileri baş ağrısı, GİS düz kaslarında gevşeme

13 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ Akut myokard infarktüsü, koroner arterlerde bir tıkanıklık sonucu kalp kasının ani ölümü olarak tanımlanır. Akut myokard infarktüsü, koroner arterlerde bir tıkanıklık sonucu kalp kasının ani ölümü olarak tanımlanır.

14 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN KOMPLİKASYONLARI Aritmi ve ani ölüm Aritmi ve ani ölüm Akut konjestif yetmezlik Akut konjestif yetmezlik Kardiyojenik şok Kardiyojenik şok

15 KARDİYAK ARİTMİLER Kanın effektif olarak pompalanmasını etkileyebilen ani hız ve ritm bozukluğudur Kanın effektif olarak pompalanmasını etkileyebilen ani hız ve ritm bozukluğudur Hastaların %90’ında görülür Hastaların %90’ında görülür Asistoli Asistoli Akut MI’dan sonraki 1 saat içinde fibrilasyon en sık görülmektedir Akut MI’dan sonraki 1 saat içinde fibrilasyon en sık görülmektedir Akut MI’lı hastaların %40’ı hastane öncesi akut gelişen aritmiler nedeniyle ölmektedir Akut MI’lı hastaların %40’ı hastane öncesi akut gelişen aritmiler nedeniyle ölmektedir CPR yaşam kurtarabilir CPR yaşam kurtarabilir

16 TANIMLAR Taşikardi Kalp hızı artmıştır ancak ritim düzenlidir Taşikardi Kalp hızı artmıştır ancak ritim düzenlidir Bradikardi Kalp hızı azalmıştır ancak düzenlidir Bradikardi Kalp hızı azalmıştır ancak düzenlidir Atrial Flutter Atrial atım çok hızlı (300atım/dakika) ventrikül vurusuyla ilişkilidir* Atrial Flutter Atrial atım çok hızlı (300atım/dakika) ventrikül vurusuyla ilişkilidir*

17 TANIMLAR Atrial Fibrilasyon Düzensiz atrial titreşimdir Atrial Fibrilasyon Düzensiz atrial titreşimdir Ventriküler Ekstrasistol Düzenli bir ritim içinde düzensiz ventriküler vurudur Ventriküler Ekstrasistol Düzenli bir ritim içinde düzensiz ventriküler vurudur Ventriküler Fibrilasyon Düzensiz ventriküler titreşimdir Ventriküler Fibrilasyon Düzensiz ventriküler titreşimdir

18 AKUT KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ Kas hasarı kalbin pompa fonksiyonunu kısıtlar Kas hasarı kalbin pompa fonksiyonunu kısıtlar Akciğerlerde ve dokuda kan ve sıvı göllenir Akciğerlerde ve dokuda kan ve sıvı göllenir Dispne ve köpüklü kanlı balgam Dispne ve köpüklü kanlı balgam Yaygın ödem Yaygın ödem Genelde saatler içinde başlar Genelde saatler içinde başlar

19 KARDİYOJENİK ŞOK Akut myokard infarktında myokard hasarı nedeniyle pompa fonksiyonunun etkilendiğinde oluşur. Akut myokard infarktında myokard hasarı nedeniyle pompa fonksiyonunun etkilendiğinde oluşur.

20 AKUT MYOKARD İNFARKTINDA KLİNİK TABLOLAR Ani başlayan halsizlik, bulantı ya da terleme Ani başlayan halsizlik, bulantı ya da terleme Göğüs Ağrısı Göğüs Ağrısı Senkopa yol açabilen ani aritmiler Senkopa yol açabilen ani aritmiler Ani başlayan akciğer ödemi Ani başlayan akciğer ödemi Ani ölüm (%40) Ani ölüm (%40)

21 AKUT MI’DA GÖĞÜS AĞRISININ ÖZELLİKLERİ Substernal bölgede Substernal bölgede Ezilme, baskı ya da ağırlık hissi Ezilme, baskı ya da ağırlık hissi Genelde 30 dakikadan uzun sürer Genelde 30 dakikadan uzun sürer Çene, kol, omuz, her iki kol ya da epigastrik bölgeye yayılır Çene, kol, omuz, her iki kol ya da epigastrik bölgeye yayılır İstirahat ya da nitratla geçmez İstirahat ya da nitratla geçmez İstirahatte ya da uykuda ağrı başlayabilir İstirahatte ya da uykuda ağrı başlayabilir

22 AKUT MI’DA KLİNİK TABLOLAR Kardiyak aritmiyi hissetme (çarpıntı,...) Kardiyak aritmiyi hissetme (çarpıntı,...) Ani senkop Ani senkop Aşırı halsizlikle birlikte kardiyojenik şok Aşırı halsizlikle birlikte kardiyojenik şok Akut sol kalp yetmezliği Akut sol kalp yetmezliği –Akciğer ödemi –Dispne –Pempe köpüklü balgam

23 AMI’DA FİZİKSEL BULGULARI Ölüm korkusu, her an ölecekmiş gibi hissetme ve endişe Ölüm korkusu, her an ölecekmiş gibi hissetme ve endişe Şok bulguları Şok bulguları –Soluk, soğuk ve nemli cild Bulantı Bulantı Hızlı ve yüzeyel solunum, köpüklü balgam Hızlı ve yüzeyel solunum, köpüklü balgam

24 AKUT MI’DA FM BULGULARI Aritmi Aritmi Taşikardi Taşikardi Bradikardi Bradikardi Hipotansiyon Hipotansiyon

25 KRONİK KKY Kalbin pompa fonksiyonunda kademeli bozulma Kalbin pompa fonksiyonunda kademeli bozulma Kardiyak out-putta azalma Kardiyak out-putta azalma Pulmoner ödem Pulmoner ödem Yaygın ödem Yaygın ödem Taşikardi Taşikardi Kalpte genişleme Kalpte genişleme

26 KRONİK KKY’DE SEMPTOM VE BULGULAR Taşikardi Taşikardi Ajitasyon Ajitasyon Normal ya da hafif yüksek kan basıncı Normal ya da hafif yüksek kan basıncı Hızlı ve yüzeyel solunum Hızlı ve yüzeyel solunum Ral, wheezing Ral, wheezing Solunum oturur pozisyonda daha rahattır Solunum oturur pozisyonda daha rahattır Ayaklarda şişme Ayaklarda şişme Boyun venüz dolgunluğu Boyun venüz dolgunluğu

27 BY-PASS SONRASI ANGİNA YA DA AMI Koroner arter by-pass operasyonunu takiben angina ya da AMI’lı hastalar diğer hastalar gibi tedavi edilir Koroner arter by-pass operasyonunu takiben angina ya da AMI’lı hastalar diğer hastalar gibi tedavi edilir

28 KARDİYAK PACEMAKER İntrensek elekriksel ileti sistemi bozulmuş kalbe normal hız ve ritimde uyarı oluşturmak amacıyla yerleştirilir. İntrensek elekriksel ileti sistemi bozulmuş kalbe normal hız ve ritimde uyarı oluşturmak amacıyla yerleştirilir.

29 PACEMAKER YETERSİZLİĞİ Yavaş, aritmik nabız ve bradikardi oluşur. Yavaş, aritmik nabız ve bradikardi oluşur. Pil yetersizliği ve telde kırılmalardan kaynaklanabilir Pil yetersizliği ve telde kırılmalardan kaynaklanabilir Sorunu gidermek için hastaneye yatırmak gerekebilir Sorunu gidermek için hastaneye yatırmak gerekebilir


"KALP HASTALIKLARI Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları