Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AORT KAPAK HASTALIKLARI Doç. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AORT KAPAK HASTALIKLARI Doç. Dr"— Sunum transkripti:

1 AORT KAPAK HASTALIKLARI Doç. Dr
AORT KAPAK HASTALIKLARI Doç. Dr. Namık kemal Eryol Kardiyoloji ABD Yılmaz Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi

2 Aort Darlığı Anatomik Valvuler Supravalvüler Valvüler Etyoloji
Konjenital Edinsel

3

4

5 Konjenital Aort Darlığı
Üniküspid Biküspid Triküspid

6 Edinsel Aort Darlığı

7

8 Edinsel AD Etyoloji Paget hastalığı Terminal dönem böbrek hastalığı
Okronozis Romatoit Artrit

9 Fizyopatoloji

10 Ciddi AD tanı Ortalama transvalvuler basınç garadiyenti >50 mmHG
Aort kapak alanı<0.8 cm2 Kapak alanına gere Ciddi <0.8 Orta <1-1.5 Hafif 1.5-2

11 Semptomlar Anjina Senkop Dispne
Genellikle dekatta ortaya çıkarlar

12 Anjina pektoris Sol V oksijen ihtiyacının artması
Oksijen sunumunun azalması (kompresyon) Koroner arter hastalığı ile birliktelik Kalsiyum embolileri

13 Senkop Yetersiz kardiyak output
Baroreseptör malfonksiyonu (SV basıncının aşırı artışı) VF AF AV tam blok (kalsifikasyon)

14 Dispne Geç dönemde kalp yetmezliğine bağlı Survi Anjina 5 yıl
Senkop 3 yıl Dispne 2 yıl

15 Fizik Muayene

16 Tanı EKG TELEKARDİYOGRAFİ EKOKARDİYOGRAFİ
Ciddi AD’lilerin %85’inde EKG’de SVH Değişik derecelede AV blok

17 Aort Darlığı EKG SV Hipertrofisi V1 S+ V6 R = >35mm

18 Aort Darlığı EKG SV hipertrofisi strain- ST-T değişiklikleri

19

20 Sol kalp kateterizasyonu

21 Ayırıcı Tanı Aort sklerozu MY VSD IHSS Pulmoner darlık Aort yetmezliği

22 Medikal Tedavi Ağır fiziksel egzersizden kaçın İE profilaksisi
Yıllık gradiyent artışı 4-8 mmHG, 2 yılda bir takip Ciddi AD komorbid hastalık nedeniyle tedavi edilemiyorsa kalp yetmezliği gibi tedavi Beta bloker dikkatli ol

23 Aort Darlığında Tedavi

24 Aort Darlığında Tedavi

25 Cerrahi Semptomatik ciddi AD
Bypassa gidecek ciddi AD (Asemptomatikte olsa) Diğer kapaklara müdahale edilecek ciddi AD

26 Aort yetmezliği Aort kapağının primer hastalığı
Romatizmal ateş (en sık) Kalsifik AD ile birlikte AY İE Biküspid Aort kapağı (AD+AY) Aort kapak prolapsusu (geniş VSD’lerde) Kapağın miksomatöz proliferasyonu Ablasyonunu komplikasyonu Prostetik kapakların yapısının bozulması

27 Nadir AY nedenleri Tek komissürlü kuadriküspid kapak SLE
Ankilozan spondilit Romatoit artrit Jacoid artropatisi Takayuşu hastalığı Whipple hastalığı Crohn hastalığı İştah kesici ilaçlar

28 Aort kökü hastalığına bağlı AY nedenleri
Çıkan aortun dilatasyonu Dejenaratif aort dilatasyonu Aortun kistik media nekrozu Aort disseksiyonu Osteogenezis imperfekta Sifilitik aortit Ankilozan spondilit Behçet Psöriyatik artrit Polikondrit Dev hücreli artrit Sistemik HT İştah kesici ilaçlar

29 Akut AY nedenleri İE Aort disseksiyonu Künt göğüs travması
Balon valvotomi

30

31 Fizyopatoloji

32

33 Fizyopatoloji

34 Kronik Ciddi AY de FM deMusset’s bulgususign: Her sistolde başın sallanması pulsation Corrigans’s pulses: “Pistol shot” femoral arter üzerinde tabanca sesi Mueller’s sign: Uvulanın pulsasyonu Duroziez’s sign: Femoral arter üzerine stetekop konularak proksimala basınca sistolik distale basılınca diastolik üfürüm Quincke’s pulses: Tırnak yatağında kapiller pulsasyon Becker’s sign: Retinal atyerin ve pupillerin pulsasyonu Hill’s sign: Popliteal KB KB > 60 mmHG brakiyal KB

35 Tanı EKG Telekardiyografi Ekokardiyografi Kalp kateterizasyonu

36 Ayırıcı Tanı AD Pulmoner yetmezlik MD (Austin flint üfürümü nedeniyle)
PDA

37 Medikal Tedavi İE profilaksisi Ağır egzersizlerden kaçın
Dijital diüretik Tuz kısıtlaması Vazodilatör tedavi Kalp yetmezliği gelişenlerde AVR yapılamayanlarda Asemptomatik ciddi AY AVR sonrası sol V disfonksiyonu varsa HTsi olan asemptomatik hastalar

38 Ciddi Aort Yetmezliğinde Cerrahi Tedavi

39 Ciddi Aort Yetmezliğinde Cerrahi Tedavi


"AORT KAPAK HASTALIKLARI Doç. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları